Gorenjska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Gorenjska regija)
Skoči na: navigacija, iskanje
Gorenjska statistična regija
Notranje selitve - priselitve in odselitve v gorenjski statistični regiji, 2015

Gorenjska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Gorenjska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Ta regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišji Triglav, simbol slovenstva. Največje urbano in gospodarsko središče je mesto Kranj. Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost.

V gorenjski statistični regiji je v 2015 živelo 10 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najvišjem deležu prebivalcev, starih 0–14 let (15,8 %). Naravni prirast v tej regiji je bil med najvišjimi (1,9 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast pa je bil negativen (–2,0 na 1.000 prebivalcev). Po deležu prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (27 %) je bila med preostalimi regijami druga. 65 % študentov iz te regije je študiralo v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v 2015 v tej regiji najnižja (8,6 %, v Sloveniji 12,3 %). Nižji kot v večini regij sta bili tukaj tudi stopnja dolgotrajne (več kot 1 leto) in stopnja zelo dolgotrajne brezposelnosti (več kot 2 leti). Skoraj četrtina delovno aktivnih prebivalcev te regije (bilo jih je približno 19.200) je delala v osrednjeslovenski statistični regiji.

V regiji je delovalo skoraj 19.000 podjetij, v njih je delalo skoraj 69.000 oseb. Hitrorastočih podjetij je bilo 57 ali 9 % med vsemi hitrorastočimi podjetji v Sloveniji. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev (388) je bilo nižje od povprečja za Slovenijo (410), po povprečni površini pa so se uvrščala med večja (85 m2); 64 % stanovanj je bilo 3- ali večsobnih. Gorenjska statistična regija je imela v 2015 na razpolago največ turističnih ležišč (27.065). Turisti so v tem letu ustvarili tukaj 2 milijona turističnih prenočitev, od tega so jih 79 % ustvarili tuji turisti. V tej regiji se je zbralo ločeno 72 % komunalnih odpadkov (več, 73 % le osrednjeslovenska regja). Tudi veliko odpadne vode se je pred izpustom v kanalizacijo prečistilo (91 %).[1]

Gorenjska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2017
2.137
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015
95,4
Število prebivalcev, 1. 7. 2015
203.929
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015
42,2
Naravni prirast, 2015
385
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2015
1,9
Število učencev, 2015/2016
18.181
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015
15,8
Število dijakov, 2015/2016
7.721
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
18,3
Število študentov, 2015/2016
8.038
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2015
- 0,1
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2015
82.180
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 7. 2015
20,9
Število zaposlenih oseb, 2015
69.254
Prebivalci, stari 15-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 7. 2015
24,4
Število registriranih brezposelnih oseb, 2015
7.751
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2015
8,6
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2015
1.545,33
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2015
61,2
Število podjetij, 2015
18.994
Povprečna uporabna površina stanovanj, m2, 1. 1. 2015 85
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2015
3.352
BDP na prebivalca, EUR, 2015
16.437
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013
32.478
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2015
1,8
Število prihodov turistov
830.900
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2015
521
Število prenočitev turistov, 2015
1.984.869
Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2015 297
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Gorenjska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=349&tag=2979&cba=2.2,2.9,3,4.9,5,6.9,7,7.2&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

Povprečna starost, statistične regije, Slovenija, 2015

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]