Podravska statistična regija: razlika med redakcijama

Jump to navigation Jump to search
→‎Podravska statistična regija v številkah: V tabeli so bili posodobljeni podatki (Renata).
(→‎Podravska statistična regija v besedi: V članku so bili posodobljeni podatki (Renata).)
(→‎Podravska statistična regija v številkah: V tabeli so bili posodobljeni podatki (Renata).)
! Statistični podatki !! ||!!Statistični kazalniki!!
|-
| Površina, km<sup>2</sup>, 1. 7. 20092012 ||<div align=right>2.170||||Gostota prebivalstva, preb/km<sup>2</sup>, 1. 7. 20092012||<div align=right>148,9
|-
| Število prebivalcev, 1. 7. 20092012 || <div align=right>323.110026||||Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 20092012||<div align=right>42,18
|-
| Naravni prirast, 20092012 || <div align=right>-97182||||Naravni prirast, št./1.000 preb., 2009||<div align=right>-0,3
|-
| Število učencev, 20092012/20102013 || <div align=right>923.014445||||Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 20092012||<div align=right>23.64013,1
|-
| Število dijakov, 20092012/20102013 || <div align=right>411.826800||||Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 20092012||<div align=right>12.89117,8
|-
| Število študentov, 20092012/20102013 || <div align=right>1613.155845||||Skupni prirast, št./1.000 preb., 2009||<div align=right>3,9
|-
| Število delovno aktivnih prebivalcev, 20092012 || <div align=right>124115.895562||||Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 20092013||<div align=right>1517,35
|-
| Število zaposlenih oseb, 20092012 || <div align=right>109100.830775||||Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 20092013||<div align=right>21,59
|-
| Število registriranih brezposelnih oseb, 20092012 || <div align=right>1719.477668||||Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 20092012||<div align=right>1114,91
|-
| Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 20092012|| <div align=right>1.396515||||Stopnja delovne aktivnosti, %, 20092012||<div align=right>5753,27
|-
| Število podjetij, 20092012 || <div align=right>22.381332||||Povprečna površina stanovanja, m<sup>2</sup>, 31. 12. 20092012||<div align=right>7577,19
|-
| Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 20082011 || <div align=right>54.050757||||BDP na prebivalca, EUR, 20082011||<div align=right>1514.745732
|-
| Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 20072010 || <div align=right>8280.065516||||Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 20092011||<div align=right>6663,16
|-
| Število cestnoprometnih nesreč, 20092012 || <div align=right>4.397279||||Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 20092012||<div align=right>494497
|-
| Število prenočitev turistov, 20092012 || <div align=right>492556.729375||||Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 20092012||<div align=right>396315
|-
| Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp Podatkovna baza SI STAT] || || || Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://www.stat.si/publikacije/pub_regije.asp Slovenske regije v številkah 20112014]
|}
 
Brezimni uporabnik

Navigacijski meni