Pomurska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Pomurska regija)
Skoči na: navigacija, iskanje
Pomurska statistična regija
Notranje selitve - priselitve in odselitve v pomurski statistični regiji, 2014

Pomurska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. To je najbolj severovzhodna, ravninska in kmetijska regija Slovenije.

Pomurska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za poljedelstvo in mešano rastlinsko pridelavo, zato je to prevladujoča dejavnost tukajšnjih kmetijskih gospodarstev. Največje urbano središče je Murska Sobota. Po podatkih Statističnega urada RS njivske površine v tem delu Slovenije obsegajo več kot tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma so dvakrat večje od slovenskega povprečja. V pomurski statistični regiji je v 2014 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najnižjem naravnem prirastu (–3,1 na 1.000 prebivalcev) in najmanjšem deležu tujih državljanov med prebivalci (1,4 %). Med tamkajšnjimi dijaki in študenti je bilo največ štipendistov (med dijaki jih je bilo 59 %, med študenti 37 %). Največ študentov te statistične regije je študiralo v podravski in v osrednjeslovenski statistični regiji. Ta regija že več let izstopa po najvišji stopnji registrirane brezposelnosti. V 2014 je ta bila 18,4-odstotna, še višja je bila samo med ženskami, 21,7-odstotna. Povprečna mesečna neto plača v 2014 je bila v tej regiji druga najnižja v Sloveniji (912 EUR). 10 % gospodinjstev v tej regiji, največ med vsemi, je prejemalo materialno ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij.

V pomurski statistični regiji je bilo ustvarjenega 3,8 % nacionalnega BDP-ja. BDP na prebivalca je bil tukaj drugi najnižji v Sloveniji (12.267 EUR/prebivalca). V regiji je delovalo blizu 8.000 podjetij, v njih pa so delale povprečno po 4 osebe. Tukaj je bilo dokončanih največ stanovanj na 1.000 prebivalcev (1,8). Kmetijska zemljišča v uporabi so v 2013 pokrivala polovico ozemlja te statistične regije, kar je največ med vsemi regijami. Regija izstopa tudi po številu traktorjev, v 2014 jih je bilo 12 na 100 prebivalcev (povprečje za Slovenijo je bilo 5 traktorjev na 100 prebivalcev). V pomurski statistični regiji je bilo v 2014 na voljo okoli 7.000 turističnih ležišč. V tukajšnjih turističnih nastanitvenih objektih je bilo ustvarjenih 912.000 turističnih prenočitev, od tega je bilo 59 % prenočitev domačih turistov.[1]

Pomurska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2016
1.337
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015
87,1
Število prebivalcev, 1. 7. 2015
116.434
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015
44,3
Naravni prirast, 2014
-359
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2014
-3,1
Število učencev, 2014/2015
8.715
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015
13,2
Število dijakov, 2014/2015
3.987
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
19,5
Število študentov, 2014/2015
3.987
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2014
-3,9
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2014
40.283
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015
27,1
Število zaposlenih oseb, 2014
30.368
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2014
17,4
Število registriranih brezposelnih oseb, 2014
9.094
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2014
18,4
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2014
1.364,55
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2014
50,7
Število podjetij, 2014
7.870
Povprečna površina stanovanj, m2, 31. 12. 2014 87
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2014
1.435
BDP na prebivalca, EUR, 2014
12.267
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013
66.827
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2014
4,7
Število cestnoprometnih nesreč, 2014
909
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2014
509
Število prenočitev turistov, 2014
912.476
Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2014
289
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Pomurska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=309&tag=2506&cba=62.2,64.9,65,66.4,66.5,67.9,68,69.2&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.15039631616649&lng=15.068018546875027&show_west=1&iframe=1" Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]