Pomurska regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Statistične regije Slovenije
Notranje selitve - priselitve v pomursko regijo in odselitve iz te regije, 2012

Pomurska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. To je najbolj severovzhodna, ravninska in kmetijska regija Slovenije.

Pomurska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za poljedelstvo in mešano rastlinsko pridelavo, zato je to prevladujoča dejavnost tukajšnjih kmetijskih gospodarstev. Po podatkih Statističnega urada RS njivske površine v tem delu Slovenije obsegajo več kot tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma so dvakrat večje od slovenskega povprečja. Odročna lega in slabe prometne povezave neugodno vplivajo na gospodarski položaj regije; ta se med drugim odraža v nizkem BDP na prebivalca (12.000 EUR leta 2011) in v najvišji stopnji registrirane brezposelnosti v državi (ta je bila leta 2012 dvakrat večja kot v regiji z najnižjo brezposelnostjo). Slabše gospodarske razmere spremlja tudi neugodno gibanje prebivalstva. V letu 2012 je bil v tej regiji zabeležen visok negativni (skupni) prirast. Upadanje števila prebivalcev je v veliki meri posledica nizke rodnosti in visoke umrljivosti, pa tudi odseljevanja v druge slovenske regije. V letu 2012 je bil v tej regiji velik tudi delež t. i. prezgodnjih smrti, in sicer je bil med umrlimi v tem letu vsak peti star manj kot 65 let. Pomurska regija velja za turistično zelo privlačno slovensko regijo, saj tu letno prenoči 10 % vseh turistov, ki obiščejo Slovenijo. Turistično prepoznavna je ta regija v veliki meri po reki Muri, naravne danosti pa so primerne zlasti za zdraviliški in lovni turizem ter za kmečki turizem ob vinskih cestah.[1]

Pomurska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 7. 2012
1.337
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2012
88,7
Število prebivalcev, 1. 7. 2012
118.573
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2012
43,3
Naravni prirast, 2012
-288
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2012
-2,4
Število učencev, 2012/2013
8.637
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2012
13,1
Število dijakov, 2012/2013
4.262
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2012
17,9
Število študentov, 2012/2013
5.025
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2012
-8,2
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2012
37.934
Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2013
26,1
Število zaposlenih oseb, 2012
31.821
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2013
17,3
Število registriranih brezposelnih oseb, 2012
8.790
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2012
17,3
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2012
1.402
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2012
51,2
Število podjetij, 2012
6.507
Povprečna površina stanovanja, m2, 31. 12. 2012
86,4
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2011
1.424
BDP na prebivalca, EUR, 2011
11.948
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2010
64.076
Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 2011
66,2
Število cestnoprometnih nesreč, 2012
1.639
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2012
501
Število prenočitev turistov, 2012
931.370
Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 2012
270
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]