Statistična regija Jugovzhodna Slovenija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Jugovzhodna Slovenija)
Jump to navigation Jump to search
Statistična regija jugovzhodna Slovenija
Prenočitve turistov, statistične regije, 2016

Statistična regija jugovzhodna Slovenija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Statistična regija jugovzhodna Slovenija v besedi[uredi | uredi kodo]

Ta regija na jugovzhodu Slovenije je po površini največja slovenska regija, ki povezuje v enoto štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija. Njen razvoj omogoča v največji meri industrija (avtomobilska, farmacevtska in druga lahka industrija).

V tej statistični regiji je v 2016 živelo 7 % prebivalcev Slovenije. Delež 0–14 let starih prebivalcev je bil tukaj eden najvišjih (15,8 %) in enak deležema najmlajših prebivalcev v gorenjski in osrednjeslovenski regiji. V tej regiji se je rodilo največ otrok na 1.000 prebivalcev (11,1), povprečna starost matere ob prvem porodu (28,4 leta) pa je bila ena najnižjih med regijami. Tukaj je bilo obsojenih največ oseb na 1.000 prebivalcev (5,4). V regiji je bilo 38 študentov na 1.000 prebivalcev (38); 67 % teh študentov je študirala v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja brezposelnosti (8,1 %) je bila tukaj nekoliko višja od povprečja v Sloveniji (8,0 %).  

Povprečna mesečna neto plača je bila v 2016 v jugovzhodni Sloveniji (1.036 EUR) poleg tiste v osrednjeslovenski edina, ki je bila višja od slovenskega povprečja. Skoraj četrtina delovno aktivnih prebivalcev je delala zunaj regije svojega prebivališča, največ jih je odhajalo na delo v osrednjeslovensko statistično regijo.  BDP na prebivalca je bil tretji najvišji v Sloveniji (18.604 EUR), industrija pa je prispevala največji delež k regionalni bruto dodani vrednosti (50 %). Delež gospodinjstev, ki živijo v slabih stanovanjskih razmerah, je tretji najnižji med regijami (21 %). V 2016 so v tej regiji našteli nekaj več kot 400.700 prenočitev turistov; po deležu prenočitev tujih turistov (38 %) se je ta regija uvrstila na zadnje mesto. V tej regiji sta nastala povprečno 402 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; 60 % so jih zbrali ločeno. Delež odpadne vode, ki je bila pred izpustom iz javne kanalizacije prečiščena, je bil v tej regiji najmanjši (31 %). [1]

Statistična regija jugovzhodna Slovenija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2018
2.675
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2016
53
Število prebivalcev, 1. 7. 2016
142.672
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2016
42,1
Naravni prirast, 2016
195
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2016
1,4
Število učencev, 2016/2017
12.613
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2016
15,8
Število dijakov, 2016/2017
5.289
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2016
17,4
Število študentov, 2016/2017
5.478
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2016
1,0
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2016
59.107
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2016
22,9
Število zaposlenih oseb, 2016
52.695
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2016
25,0
Število registriranih brezposelnih oseb, 2016
7.754
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2016
11,7
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2016
1.583,01
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2016
61,3
Število podjetij, 2016
10.378
Število izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe, 2016
204
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2016
2.655
BDP na prebivalca, EUR, 2016
18.604
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
49.039
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2016
5,4
Število prihodov turistov, 2016
125.081
Osebni avtomobili, št./100 preb., 31. 12. 2016
53
Število prenočitev turistov, 2016
400.742
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/preb., 2016
258
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Statistična regija jugovzhodna Slovenija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=273&tag=2884&cba=62.8,79.9,80,89.9,90,99.9,100,141.4&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

Indeks povprečne mesečne neto plače, statistične regije, Slovenija, 2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]