Statistična regija Jugovzhodna Slovenija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Statistične regije Slovenije
Notranje selitve - priselitve v statistično regijo jugovzhodna Slovenija in odselitve iz te regije, 2012

Regija jugovzhodna Slovenija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Statistična regija jugovzhodna Slovenija v besedi

Ta regija na jugovzhodu Slovenije, po površini največja slovenska regija, povezuje v enoto štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija. Njen razvoj omogoča v največji meri industrija (avtomobilska, farmacevtska in druga lahka industrija); po podatkih Statističnega urada RS je ta leta 2011 ustvarila skoraj polovico bruto dodane vrednosti v tej regiji. Po podatkih za leto 2012, je bilo tukaj 93 % odpadnih voda pred izpustom iz kanalizacijskega sistema prečiščenih; to je bistveno večji delež od deleža za Slovenijo (58 %), hkrati pa manjši kot v prejšnjem letu v tej regiji, ko se pred izpustom iz kanalizacijskega sistema niso prečistili manj kot 3 % odpadnih voda. Izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost v tej regiji so v letu 2011 znašali kar 4,3 % BDP te regije. Finančna sredstva za to dejavnost so skoraj v celoti prispevale gospodarske družbe. Starostna sestava tukajšnjih prebivalcev je bila ugodna, saj je indeks staranja sredi leta 2012 znašal 105,0; to pomeni, da je bilo številčno razmerje med prebivalstvom, starim 65 ali več let, in prebivalstvom, mlajšim od 15 let, v regiji 105 : 100. Neveste so bile v letu 2012 ob sklenitvi zakonske zveze v povprečju najmlajše prav v jugovzhodni Sloveniji (30 let), pa tudi povprečna starost ženinov v tej regiji je bila ena nižjih (33 let).[1]

Statistična regija jugovzhodna Slovenija v številkah

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 7. 2012
2.675
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2012
53,4
Število prebivalcev, 1. 7. 2012
142.749
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2012
38,2
Naravni prirast, 2012
274
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2012
1,9
Število učencev, 2012/2013
11.851
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2012
15,2
Število dijakov, 2012/2013
5.771
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2012
15,9
Število študentov, 2012/2013
7.268
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2012
-1,3
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2012
50.969
Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2013
21,5
Število zaposlenih oseb, 2012
44.527
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2013
21,9
Število registriranih brezposelnih oseb, 2012
8.470
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2012
12,8
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2012
1.564
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2012
58,7
Število podjetij, 2012
8.326
Povprečna površina stanovanja, m2, 31. 12. 2012
83,1
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2011
2.326
BDP na prebivalca, EUR, 2011
16.315
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2010
49.400
Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 2011
37,3
Število cestnoprometnih nesreč, 2012
1.162
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2012
517
Število prenočitev turistov, 2012
382.929
Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 2012
271
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Občine v statistični regiji

Zunanje povezave

Viri