Gorenjska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Gorenjska statistična regija
Prebivalstvena piramida za leto 2021 - gorenjska

Gorenjska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Gorenjska statistična regija[uredi | uredi kodo]

Ta regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišji Triglav, simbol slovenstva. Največje urbano in gospodarsko središče je mesto Kranj. Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost.

Obsega 10,5 % površine Slovenije[uredi | uredi kodo]

Gorenjska statistična regija je z 2.137 km2 šesta največja. V njej je leta 2021 živela desetina prebivalcev Slovenije, s čimer se je uvrstila na četrto mesto. Gostota poseljenosti je bila nižja od slovenskega povprečja.

Prebivalci mlajši in bolj izobraženi od povprečja v državi[uredi | uredi kodo]

Povprečna starost prebivalcev je bila 43,3 leta, kar je bilo približno 5 mesecev manj od državnega povprečja. To je bila tretja najnižja povprečna starost med regijami. V 2021 je imela tretji najvišji naravni prirast: -0,6 na 1.000 prebivalcev. Skupni selitveni prirast, ta je bil negativen samo v dveh slovenskih regijah, je bil peti najvišji in je znašal 2,3 na 1.000 prebivalcev. Med prve tri se je gorenjska regija uvrstila tudi po deležu tretjerojenih otrok ali otrok višjega reda – skupaj z jugovzhodno Slovenijo in koroško statistično regijo. V vsaki od omenjenih je ta delež presegel 17 %. Regija se je na tretje mesto uvrstila tudi po deležu otrok, rojenih v zakonski zvezi (47,1 %), za osrednjeslovensko in obalno-kraško regijo. V 2021 je imela največji delež družin z najmanj tremi otroki, 8,5-odstoten, medtem ko je ta delež na ravni Slovenije znašal 6,4 %.

Izobrazbena sestava prebivalstva je bila v gorenjski regiji v 2021 ugodnejša kot v večini drugih regij: delež prebivalcev brez izobrazbe, z nepopolno osnovno šolo ali z dokončano največ osnovno šolo je bil namreč manjši (tretji najnižji med regijami), delež prebivalcev z višje- ali visokošolsko izobrazbo pa večji od slovenskega povprečja. Med prebivalci, starejšimi od 14 let, jih je imelo višje- ali visokošolsko izobrazbo 25,6 %, s čimer se je uvrstila na drugo mesto med regijami, povprečje za Slovenijo pa je bilo 25,0 %. Splošno zadovoljstvo z življenjem so prebivalci te, goriške in osrednjeslovenske regije v povprečju ocenili z najvišjo povprečno oceno na ravni regij, s 7,8 (na lestvici do 10).

Dohodki nižji od povprečja[uredi | uredi kodo]

Skupaj z jugovzhodno Slovenijo in osrednjeslovensko regijo je bila gorenjska ena izmed treh regij, v katerih sta bili stopnja tveganja revščine in stopnja tveganja socialne izključenosti pod slovenskim povprečjem. Stopnja tveganja revščine je bila druga najnižja na ravni regij; z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, je živelo 9 % oseb, enako kot v osrednjeslovenski regiji. Druga najnižja je bila tudi stopnja tveganja socialne izključenosti, znašala je 10,7 %.

V gorenjski regiji je delovalo 21.300 podjetij. V njih je delalo nekaj manj kot 80.000 oseb. Povprečna mesečna neto plača je leta 2021 v tej regiji znašala 1.235 EUR, kar je bilo približno 3 odstotke manj od slovenskega povprečja. BDP na prebivalca te regije je v 2021 znašal 20.462 EUR, kar je bilo 17 % manj od povprečja na ravni Slovenije.

Razmere na trgu dela ugodne[uredi | uredi kodo]

Stopnja delovne aktivnosti je v 2021 dosegla 70,1 %, tj. za 3,4 odstotne točke več od slovenskega povprečja, in je bila druga najvišja za primorsko-notranjsko. Poleg primorsko-notranjske je imela gorenjska regija najnižjo stopnjo anketne brezposelnosti (3,3 %).

Med delovno aktivnimi s stalnim prebivališčem v tej regiji jih je 30,2 % odhajalo na delo drugam, največ (87,8 %) v osrednjeslovensko regijo. To je bil četrti največji delež delovnih migrantov med regijami.

Največji delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov[uredi | uredi kodo]

Na 1.000 prebivalcev je bilo v tej regiji 548 avtomobilov; manj so jih imeli le v osrednjeslovenski in zasavski regiji. Po drugi strani pa je bila starost avtomobilov (10,4 leta) pod državnim povprečjem (10,6 leta). Količina komunalnih odpadkov na prebivalca, ki je v 2021 nastala v tej regiji (511 kg), je za 7 kg na prebivalca nižja od slovenskega povprečja. Ločeno je bilo zbranih 78 % komunalnih odpadkov od vseh nastalih, kar je bil največji delež med regijami.

Priljubljena med turisti[uredi | uredi kodo]

Leta 2021 so našteli največ prihodov turistov med vsemi regijami (901.271). Tako je bilo predvsem zaradi tujih turistov, ti so ustvarili največ prihodov (526.633) in prenočitev (1.376.507). V obeh primerih je to pomenilo skoraj 30 % vseh prihodov oz. prenočitev tujih turistov v Sloveniji.

Sestavlja jo 18 občin[uredi | uredi kodo]

Največ prebivalcev, 26,8 %, je na sredini leta 2021 živelo v občini Kranj (56.784), približno po 10 % pa v Škofji Loki, na Jesenicah in v Radovljici. Najmanjša je bila s 676 prebivalci občina Jezersko.[1]

Počitniška stanovanja, statistične regije, 2021 - STAGE

Gorenjska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2021
2.137
Gostota naseljenosti , 1. 7. 2021
99,0
Število prebivalcev, 1. 7. 2021
211.501
Povprečna starost prebivalcev , 1. 7. 2021
43,3
Naravni prirast, 2021
-125
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), 1. 7. 2021
15,9
Število učencev v osnovnih šolah, 2021/2022
20.344
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%), 1. 7. 2021
20,7
Število dijakov (po prebivališču), 2021/2022
7.749
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2021
-0,6
Število študentov (po prebivališču), 2021/2022
7.694
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2021
2,3
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 2021
93.904
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2021
1,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2021
67.792
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z osnovno šolo ali manj, 1. 1. 2021
12,5
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2021
9.991
Delež prebivalcev, starih 25 do 64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, 1. 1. 2021
33,2
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR), 2021
1.901,96
Stopnja delovne aktivnosti (%), 2021
70,1
Število podjetij, 2021
21.300
Število izdanih gradbenih dovoljenj (na 1.000 prebivalcev), 2021
1,8
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR), 2021
4.329
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj), 2021
20.462
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2020
30.898
Obsojeni polnoletni in mladoletni (na 1.000 prebivalcev), 2021
1,9
Število prihodov turistov, 2021
901.271
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev), 31. 12. 2021
548
Število prenočitev turistov, 2021
2.335.559
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2021
384
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Podatkovna baza SiStat[2] Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah [1]

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]

  1. 1,0 1,1 Slovenske statistične regije in občine v številkah, SURS
  2. »Podatkovna baza SiStat«.