Osrednjeslovenska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Osrednjeslovenska)
Osrednjeslovenska statistična regija
Prebivalstvena piramida za leto 2019 - Osrednjeslovenska

Osrednjeslovenska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Osrednjeslovenska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa naša druga največja statistična regija.

V osrednjeslovenski statistični regiji, po površini drugi največji, je v 2019 živela približno četrtina prebivalcev Slovenije (26 %). Razlika med številom moških in številom žensk je bila v tej regiji največja; prevladovale so ženske, bilo pa jih je skoraj 7.000 več kot moških. Povprečna starost prebivalcev je bila tukaj najnižja (42,0 leta), gostota prebivalstva pa največja (237 prebivalcev na kvadratni kilometer). Osrednjeslovenska je bila v 2019 ena od treh regij, v katerih je bil naravni prirast pozitiven; znašal je 1,3 (na 1.000 prebivalcev) in je bil med vsemi regijami najvišji. Starostna sestava prebivalstva je bila v tej regiji ugodna. Delež prebivalcev, starih 65 let ali več, je bil v primerjavi z drugimi regijami tukaj najnižji (18,5 %), delež prebivalcev, starih 0–14 let, pa je bil drugi najvišji (16,0 %). Ugodna je bila tudi izobrazbena sestava prebivalstva: skoraj tretjina prebivalcev (25–64 let) je imela dokončano višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Ta regija je med preostalimi izstopala še po najvišjem deležu otrok, starih 1–5 let, vključenih v vrtce (84 %).

Po indeksu delovne migracije (127,9) je osrednjeslovenska statistična regija izrazito delovna regija. Število delovno aktivnih prebivalcev, zaposlenih v tej regiji, je namreč precej višje od števila delovno aktivnih prebivalcev, ki v tej regiji prebivajo. Ta regija je torej z zaposlitvenega vidika zelo pomembna tudi za prebivalce drugih regij. Povprečna mesečna neto plača zaposlenih v tej regiji je bila v 2019 na ravni regij najvišja; znašala je 1.231 EUR in je bila za 8,6 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v celotni Sloveniji. Ta regija je ustvarila več kot 37 % nacionalnega BDP; BDP na prebivalca te regije je znašal več kot 32.600 EUR. V tej regiji je delovalo tudi največ podjetij (tretjina vseh v Sloveniji). Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo tukaj drugo najnižje (535), povprečna starost teh avtomobilov pa je bila najnižja (9,5 leta). Ta regija je izstopala še po najnižjem deležu odpadne vode, ki je bila pred izpustom prečiščena (53,4 %).[1]

Regionalni bruto domači proizvod - indeks na prebivalca, Statistične regije, 2019 - STAGE

Osrednjeslovenska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2019
2.334
Gostota naseljenosti , 1. 7. 2019
236,6
Število prebivalcev, 1. 7. 2019
552.221
Povprečna starost prebivalcev, 1. 7. 2019
42,0
Naravni prirast, 2019
725
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), 1. 7. 2019
16,0
Število učencev, 2019/2020
53.180
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%), 1. 7. 2019
18,5
Število dijakov, 2019/2020
18.402
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
1,3
Število študentov, 2019/2020
19.954
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
9,7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 2019
245.555
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
11,0
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
286.348
Prebivalci, stari 15-64 let, z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (%), 1. 1. 2019
15,6
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
25.106
Prebivalci, stari 25-64 let, z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (%), 1. 1. 2019
39,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR), 2019
1.934,45
Stopnja delovne aktivnosti (%), 2019
67,9
Število podjetij, 2019
69.663
Število izdanih gradbenih dovoljenj (na 1.000 prebivalcev), 2019
1,6
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR), 2019
18.011
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj), 2019
32.620
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
59.256
Obsojeni polnoletni in mladoletni (na 1.000 prebivalcev), 2019
2,0
Število prihodov turistov, 2019
1.280.511
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev), 31. 12. 2019
54
Število prenočitev turistov, 2019
2.528.826
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2019
382
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]