Pomurska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Pomurska regija)
Skoči na: navigacija, iskanje
Pomurska statistična regija
Notranje selitve - priselitve in odselitve v pomurski statistični regiji, 2014

Pomurska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. To je najbolj severovzhodna, ravninska in kmetijska regija Slovenije.

Pomurska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za poljedelstvo in mešano rastlinsko pridelavo, zato je to prevladujoča dejavnost tukajšnjih kmetijskih gospodarstev. Največje urbano središče je Murska Sobota. Po podatkih Statističnega urada RS njivske površine v tem delu Slovenije obsegajo več kot tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma so dvakrat večje od slovenskega povprečja. Odročna lega in slabe prometne povezave neugodno vplivajo na gospodarski položaj regije; ta se med drugim odraža v nizkem BDP na prebivalca (12.267 EUR leta 2014) in v najvišji stopnji registrirane brezposelnosti v državi, ki znaša 18,4 %. Slabše gospodarske razmere spremlja tudi neugodno gibanje prebivalstva. V letu 2014 je bil v tej regiji zabeležen visok negativni (skupni) prirast. Upadanje števila prebivalcev je v veliki meri posledica nizke rodnosti in visoke umrljivosti, pa tudi odseljevanja v druge slovenske regije. V letu 2014 je bil v tej regiji velik tudi delež t. i. prezgodnjih smrti, saj je bilo kar 18,8 % umrlih prebivalcev mlajših od 65 let. Pomurska regija velja za turistično zelo privlačno slovensko regijo, saj tu letno prenoči 11,5% vseh turistov, ki obiščejo Slovenijo. Turistično prepoznavna je ta regija v veliki meri po reki Muri, naravne danosti pa so primerne zlasti za zdraviliški in lovni turizem ter za kmečki turizem ob vinskih cestah.[1]

Pomurska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2016
1.337
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015
87,1
Število prebivalcev, 1. 7. 2015
116.434
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015
44,3
Naravni prirast, 2014
-359
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2014
-3,1
Število učencev, 2014/2015
8.715
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015
13,2
Število dijakov, 2014/2015
3.987
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
19,5
Število študentov, 2014/2015
4.133
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2014
-3,9
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2014
40.283
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015
27,1
Število zaposlenih oseb, 2014
30.368
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2014
17,4
Število registriranih brezposelnih oseb, 2014
9.094
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2014
18,4
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2014
1.364,55
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2014
50,7
Število podjetij, 2014
7.870
Povprečna površina dokončanih stanovanj, m2, 31. 12. 2014
137
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2014
1.435
BDP na prebivalca, EUR, 2014
12.267
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013
66.827
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2014
4,7
Število cestnoprometnih nesreč, 2014
909
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2014
509
Število prenočitev turistov, 2014
912.476
Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2014
399
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Pomurska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=309&tag=2506&cba=62.2,64.9,65,66.4,66.5,67.9,68,69.2&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.15039631616649&lng=15.068018546875027&show_west=1&iframe=1" Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]