Seznam osebnosti iz Občine Črna na Koroškem

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam osebnosti iz Občine Črna na Koroškem vsebuje osebnosti, ki so se tu rodile, delovale ali umrle. Občino Črna na Koroškem sestavlja devet zaselkov: Črna, Žerjav, Ludranski vrh, Bistra, Koprivna, Topla, Helena in Javorje.

Vzgoja in izobraževanje[uredi | uredi kodo]

Politika[uredi | uredi kodo]

Gospodarstvo[uredi | uredi kodo]

Duhovniki[uredi | uredi kodo]

Kultura[uredi | uredi kodo]

Literatura[uredi | uredi kodo]

Glasba[uredi | uredi kodo]

Novinarstvo[uredi | uredi kodo]

Likovna umetnost, fotografija, film[uredi | uredi kodo]

Znanost[uredi | uredi kodo]

Šport[uredi | uredi kodo]

Zdravstvo[uredi | uredi kodo]

Vojska[uredi | uredi kodo]

Padli vojaki v 1. svetovni vojni[uredi | uredi kodo]

Imena so zapisana v kapelici na pokopališču v Črni na Koroškem. V spomin v svetovni vojni padlim faranom

Valentin Šahman, Martin Dlopst, Marko Modrej, Franc Mert, Matevž Delalut, Janez Delopst, Jožef Kranjc, Lekš Žagar, Anton Karničnik, Matija Podbrežnik, Peter Osojnik, Miha Visočnik, Leopold Vever, Jožef Pušnik, Alojzij Kočnik, Filip Sablatnik, Anton Hribernik, Franc Uranker, Silvester Osojnik, Filip Kosmač, Franc Šumah, Anton Kogelnik, Janez Mlinar, Janez Stane, Franc Bricman, Janez Pušnik, Martin Burjak, Rudolf Osojnik, August Fajmut, Lorenc Mavrič, Pavel Mavrič, Viljem Grollnigg, Jožef Repanšek, Jakob Brodnik, Andrej Potočnik, Adolf Kerschbaumer, Florijan Pudgar, Franc Žagar, Franc Kevp, Filip Končnik, Franc Dlopst, Franc Pajnik, Jožef Tretjak, Miha Műller (cigan), Janez Dolinšek, Peter Možarnik, Silvester Čofati, Jernej Poberin, Franc Knežar, Miha Knežar, Miha Podovšovnik, Jakob Kogelnik, Andrej Petek, Tomaž Stumfel, Matevž Petrič, Marko Petrič, Franc Perne, Jožef Mavrič, Pavel Virtič, Andrej Obretan, Jožef Buhner, Pavel Zadnjak , Jernej Sokrnšek, Rudolf Grabner, Franc Pernat, Jožef Kos, Juri Mozgan, Franc Šahman, Franc Pušnik

Padli vojaki avstrijske vojske v bitki 28. maja 1919[uredi | uredi kodo]

Napis na grobu "R. I. P."

 • Franz Grabner
 • Alojz Kropiunig
 • Franz Perko
 • Kurt Schwarz

Malgajevi borci[uredi | uredi kodo]

V bitki v Črni dne 28. majnika 1919 padli junaki Ljubljanskega pešpolka

 • Leopold Hostnik, štabni narednik
 • Ivan Mišič, poddesetnik
 • Alojz Jerina, pešec
 • Ivan Centa, pešec


2. svetovna vojna[uredi | uredi kodo]

Udeleženci NOB[uredi | uredi kodo]

Žrtve okupatorskega nasilja[uredi | uredi kodo]

Napis na spomeniku: "Slava borcem za svobodo. Žalujoča mati"

Grobišče padlih partizanov na pokopališču v Črni na Koroškem[uredi | uredi kodo]

Napis na grobišču: "Padli za svobodo domovine in pravico delovnega ljudstva"

 • Leopold Adamič
 • Franc Kranjc
 • Albert Kranjc
 • Štefan Svršina
 • Ivan Mežnar
 • Stanko Žunter
 • Tončka Hodnik
 • Marija Lorbek
 • Šiman Delalut
 • Alojz Jug
 • Franc Rošič
 • Helena Geršak
 • Ivan Paradiž
 • Alojz Burjak
 • Adolf Havnik
 • Adolf Večko
 • Jožef Telček
 • Viktor Geršak
 • Anton Svršina
 • Rudolf Aram
 • Kristi Markovič
 • Poldka Markovič
 • Oto Dretnik
 • Vinko Lampret
 • Franc Mlačnik
 • Boltežar Lesjak
 • Šiman Fortin
 • Maks Obretan
 • Franc Stane
 • Gvido Vrbnik
 • Ivan Žunter
 • Ivan Platovšek
 • Valentin Pečnik
 • Jože Štempihar
 • Gorazd ?

Kapelica na pokopališču v Črni na Koroškem[uredi | uredi kodo]

Napis v kapelici: V drugi svetovni vojni padli, prisilno mobilizirani v nemško vojsko, fantje iz Občine Črna na Koroškem

 • Aleksander Trbovšek
 • Emil Dretnik
 • Franc Krulc
 • August Pogačnik
 • Jože Svetec
 • Franc Knez
 • Rudi Modrej
 • Jože Fajmut
 • Rudi Obretan
 • Stanko Medved
 • Jože Osojnik
 • Franc Jug
 • Franc Kos
 • Franc Kumer
 • Jakob Kolar
 • Anton Osojnik
 • August Grabner
 • Aleš Pečnik
 • Sušnik ?
 • Jože Turk
 • Ivan Sušel
 • Pavel Pikalo
 • Franc Prohat
 • Alojz Mlinar
 • Filip Mihev
 • Ivan Osojnik
 • Emil Delalut
 • Rok Keršnar
 • Pavli Foršner
 • Franc Haberman
 • Ožbi Grabner
 • Mirko Telček
 • Ivan Podovšovnik
 • Franc Žagar
 • Peter Ramšak
 • Martin Virtič
 • Ignac Kos

Spomenik padlim žrtvam iz Črne ne Koroškem[uredi | uredi kodo]

Zapis na spominskem znamenju: S svobodo je vzcvetel sad vaše žrtve z rastjo v svobodi nam vsak dan zori

I. del spomenika

(I/1. plošča)

 • Bosar Frančiška
 • Burjak Valentin
 • Delašjava Valentin
 • Erženičnik Katarina
 • Gorogranc Ignac
 • Grabner Apolonija
 • Grabner Ožbalt I.
 • Grabner Ožbalt II.
 • Grabner Ožbalt III.
 • Gutovnik Marija
 • Hribernik Rudolf
 • Jelen Ferdinand
 • Keber Silvester
 • Komprej Franc I.
 • Komprej Franc II.
 • Konečnik Martin
 • Konečnik Matevž
 • Lapajne Rozalija
 • Lesjak Boltežar
 • Leskovšek Anton

(I/2. plošča)

 • Adamič Franc
 • Adamič Leopold
 • Baraga Miroslav
 • Bogataj Anton
 • Bricman Ivan
 • Brdnik Anton
 • Brumen Pavla
 • Burjak Alojz
 • Burjak Franc
 • Burjak Miha
 • Buhner Maks
 • Časl Ivan
 • Čop Ivan
 • Čufer Jera
 • Danijel Franc
 • Danijel Maks
 • Delalut Simon
 • Delalut Stanko
 • Delalut Vester
 • Dlopst Pavel

(I/3. plošča)

 • Dretnik Herman
 • Dretnik Oto
 • Drnovšek Ivan
 • Drofelnik Jože
 • Eržen Ivček
 • Fajmut Ivan
 • Fortin Avgust
 • Fortin Šiman
 • Geršak Helena
 • Geršak Ivan
 • Geršak Viktor
 • Godec Ivan
 • Godnič Marjan
 • Gosnik Herman
 • Gosnik Franc
 • Grabner Albin
 • Grabner Anton
 • Grabner Fanika
 • Grabner Ivan
 • Grabner Marija
 • Grabner Rudolf

(I/4. plošča)

 • Markovič Kristi
 • Markovič Leopoldina
 • Marovšek Avgust
 • Mlačnik Boštjan
 • Mlačnik Ferdinand
 • Mrdavšič Stanko
 • Nagorevčnik Jera
 • Obretan Frančiška
 • Osojnik Jakob I.
 • Osojnik Jakob II.
 • Pečnik Valentin
 • Plaznik Leopold
 • Podovšovnik Mihael
 • Potočnik Franc I.
 • Potočnik Franc II.
 • Potočnik Valentin
 • Praprotnik Kristijan
 • Pudgar Franc I.
 • Pudgar Franc II.
 • Sablatnik Filip

(I/5. plošča - manjša)

 • Reš Bruno
 • Rosič Franc
 • Samec Ferdo
 • Selišnik Ivan
 • Senica Franc
 • Siher Anton
 • Sotler Jože
 • Stakne Jožef
 • Stakne Franc I.
 • Stakne Franc II.

(I/6. plošča - manjša)

 • Stane Gregor
 • Stanta Jože
 • Strmčnik Rudi
 • Svršina Stanko
 • Svršina Štefan
 • Šepul Marija
 • Štefan Gregor
 • Štefan Mihaela
 • Štefan Maks
 • Štefan Jože

(I/7. plošča - manjša)

 • Stopajnik Mihael
 • Urbančič Srečko
 • Vačkovnik Albert
 • Zagernik Henrik
 • Zaveršnik Matija

(I/8. plošča - manjša)

 • Žagar Jože
 • Žagar Aleš
 • Žlabornik Ivan
 • Žunter Ivan
 • Žunter Stanko

(I/9. plošča - manjša)

 • Poljanšek Pavel
 • Poljanšek Franc
 • Potočnik Aleš
 • Potočnik Filip
 • Potočnik Jože
 • Poznič Luka
 • Poznič Matevž
 • Prislan Jože
 • Prosen Jakob
 • Ramšak Franc

Vmesni del spomenika (VdS) (VdS/1. plošča)

 • Gutovnik Jože
 • Gutovnik Pavel
 • Hovnik Adolf
 • Hodnik Tončka
 • Ivartnik Hinko
 • Jelen Ivan I.
 • Jelen Ivan II.
 • Jeraj Mirko
 • Jerak Amalija
 • Jerak Jože
 • Jernej Jože
 • Jug Alojz
 • Jug Ivan
 • Juh Leopold
 • Juvan Franc I.
 • Juvan Franc II.
 • Juvan Pavel
 • Kamnik Ivan
 • Keber Jakob
 • Keršner Anton
 • Kevp Ožbolt

II. del spomenika (II/1. plošča - manjša)

 • Štifter Franc
 • Štifter Marija
 • Štifter Martin
 • Švajger Andrej
 • Telček Jože I.
 • Telček Jože II.
 • Telček Mirko
 • Tomše Ljudmila
 • Tonkli Jože
 • Turk Franc

(II/2. plošča - manjša)

 • Turk Ivan
 • Turk Marija
 • Valter Ivan
 • Večko Adolf
 • Veršnik Blaž
 • Vodnik Jože
 • Vovk Leopold
 • Vovk Kunigunda
 • Vrtačnik Peter
 • Žagar Franc

(II/3. plošča)

 • Kevp Rudolf
 • Kevp Simon
 • Klančnik Ivan
 • Klavž Franc
 • Kogelnik Franc
 • Kočivnik Vinko
 • Kolar Filip
 • Kompan Alojz
 • Komprej Andrej
 • Konečnik Jakob
 • Kranjc ALbert
 • Kranjc Franc
 • Kos Franc
 • Košutnik Ivan
 • Kotnik Karel
 • Kozar Martin
 • Kumer Jože
 • Kus Marija
 • Lampret Vinko

(II/4. plošča)

 • Lenasi Peter
 • Lesnik Gašper
 • Levar Ivan
 • Mali Franc
 • Mali Genovefa
 • Mali Ivan
 • Maze Vili
 • Mežnar Ivan
 • Mežnar Pavel
 • Mlačnik Franc
 • Mlačnik Helena
 • Mlačnik Ivan
 • Mlinar Marija
 • Mlinar Rudolf
 • Mlinar Simon
 • Mrdavšič Rudi
 • Modrej Rajko
 • Modrej Franjo
 • Močilnik Janko
 • Molar Ignac

(II/5. plošča)

 • Novak Angela
 • Novak Boštjan
 • Novak Ivan
 • Noviš Jože
 • Obretan Maks
 • Ogorevc Edo
 • Orehek Tomo
 • Osojnik Hugo
 • Osojnik Peter
 • Pandev Ivan
 • Pandev Karel
 • Paradiž Ivan
 • Pavšek Helena
 • Pečnik Alojz
 • Pečnik Ivan
 • Pečovnik Ivan
 • Petrič Marija
 • Piko Filip
 • Plaznik Albert
 • Plesnik AntonSpominsko znamenje na delavskem domu vsem padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja v Žerjavu[uredi | uredi kodo]

Zapis na spomniskem znamenju: Iz vaše krvi skovana svoboda - večna vam slava od roda v roda

Padli borci v NOB[uredi | uredi kodo]
 • Štefan Ladinek
 • Franc Danijel
 • Franjo Modrej
 • Ivan Jug
 • Matevž Konečnik
 • Ivan Valter
 • Martin Konečnik
 • Ivan Bricman
 • Rajko Modrej
 • Maks Danijel
 • Anton Leskovšek
 • Vinko Končnik
 • Ferdo Samec
 • Ivan Drnovšek
 • Rudolf Keup
 • Aleks Žagar
 • Ivan Mežnar
 • Alojz Juh
 • Albert Plaznik
 • Franc Senica
 • Franc Potočnik
 • Gašper Lesnik
 • Anton Plesnik
 • Franc Turk
Žrtve fašizma[uredi | uredi kodo]
 • Janko Močilnik
 • Jakob Prosen
 • Pavel Juvan
 • Helena Paušič
 • Jerica Čufar
 • Simon Mlinar
 • Rudolf Mlinar
 • Marija Mlinar
 • ing. Miroslav Baraga
 • Matija Zaveršnik
 • Amalija Jerak
 • Anton Keršner
 • Jože Satler
 • Ivan Klančnik
 • Kristl Praprotnik
 • Franc Potočnik
 • Ivan Čop
 • Franc Juvan
 • Franc Komprej
 • Leopold Plaznik
 • Avgust Marovšek
 • Jože Vodnik
 • Ivan Fajmut
 • Ivan Selišnik
 • Ljudmila Tomše
 • Katarina Erženičnik
 • Marija Kus
 • Marija Turk

Osebnosti od drugod[uredi | uredi kodo]

 • Marija Makarovič, etnologija, ki je velik del svojega raziskovanja posvetila tudi Črni na Koroškem s knjigami Črna in Črnjani, Jazbina, Zgodbe nekaterih starejših prebivalcev Občine Črna na Koroškem, tudi nagrajenka Občine Črna na Koroškem (*15. avgust 1930)
 • Marija Irma Vačun Kolar, slovenistka, visokošolska učiteljica, prva pripravila celostno analizo Črnjanskega rokopisa iz leta 1699 (*6. avgust 1941)

Viri in literatura[uredi | uredi kodo]

 • Slovenski biografski leksikon
 • Cobiss
 • Osebnosti na Koroškem
 • Marija Makarovič, Črna in Črnjani
 • Jože Plesec, Vas olimpijcev
 • Marta Repanšek in Marija Makarovič, Življenjske zgodbe nekaterih starejših prebivalcev Občine Črna na Koroškem
 • Seznam častnih občanov v Črni na Koroškem
 • Črjanske cajtnge (vse številke)
 • Nekatera imena so bila detektirana tudi s pomočjo sistema wikipodatki