Slovio

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Slovio
UstvarilMark Hučko
Datum1999
Okolje in uporabaMednarodni pomožni jezik
Namen
Pisavalatinica, cirilica
Jezikovne kode
ISO 639-3Ni (mis)
GlottologNi
Ta članek vsebuje zapis glasov v črkovni obliki po IPA. Brez ustrezne podpore za interpretacijo, lahko vidite vprašaje, okvirje ali druge simbole namesto Unicode znakov.

Slovio je umetni sporazumevalni jezik, ki ga je ustvaril slovaški jezikoslovec Mark Hučko. Namen jezika Slovio je olajšati sporazumevanju med govorci slovanskih jezikov. Slovnica Slovia je podobna slovnici esperanta, besedni zaklad pa zajema iz najbolj pogostih skupnih slovanskih besed. Po trditvi Hučka lahko Slovio razume več kot 400 milijonov ljudi brez učenja. Ime izhaja iz praslovanske besede slovo, ki pomeni beseda. Do novembra 2004 je bilo v besednjak Slovio izbranih preko 44.000 besed.

Največja težava pri sporazumevanju govorcev različnih slovanskih jezikov je različnost manjšega dela besed (pri splošnem sporazumevanju manj od petine besed). Poenoteni Slovio slovar in poenostavljena slovnica naj bi nadomestila sedanje možnosti, ki sta: uporaba angleščine, ki je svetovna lingua franca ali prilagajanje na vse slovanske jezike, s katerimi pridemo v stik.

Abeceda[uredi | uredi kodo]

Slovio uporablja zahodno latinico. Šumnike označuje z dvoznaki:

a, b, c, cx, d, e, f, g, gx, h, hh, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, sx, t, u, v, z, zx,

Možno je neposredno prečrkovanje v cirilico in latinico z znaki za šumnike.

Glasovna vrednost znakov je:

  • cx - slovenski č
  • gx - slovensko v Madžarska ali mehkeje, kot južnoslovanski đ
  • sx - slovenski š
  • zx - slovenski ž
  • h - bodisi navaden slovenski h ali bolj aspiriran češki ch, kot v češkem chleb ali pri ruski izgovorjavi Okhotsk, oziroma v Bach (ime skladatelja).

Nekaj znakov je neobveznih:

  • hh - izrecno označuje aspirirano izgovorjavo h-ja kot zgoraj
  • wx - okrajšava za sxcx oziroma šč
  • q - kot mehčalni znak, nq bi bilo enako nj
  • x - okrajšava za ks, v taxi ali taksi

Uporaba samo zahodne latinice olajšuje pisanje na neprilagojenih računalnikih.

Vzorčna besedila v Sloviu[uredi | uredi kodo]

Slovio nabor znakov:
Slovio es novju mezxunarodju jazika ktor razumijut cxtirsto milion ludis na celoju zemla. Ucxijte Slovio tper!

slovenski in srednjeevropski slovanski nabor znakov
Slovio es novju mežunarodju jazika ktor razumijut čtirsto milion ludis na celoju zemla. Učijte Slovio tper!

cirilski nabor znakov
Словио ес новйу межународйу йазика ктор разумийут чтирсто милион лудис на целойу земла. Учийте Словио тпер!

Turistični utrinek[uredi | uredi kodo]

Besedilo je podano v srednjeevropskem slovanskem prečrkovanju, ne v standardnem Slovio zapisu

PLODJU PRODALNA
- Skolk plodis vi hce?
+ Ja hce din kilo plodis.
- Ktor plodis vi hce?
+ Ja hce ta červenju plodis pri ta žoltju plodis.
- Ktor plodis? Prosim pokazajte me!
+ Tamktor! Tamgde! Ešte troh pravuo!
- Tutktor?
+ Da, tamktor!
- Kolk?
+ Ja hce din kilo ta plodis. Što es imen ta plodis?
- To es jabloko.
+ Što es imen ta červenju ovoč?
- To es morkva.
+ Što es imen ta malju zelenju ovoč?
- To es goroh.
+ Što es imen tut plod?
- To es oranž. Li vi hce kupit troh?
+ Da. Prodajte me čtir oranžis, prosim.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]