Osrednjeslovenska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Redakcija dne 23:56, 11. september 2014 od Romanm (pogovor | prispevki) (vrnitev sprememb uporabnika Johnluisocasio (pogovor) na zadnje urejanje uporabnika 84.39.213.16)
Jump to navigation Jump to search
Statistične regije Slovenije
Notranje selitve - priselitve v osrednjeslovensko statistično regijo in odselitve iz te regije, 2012

Osrednjeslovenska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Osrednjeslovenska statistična regija v besedi

Regija meri 2.555 km2. Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa druga največja regija. Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti tudi dobra prometna povezanost, in to v vseh smereh, ter dejstvo, da se v tej regiji nahaja glavno mesto države. Ta gospodarsko najbolj razvita regija je po podatkih Statističnega urada RS v letu 2011 ustvarila 25-krat večji BDP kot zasavska regija ali nekaj več kot tretjino celotnega slovenskega BDP, od tega že več kot tri četrtine v storitvenih dejavnostih. V letu 2011 je v tej regiji nastalo 97 novih podjetij na 10.000 prebivalcev (največ novih podjetij na 10.000 prebivalcev je nastalo v obalno-kraški, in sicer 113). Tudi delež pet let preživelih podjetij med novonastalimi podjetji je bil tukaj eden višjih (58 %). Po indeksu delovne migracije (126,1) je ta regija izrazito delovna regija; število delovno aktivnih prebivalcev, zaposlenih v tej regiji, je namreč precej večje od števila delovno aktivnih prebivalcev, ki v tej regiji prebivajo. Ta regija je z zaposlitvenega vidika zelo pomembna tudi za prebivalce iz drugih regij. Plače zaposlenih v tukajšnjih podjetjih so najvišje (povprečna neto plača v Sloveniji je v letu 2012 znašala 990 EUR, v tej regiji pa je bila za približno 90 EUR višja). Tudi delež prebivalcev, starih od 25 do 64 let, vključenih v vseživljenjsko učenje odraslih, je bil v letu 2012 v tej regiji največji (17 %). Izobrazbeni potencial regije se kaže med drugim tudi v deležu oseb, starih 25–64 let, z višje- in visokošolsko izobrazbo; tudi ta je tukaj največji. [1]

Osrednjeslovenska statistična regija v številkah

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 7. 2012
2.555
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2012
210,5
Število prebivalcev, 1. 7. 2012
537.712
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2012
41,0
Naravni prirast, 2012
2.033
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2012
3,8
Število učencev, 2012/2013
43.664
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2012
15,2
Število dijakov, 2012/2013
19.853
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2012
16,2
Število študentov, 2012/2013
25.576
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2012
9,8
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2012
273.314
Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2013
15,5
Število zaposlenih oseb, 2012
251.344
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2013
31,5
Število registriranih brezposelnih oseb, 2012
24.575
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2012
10,1
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2012
1.797
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2012
59,2
Število podjetij, 2012
54.670
Povprečna površina stanovanja, m2, 31. 12. 2012
77,9
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2011
13.185
BDP na prebivalca, EUR, 2011
24.649
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2010
62.617
Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 2011
26,0
Število cestnoprometnih nesreč, 2012
5.697
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2012
516
Število prenočitev turistov, 2012
995.472
Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 2012
376
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Občine v statistični regiji

Zunanje povezave

Viri