Pojdi na vsebino

Wikipedija:Pravila in smernice

Dodatno zaščiten/a stran
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Wikipedija:Pravila)

Stran opisuje delovanje pravil Wikipedije. Glej tudi Wikipedija:Seznam pravil in Wikipedija:Seznam smernic.

Pravila Wikipedije
Vsebinski standardi

Nepristranskost
Preverljivost
Kaj Wikipedija ni
Brez izvirnega raziskovanja
Biografije živečih oseb

Sodelovanje z drugimi

Vljudnost
Brez osebnih napadov
Odpravljanje nesoglasij

V Wikipediji smo oblikovali vrsto pravil in smernic, s katerimi si že več let pomagamo pri doseganju našega skupnega končnega cilja:

Pri Wikipediji smo si za cilj zadali ustvariti prosto enciklopedijo — pravzaprav največjo enciklopedijo v zgodovini tako po širini kot po globini. Prizadevamo si tudi, da bi bila Wikipedija zanesljiv vir.

Naša pravila in njihova razlaga se neprestano spreminjajo. O pravilih razpravljamo na njihovih pogovornih straneh, v imenskem prostoru Wikipedija, prek dopisnih seznamov, na Meta Wikimedia ter v IRC-klepetanjih. K sodelovanju je vabljen vsakdo.

Ker se trudimo upoštevati soglasje, Wikipedija ni demokracija in je njeno upravljanje lahko nedosledno. Tako so v nesoglasju tisti, ki menijo, da bi bilo treba pravila izrecno zapisati, in tisti, ki menijo, da so zapisana pravila že po svoji naravi nezadostna, da bi pokrila vsako mogočo različico problematičnega ali škodljivega vedenja.

V vsakem primeru se sme ukoriti uporabnika, ki ravna proti duhu zapisanih pravil, tudi če tehnično ni kršil nobenega. Tisti, ki urejajo z dobrim namenom, so vljudni, si prizadevajo za soglasje in se trudijo ustvariti uporabno enciklopedijo, bi morali najti gostoljubno okolje. Prispevke, ki pomagajo ljudem, Wikipedija močno ceni.

Temeljna pravila

Ni vam treba prebrati vseh pravil Wikipedije, preden prispevate! Vendar so naslednja pravila za projekt še posebno pomembna in prej ko se boste seznanili z njimi, bolje bo.

 1. Wikipedija je enciklopedija. Njeni cilji ne segajo dlje. Gradivo, ki temu ne ustreza, je treba prestaviti v kateri drugi projekt Wikimedije ali sploh izbrisati. Za več informacij glejte Kaj Wikipedija ni.
 2. Izogibajte se pristranskosti. Članki naj bodo napisani z nepristranskega stališča in naj z dejstvi in objektivno ter na način, ki se sklada s splošnim soglasjem, predstavijo vse poglede na obravnavani predmet.
 3. Ne kršite avtorskih pravic. Wikipedija je prosta enciklopedija, licencirana pod pogoji dovoljenja za rabo proste dokumentacije GNU. Prispevki, ki kršijo avtorske pravice, ogrožajo naš cilj, da bi izdelali resnično prosto enciklopedijo, ki bi jo lahko vsakdo razširjal, povzročijo pa lahko tudi pravne težave (glej Avtorske pravice Wikipedije)
 4. Spoštujte sodelavce. Sodelavci Wikipedije prihajajo iz različnih držav in okolij in imajo zelo različne poglede. Spoštljiv odnos do drugih je za učinkovito sodelovanje pri izdelavi enciklopedije temelj (glej Wikipedija:Vljudnost, Etiketa Wikipedije, reševanje sporov).

Drugi zgoščeni povzetki temeljnih pravil

S pomembnimi pravili se lahko seznanite prek naslednjih zgoščenih povzetkov navodil Wikipedije.

Priporočeni vrstni red branja je naslednji:

 1. Pet stebrov Wikipedije: kratka predstavitev 5 temeljnih pravil, ki jih morate poznati, preden začnete urejati. Brez skrbi, je enostavno.
 2. Poenostavljena pravila: 16 preprostih navodil, ki vam bodo pomagala, da se izognete težavam
 3. Seznam pravil: Popoln seznam s povzetki približno 40 trenutno veljavnih pravil.

Pravila in smernice so našteti tudi v naslednjih kategorijah:

Dogovori

S spoštovanjem teh dogovorov lahko izdelamo bolj konsistentno in uporabno enciklopedijo:

Proceduralna vprašanja

Kako se pravila uveljavijo?

Urednik Wikipedije ste Vi. Wikipedija nima glavnega urednika ali središčnega, hierarhično urejenega mehanizma, ki bi spremljal in potrjeval dnevni napredek enciklopedije. Namesto tega vsebino lektorirajo ter popravljajo dejavni sodelavci. Tako so sodelavci tako pisci kot tudi uredniki.

Večina pravil Wikipedije je bila napisana še pred letom 2002. Viri njihovih sprememb so trije:

 • S soglasjem sprejeti predlogi pravil (glej Wikipedija:Kako ustvariti pravilo)
 • Počasen razvoj dogovorov in splošne prakse, ki se končno zapiše kot pravilo.
 • Jimbo Wales (soustanovitelj Wikipedije), Odbor, razvijalci - zlasti kar se tiče avtorskih pravic in drugih pravnih zadev ter obremenitve strežnikov.

Večino pravil in smernic torej uveljavljajo posamezni uporabniki z urejanjem strani in medsebojnim pogovarjanjem o snovi. Nekatera pravila lahko administratorji uveljavljajo tudi z začasnim blokiranjem (posebej kot del mehanizma za ravnanje z vandalizmom). V izjemnih primerih lahko razsodišče (če v danem projektu obstaja) ukaže ravnanje v zelo motečih položajih kot del splošnega postopka za reševanje sporov.

Kako se sprejemajo pravila?

Pravila Wikipedije so za večino stvari formulirana kot navada ali konsenz. Zato so opisi na tej in podobnih straneh v prvi vrsti namenjeni kot opis obstoječih navad skupnosti, ki so se razvijale dalj časa in ne kot predpisovalna pravila.

Pereča vprašanja se izoblikujejo in razpravljajo na pogovornih straneh, na Meta-Wikipediji ter na dopisnih seznamih. Glejte tudi Pogovor o Wikipediji:Pravila in smernice.

Razlika med pravilom, smernico, esejem in drugim

 • smernica je navodilo, ki (1) razlaga, kako kaj storiti, in (2) ki je sprejeto s soglasjem. Smernice niso zapisane v kamen in jih je treba brati z zdravo pametjo ter občasno dopustiti izjemo. O popravkih smernic se pogovarjamo na njihovih pogovornih straneh in ne na novi strani - v splošnem pa je smernice z namenom izboljšanja dovoljeno popravljati.
 • dogovor o poimenovanju in geslo slogovnega priročnika sta posebni vrsti smernic, povezanih s primernim poimenovanjem oziroma načinom pisanja člankov.
 • pravilo je podobno smernici, le bolj uradno in ima manj verjetno izjeme. Kot pri smernicah se tudi tu o popravkih na splošno pogovarja na pogovornih straneh, kadar pa so obsežni, se jih lahko tudi izveji (skopira iz drugega projekta). Pravil naj na splošno ne bi urejali brez da bi prej o tem dosegli soglasje.
 • Postopek je središčni in organiziran način ravnanja, navadno v skladu z določenimi pravili ali smernicami (kako deluje npr. »postopek brisanja«, nam povedo »pravila brisanja«)
 • Predlog je vsaka predlagana smernica ali pravilo, ki še ni bilo s soglasjem sprejeto, oziroma vsak postopek, ki še ni v uporabi, vse dokler traja razprava o njem. O popravkih predloga se pogovarjamo na njegovi pogovorni strani - v splošnem pa je postopek z namenom izboljšanja dovoljeno spremeniti. V splošnem je, da bi glede predlogov dosegli soglasje, z njimi treba seznaniti skupnost. O predlogih se NE odloča z glasovanjem. Lahko pa improvizirano glasovanje uporabimo kot pomoč pri oblikovanju soglasja.
 • zgodovinska stran je vsak predlog, glede katerega soglasje ni bilo doseženo oziroma kjer je razprava iz katerega koli razloga zamrla. Med zgodovinske strani spadajo tudi vsi postopki, ki se ne uporabljajo več, in vsi stari dnevniki katerega koli postopka. Take strani se lahko z oglaševanjem oživi.
 • zavrnjena stran je vsak predlog, za katerega ni bilo podpore s soglasjem, ne glede na to, ali še poteka dejavna razprava. Takega stanja ne bodo spremenile niti majhne spremembe niti ponavljajoči se argumenti. Zavrnjen predlog je v splošnem najbolje napisati od začetka in v drugi smeri.
 • Predlog za funkcijo je vse, kar zahteva spremembo programja Wikipedije. Nove funkcije lahko predlagamo na Bugzilli. Domneva, da bodo razvijalci kaj spremenili, ne da bi jih najprej prosili za to, ni smiselna. Če nameravate torej predlagali kaj, za kar je potrebna nova funkcija, se o tem najprej pogovorite z razvijalci in šele nato s skupnostjo.
 • navodilo ali stran s pomočjo je stran, ki razlaga, kako kaj storimo. Te bodo seveda urejali ljudje, ki imajo zamisli o tem, kako stvari početi drugače.
 • eseji so vse strani, ki ne razlagajo, kako kaj storiti in niso navodilo, ne glede na to, ali so sprejeti s soglasjem. Eseji so bolj ali manj pristranski. Ni jih treba predlagati ali oglaševati, lahko jih preprosto napišemo, jasno pa mora biti, da ne podajajo mnenja vse skupnosti. Če ne želite, da bi vaše eseje kdo spreminjal, jih objavite v svojem uporabniškem prostoru.

Kako uveljavljamo pravila?

Večino pravil uveljavljajo posamezniki z urejanjem strani ter pogovorom. Nekatera pravila, kot je vandalizem, uveljavljajo administratorji z blokiranjem uporabnikov in zaščito strani. V izrednih primerih ukrepa Razsodišče, ki je del splošnega postopka reševanja sporov.

Omejene funkcije

Nekatere funkcije programja, ki bi bile lahko uporabljene zlonamerno, na primer brisanje strani in preprečitev njihovega urejanja, so na razpolago samo administratorjem. Ti so izkušeni in zaupanja vredni člani skupnosti. Pravila, ki so namenjena še posebej administratorjem, so med drugim:

Smernice

Poleg zgoraj navedenih splošno sprejetih pravil je skupnost Wikipedije sprejela še množico smernic. Te se uporabljajo kot vodilo v različnih okoliščinah, ki nastanejo v Wikipediji. Pokrivajo vse od dogovorov o poimenovanjih in konroverznih izrazov, ki naj bi se jih izogibali, do sodelovanja z drugimi in zakaj ne grizti novincev.

Drugi eseji in razprave o Wikipediji

 • Spletišče Meta-Wiki vsebuje številne članke o Wikipediji in sorodnih temah, namenjene predvsem urejevalcem.
 • Izdelava navodil za pisanje člankov