Pomurska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Pomurska statistična regija
Notranje selitve - priselitve in odselitve v pomurski statistični regiji, 2015

Pomurska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. To je najbolj severovzhodna, ravninska in kmetijska regija Slovenije.

Pomurska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za poljedelstvo in mešano rastlinsko pridelavo, zato je to prevladujoča dejavnost tukajšnjih kmetijskih gospodarstev. Največje urbano središče je Murska Sobota. Po podatkih Statističnega urada RS njivske površine v tem delu Slovenije obsegajo več kot tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma so dvakrat večje od slovenskega povprečja. V pomurski statistični regiji je v 2015 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najnižjem naravnem prirastu (–3,0 na 1.000 prebivalcev) in najnižjem deležu tujih državljanov med prebivalci (1,5 %). Pomurska statistična regija je druga med regijami, v kateri je najmanj študentov na 1.000 prebivalcev in sicer 33 (povprečje v Sloveniji je 39 študentov na 1.000 prebivalcev). Največ študentov te statistične regije je študiralo v podravski in v osrednjeslovenski statistični regiji. Ta regija že več let izstopa po najvišji stopnji brezposelnosti. V 2015 je ta bila 18,9-odstotna. Stopnja tveganja revščine obsega 15,3 % oseb v regiji. Povprečna mesečna neto plača v 2015 je bila v tej regiji tretja najnižja v Sloveniji (923 EUR). V pomurski regiji imajo največjo uporabno površino stanovanja, ki znaša 86,5 m2 ter je s 66 % tri- ali večsobnih stanovanj na drugem mestu med regijami.

V pomurski statistični regiji je bilo ustvarjenega 3,8 % nacionalnega BDP-ja. BDP na prebivalca je bil tukaj drugi najnižji v Sloveniji (12.437 EUR/prebivalca). V regiji je delovalo 7.970 podjetij, ki so zaposlovala približno 31.300 oseb. Kmetijska zemljišča v uporabi so v 2013 pokrivala polovico ozemlja te statistične regije, kar je največ med vsemi regijami. V pomurski statistični regiji je bilo v 2015 na voljo okoli 7.200 turističnih ležišč. V tukajšnjih turističnih nastanitvenih objektih je bilo ustvarjenih 920.800 turističnih prenočitev, od tega je bilo 60 % prenočitev domačih turistov.[1]

Pomurska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2016
1.337
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015
87,1
Število prebivalcev, 1. 7. 2015
116.434
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015
44,3
Naravni prirast, 2015
-350
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2015
-3,0
Število učencev, 2015/2016
8.793
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015
13,2
Število dijakov, 2015/2016
3.889
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
19,5
Število študentov, 2015/2016
3.888
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2015
-5,1
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2015
39.171
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015
27,1
Število zaposlenih oseb, 2015
35.573
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2015
14,2
Število registriranih brezposelnih oseb, 2015
9.233
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2015
18,9
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2015
1.383,76
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2015
50,6
Število podjetij, 2015
7.970
Povprečna uporabna površina stanovanj, m2, 1. 1. 2015 87
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2015
1.448
BDP na prebivalca, EUR, 2015
12.437
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013
66.827
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2015
3,6
Število prihodov turistov, 2015 276.205 Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2015
513
Število prenočitev turistov, 2015
920.805
Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2015
288
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Pomurska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=309&tag=2506&cba=62.2,64.9,65,66.4,66.5,67.9,68,69.2&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.15039631616649&lng=15.068018546875027&show_west=1&iframe=1" Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Stopnja aktivnosti, statistične regije, Slovenija, 2015

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]