Zasavska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Zasavska statistična regija
Prebivalstvena piramida za leto 2019 - Zasavska

Zasavska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Zasavska statistična regija[uredi | uredi kodo]

Zasavska statistična regija je po površini naša najmanjša regija. Od jugovzhodne Slovenije, po površini največje, je manjša več kot petkrat. V 2019 so v tej regiji živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Bila je tretja najgosteje naseljena regija (na kvadratnem kilometru je živelo povprečno 118 prebivalcev). Delež tujih državljanov med prebivalci je bil v primerjavi z drugimi regijami eden nižjih (5,1 %). Izobrazbena sestava prebivalstva je bila manj ugodna. 26 % prebivalcev je imelo namreč dokončano le največ osnovnošolsko izobrazbo. Stopnja tveganja revščine je bila v 2019 v zasavski regiji najvišja, 16,8-odstotna. To pomeni, da je z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, živelo približno 9.000 prebivalcev te regije. Stopnja resne materialne prikrajšanosti pa je bila tukaj druga najvišja, 5,8-odstotna. Za 0,1 odstotne točke višja je bila v koroški regiji. Delež prebivalcev, ki so živeli v prenaseljenih stanovanjih, je bil v tej regiji drugi najvišji (16,0 %). Delež gospodinjstev, za katera so bili stanovanjski stroški (med te spadajo tudi morebitna najemnina ali odplačila hipotekarnih posojil) v 2019 veliko breme, je bil  v tej regiji najvišji (40 %). Vseeno so se prebivalci te regije v 2019 uvrstili med zadovoljnejše; splošno zadovoljstvo z življenjem so namreč ocenili s povprečno oceno 7,6 (od 10).

Stopnja delovne aktivnosti je bila v zasavski regiji v 2019 nekoliko nižja od povprečja v celotni Sloveniji; bila je 65,5-odstotna. Med moškimi je bila 68,5-odstotna, med ženskami pa 62,4-odstotna. Razlika v stopnjah delovne aktivnosti med spoloma je bila tukaj najnižja med regijami (6 odstotnih točk). Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo v drugo regijo, je bil v tej regiji najvišji (52,5 %); velika večina teh oseb je delala v osrednjeslovenski statistični regiji. Povprečna mesečna neto plača v zasavski regiji je v 2019 znašala 1.033 EUR, kar je bilo približno 100 EUR manj od povprečja v celotni Sloveniji in približno 200 EUR manj od povprečja v osrednjeslovenski regiji. BDP na prebivalca je bil v tej regiji najnižji (12.287 EUR); predstavljal je 1,4 % slovenskega BDP. V tej regiji je delovalo malo več kot 3.900 podjetij. Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo v tej regiji najnižje (524); stari so bili povprečno 10 let.[1]

Naravni prirast, Statistične regije, 2019 - STAGE

Zasavska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1.1. 2019
485
Gostota naseljenosti , 1. 7. 2019
117,6
Število prebivalcev, 1. 7. 2019
57.059
Povprečna starost prebivalcev, 1. 7. 2019
44,5
Naravni prirast, 2019
- 160
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), 1. 7. 2019
14,4
Število učencev, 2019/2020
4.898
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%), 1. 7. 2019
20,9
Število dijakov, 2019/2020
1.826
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
- 2,8
Število študentov, 2019/2020
1.897
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
6,3
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 2019
24.154
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 1. 1. 2019
3,5
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
12.440
Prebivalci, stari 15-64 let, z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (%), 1. 1. 2019
20,8
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
2.066
Prebivalci, stari 25-64 let, z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (%), 1. 1. 2019
25,3
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR), 2019
1.572,66
Stopnja delovne aktivnosti (%), 2019
65,5
Število podjetij, 2019
3.959
Število izdanih gradbenih dovoljenj (na 1.000 prebivalcev), 2019
0,8
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR), 2019
701
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj), 2019
12.287
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
9.907
Obsojeni polnoletni in mladoletni (na 1.000 prebivalcev), 2019
2,0
Število prihodov turistov, 2019
4.584
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev), 2019
52
Število prenočitev turistov, 2019
12.785
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2019
322
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]