Ruščina

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Ruščina
Русский язык[1] (russkij jazyk)
Izgovorjava ˈruskʲɪj jɪˈzɨk
Materni jezik Rusija in mnogo sosednjih držav
Področje Vzhodna Evropa, Azija
Št. maternih govorcev
150 milijonov  (2010)[2]
110 milijonov govorcev kot drugi jezik (no date)[3]
Uradni status
Uradni jezik
Priznani manjšinski
jezik
Regulator Russian Language Institute[17] na Ruski akademiji znanosti
Jezikovne kode
ISO 639-1 ru
ISO 639-2 rus
ISO 639-3 rus
Glottolog russ1263[18]
Linguasphere 53-AAA-ea < 53-AAA-e
(varieties: 53-AAA-eaa to 53-AAA-eat)
{{{mapalt}}}
Russian in Eurasia
  Jezik večine
  Manjšinjski jezik
Ta članek vsebuje zapis glasov v črkovni obliki po IPA. Brez ustrezne podpore za interpretacijo, lahko vidite vprašaje, okvirje ali druge simbole namesto Unicode znakov.

Rúščina (ру́сский язы́к (rússkij jazík) O tem zvoku poslušaj ) je slovanski jezik, ki ga govorijo predvsem v Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Kazahstanu in Kirgiziji, v večji meri pa tudi v drugih državah, ki so bile nekoč del Sovjetske zveze. Je geografsko najbolj razširjen jezik med vsemi jeziki na območju Evrazije in najbolj razširjen slovanski jezik.

Več kot 161 milijonom ljudi je ruščina materni ali prvi pogovorni jezik, nadaljnjih okoli 110 milijonov pa jo uporablja kot drugi sporazumevalni jezik.[19] Je uradni jezik v Ruski federaciji, Belorusiji, Kirgizistanu in Kazahstanu. Je tudi eden od šestih uradnih jezikov Organizacije združenih narodov.

Geografska porazdelitev[uredi | uredi kodo]

Uporaba v državah na območju nekdanje Sovjetske Zveze[uredi | uredi kodo]

V Sovjetski zvezi je bila ruščina splošni sporazumevalni jezik s statusom uradnega jezika na celem območju države. Otroci ne-ruske nacionalnosti so imeli podaljšano obvezno šolanje (10 let namesto 9 let) predvsem zaradi temeljitega učenja ruščine. Ruščina se je širila tudi z intenzivnim preseljevanjem, prostovoljnim ali prisilnim.

V Ruski federaciji je ruščina državni jezik in uradni jezik v vseh subjektih federacije (avtonomnih republikah, avtonomnih okrožjih). Poznavanje in uporaba ruščine v ostalih državah nastalih po razpadu SZ na splošno upada, a je še vedno zelo veliko.

Uradni status ruščine je v državah-naslednicah SZ različen, glede na razširjenost rabe različnih jezikov, vitalnost državnega jezika in politične razmere. V baltskih državah (Estonija, Latvija, Litva) ruščina ni priznana kot uradni jezik; ni uradne dvojezičnosti. V Ukrajini je ob prevladujoči sporazumevalni rabi ruščine njen zakonski status vroče politično vprašanje. Ruščina je priznana kot vzporedni uradni jezik v nekaterih pokrajinah države. Nasprotno je v Belorusiji ruščina prvi uradni jezik.

Poznavanje ruskega jezika v državah-naslednicah Sovjetske zveze (brez RF). Delež prebivalstva z aktivnim ali pasivnim znanjem oziroma brez poznavanja ruskega jezika. Po ruskem viru iz leta 2005[20]. "All" = povprečje za prebivalce vseh držav, brez RF; "Lithuania" = Litva

Narečja[uredi | uredi kodo]

Glavni članek: ruska narečja.

Čeprav se je jezik po letu 1900 izenačeval, še posebej slovarsko, obstaja v Rusiji veliko narečij. Nekateri jezikoslovci delijo ruska narečja v dve glavni krajevni skupini: severno in južno. Med njima leži Moskva s svojim narečjem. Drugi delijo jezik na tri narečne skupine: severno, osrednjo in južno, kjer moskovska leži v osrednji. Narečjeslovje znotraj Rusije loči več različic manjših področij.

Narečja imajo velikokrat različne in nestandardne značilnosti izgovorjave, besedišča in slovnice. Nekatera so preostanki starodavne rabe, ki v standardnem jeziku ni več prisotna. Zgled je moskovska izgovorjava »-чн-«, na primer »булошная« (bulošnaja - pekarna) namesto »булочная« (buločnaja).

Severna narečja večinoma izgovarjajo nepoudarjeni /o/ čisto (okanje (оканье)). Južna mehčajo končni /t/ in pridihajo /g/ v /h/. Nekaj teh značilnosti ima tudi sodobna ukrajinščina.

Med prvimi, ki so raziskovali rusko narečje, je bil Lomonosov v 18. stoletju. V 19. stoletju je Dalj sestavil prvi slovar, ki je vseboval narečne besede. Podrobno so se začeli ukvarjati z ruskimi narečji na začetku 20. stoletja. Velikanski Narečjeslovni atlas ruskega jezika (Диалектологический атлас русского языка) je zaključil sodobne raziskave na tem področju. Izšel je v treh knjigah med letoma 1986 in 1989 po štiridesetih letih priprav.

Standardna knjižna ruščina temelji na moskovskem narečju.

Prečrkovalna tabela[uredi | uredi kodo]

Ruska cirilica Latinica
Velika črka Mala črka  
А а a
Б б b
В в v
Г г g
Д д d
Е е e/je
Ё ё jo/o
Ж ж ž
З з z
И и i
Й й j
К к k
Л л l
М м m
Н н n
О о o
П п p
Р р r
С с s
Т т t
У у u
Ф ф f
Х х h
Ц ц c
Ч ч č
Ш ш š
Щ щ šč
Ъ ъ trdi znak (jer (ер))
Ы ы y (jeri (еры))
Ь ь mehki znak (ерь)
Э э ė
Ю ю ju
Я я ja

Črke in izgovorjava[uredi | uredi kodo]

Črke / Statistika
# črk 33
# samoglasnikov 5 ali 6

(v pisavi 10 samoglasniških črk)

# soglasnikov 22
# fonemov 39 po Moskovski fonološki šoli,

42 po Peterburški fonološki šoli

# slovničnih števil 2
# sklonov 6
# sklanjatev 3
# slovničnih spolov 3+množinska oblika

Samoglasniki[uredi | uredi kodo]

Ruski samoglasniški sistem pozna 5 samoglasnikov, pri katerih se vsak v odvisnosti od mehkosti/trdosti soglasnika, ki stoji pred njim, zapisuje na dva načina. Tako se parnost soglasnikov (trdi-mehki) kaže v grafičnih znakih za samoglasnike:

Samoglasniške črke, s katerimi označujemo, da so predhodni soglasniki trdi 'а' 'э' 'ы' 'о' 'у'  
Samoglasniške črke, s katerimi označujemo, da so predhodni soglasniki mehki 'я' 'е' 'и' 'ё' 'ю' 'ь'

Е[uredi | uredi kodo]

Naglašeni 'е' se bere kot je, nenaglašeni pa kot i: челов́ек (človek) [čilavék], реќа (reka) [riká], предл́ог (predlog) [pridlóg], ...

Я[uredi | uredi kodo]

Tudi 'я' se nenaglašen na začetku besede ali drugod bere skoraj kot ji, drugače kot ja: яз́ык (jezik) [jizík], языч́ок (jeziček) [jizičók], я́ичко (jajčece) [ji'čka], Яросла́вль (Jaroslavelj) [jiraslável], vendar язь (vsta krapa) [jàz], ́ярмарка (semenj) [jarmarka]. To je ikanje in podobno kot akanje velja za knjižni jezik.

Ё[uredi | uredi kodo]

Črko 'ё' le redko najdemo zapisano, saj se največkrat namesto nje zapiše 'е'. Rusi že vedo, kdaj jo izgovoriti kot 'o' in kdaj kot 'jo', tisti, ki jim/nam ruščina ni materni jezik, pa imamo s tem nemalo težav. Vsak 'ё' je vedno naglašen in zato v besedah z 'ё' ni treba označevati naglasov, čeprav se vse naglašene 'е' ne izgovarja kot 'ё'. Če stoji 'ё' na začetku besede, za trdim soglasnikom, za samoglasnikom ali za mehkim znakom in jerom 'ь', 'ъ', ga beremo kot 'jo' (Ёлкино, ёлка, ёж, Алёша, Будённый, мёд, Огонёк, Озёрск, Потёмкин, Семён, Тёркин, Фёдор), za 'ч', 'ш', 'щ' in 'ж' in drugače pa kot 'o' (Куташёв, Пугачёв, Стрижёнов, Хрущёв, Чёрни). Podobno je z mehkim 'е'. Izjeme kjer se piše 'jo' kot 'ио' so tuje besede (Иорк, иод).

Ы[uredi | uredi kodo]

Črka 'ы' (znana tudi kot »trdi i« ali »jeri«) se izgovori podobno kot 'i', le da mora glas priti že globoko iz grla. Jeri 'ы' nikoli ne stoji na začetku besede. Za besede v katerih se namesto slovenskega 'i' piše 'ы' ne obstaja nobeno pravilo in se jih je potrebno naučiti. V slovenščini sta se trda in mehka različica glasu i izenačila.

О[uredi | uredi kodo]

Značilno je tudi akanje, ki menda izhaja iz moskovskega narečja. 'о' pred naglašenim zlogom se izgovori kot a (Росс́ия (Rusija) se tako izgovori kot [rasíja], Москв́а (Moskva) kot [maskvá] itd.), 'о' za naglašenim zlogom pa se izgovori kot polglasnik. Značilni zgled je молоко́ s tremi 'o'. Naglas je na zadnjem, zato se prvi izgovori kot poglasnik, drugi pa kot 'a' [m'lakó]. Podobno: хорош́о [h'rašó, MFA xərɐˈʂo ]. Če se 'о' pojavi za 'ж', 'ч', 'ш' ali 'щ', je tisti zlog zagotovo naglašen, torej se 'о' dejansko izgovori kot 'o'.

Tudi na koncu besed se nenaglašeni 'о' izgovarja kot a: п́иво (pivo) [píva], жел́езо (železo) [žiljéza], кол́ечко (prstan, obroček) [kaljéčka].

Črkam 'к', 'г', 'х', 'ж', 'ч', 'ш' in 'щ' nikoli ne sledijo 'я', 'ю' in 'ы'.

Soglasniki[uredi | uredi kodo]

Ruščina pozna poleg zvenečih in nezvenečih soglasnikov še trde:

'б', 'в', 'г', 'д', 'з', 'к', 'л', 'м', 'н', 'п', 'р', 'с', 'т', 'ф', 'х', 'ж', 'ц', 'ш',

in mehčane soglasnike:

'б', 'в', 'г', 'д', 'з', 'й', 'к', 'л', 'м', 'н', 'п', 'р', 'с', 'т', 'ф', 'х', 'ч', 'щ'.

Tu se uporabljajo isti znaki za trde in mehčane soglasnike, s tem, da se mehčanost samoglasnikov označuje s pomočjo t. i. jotiranih samoglasniških črk 'я', 'е', 'и', 'ё', 'ю' ali 'ь', za trdimi soglasniki stojijo nejotirane samoglasniške črke 'а', 'э', 'ы', 'о', 'у' ali 'ъ'. Na primer, v besedah мёд (med), медь (baker) in Семён je 'м' mehki soglasnik, v besedah мать (mati) in мыло (milo) pa trdi. Samo trdi soglasniki so trije: 'ж', 'ц' in 'ш', mehki pa 'й', 'ч' in 'щ'.

Trdi soglasniki se izgovarjajo podobno kot v slovenščini, s tem, da je 'л' veliko bolj trd. Tega pri prečrkovanju ne upoštevamo.

Щ[uredi | uredi kodo]

Za črko 'щ' resda marsikje najdemo predlog prečrkovanja v 'šč', vendar se jo dejansko izgovori tako nekako kot (tudi poljski) »mehki« š. Znana beseda, ki ima to črko je щука, ščuka. 'щ' imajo še cerkvene besede, kjer stoji proti slovenskemu 'č': slovensko 'če' proti stari cerkveni besedi »аще«. Oba sta izvedena iz skupine »tj«.

Э[uredi | uredi kodo]

Edine ruske besede z 'э' so поэтому, эге, эй, экий, экой, энный, эсер, эта, этак, этакий, это, этот, эхма, эх, drugače pa jo najdemo le v tujkah алоэ, аэрарий, аэробика, аэростатика, зэк, лэндинг, менуэт (če bi pisali менует, bi brali [menujét]), мэр, поэзия, поэт, рэкет, сэр, экватор, элеватор, электричество, эльф, эмаль, энергия, эолит, Эолова арфа, эпизод, эпоха, эра, эссе, Эстония, эфиоп, эфир, эффект, эхо, эшелон, эякуляция.

Naglas[uredi | uredi kodo]

Naglas je v ruščini lahko na kateremkoli zlogu, tudi na zadnjem. Je jakostni, in ima vedno isto višino ter dolžino tona.

Pri sklanjatvah, spregatvah in v množinskih oblikah se naglasno mesto, podobno kot v slovenščini, velikokrat premakne: го́род, го́рода (grád, gráda), города́ (gradóva, gradóvi), дом, до́ма (dóm, dóma), дома́ (domóva, domóvi), голова́ (gláva), го́ловы (glávi, gláve), окно́ (ôkno), о́кна (ôkni, ókni, ôkna, ókna), вино́ (víno), ви́на (víni, vína), копьё (kópje), ко́пья (kópji, kópja).

V ruščini je naglasno mesto pogosto drugje kot v slovenščini: земля́ (zêmlja), коне́ц (kônec).

Kakor je že omenjeno, naglasno mesto vpliva na izgovorjavo posameznih samoglasnikov.

Besede[uredi | uredi kodo]

Veliko ruskih besed zveni enako (oziroma podobno) kot v slovenščini in ima tudi isti pomen. Nekatere so morda le drugače naglašene in imajo običajno tudi isti spol:

ба́ня bánja,
kopalnica
коне́ц kônec
бу́нкер búnker конопля́ konôplja
бу́ря búrja копы́то kopíto
во́ля vólja коры́то koríto
гной gnój коса́ kita; kôsa
земля́ zêmlja кость kóst
ка́пля káplja крик krík
кафта́н kaftán кро́на krošnja; króna (denarna enota)
ка́ша káša ме́ра méra, ukrep
ка́шель kášelj нея́сность nèjásnost
ка́шица kášica обши́рность obšírnost
кво́та kvóta оре́х ôreh
кила́ kíla оре́шек oréšek
кио́ск kiósk орли́ца orlíca
кит kít похо́д
[pahód]
(vojni) pohòd
клей kléj стекло́ stêklo
клён klèn,
maklen (vrsta javora)
стог stóg, kopa
кле́тка klétka столп steber, stòlp
клин klìn, klín,
zagozda
то́поль tôpol
ключ kljúč;
vrelec, izvir;
notni ključ
тон glas, zvok, tón
ко́кон kokón то́пот topòt
кол kòl у́хо uhó
коле́но koléno шеф šéf
колома́зь kolomàz, kolomáz щит ščít
кома́р komár я́вор jávor

Na drugi strani je veliko besed, ki so na zunaj podobne slovenskim, imajo pa popolnoma drug pomen in velikokrat tudi drugi spol:

стол miza град toča, grad
стул stòl шок udar, trčenje
луч žarek сад vrt
шкаф
in шка́п
omara вре́дно škodljivo
час ura враг sovražnik (tudi starinsko v slovenščini)
вре́мя čas па́лец prst
год leto печёнка
in пе́чень
jetra
ле́то poletje кури́ть kaditi
неде́ля teden бесе́да pogovor
заво́д tovarna сло́во beséda
това́р blago хлеб kruh
ба́нка trebušast lonec,
~ steklenica
дол dolina (tudi starinsko v slovenščini)
банк bánka десна́ dlêsna
низ spodnji del,
pritličje
разре́з izrez, prerez
убо́й zakol уте́ха radost, veselje; tolažba
я́вка navzočnost яд strup
стега́ stezá, stèza створ krilo (vrat, okna)
smerna črta
клобу́к visoko meniško
pokrivalo
клюка́ sprehodna palica
клоп stenica,
drobižek (majhen otrok)
коко́с kokosov oreh
клуб kolobar, oblak купе́ц trgovec

Obstajajo tudi besede, ki so sorodne po izvoru in imajo enak pomen:

аксио́ма aksióm невзго́да nezgóda, nesreča
бёрдо bŕdo (pri statvah) обре́з obréza (del knjige); kratka puška
воро́на vrána по́яс pás
горо́х gràh рожо́н ráženj
горо́шек grášek рожь ŕž
душ prha, túš (pogovorno) сва́дьба svátba
ёлка jékla, smreka тёща tášča
жёлоб žléb у́личка uličica, úlička
заса́да zaséda фреск fréska
иго́лка ígla холе́ра kólera
ка́рточка kártica; listek;
jedilni list
цени́тель cenílec, znalec
кругозо́р obzórje чаёк čájček
ку́дри kódri (množina) ширь širína
кукуру́за korúza щепо́ть ščèp
куку́шка kúkavica эта́п etápa
любо́вь ljubézen ю́мор humór
мазь maža (pogovorno), mazilo я́блоко jábolko

Polnoglasje[uredi | uredi kodo]

Veliko besed, ki so sorodne, spada v skupino ruskega polnoglasja (полногласие). Iz praslovanskih glasovnih skupin 'ol', 'or', 'er' so se razvile skupine 'оло', 'оро' in 'ере'. V slovenščini jim ustrezajo skupine 'la' in 'le' za 'оло', ter 'ra' in 're':

'оло' - 'la'
волокно́ vlákno
во́лос (v)lás
зо́лото zlató
голова́ gláva
го́лод glád
го́лос glás
коло́да kláda
ко́лос klás
мо́лодец mládec (starinsko)
мо́лодица mladíca (mlada ženska)
мо́лодость mladóst
полотно́ plátno
со́лод slád
соло́ма sláma
соло́мка slámka (redko)
со́лоно sláno
хо́лод hlád
хо́лодно hládno
'оло' - 'le'
долото́ dléto
жо́лоб žléb (tudi жёлоб)
молоко́ mléko
   
'оро' - 'ra'
борода́ bráda
борода́ч bradáč
борозда́ brázda
борона́ brána
воро́бка vrábka (zastarelo)
воро́н vrán
воро́на vrána
воро́та vráta
воро́тца vrátca
го́род grád
горо́х gráh
горо́шек grášek
загороди́ть zagradíti
здоро́во zdrávo
здоро́вье zdrávje
коро́ва kráva
коро́ль králj
коро́ткий krátki
моро́з mràz
оборо́т obràt
поро́г pràg
по́рох práh
'ере'/'ерё' - 're'
бе́рег brég
берёза bréza
де́рево drevó
мерёжа ribiška mreža
пе́ред préd
серебро́ srebró
середа́ sréda
середи́на sredína, sreda
че́рез č(r)éz
чере́шня č(r)éšnja

Nekatere besede iz skupine polnoglasja so se še naprej spremenile ali pa so ostale v starejši obliki:

 • волоко́нце - vlákence,
 • голосо́к - glásek,
 • коло́дец - kládica,
 • солове́й - slávec,
 • холо́п - hlápec,
 • воробе́й - vrábec,
 • оборо́на - obrámba,
 • поворо́т - obráčanje; obràt,
 • сто́рож - stražár, strážnik (starinsko),
 • сторона́ - strán,
 • удорожа́ние - podraževánje,
 • сере́бреник - srebrník.

Sklon[uredi | uredi kodo]

Ena od očitnih razlik med ruščino in slovenščino je tudi pri samostalnikih ženskega spola, predvsem pri trdi osnovi ednine, pa tudi pri mehki osnovi. Rodilnik in dajalnik sta pri tej sklanjatvi običajno zamenjana. Na primer фирма, »нет фирм-ы«, »дам фирм-е« - v slovenščini pa seveda, »ni firm-e«, »dam firm-i«.

Ruski orodnik, kot vsi slovanski jeziki razen spodnje lužiško srbščine, ne rabi predloga. Na primer: рубить топором - sekati s sekiro. Ko je v povedni (predikativni) funkciji, mu v slovenščini lahko odgovarja imenovalnik. Na primer: стать лётчиком - postati pilot.

V ruskih slovnicah je po navadi 5. sklon po vrsti orodnik in 6. sklon mestnik, ni pa nujno.

Sklici[uredi | uredi kodo]

 1. On the 1830s change in the Russian name of the Russian language and its causes, see: Tomasz Kamusella. 2012. The Change of the Name of the Russian Language in Russian from Rossiiskii to Russkii: Did Politics Have Anything to Do with It?(pp 73-96). Acta Slavica Iaponica. Vol 32, http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/acta/32/04Kamusella.pdf
 2. Nationalencyklopedin "Världens 100 största språk 2010" The World's 100 Largest Languages in 2010
 3. Ruščina reference at Ethnologue (16. izd., 2009)
 4. "Article 68. Constitution of the Russian Federation". Constitution.ru. Pridobljeno dne 2013-06-18. 
 5. "Article 17. Constitution of the Republic of Belarus". President.gov.by. 1998-05-11. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 2012-11-29. Pridobljeno dne 2013-06-18. 
 6. N. Nazarbaev (2005-12-04). "Article 7. Constitution of the Republic of Kazakhstan". Constcouncil.kz. Pridobljeno dne 2013-06-18. 
 7. (v ruščini) Статья 10. Конституция Кыргызской Республики
 8. "Article 2. Constitution of Tajikistan". Unpan1.un.org. Pridobljeno dne 2013-06-18. 
 9. 9,0 9,1 Abkhazia and South Ossetia are only partially recognized countries
 10. (v ruščini) Статья 6. Конституция Республики Абхазия
 11. (v ruščini) Статья 4. Конституция Республики Южная Осетия
 12. "Article 12. Constitution of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublica". Mfa-pmr.org. Pridobljeno dne 2013-06-18. 
 13. http://www.gagauzia.md/ (2008-08-05). "Article 16. Legal code of Gagauzia (Gagauz-Yeri)". Gagauzia.md. Pridobljeno dne 2013-06-18. 
 14. "Law "On Principles of State Language Policy", Article 7". Zakon2.rada.gov.ua. Pridobljeno dne 2013-06-18. 
 15. "Russian in Finland". Languagecharter.eokik.hu. 1998-03-01. Pridobljeno dne 2013-06-18. 
 16. "New York State Legislature". 
 17. "Russian Language Institute". Ruslang.ru. Pridobljeno dne 2010-05-16. 
 18. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ur. (2013). "Russian". Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 
 19. "Russian". Ethnologue. Pridobljeno dne 24.6.2013. 
 20. Русский язык в мире: современное состояние и тенденции распространения. Вып. 3. — М.: Центр социального прогнозирования, 2005. — 312 с. (Ruščina v svetu: sedanje stanje in tendence razširjenosti)

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]