Savinjska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Savinjska regija)
Skoči na: navigacija, iskanje
Statistične regije Slovenije
Notranje selitve - priselitve in odselitve v savinjski statistični regiji, 2015

Savinjska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Savinjska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

V savinjski statistični regiji je v 2015 živelo 13 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najnižjem deležu prebivalcev, starih nad 80 let (4,5 %). Naravni prirast je bil komaj pozitiven (0,1 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast pa je znašal 1,2 na 1.000 prebivalcev. Skupno se je število prebivalcev v 2015 povečalo za 348. Višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je imelo 25 % prebivalcev (25–64 let), kar je manj od povprečja v celotni Sloveniji (28 %). 40 % študentov te regije je študiralo v osrednjeslovenski, 30 % pa v podravski statistični regiji. Stopnja registrirane brezposelnosti v regiji (13,3 %) je bila med najvišjimi in nekoliko višja od slovenskega povprečja (12,3 %), vendar se v primerjavi z 2014 znižala za 0,7 odstotne točke. Povprečna mesečna neto plača je bila za skoraj 68 EUR nižja od slovenskega povprečja; znašala je 945 EUR.

Ta regija je ustvarila skoraj 11 % nacionalnega BDP in se s tem podatkom uvrstila na 3. mesto med statističnimi regijami za osrednjeslovensko in podravsko statistično regijo. Skoraj 39 % regionalne bruto dodane vrednosti je bilo ustvarjene v predelovalnih dejavnostih, rudarstvu in drugi industriji. V tej statistični regiji je bilo turistom na voljo okoli 14.000 ležišč. V 2015 je bilo tukaj ustvarjenih skoraj 1,37 milijona turističnih prenočitev (tudi po vrednosti tega podatka je bila tretja med preostalimi regijami); 53 % turističnih prenočitev so ustvarili domači turisti. V tej regiji je nastalo največ odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti (34 %); 0,6 % je bilo nevarnih. 12 % vseh investicij v varstvo okolja v Sloveniji je bilo v 2015 namenjenih savinjski statistični regiji.[1]

Savinjska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2017
2.301
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015
110,5
Število prebivalcev, 1. 7. 2015
254.237
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015
42,5
Naravni prirast, 2015
34
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2015
0,1
Število učencev, 2015/2016
22.156
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015
15,0
Število dijakov, 2015/2016
9.761
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
17,6
Število študentov, 2015/2016
10.002
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2015
1,4
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2015
100.006
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015
24,9
Število zaposlenih oseb, 2015
79.116
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2015
27,3
Število registriranih brezposelnih oseb, 2015
15.361
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2015
13,3
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2015
1.429,58
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2015
58,7
Število podjetij, 2015
20.885
Povprečna uporabna površina stanovanj, m2, 1. 1. 2015
80
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2015
4.380
BDP na prebivalca, EUR, 2015
17.225
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013
65.654
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2015
2,9
Število prihodov turistov, 2015
387.998
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2015
515
Število prenočitev turistov, 2015
1.372.310
Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2015
297
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, http://www.stat.si/statweb, Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah


Savinjska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=349&tag=770&cba=52538,99999,100000,149999,150000,249999,250000,534518&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.15039631616649&lng=15.068018546875027&show_west=1&iframe=1"

Poraba antidepresivov, statistične regije, Slovenija, 2015

Vir: Statistični urad Republike Slovenije


Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]