Posavska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Statistične regije Slovenije
Notranje selitve - priselitve v spodnjeposavsko statistično regijo in odselitve iz te regije, 2012

Spodnjeposavska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Spodnjeposavska statistična regija v besedi

Zelo dobra prometna dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov ter obilo vodnega bogastva ustvarjajo podobo druge najmanjše slovenske regije. Poznana je po čateški termalni rivieri in edini jedrski elektrarni v državi. Po podatkih Statističnega urada RS spodnjeposavska regija nameni za investicije v varstvo okolja letno le okrog 0,1 % svojega bruto domačega proizvoda. V letu 2011 je ta regija namenila za varstvo okolja najmanj, in sicer le 0,3 % vseh investicijskih sredstev. Stopnja delovne aktivnosti v tej regiji je bila v letu 2012 približno enaka državnemu povprečju, razlika v stopnjah delovne aktivnosti med spoloma pa je bila tu največja; za moške je bila namreč kar za 13 odstotnih točk višja kot za ženske. Ta regija je v letu 2012 izstopala še po najvišjem številu bolniških odsotnosti med zaposlenimi na 100 zaposlenih, in sicer jih je bilo 122, trajale pa so v povprečju približno 20 dni. Število začetih postopkov insolventnosti na 1.000 gospodarskih družb pa je bilo v letu 2012 v tej regiji najnižje, in sicer je bilo začetih 5 postopkov prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij. Zanimivo je tudi to, da je bilo v splošne knjižnice v spodnjeposavski regiji vpisanih v letu 2012 najmanj članov na 1.000 prebivalcev, v povprečju kar 90 manj kot na primer v knjižnice v goriški regiji (enako je veljalo tudi za podravsko; po deležu mladih članov splošnih knjižnic pa se je med regijami uvrstila med prve (37 %).[1]

Spodnjeposavska statistična regija v številkah

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 7. 2012
885
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2012
79,3
Število prebivalcev, 1. 7. 2012
70.215
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2012
39,6
Naravni prirast, 2012
-90
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2012
-1,3
Število učencev, 2012/2013
5.487
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2012
14,0
Število dijakov, 2012/2013
2.692
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2012
17,4
Število študentov, 2012/2013
3.265
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2012
0,5
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2012
22.636
Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2013
20,9
Število zaposlenih oseb, 2012
18.649
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2013
19,8
Število registriranih brezposelnih oseb, 2012
4.493
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2012
13,9
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2012
1.499
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2012
57,9
Število podjetij, 2012
4.535
Povprečna površina stanovanja, m2, 31. 12. 2012
80,9
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2011
1.070
BDP na prebivalca, EUR, 2011
15.259
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2010
26.693
Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 2011
48,0
Število cestnoprometnih nesreč, 2012
514
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2012
525
Število prenočitev turistov, 2012
620.165
Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 2012
310
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Občine v statistični regiji

Glej tudi

Zunanje povezave

Viri