Pojdi na vsebino

Zasavska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Redakcija dne 23:56, 11. september 2014 od Romanm (pogovor | prispevki) (vrnitev sprememb uporabnika Johnluisocasio (pogovor) na zadnje urejanje uporabnika 84.39.213.19)
Statistične regije Slovenije
Notranje selitve - priselitve v zasavsko statistično regijo in odselitve iz te regije, 2012

Zasavska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Zasavska statistična regija v besedi

Regija Posavskega hribovja je po površini (264 km2) in številu prebivalcev (43.775) najmanjša slovenska regija, hkrati pa je druga najgosteje naseljena regija v državi. Naravnogeografske danosti ustvarjajo razmere za njeno tradicionalno usmerjenost v industrijo; po podatkih Statističnega urada RS več kot tretjino bruto dodane vrednosti tako še vedno ustvarijo predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija. Zasavska regija je tudi v letu 2012 izstopala po najizrazitejšem upadu števila prebivalcev (letna stopnja rasti prebivalstva je znašala –9,7 ‰); ta je bil predvsem posledica odseljevanja v druge statistične regije; selitveni prirast med regijami je bil namreč prav v tej regiji v največji meri negativen (–8,1). Znova je izstopala tudi po povprečni starosti mater ob rojstvu otrok: ženske te regije, ki so v letu 2012 rodile prvič, so bile stare povprečno 27,7 leta ali povprečno dve leti mlajše od mater ob rojstvu prvega otroka v osrednjeslovenski regiji. Število brezposelnih oseb se je tukaj v letu 2012 še povečalo; stopnja registrirane brezposelnosti je bila ena najvišjih, 14,7-odstotna ali za 6 odstotnih točk višja kot v regiji z najnižjo (gorenjski) in za približno 3 odstotne točke nižja kot v regiji z najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti (pomurski). Po indeksu delovne migracije je ta regija naša najbolj bivalna regija; v letu 2012 je namreč imelo delovno mesto na območju svoje regije 60 % Zasavcev, preostalih 40 % pa jih je odhajalo na delo v druge regije.[1]

Zasavska statistična regija v številkah

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 7. 2012
264
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2012
165,8
Število prebivalcev, 1. 7. 2012
43.775
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2012
43,4
Naravni prirast, 2012
-74
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2012
-1,7
Število učencev, 2012/2013
3.039
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2012
13,0
Število dijakov, 2012/2013
1.636
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2012
18,3
Število študentov, 2012/2013
1.868
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2012
-9,8
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2012
11.766
Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2013
22,7
Število zaposlenih oseb, 2012
10.293
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1.1. 2013
19,4
Število registriranih brezposelnih oseb, 2012
2.825
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2012
14,7
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2012
1.492
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2012
54,8
Število podjetij, 2012
2.335
Povprečna površina stanovanja, m2, 31. 12. 2012
70,3
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2011
520
BDP na prebivalca, EUR, 2011
11.794
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2010
6.003
Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 2011
60,8
Število cestnoprometnih nesreč, 2012
323
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2012
470
Število prenočitev turistov, 2012
6.723
Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 2012
322
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Občine v statistični regiji

Glej tudi

Zunanje povezave

Viri