Koroška statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Koroška statistična regija
Uvoz in izvoz, statistične regije, Slovenija, 2016

Koroška statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Njene meje niso v skladu z mejami nekdanje dežele Koroške. Gospodarsko središče regije so Ravne na Koroškem,[1] status regionalnega središča pa si delita s Slovenj Gradcem, ki je tudi sedež edine mestne občine v tej regiji.

Koroška statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Statistična regija leži na severu države, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnati hribi in gore in sicer Pohorje, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe ter tri rečne doline: Dravska, Mežiška in Mislinjska dolina. Prometno je težko dostopna in slabo povezana s središčem države. Težka industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, zlasti v Mežiški dolini, ki je gospodarsko najbolj razvita. Regijske institucije so porazdeljene med t. i. somestje Ravne-Slovenj Gradec-Dravograd. Ta tri mesta so tudi gospodarsko središče regije, gospodarsko je pomembna tudi Črna na Koroškem. Največja koncentracija prebivalstva v regiji pa je na območju Raven na Koroškem, ki se že stikajo s sosednjimi Prevaljami. Po podatkih Statističnega urada je gospodarsko pomembno tudi kmetijstvo.

V koroški statistični regiji so v 2016 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Od otrok, rojenih v 2016, se jih je 72 % rodilo neporočenim materam, kar je bil najvišji delež med regijami. Povprečna starost mater ob rojstvu prvega otroka je bila tukaj najnižja: 27,9 leta. Delež prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je bil tukaj tretji najnižji (23 %). Število študentov na 1.000 prebivalcev (38) je bilo približno enako slovenskemu povprečju. Stopnja brezposelnosti v tej regiji (7,4 %) je bila nekoliko nižja od slovenskega povprečja (8,0 %). Zelo velika pa je bila razlika v stopnji brezposelnosti med spoloma: med moškimi je bila 5,2-odstotna, med ženskami 9,9-odstotna. Tukajšnji prebivalci so svoje zadovoljstvo z življenjem ocenili s povprečno najnižjimi ocenami (6,7 od 10).

Koroška statistična regija je v 2016 ustvarila 2,8 % nacionalnega BDP-ja. BDP na prebivalca je bil v tej regiji četrti najnižji med regijami (15.781 EUR/prebivalca). Gre za turistično manj izrazito statistično regijo. V 2016 je bil tukaj ustvarjen le 1 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji; manjša deleža turističnih prenočitev sta ustvarili le zasavska in primorsko-notranjska statistična regija. Od tujih turistov so v tej regiji ustvarili največ prenočitev hrvaški turisti. Povprečna velikost tukajšnjih kmetijskih gospodarstev je bila v 2016 7,5 ha. V 2016 je tukaj nastalo 381 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. Odpadne vode so tukaj pred izpustom iz javne kanalizacije prečistili 83 %.

Koroška statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1.1. 2018
1.041
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2016
68
Število prebivalcev, 1. 7. 2016
71.010
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2016
43,5
Naravni prirast, 2016
- 45
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2016
- 0,6
Število učencev, 2016/2017
5.917
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2016
14,3
Število dijakov, 2016/2017
2.720
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2016
18,7
Število študentov, 2016/2017
2.659
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2016
- 3,9
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2016
27.171
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2016
14,7
Število zaposlenih oseb, 2016
23.628
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2016
25,1
Število registriranih brezposelnih oseb, 2016
3.219
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2016
10,6
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2016
1.493,84
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2016
56,8
Število podjetij, 2016
5.526
Izdana gradbena dovoljenja za stanovanjske stavbe, 2016
70
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2016
1.121
BDP na prebivalca, EUR, 2016
15.781
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016

21.353

Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2016
2,3
Število prihodov turistov, 2016
41.799
Osebni avtomobili, št./100 preb., 31. 12. 2016
52
Število prenočitev turistov, 2016
116.816
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/preb., 2016
284
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Koroška statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=309&tag=2689&cba=2637,4999,5000,9999,10000,19999,20000,62066&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

Povprečna mesečna bruto plača, statistične regije, Slovenija, 2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Sklici[uredi | uredi kodo]

  1. Bogataj, Janez; Klemenc; Andrej Komat; Anton Kos; Matjaž Krajčič; Darij Ogrin; Darko Plut; Dušan Potočnik; Slavič, Irma (2012). Veliki atlas Slovenije [Kartografsko gradivo]. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba d.d. COBISS 262269952. ISBN 978-961-01-2214-2.