Osrednjeslovenska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Osrednjeslovenska statistična regija
Notranje selitve - priselitve in odselitve v osrednjeslovenski statistični regiji, 2015

Osrednjeslovenska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Osrednjeslovenska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Regija ima ugodno središčno lego glede na sosednje regije, največje urbano središče pa je Ljubljana. V regiji živi največ prebivalcev v Sloveniji (1.7.2016 537.893 prebivalcev), z 229,4 prebivalci/km2 pa ima daleč najvišjo gostoto naseljenosti (Slovensko povprečje 101,8). Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti tudi dobra prometna povezanost, in to v vseh smereh, ter dejstvo, da se v tej regiji nahaja glavno mesto države.

V 2015 se je število prebivalcev povečalo za 2.516. Delež žensk, ki niso nikoli rodile, je bil tu največji (30 %), povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka pa je bila najvišja (30,1 leta). Tretjina prebivalcev (25–64 let) je imela višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, kar je največ med vsemi regijami. Stopnja registrirane brezposelnosti (11,0 %) je bila nižja od slovenskega povprečja, razlika med spoloma pa je bila zelo majhna. Velika večina delovno aktivnih prebivalcev te regije je tudi delala v tej regiji (91 %). Povprečna mesečna neto plača zaposlenih v tej regiji je bila najvišja med vsemi regijami (1.099 EUR).

Osrednjeslovenska statistična regija je ustvarila 37 % nacionalnega BDP oz. več kot 26.400 EUR na prebivalca. Podjetja v tej regiji so bila v povprečju največja, v njih je delalo povprečno 5 oseb. Od vseh podjetij, ki so se v 2015 uvrščala med hitrorastoča, jih je bilo 33 % v tej statistični regiji. Prebivalci te regije so vozili povprečno najmlajše osebne avtomobile (9,1 leta). Odstotek stanovanj, zgrajenih po letu 2005, je bil tukaj največji (9 %), delež dokončanih stanovanj na 1.000 prebivalcev pa pod slovenskim povprečjem (1,2). V 2015 je bilo tukaj ustvarjenih skoraj 1,33 milijona turističnih prenočitev, od tega so jih 92 % ustvarili tuji turisti. [1]

Osrednjeslovenska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2017
2.334
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015
229,4
Število prebivalcev, 1. 7. 2015
535.375
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015
41,3
Naravni prirast, 2015
1.475
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2015
2,8
Število učencev, 2015/2016
47.177
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015
15,7
Število dijakov, 2015/2016
18.748
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
17,1
Število študentov, 2015/2016
21.054
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2015
4,7
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2015
216.473
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015
18,1
Število zaposlenih oseb, 2015
273.085
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2015
30,1
Število registriranih brezposelnih oseb, 2015
26.664
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2015
11,0
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2015
1.719,97
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2015
59,7
Število podjetij, 2015
63.350
Povprečna uporabna površina stanovanj, m2, 1. 1. 2015
78
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2015
14.145
BDP na prebivalca, EUR, 2015
26.418
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013
62.317
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2015
2,4
Število prihodov turistov, 2015
727.962
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2015
517
Število prenočitev turistov, 2015
1.332.896
Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2015
355
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Osrednjeslovenska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=273&tag=2728&cba=0.5,0.9,1,4.9,5,9.9,10,60.9&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

Delež novih stanovanj, zgrajenih po letu 2005, statistične regije, Slovenija, 2015

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]