Koroška regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Statistične regije Slovenije
Notranje selitve - priselitve v koroško statistično regijo in odselitve iz te regije, 2012

Koroška regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Koroška statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Statistična regija leži na severu države, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnati hribi in gore in sicer Pohorje, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe ter tri rečne doline: Dravska, Mežiška in Mislinjska dolina. Prometno je težko dostopna in slabo povezana s središčem države. Težka industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, zlasti v Mežiški dolini, ki je gospodarsko najbolj razvita. Regionalno središče Koroške so Ravne na Koroškem[1], regijske institucije pa so porazdeljene med t.i. somestje Ravne-Slovenj Gradec-Dravograd [2]. Poleg teh treh tudi gospodarskih središč regije, je večje gospodarstvo še v občini Črna na Koroškem. Največja koncentracija prebivalstva v regiji pa je na območju Raven na Koroškem, ki se že stikajo s sosednjimi Prevaljami. Po podatkih Statističnega urada je gospodarsko pomembno tudi kmetijstvo. Za kmetijstvo v tej regiji je značilno to, da so tukajšnja kmetijska gospodarstva med največjimi v državi, tako po površini kmetijskih zemljišč v uporabi kot po številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo. Z živinorejo se ukvarja več kot 90 % kmetijskih gospodarstev. Gospodarji tukajšnjih kmetij so v povprečju najmlajši (53 let), od gospodarjev kmetij v notranjsko-kraški regiji pa so povprečno osem let mlajši. Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji je bila v letu 2012 približno enaka državnemu povprečju. Razlika med stopnjama registrirane brezposelnosti za moške in za ženske pa je bila tukaj najvišja: za ženske je bila namreč za 6 odstotnih točk višja kot za moške. V letu 2012 je bilo tukaj začetih največ postopkov zaradi insolventnosti: na 1.000 gospodarskih družb 18 postopkov prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij. Ta regija je izstopala še po najvišjem deležu podjetij med novonastalimi podjetji, ki so preživela pet let (v letu 2011 je znašal 61 %), in po najvišjem deležu inovacijsko aktivnih podjetij med vsemi podjetji (bilo jih je kar 62 %).[3]

Koroška statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 7. 2012
1.041
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2012
69,4
Število prebivalcev, 1. 7. 2012
72.267
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2012
42,2
Naravni prirast, 2012
54
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2012
0,7
Število učencev, 2012/2013
5.788
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2012
14,2
Število dijakov, 2012/2013
2.997
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2012
16,7
Število študentov, 2012/2013
3.503
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2012
-3,7
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2012
24.475
Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2013
19,4
Število zaposlenih oseb, 2012
20.989
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2013
19,7
Število registriranih brezposelnih oseb, 2012
3.889
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2012
12,2
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2012
1.490
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2012
56,1
Število podjetij, 2012
4.659
Povprečna površina stanovanja, m2, 31. 12. 2012
85,6
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2011
990
BDP na prebivalca, EUR, 2011
13.642
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2010
21.163
Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 2011
49,3
Število cestnoprometnih nesreč, 2012
656
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2012
503
Število prenočitev turistov, 2012
104.556
Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 2012
265
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]

  1. ^ Bogataj, Janez, 1947- Klemenc, Andrej Komat, Anton Kos, Matjaž Krajčič, Darij Ogrin, Darko Plut, Dušan Potočnik Slavič, Irma, Mlakar, Vlasta, 1968- Hodalič, Arne Geodetski zavod Slovenije Kartografija (Ljubljana) Monde Neuf (2012). Veliki Atlas Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana. COBISS 262269952. ISBN 978-961-01-2214-2. 
  2. ^ "RRA Koroška". Pridobljeno dne 27. november 2012. 
  3. ^ Slovenske regije v številkah, SURS, 2014