Seznam osebnosti iz Občine Škofja Loka

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam osebnosti iz občine Škofja Loka vsebuje osebnosti, ki so se rodile, umrle ali delovale v občini Škofja Loka ali njenem zgodovinskem območju.

Do 17. stoletja[uredi | uredi kodo]

 • Abraham (pred 940, neznano – 26. maj 994, Freising), freisinški škof v škofiji, ki je zajemala tudi Škofjo Loko.
 • Andrej iz Loke (neznano - neznano), stavbenik
 • Matej Marcina (okoli 1528, Škofja Loka - 1602, Ljubljana), duhovnik
 • Dalmatin Jurij (okoli 1547, Krško – 31. avgust 1589, Ljubljana), protestantski teolog, protestantski pisec, pridigar. Leta 1585 v Škofji Loki širil protestantsko misel.
 • Jurij Kornelij Weinzerle (neznano, Škofja Loka - neznano), pravnik
 • Jakob Schnitzer (deloval okoli leta 1550), rezbar. Rezbaril je umetnine poznosrednjeveške Škofje Loke.
 • Jernej iz Loke (neznano - neznano), slikar
 • Elija Somrak (okoli 1570 – neznano), livar zvonov in topov. Ulil je zvon za grajsko kapelo v Škofji Loki.
 • Lovrenc Čadež (neznano, Škofja Loka - 13. marec 1582, Bavarska), duhovnik, teolog, kanonik
 • Streit Jurko (neznano – neznano), zidarski mojster, kamnosek, stavbar. Leta 1520 zidal dvoranski prezbiterij in zvonik cerkve v Crngrobu pri Škofji Loki.
 • Rodbina Apfaltrer, za krajši čas lastnica gradu Puštal v Škofji Loki.

17. stoletje[uredi | uredi kodo]

 • Jakob Škerl (okoli 1622, Škofja Loka - 2. februar 1672, Ljubljana), pridigar, nabožni pisec, duhovnik, redovnik, jezuit
 • Elizej Sargar (3. avgust 1625, Suha - 23. november 1703, Lenzfried), teolog , duhovnik , redovnik, frančiškan
 • Mihael Cussa (8. maj 1657, Lokavec-Kuši – 8. oktober 1699, Ljubljana), kipar, kamnosek. Leta 1694 naredil dva stranska oltarja v župnijski cerkvi v Škofji Loki.
 • Gašpar Franchi (okoli 1657, Videm – 25. avgust 1733, Ljubljana), zvonar. Leta 1722 je vlil tri zvonove za mesto Škofja Loka.
 • Joannes Rudolphus Coraduzzi (7. april 1663, Škofja Loka - 21. maj 1717, Škofja Loka), operoz
 • Giulio Quaglio (1668, Laino – 1751, Laino), slikar. Leta 1706 je poslikal oltarno steno v mali graščinski kapeli v Puštalu.
 • Luka Mislej (oktober 1670, Vipavsko - 5. februar 1727, Škofja Loka), kamnosek
 • Maksimilijan Leopold Rasp (19. november 1673, Škofja Loka - 12. december 1742, Kamnik), teolog , duhovnik, arhidiakon
 • Luka Pušar (okoli 1676 – 10. maj 1760, Selca), duhovnik. V obdobju 1705–08 je bil mestni vikar v Škofji Loki.
 • Romuald (1676, Gorica – 22. april 1748, Gorica), pridigar , duhovnik, redovnik, kapucin. Bil je leta 1721 v Škofji Loki.
 • Ahacij Stržinar (11. maj 1676, Suha - 17. maj 1741, Nazarje), pesnik, duhovnik
 • Jernej Basar (20. avgust 1683, Škofja Loka - 10. marec 1738, Ljubljana), pridigar, duhovnik, redovnik, jezuit
 • Frančišek Krištof Bogataj (4. avgust 1684, Škofja Loka - 14. februar 1754, Ljubljana), pravnik, odvetnik

18. stoletje[uredi | uredi kodo]

 • Janez Nepomuk Jakob Edling, grof (1. maj 1751, Gorica, Italija – 1793, Dunaj), šolnik. V obdobju 1772–1774 je bil administrator škofjeloških posestev freisinškega škofa.
 • Daniel Savoye (neznano – neznano), slikar. Med leti 1720–5 naslikal tri portrete iz Ajmanovega gradu pri Škofji Loki.
 • Janez Anton Tušek (6. junij 1725, Škofja Loka - 31. januar 1798, Škofja Loka), slikar
 • Silvester Murè (30. december 1743, Škofja Loka - 14. maj 1810, Ljubljana – Dobrunje), duhovnik
 • Robert Kuralt (14. februar 1739, Škofja Loka - po 1793, ?), teolog, duhovnik, redovnik, cistercijan
 • Franc Ksaver Jugovic (1. oktober 1725, Škofja Loka - 1797, Ljubljana), zdravnik
 • Urban Ažbe (21. maj 1751, Javorje – 17. december 1827, Ljubljana), teolog; V obdobju 1788–92 je bil vikar v Škofji Loki.
 • Martin Kuralt (21. oktober 1757, Škofja Loka - 31. december 1845, Mírov, Moravska), pesnik, publicist, knjižničar , duhovnik
 • Blaž Hafner (23. avgust 1758, Škofja Loka -10. avgust 1834 Idrija), zdravnik
 • Jurij Jonke (17. april 1777, Konca vas – 12. maj 1864, Črmošnjice), čebelar, duhovnik. Leta 1804 postal kaplan v Škofji Loki.
 • Karel Jožef Prenner (3. november 1780, Škofja Loka - 13. maj 1841, Stična), zgodovinopisec
 • Gašpar Luka Goetzl (14. januar 1782, Kranj – 30. julij 1857, neznano), slikar. Leta 1846 je slikal oltarne slike v Škofji Loki.
 • Ivan Nepomuk Cerar (5. maj 1789, Škofja Loka - 14. oktober 1849, Trst), časnikar, narodni buditelj, gozdar
 • Blaž Ovjiač (okoli 1790, Cerklje na Gorenjskem – 4. oktober 1859, Ljubljana), politik, pravnik. V obdobju 1824 – 1827 je bil justiciar v Škofji Loki.
 • Anton Peterlin starejši (okoli 1792 – 18. maj 1866, Ljubljana), pasar. V Stari Loki je uredil posrebrene oltarni križe.
 • Matevž Langus (9. september 1792, Kamna Gorica – 20. oktober 1855, Ljubljana), slikar. Leta 1840 je izdelal fresko Ozadje velikega oltarja v Škofji Loki.
 • Luka Dolinar (14. oktober 1794, Škofja Loka - 27. avgust 1863, Šmartno v Tuhinju), glasbenik, skladatelj, nabožni pesnik, duhovnik
 • Andrej Bernard Smolnikar (29. november 1795, Kamnik – 1869, Philadelphia), teolog, duhovnik, redovnik, benediktinec. V obdobju 1822–1824 je bil kaplan v Škofji Loki.

19. stoletje[uredi | uredi kodo]

 • Jurij Grabrijan (22. marec 1800, Adlešiči – 22. junij 1882, Vipava), pisatelj, politik, duhovnik. V obdobju 1827–1830 je bil kaplan v Škofji Loki.
 • Simon Vilfan, vitez (20. oktober 1802, Škofja Loka - 4. november 1881, Novo mesto), zgodovinopisec, nabožni pisec, duhovnik, kanonik
 • Vincenc Zusner (17. januar 1804, Škofja Loka - 12. junij 1874, Gradec), pesnik, podjetnik
 • Ludvik Grbec (14. avgust 1805, Škofja Loka - 13. marec 1880, Idrija), zdravnik, okulist
 • Lovro Pintar (2. avgust 1814, Sv. Tomaž - 10. september 1875, Tupaliče), nabožni pisatelj , sadjar , politik, duhovnik
 • Matija Tomc (10. september 1814, Šujica – 30. maj 1885, Ljubljana – Šentvid), podobar. Delal je kot pozlatar in restavrator v cerkvi pri Sv. Duhu v Škofji Loki.
 • Josip Plank (9. avgust 1815, Hall, Tirolska – 13. januar 1901, Dunaj), slikar. Leta 1879 je slikal stenske slike, oljne slike za cerkve in portrete za župnijsko cerkev v Škofji Loki.
 • Anton Jožef Edvard Strahl, plemeniti (28. april 1817, Novo mesto - 26. september 1884, Stara Loka), zbiralec starin in umetnin, pravnik, pesnik, prevajalec, publicist
 • Frančišek Kosmač (27. oktober 1817, Jesenice – 9. marec 1866, Gradec), duhovnik, redovnik, jezuit. Med leti 1841–44 je bil kaplan v Škofji Loki.
 • Janez Volčič (27. april 1825, Gabrovo - 14. december 1887, Šmarjeta), nabožni pisec, duhovnik
 • France Cegnar (8. december 1826, Sv. Duh -14. februar 1892, Trst), pesnik, prevajalec, politik, časnikar
 • Jurij Jurčič (18. april 1827, Škofja Loka - 1895, Carigrad), slikar
 • Andrej Praprotnik (9. november 1827, Podbrezje – 25. junij 1895, Ljubljana), šolnik, pesnik, pisatelj. Leta 1851 je dobil podučiteljsko službo pri glavni šoli v Škofji Loki.
 • Matija Ozbič (15. februar 1828, Črni Vrh – 7. marec 1888, Kamnik), podobar. Leta 1874 je naredil za uršulinsko cerkev v Škofji Loki stranska oltarja in prižnico s kipom Dobrega pastirja, Marijin oltar pa v škofjeloški župnijski cerkvi.
 • Fran Serafin Adamič (4. september 1829, Ljubljana – 22. december 1877, Šmartno pri Litiji), publicist ,učitelj, organist, skladatelj. V obdobju 1847–49 kot organist in skladatelj služboval v Škofji Loki.
 • Janez Šubic starejši (29. maj 1830, Hotovlja - 29. december 1898, Škofja Loka), podobar, slikar
 • Simon Šubic (28. oktober 1830, Brode - 27. julij 1903, Gradec), fizik
 • Lovro Sadar (6. avgust 1832, Komenda – Kapla vas - 26. september 1883, Škofja Loka), učitelj, skladatelj
 • Josip Vilfan (11. marec 1838, Škofja Loka - 14. februar 1907, Trst), gradbenik
 • Hinko Dolenec (1. maj 1838, Razdrto – 10. december 1908, Razdrto), pisatelj, pravnik. Januarja leta 1867 je bil imenovan za sodnega aktuarja v Škofji Loki.
 • Ivan Dolinar (26. avgust 1840, Škofja Loka - 6. junij 1886, Trst), politik, časnikar
 • Karel Klun (15. oktober 1841, Prigorica – 8. julij 1896, Budimpešta), politik, duhovnik, konzistorialni svetnik. V obdobju 1893–1894 se je zavzemal za železnico Škofja Loka–Divača.
 • Gregor Jereb (8. marec 1845, Dolenja ravan – 5. marec 1893, Trst), pisatelj, literarni zgodovinar .V obdobju 1860–62 je obiskoval normalko v Škofji Loki.
 • Luka Lavtar (20. oktober 1846, Železniki – 9. marec 1915, Maribor), matematik. Osnovno šolo je obiskoval v Škofji Loki.
 • Franc Škofič (25. november 1848, Ljubljana – 7. julij 1892, Škofja Loka), pravnik, dramatik
 • Janez Vurnik mlajši (3. november 1849, Radovljica – 18. marec 1911, Radovljica), podobar. Leta 1888 je za uršulinsko cerkev v Škofji Loki naredil baldahin nad tabernakljem.
 • Anton Jebačin (11. marec 1850, Ljubljana – 4. september 1927, Ljubljana), slikar, restavrator. Leta 1907 je okrasil uršulinsko cerkev v Škofji Loki.
 • Ivan Carli (26. april 1851, Šebrelje – 3. september 1911, Studen), glasbenik, skladatelj, organist, zborovodja. V obdobju 1878–1890 je služboval v Škofji Loki.
 • Simon Ogrin (6. oktober 1851, Vrhnika – 3. maj 1930, Vrhnika), slikar. Leta 1888 je naslikal kapelo Matere Božje v kapucinski cerkvi v Škofji Loki.
 • Pavel Kavčič (25. januar 1852, Godešič - 27. september 1895, Senožeče), učitelj, naravoslovec
 • Julij Polec (30. januar 1852, Ljubljana – 14. oktober 1941, Kamnik), pravnik. Leta 1876 je bil avskultant v Škofji Loki.
 • Viktor Globočnik (3. maj 1852, Tržič – 4. marec 1898, Kranj), politik, pravnik. Od leta 1895 do smrti je v deželnem zboru zastopal mestni volilni okraj Kranj–Škofja Loka in se zavzemal za razdružitev selske občine Škofja Loka v dve samostojni občini.
 • Franc Kos (24. december 1853, Selca – 14. marec 1924, Ljubljana), zgodovinar. Obiskoval je glavno šolo v Škofji Loki. Leta 1849 napisal v publikaciji Moj svet delo Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja.
 • Ernest Kramer (4. februar 1854, Škofja Loka - 21. december 1907, Ljubljana), kemik, agronom
 • Anton Koblar (12. junij 1854, Železniki – 9. avgust 1928, Kranj), zgodovinar, politik. Leta 1891 je opisal Škofjo Loko v slovenskem literarnem mesečniku Dom in svet.
 • Janko Žirovnik (7. februar 1855, Kranj – 27. oktober 1946, Kranj), zbiralec ljudskih pesmi, šolnik, sadjar, glasbenik. Leta 1873 je bil učitelj v Škofji Loki.
 • Jurij Šubic (13. april 1855, Poljane nad Škofjo Loko – 8. september 1890, Leipzig), slikar.
 • Janko Leban (21. april 1855, Kanal – 18. februar 1932, Novo mesto), pisatelj, pesnik, glasbenik, učitelj. V obdobju 1906 –1911 je poučeval v Bukovici nad Škofjo Loko.
 • Ivan Šubic (12. oktober 1856, Poljane nad Škofjo Loko – 11. marec 1924, Ljubljana), šolnik, naravoslovec. V obdobju 1863–7 je obiskoval osnovno šolo v Škofji Loki, v obdobju 1898–1901 pa je bil deželni poslanec za Škofjo Loko.
 • Mihael Arko (19. september 1857, Zapotok – 29. marec 1938, Idrija), organizator, zgodovinar, deželni poslanec, duhovnik. Leta 1881 je bil kaplan v Škofji Loki.
 • Evgen Lah (15. avgust 1858, Vipava – 2. februar 1930, Ljubljana), domoznanski pisec, statistik. Obiskoval je normalko v Škofji Loki.
 • Franc Rihar (25. oktober 1858, Polhov Gradec – 28. februar 1919, Mekinje), nabožni pisatelj, duhovnik. Bil je kaplan v Škofji Loki.
 • Bernard Pirnat (20. avgust 1862, Novo mesto – 5. december 1939, Dunaj), glasbenik, skladatelj. Po letu 1883 je bil pomožni učitelj v Škofji Loki.
 • Mate Hafner (25. avgust 1865, Dorfarje – 31. julij 1946, Ljubljana), notar, naravoslovec, pisatelj. V obdobju 1873–75 je obiskoval ljudsko šolo v Škofji Loki.
 • Janez Evangelist Krek (27. november 1865, Sv. Gregor – 8. oktober 1917, Šentjanž), politik, sociolog, teolog, pisatelj, časnikar. V letu 1875/6 je obiskoval ljudsko šolo v Škofji Loki.
 • Kristina Šuler (17. julij 1866, Kropa – 25. december 1959, Ljubljana), pesnica. V Škofji Loki je osem let po osnovni šoli obiskovala samostansko šolo.
 • Fran Milčinski (3. december 1867, Lož – 24. oktober 1932, Ljubljana), pravnik, humorist. Leta 1895 je bil dodeljen sodnim uradom v Škofji Loki.
 • Oskar Dev (2. december 1868, Planina – 3. avgust 1932, Maribor), glasbenik, skladatelj, sodnik. Po letu 1888 je bil v sodnih službah pevovodja čitalniškega pevskega zbora tudi v Škofji Loki.
 • Fran Jaklič (6. december 1868, Podgorica – 31. december 1937, Ljubljana), pripovednik, pisatelj, učitelj. V prvi polovici leta 1890 je služboval kot pomožni učitelj v Škofji Loki.
 • Janez Regen (9. december 1868, Lajše – 27. julij 1947, Dunaj), zoofiziolog. Leta 1877 je obiskoval prva dva razreda ljudske šole v Škofji Loki.
 • Franc Bleiweis (7. april 1869, Naklo – 10. april 1951, Mošnje), nabožni pisatelj, duhovnik. Leta 1895 je bil katehet pri uršulinkah v Škofji Loki.
 • Rihard Jakopič (12. april 1869, Ljubljana – 21. april 1943, Ljubljana), slikar. V obdobjih 1902–03 in 1904–1906 je ustvarjal in stanoval v Škofji loki (najprej v Puštalskem gradu, potem v mestu).
 • Jožef Zazula (23. marec 1870, Idrija – 29. julij 1944, Bjelovar), pesnik, publicist, fotograf. Leta 1887 je stopil v davčno službo v Škofji Loki.
 • Frančišek Saleški Finžgar (9. februar 1871, Doslovče – 2. junij 1962, Ljubljana), pisatelj, duhovnik. Od 25. junija do 1. decembra leta 1900 je bil župnijski upravitelj v Škofji Loki.
 • Valter Schmid (18. januar 1875, Kranj – 24. marec 1951, Gradec), arheolog, etnograf, čebelar, duhovnik, redovnik, benediktinec. Obiskoval je osnovno šoli v Škofji Loki.
 • Irma Polak (11. junij 1875, Ljubljana – 30. november 1931, Zagreb), operna pevka. Bila je vzgojena v uršulinskem samostanu v Škofji Loki.
 • Franc Rebol (13. november 1876, Hraše pri Preddvoru – 11. oktober 1918, Ljubljana), šolnik, slavist, duhovnik. Četrti razred osnovne šole je obiskoval v Škofji Loki.
 • Pavel Perko (22. januar 1877, Poljane nad Škofjo Loko – 10. marec 1970, Muljava), pisatelj, duhovnik. Osnovno šolo je obiskoval v Škofji Loki.
 • Evgen Jarc (7. december 1878, Novo mesto – 5. junij 1936, Ljubljana), politik. V obdobju 1908–18 je nastopal na deklaracijskih shodih v Škofji Loki.
 • Frančišek Ksaverij Steržaj (9. december 1878, Rakek – 7. november 1922, Koprivnik v Bohinju), pisatelj, duhovnik. Služboval je v Škofji Loki.
 • Gvido Birolla (12. junij 1881, Trst – 29. maj 1963, Ljubljana), slikar, ilustrator. Leta 1884 se je z družino preselil v Škofjo Loko, po letu 1907 je slikal na Škofjeloškem.
 • Ivan Slokar (8. oktober 1884, Mostar – 11. julij 1970, Ljubljana), zgodovinar, pravnik , ekonomist, bančnik, tehnični izumitelj. Dal je pobudo za ustanovitev tovarne klobukov v Škofji Loki.
 • Anton Pevc (9. januar 1885, Tlaka – 18. februar 1967, Ivančna Gorica), kmetijski strokovnjak. Leta 1927 je začel obiskovati mlekarsko šolo v Škofji Loki.
 • Angela Boškin (21. junij 1885, Gorica – Pevma – 28. julij 1977, Gorica – Pevma), medicinska sestra, otroška negovalka. Leta 1939 je bila zaposlena v zdravstvenem domu v Škofji Loki.
 • Mileva Zakrajšek (6. avgust 1885, Postojna – 4. maj 1971, Maribor), gledališka igralka, glasbenica. Po poroki je od leta 1908 živela in delala v Škofji Loki.
 • Fran Zupan (6. november 1887, Ljubljana – 28. februar 1975, Ljubljana), slikar. V obdobju 1920–2 je slikal v okolici Škofje Loke.
 • Jakob Prešern (9. julij 1888, Begunje na Gorenjskem – 14. februar 1975, Begunje na Gorenjskem), potopisec, planinski pisec, pravnik. Po letu 1912 je bil v sodni službi v Škofji Loki.
 • Frančišek Jarc (5. mar. 1891, Doberdob – 27. jan. 1978, Koper), pravnik. Bil je odvetnik v Škofji Loki.
 • Anton Anžič (4. junij 1891, Ljubljana – Dobrunje – 27. december 1965, Wahpeton), nabožni pisatelj, prevajalec, duhovnik. Leta 1915 je postal kaplan v Škofji Loki.
 • Nikolina Karkovič (2. december 1891, Trst – neznano ), kulturna delavka, amaterska slikarka. V obdobju 1929–1935 je poučevala v Škofji Loki.
 • Filip Terčelj (2. februar 1892, Ajdovščina – 7. januar 1946, Davča), prosvetni organizator, publicist, nabožni pisec, pisatelj, pesnik, duhovnik. V obdobju 1917–21 je bil kaplan v Škofji Loki
 • Vladimir Šubic (23. maj 1894, Ljubljana – 16. november 1946, Lukavac), arhitekt. Pokopan je bil v Škofji Loki.
 • Ivan Rakovec (18. september 1899, Ljubljana – 3. avgust 1985, Ljubljana), geolog, paleontolog. Pri proučevanju pleistocenskih in tudi terciarnih ter holocenskih sesalcev je odkril ostanke nosoroga na Kamnitniku pri Škofji Loki.

20. in 21. stol.[uredi | uredi kodo]

 • Arnautović Ilija (7. julij 1924, Niš – 16. januar 2009, Ljubljana), arhitekt. V diplomski nalogi je leta 1952 predstavil nov tip stanovanjske arhitekture po skandinavskih vzorih za območju Ljubljana − Škofja Loka – Bitnje.
 • Biček Franc (5. marec 1910, Prapetno Brdo – 9. julij 1984, Ljubljana). Od leta 1956 je bival in delal v Škofji Loki.
 • Božič Boris Yuri (1. avgust 1952, Rieti, Italija – ), slikar. Leta 1987 je imel samostojno razstavo v Škofji Loki.
 • Dolenc Janez (5. sept. 1926 Cetena Ravan v Poljanski dolini – ), slavist, narodopisec, domoznanec. Leta 1987 je raziskoval rovtarsko področje od Bovca do Škofje Loke.
 • Dougan Danilo (27. marca 1909 v Gor. -), pravnik. V obdobju 1937–41 je služboval kot sodni pristav v Škofji Loki.
 • Ferjančič Anton (3. april 1915, Gradišče pri Vipavi – 23. januar 1990, neznano), narodni heroj. Od leta 1944 do konca vojne je bil komandant Škofje Loke.
 • Hladnik Polde (9. nov. 1919, Žiri – neznano), zdravnik, higienik, primarij. Osnovno šolo je obiskoval v Škofji Loki.
 • Hreščak Marija Aleksandra (25. jan. 1915, Trst – neznano), pesnica in pedagoška delavka. Od leta 1947 je bila nastanjena v Škofji Loki.
 • Skalicky Zdenko (11. julij 1903, Novo mesto – 7. marec 1933, Ljubljana), slikar, pesnik. Pred upokojitvijo je služboval kot prokurist in tehnični vodja v tovarni Šešir v Škofji Loki.
 • Starc Ema (6. april 1901, Sežana – 3. april 1967, Ljubljana), gledališka igralka. Po osnovni šoli se je eno leto šolala v samostanu v Škofji Loki.
 • Strenar Maks (10. januar 1901, Trst – 30. oktober 1968, Kranj), arhitekt. Naredil je načrt za trgovino Šešir v Škofji Loki.
 • Šabec Srečko (14. maj 1894, Pivka – 29. maj 1981, Kranj), mlekarski strokovnjak. V obdobju 1926–37 je bil v. d. upravitelja Mlekarske šole v Škofji Loki.
 • Škerl Ada (3. april 1924, Ljubljana – 29. maj 2009, Ljubljana), pesnica, prevajalka. V obdobju 1952–5 je bila gimnazijska profesorica v Škofji Loki.
 • Šumi Nace (14. maj 1924, Kranj – 23. junij 2006, Dobeno), umetnostni zgodovinar. Napisal je delo Varstvo spomenikov v Škofji Loki.
 • Šubic Ive (23. april 1922, Hotovlja – 29. december 1989, Poljane nad Škofjo Loko), slikar, grafik. Naredil je dva razreda meščanske šole v Škofji Loki. Leta 1962 je ustvaril grafiko z naslovom Škofja Loka. Leta 1960 je naredil prvo osebno predstavo Škofja Loka v Loškem muzeju.
 • Šubic Mirko (8. junij 1900, Ljubljana – 14. oktober 1976, Ljubljana), slikar, restavrator. Vodil je restavratorska dela za freske na Križni gori in v Puštalskem gradu.
 • Šuligoj Avgust (19. november 1900, Dolnji Zemon – 21. junij 1984, Trbovlje), glasbenik, zborovodja. Leta 1927 je postal učitelj v Retečah pri Škofji Loki.
 • Vlašić-Gvozdić Mila (18. september 1928, Sovići – ), srbokroatistka, pesnica. V obdobju 1952–54 je poučevala na gimnaziji v Škofji Loki.
 • Vrečko Karel (24. oktober 1901, Dunaj – 31. julij 1978, Ljubljana), mlekarski strokovnjak. V obdobju 1931–6 je bil profesor na mlekarski šoli v Škofji Loki.
 • Zagoričnik Franci (16. november 1933, Duga Resa – 14. junij 1997, Golnik), pesnik, prevajalec, esejist. Leta 1978 je imel samostojno razstavo vizualne poezije v Škofji Loki.
 • Železnik Milan (27. februar 1929, Ljubljana – 31. maj 1987, Ljubljana), umetnostni zgodovinar, konservator. Ukvarjal se je s študijo o frančiškanski cerkvi v Škofji Loki.
 • Železnik Zoran (9. november 1930, Škofja Loka - ), veterinar
 • Žigon Joka (10. marec 1899, Škofja Loka - 6. januar 1983, Ljubljana), literarni zgodovinar, dramatik, pesnik
 • Žontar Primož (7. junij 1858, Sv. Duh - 21. junij 1934, Kranj), čebelar, rezbar
 • Žužek Jože (20. oktober 1911, Strmec - 6. julij 1982, Reteče), založnik, knjižničar
 • Dolmark Jože (20. apr. 1953 v Škofji Loki - ), scenarist in dramaturg
 • Cegnar Ivanka (22. oktober 1884, Škofja Loka - 4. februar 1968, Trst), učiteljica
 • Ziherl Ana (28. julij 1887, Škofja Loka - 24. marec 1958, Ljubljana), socialna delavka
 • Zupanc Lojze (21. september 1906, Ljubljana - 2. junij 1973, Škofja Loka), pisatelj, učitelj
 • Vodnik Dora (2. februar 1898, Škofja Loka - 6. februar 1975, Portorož), pedagoginja, prevajalka
 • Volčjak Viktor (15. september 1913, Škofja Loka - 8. januar 1987, Ljubljana), zdravnik, internist
 • Vidmar Constantin (13. april 1851, Log nad Škofjo Loko - 6. april 1937, Gaweinstal), teolog, duhovnik, redovnik, benediktinec
 • Tavčar Marijan (20. december 1912, Ljubljana - 27. november 1981, Škofja Loka), prevajalec, publicist
 • Teraš Mavricij (15. oktober 1889, Čanje - 10. marec 1960, Škofja Loka), nabožni pisec, zgodovinar, duhovnik, redovnik, kapucin
 • Triller Karel (21. april 1862, Škofja Loka - 20. maj 1926, Ljubljana), politik, gospodarstvenik
 • Šubic Pavle, mlajši (22. januar 1861, Poljane nad Škofjo Loko - 3. december 1929, Škofja Loka), slikar
 • Sušnik Ivan (21. december 1854, Škofja Loka - 1. januar 1942, Ljubljana), gospodarstvenik, naravoslovec, duhovnik, kanonik
 • Sušnik Lovro (7. avgust 1887, Breznica pod Lubnikom - 28. oktober 1964, Ljubljana), jezikoslovec , prosvetni delavec
 • Stanonik Franc (4. november 1841, Suha - 29. december 1918, Gradec), teolog, duhovnik
 • Simonič Primož (3. junij 1893, Plužnje - 18. september 1975, Škofja Loka), kmetijski strokovnjak
 • Sotle Gorazd (1. julij 1930, Šentrupert - 21. april 1987, Škofja Loka), akademski kipar
 • Sadar Adolf (10. maj 1873, Škofja Loka - 9. november 1929, Ljubljana), šolnik
 • Schmoranzer Josip (maj 1862, Škofja Loka - 1934, Merano,), šolnik, mikrolog
 • Plestenjak Jan (27. marec 1899, Sv. Barbara nad Škofjo Loko, Slovenija - 9. maj 1947, Ljubljana), pripovednik
 • Pokorn Franc (20. september 1861, Škofja Loka - 18. maj 1940, Ljubljana), zgodovinar , arhivar, duhovnik
 • Okorn Janez (13. november 1901, Zgornja Luša - 27. februar 1925, Ljubljana), pesnik
 • Okorn Jože (3. september 1897, Škofja Loka - 13. marec 1944, Škofja Loka), čebelar
 • Pirc Gustav (20. junij 1859, Škofja Loka - 3. maj 1923, Bohinjsko jezero), kmetijski strokovnjak
 • Leskovec Anton (4. januar 1891, Škofja Loka - 23. januar 1930, Ljubljana), dramatik
 • Macher Ivan (25. avgust 1857, Škofja Loka - 11. marec 1919, Ljubljana), naravoslovec
 • Malešič Matija (30. oktober 1891, Črnomelj - 25. junij 1940, Škofja Loka), pripovednik, pravnik
 • Javh Kern Frank (18. marec 1887, Breznica pod Lubnikom - 4. oktober 1977, Cleveland), zdravnik, pisatelj
 • Kremžar Elizabeta (mati Elizabeta) (17. april 1878, Ljubljana – Glince - 14. marec 1954, Škofja Loka), pesnica, redovnica, uršulinka, mati prednica
 • Kalan Janez (20. oktober 1868, Suha - 27. april 1945, Ljubljana), duhovnik
 • Jesenko Fran (14. marec 1875, Škofja Loka - 14. julij 1932, Ljubljana),botanik, biolog
 • Homan Alojzij (16. julij 1863, Škofja Loka -13. november 1922, Radeče), zdravnik
 • Guzelj Avgust (13. september 1864, Škofja Loka - 26. september 1931, Novo mesto), gozdar
 • Gaber Ante (16. maj 1883, Škofja Loka - 9. januar 1954, Ljubljana), časnikar, umetnostni zgodovinar
 • Dolinar Anton (13. januar 1894, Trata - 1. avgust 1953, Yates Center, Kansas), glasbenik, muzikolog, skladatelj, duhovnik
 • Šifrer Milan (24. oktober 1928, Škofja Loka - 13. februar 2016, Jesenice), geograf, geomorfolog
 • Jan Oblak (7. januar 1993), nogometaš