Primorsko-notranjska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Primorsko - notranjska statistična regija
Prebivalstvena piramida za leto 2019 - Primorsko-Notranjska

Primorsko-notranjska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Do 1. januarja 2015 se je imenovala Notranjsko-kraška regija.

Primorsko-notranjska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo ter presihajoče Cerkniško jezero sodita med glavne znamenitosti te regije. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa najredkeje naseljena regija v državi.

Primorsko-notranjska statistična regija je v 2019 prispevala k celotnemu prebivalstvu Slovenije najnižji delež: 2,5 %. Tudi gostota naseljenosti je bila tukaj najmanjša: na enem kvadratnem kilometru je živelo povprečno 36 oseb. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil negativen (–2,1), selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa pozitiven (7,5). Delež tujih državljanov med prebivalci je bil tukaj tretji največji (7,5 %). Večja deleža tujih državljanov med prebivalci so imeli le v osrednjeslovenski in obalno-kraški regiji. Delež novorojenih otrok, katerih matere oz. starši so bili ob njihovem rojstvu neporočeni, je bil tukaj tretji najnižji (približno polovica vseh). Povprečna starost umrlih je bila v tej regiji enaka kot v goriški, hkrati pa v obeh najvišja (79,4 leta). Stopnja umrljivosti dojenčkov (tj. število umrlih dojenčkov na 1.000 živorojenih) je bila med regijami tukaj najvišja (8,1 na 1.000 živorojenih).

Stopnja delovne aktivnosti je bila v 2019 v tej regiji najvišja, 70-odstotna. To pomeni, da je bilo med delovno sposobnimi prebivalci te regije 70 % delovno aktivnih; 41 % od teh jih je delalo v drugi statistični regiji, velika večina v osrednjeslovenski. Povprečna mesečna neto plača je bila v tej regiji v 2019 najnižja. Znašala je 1.017 EUR, kar je bilo 117 EUR manj od povprečja v celotni Sloveniji. Regija sodi med gospodarsko šibkejše v državi. BDP na prebivalca je bil drugi najnižji med regijami (16.154 EUR). K slovenskemu BDP je ta regija prispevala 1,8 %. V regiji je delovalo nekaj več kot 4.600 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 3,5 osebe. Po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bila ta regija druga (604), prav tako po njihovi povprečni starosti (11,1 leta). Od celotne količine odpadne vode, nastale v 2019 v tej regiji, je je bilo pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščene 95 %. Enak delež odpadne vode je bil prečiščen tudi v pomurski regiji, oba pa sta bila najvišja med regijami. [1]

Gostota prebivalstva, Statistične regije, 2019 - STAGE

Primorsko-notranjska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2019
1.456
Gostota naseljenosti , 1. 7. 2019
36,3
Število prebivalcev, 1. 7. 2019
52.818
Povprečna starost prebivalcev, 1. 7. 2019
43,9
Naravni prirast, 2019
- 109
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), 1. 7. 2019
15,5
Število učencev, 2019/2020
4.968
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%), 1. 7. 2019
20,9
Število dijakov, 2019/2020
1.790
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
- 2,1
Število študentov, 2019/2020
1.757
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
7,5
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 2019
23.439
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
5,5
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
14.778
Prebivalci, stari 15-64 let, z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (%), 1. 1. 2019
18,7
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
2.246
Prebivalci, stari 25-64 let, z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (%), 1. 1. 2019
28,8
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR), 2019
1.540,31
Stopnja delovne aktivnosti (%), 2019
69,9
Število podjetij, 2019
4.628
Število izdanih gradbenih dovoljenj (na 1.000 prebivalcev), 2019
2,4
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR), 2019
853
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj), 2019
16.154
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
20.924
Obsojeni polnoletni in mladoletni (na 1.000 prebivalcev), 2019
2,5
Število prihodov turistov, 2019
146.276
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev), 31. 12. 2019
60
Število prenočitev turistov, 2019
225.188
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2019
333
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]