Obalno - kraška statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Obalno - kraška statistična regija
Notranje selitve - priselitve in odselitve v obalno - kraški statistični regiji, 2015

Obalno-kraška statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Obalno-kraška statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. Največje urbano središče je Koper.

V obalno-kraški statistični regiji je v 2015 živelo 5 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najvišjem deležu tujih državljanov med prebivalci (9,2 %). Starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila v tej regiji 30,0 leta, torej za 0,7 leta višja od povprečja za Slovenijo. Delež prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je bil v 2015 v tej regiji tretji najvišji v Sloveniji (24,1 %). Tukaj je bilo najmanj študentov na 1.000 prebivalcev v Sloveniji (32 na 1.000 prebivalcev). BDP na prebivalca je bil drugi najvišji v Sloveniji (18.738 EUR); višji je bil le še v osrednjeslovenski statistični regiji. V regiji je delovalo skoraj 13.600 podjetij, povprečno je v njih delalo 3,1 osebe, kar je najmanj v Sloveniji.

V tej regiji je bilo največ stanovanj na 1.000 prebivalcev (487); četrtina stanovanj je bila zgrajena pred letom 1918 (v celotni Sloveniji 14 %). Centralno ogrevanje je imelo 63 % tukajšnjih stanovanj ali najmanj med vsemi regijami. Obalno-kraška regija je izrazito turistična regija. V 2015 je bilo tam ustvarjenih 2,3 milijona turističnih prenočitev (42 % domačih, 58 % tujih), kar je največ med vsemi statističnimi regijami. Med prenočitvami tujih turistov je bilo največ prenočitev italijanskih turistov (13 %). V tej regiji je v 2015 nastalo največ komunalnih odpadkov na prebivalca (359 kg); 62 % jih je bilo zbranih ločeno (povprečje za Slovenijo: 69 %). Vsa odpadna voda je bila pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščena. Za investicije v varstvo okolja so tukaj namenili 1,4 % regionalnega BDP, kar je bilo med najnižjimi deleži med vsemi regijami. [1]

Obalno-kraška statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2017
1.044
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015
108,2
Število prebivalcev, 1. 7. 2015
112.942
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015
43,9
Naravni prirast, 2015
- 29
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2015
- 0,3
Število učencev, 2015/2016
8.493
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015
13,7
Število dijakov, 2015/2016
3.398
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
19,1
Število študentov, 2015/2016
3.566
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2015
2,6
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2015
44.451
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015
21,0
Število zaposlenih oseb, 2015
42.924
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2015
24,1
Število registriranih brezposelnih oseb, 2015
5.525
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2015
11,0
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2015
1.533,34
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2015
58,5
Število podjetij, 2015
13.559
Povprečna uporabna površina stanovanj, m2, 1. 1. 2015
76
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2015
2.117
BDP na prebivalca, EUR, 2015
18.738
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013
15.525
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2015
3,0
Število prihodov turistov, 2015
736.239
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2015
561
Število prenočitev turistov, 2015
2.268.507
Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2015
359
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Obalno-kraška statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=273&tag=2846&cba=47.7,49.9,50,69.9,70,89.9,90,95.7&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

Delež otrok, ki so vključeni v vrtce, statistične regije, Slovenija, 2015

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]