Zasavska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Zasavska regija)
Jump to navigation Jump to search
Zasavska statistična regija
Prebivalstvo in površina, statistične regije, 2016

Zasavska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Zasavska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Regija Posavskega hribovja je tako po površini kot po številu prebivalcev najmanjša slovenska statistična regija.

V zasavski statistični regiji so v 2016 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Delež 0–14 let starih prebivalcev je znašal 14 %, delež 80 in več let starih prebivalcev pa 5 %. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil negativen (–0,7), prav tako selitveni prirast na 1.000 prebivalcev (–1,4). Prebivalci te regije so svoje zadovoljstvo z življenjem ocenili s povprečno oceno 7,0 od 10.Od oseb, ki so v 2016  v tej regiji umrle, jih je  20 % umrlo pred 65. letom. Delež otrok, vključenih v vrtce, je bil tukaj eden najmanjših (75 % otrok ustrezne starosti). Stopnja brezposelnosti je bila tukaj druga najvišja med regijami (10,8 %). Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo v drugo regijo, je bil v tej regiji najvišji (50 %); velika večina teh oseb je delala v osrednjeslovenski statistični regiji.

BDP na prebivalca je bil v tej regiji najnižji (10.440 EUR). V tej regiji je delovalo malo več kot 3.900 podjetij, povprečni prihodek podjetja na osebo, ki je delala v njem, je bil tukaj najnižji med regijami (71.600 EUR). Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo prav tako najnižje (491), povprečna starost avtomobilov pa je bila 10 let. Regija ni bila izrazito turistična; zabeleženih je bilo več kot 5.200 prenočitev tujih in nekaj več kot 2.500 prenočitev domačih turistov. V tej regiji je v 2016 nastalo najmanj komunalnih odpadkov v Sloveniji (329 kg na prebivalca); 60 % komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno, kar je bilo nekoliko manj od državnega povprečja (67 %). Prečistili pa so največji delež odpadne vode, preden je bila ta izpuščena iz javne kanalizacije (97 %).[1]

Zasavska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1.1. 2018
485
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2016
119
Število prebivalcev, 1. 7. 2016
57.446
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2016
43,8
Naravni prirast, 2016
- 43
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2016
- 0,7
Število učencev, 2016/2017
4.468
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2016
14,0
Število dijakov, 2016/2017
2.026
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2016
19,2
Število študentov, 2016/2017
2.069
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2016
- 2,1
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2016
22.412
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2016
23,9
Število zaposlenih oseb, 2016
13.797
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1.1. 2016
24,4
Število registriranih brezposelnih oseb, 2016
3.585
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2016
13,9
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2016
1.410,34
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2016
58,1
Število podjetij, 2016
3.916
Število izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe, 2016
39
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2016
600
BDP na prebivalca, EUR, 2016
10.443
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
9.907
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2016
1,9
Število prihodov turistov, 2016
2.872
Osebni avtomobili, št./100 preb., 2016
49
Število prenočitev turistov, 2016
7.746
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/preb., 2016
234
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Zasavska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=309&tag=7439&cba=45.2,54.9,55,59.9,60,64.9,65,70.4&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

Delež tujih državljanov, statistične regije, Slovenija, 2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]