Slovenska pisateljska pot

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Slovenska pisateljska pot je projekt Društva slovenskih pisateljev (pobudnik Igor Likar), ki predstavlja in oživlja literarno dediščino. Osrednji del tega projekta je pot, ki povezuje rojstne domačije in hiše, v katerih so živeli in ustvarjali slovenski pesniki in pisatelji. Vodnik o njej predstavlja slovenske književnike in njihovo vpetost v literarno-kulturno dediščino slovenskih pokrajin. Pot poteka od rojstne hiše Miška Kranjca v prekmurski Veliki Polani do rojstne hiše Otona Župančiča v belokranjski Vinici. Je transverzala točkovnega tipa, namenjena obisku po odsekih in posameznih pisateljskih postajah, ki pa so razdeljene po pokrajinah. Ustvarili so jo: Melita Forstnerič Hajnšek, Aljoša Lavriha, Miran Hladnik, Petra Jordan, Franci Just, Miran Košuta, Željko Kozinc, Urška Perenič, Gašper Troha, Vladka Tucovič.

Na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli, ŠC Kranj smo zasnovali Pisateljsko pešpot po Sloveniji, pri čemer nam je kot osnova služila Slovenska pisateljska pot.

Seznam točk na poti[uredi | uredi kodo]

Seznam književnikov, ki so vključeni v Slovensko pisateljsko pot, in točk na poti:

 1. Miško Kranjec, Velika Polana
 2. Ferdo Godina, Dolnja Bistrica
 3. Frank Bükvič, Puconci
 4. Edvard Kocbek, Sveti Jurij ob Ščavnici
 5. Bratko Kreft, Biserjane
 6. Lojz Kraigher, Sveta Trojica
 7. France Forstnerič, Pobrežje
 8. Ivan Potrč, Štuki pri Ptuju
 9. Anton Ingolič, Spodnja Polskava
 10. Stanko Majcen, Maribor
 11. Berta Bojetu, Maribor
 12. Janko Glazer, Ruše
 13. Janko Messner, Dob pri Pliberku
 14. Andrej Šuster - Drabósnjak, Kostanje
 15. Valentin Polanšek, Obirsko
 16. Milka Hartman, Libuče
 17. Leopold Suhodolčan, Prevalje
 18. Prežihov Voranc, Kotlje
 19. Franc Ksaver Meško, Sele
 20. Karel Destovnik - Kajuh, Šoštanj
 21. Vladimir Levstik, Celje
 22. Anton Novačan, Zadobrova
 23. Ela Peroci, Sveti Križ pri Rogatcu
 24. Jože Šmit, Rogatec
 25. Branko Hofman, Rogatec
 26. Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, Krško
 27. Anton Aškerc, Globoko
 28. Ludvik Mrzel, Tone Seliškar, Trbovlje
 29. Mile Klopčič, Zagorje ob Savi
 30. Cene Vipotnik, Zagorje ob Savi
 31. Janez Vajkard Valvasor, Bogenšperk
 32. Slavko Grum, Šmartno pri Litiji
 33. Dane Zajc, Zgornja Javoršica
 34. Janko Kersnik, Brdo pri Lukovici
 35. Rudolf Maister, Kamnik
 36. France Balantič, Kamnik
 37. Josipina Turnograjska, Preddvor
 38. Rudi Šeligo, Kranj
 39. Simon Jenko, Podreča
 40. Ivan Tavčar, Visoko
 41. Karl Mauser, Podbrezje
 42. Janez Mencinger, Bohinjska Bistrica
 43. Tone Svetina, Bled
 44. Anton Tomaž Linhart, Radovljica
 45. Ivan Hribovšek, Radovljica
 46. France Prešeren, Vrba
 47. Janez Jalen, Rodine
 48. Fran Saleški Finžgar, Žirovnica
 49. Matija Čop, Žirovnica
 50. Pavle Zidar, Jesenice
 51. Tone Čufar, Jesenice
 52. Josip Vandot, Kranjska Gora
 53. Simon Gregorčič, Vrsno
 54. Ivan Trinko, Trčmun
 55. Ivan Pregelj, Most na Soči
 56. France Bevk, Zakojca
 57. Ciril Kosmač, Slap ob Idrijci
 58. Alojz Gradnik, Medana
 59. Matej Bor, Dol pri Grgarju
 60. Danilo Lokar, Ajdovščina
 61. Janez Svetokriški, Vipavski Križ
 62. Igo Gruden, Nabrežina
 63. Srečko Kosovel, Tomaj
 64. Vladimir Bartol, Sveti Ivan
 65. Bogomir Magajna, Gornje Vreme
 66. Dragotin Kette, Prem
 67. Miroslav Vilhar, Zagorje na Pivki
 68. Zofka Kveder, Loški Potok
 69. Fran Milčinski, Lož
 70. Jože Udovič, Cerknica
 71. Ivan Cankar, Vrhnika
 72. Peter Božič, Ljubljana
 73. Kristina Brenk, Ljubljana
 74. Izidor Cankar, Ljubljana
 75. Fran Erjavec, Ljubljana
 76. Andrej Hieng, Ljubljana
 77. Mila Kačič, Ljubljana
 78. Lojze Kovačič, Ljubljana
 79. Juš Kozak, Ljubljana
 80. Primož Kozak, Ljubljana
 81. Janez Menart, Ljubljana
 82. Mira Mihelič, Ljubljana
 83. Ivan Mrak, Ljubljana
 84. Josip Murn - Aleksandrov, Ljubljana
 85. Lili Novy, Ljubljana
 86. Marjan Rožanc, Ljubljana
 87. Dominik Smole, Ljubljana
 88. Gregor Strniša, Ljubljana
 89. Anton Vodnik, Ljubljana
 90. Valentin Vodnik, Ljubljana
 91. Božo Vodušek, Ljubljana
 92. Žiga Zois, Ljubljana
 93. Vitomil Zupan, Ljubljana
 94. Primož Trubar, Rašica
 95. Josip Stritar, Podsmreka
 96. Fran Levstik, Dolnje Retje
 97. Josip Jurčič, Muljava
 98. Pavel Golia, Trebnje
 99. Tone Pavček, Šentjurij
 100. Janez Trdina, Novo mesto
 101. Jože Dular, Vavta vas
 102. Lojze Krakar, Semič
 103. Miran Jarc, Črnomelj
 104. Oton Župančič, Vinica

Vir[uredi | uredi kodo]

Željko Kozinc (ur.): Slovenska pisateljska pot: Vodnik po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev. Radovljica: Didakta, 2013. (COBISS)

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

https://www.facebook.com/Slovenska-pisateljska-pot-127518680763664/