Savinjska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Savinjska regija)
Jump to navigation Jump to search
Statistične regije Slovenije
Poraba antidepresivov (N06A), statistične regije, 2016

Savinjska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Savinjska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Nekdanja dežela grofov Celjskih je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnjo Savinjsko dolino, Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino.

V savinjski statistični regiji je v 2016 živelo 12 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najnižjem deležu nad 80 let starih prebivalcev (4,6 %) in tudi povprečna starost prebivalcev te regije je bila ena najnižjih (42,7 leta). Naravni in selitveni prirast sta bila pozitivna; skupni prirast je tako znašal 1,7 in je bil tretji najvišji med regijami. Višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je imelo 24 % prebivalcev (25–64 let), kar je manj od slovenskega povprečja (28 %). Stopnja brezposelnosti v regiji (9,3 %) je bila nekoliko višja od slovenskega povprečja (8,0 %). Povprečna mesečna neto plača je bila za skoraj 76 EUR nižja od slovenskega povprečja; znašala je 954 EUR. Stopnja tveganja revščine je bila tukaj med slovenskimi regijami tretja najvišja (15,0 %).

Ta regija je ustvarila več kot 11 % nacionalnega BDP (in se s tem podatkom uvrstila na 3. mesto med statističnimi regijami). 45 % regionalne bruto dodane vrednosti je bilo ustvarjene v dejavnosti industrija. V tej statistični regiji je bilo turistom na voljo skoraj 14.200 ležišč. V 2016 je bilo tukaj ustvarjenih nekaj manj kot 1,5 milijona turističnih prenočitev (po vrednosti tega podatka je bila četrta med preostalimi regijami); 52 % turističnih prenočitev so ustvarili domači turisti. Od celotne količine odpadne vode so je pred izpustom iz javne kanalizacije prečistili 81 %. Iz javnega vodovoda je bilo vsakemu gospodinjstvu v tej regiji dobavljenih 41,5 m3 vode, kar je to regijo uvrstilo na četrto mesto po količini dobavljene vode med regijami. Po povprečni površini  kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je bila s 6,2 ha med regijami sedma.[1]

Savinjska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2018
2.301
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2016
111
Število prebivalcev, 1. 7. 2016
254.824
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2016
42,7
Naravni prirast, 2016
57
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2016
0,2
Število učencev, 2016/2017
22.142
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2016
15,1
Število dijakov, 2016/2017
9.543
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
18,0
Število študentov, 2016/2017
9.673
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2016
1,7
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2016
102.769
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2016
23,9
Število zaposlenih oseb, 2016
99.041
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2016
22,7
Število registriranih brezposelnih oseb, 2016
14.479
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2016
12,4
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2016
1.445,36
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2016
59,8
Število podjetij, 2016
21.490
Število izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe, 2016
306
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2016
4.589
BDP na prebivalca, EUR, 2016
18.006
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
63.664
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2016
3,0
Število prihodov turistov, 2016
426.385
Osebni avtomobili, št./100 preb., 31. 12. 2016
52
Število prenočitev turistov, 2016
1.464.601
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/preb., 2016
313
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, http://www.stat.si/statweb, Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah


Savinjska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=349&tag=770&cba=52538,99999,100000,149999,150000,249999,250000,534518&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.15039631616649&lng=15.068018546875027&show_west=1&iframe=1"

Stopnja tveganja revščine, statistične regije, Slovenija, 2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije


Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]