Obalno-kraška statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Redakcija dne 11:11, 20. avgust 2014 od 84.39.213.19 (pogovor) (→‎Zunanje povezave: Popravljeni linki zaradi ukinitve SVLRP (Renata).)
Statistične regije Slovenije
Notranje selitve - priselitve v obalno-kraško statistično regijo in odselitve iz te regije, 2012

Obalno-kraška regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Obalno-kraška statistična regija v besedi

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. Po podatkih Statističnega urada RS tri četrtine bruto dodane vrednosti v tej regiji ustvarijo storitvene dejavnosti; med njimi so v letu 2011 več kot tretjino bruto dodane vrednosti v regiji ustvarili trgovina ter gostinske in prometne dejavnosti (predvsem pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper) ter obmorski in zdraviliški turizem. Obalno-kraška regija je v letu 2012 ustvarila skoraj četrtino vseh turističnih prenočitev v državi (nekaj manj kot polovico teh prenočitev so prispevali slovenski turisti; med tujimi turisti so prevladovali Italijani, Avstrijci in Nemci). Obalno-kraška je bila v letu 2012 ena izmed treh regij, v katerih je bila letna stopnja rasti prebivalstva pozitivna (4,6 ‰). Starostna sestava tukajšnjega prebivalstva je bila manj ugodna. Sredi leta 2012 je indeks staranja za to regijo znašal 134,5; to pomeni, da je bilo razmerje med številom prebivalcev, mlajših od 15 let, in številom prebivalcev, starih 65 ali več let, 100 : 135. Kmetijska gospodarstva v tej regiji so v letu 2010 spadala med najmanjša v državi, in to tako po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo kot tudi po obsegu živinoreje na kmetijskih gospodarstvih. [1]

Obalno-kraška statistična regija v številkah

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 7. 2012
1.044
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2012
106,9
Število prebivalcev, 1. 7. 2012
111.577
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2012
43,2
Naravni prirast, 2012
144
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2012
1,3
Število učencev, 2012/2013
7.567
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2012
12,9
Število dijakov, 2012/2013
3.535
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2012
17,4
Število študentov, 2012/2013
4.411
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2012
4,6
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2012
43.785
Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2013
18,7
Število zaposlenih oseb, 2012
38.651
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2013
24,8
Število registriranih brezposelnih oseb, 2012
5.142
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2012
10,2
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2012
1.625
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2012
58,1
Število podjetij, 2012
11.283
Povprečna površina stanovanja, m2, 31. 12. 2012
74,5
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2011
2.090
BDP na prebivalca, EUR, 2011
18.819
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2010
13.601
Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 2011
38,8
Število cestnoprometnih nesreč, 2012
1.585
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2012
563
Število prenočitev turistov, 2012
2.138.035
Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 2012
387
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Občine v statistični regiji

Zunanje povezave

Viri