Koroška statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Koroška regija)
Skoči na: navigacija, iskanje
Koroška statistična regija
Notranje selitve - odselitve in priselitve v koroško statistično regijo, 2015

Koroška statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Njene meje niso v skladu z mejami nekdanje dežele Koroško. Regionalno in gospodarsko središče regije so Ravne na Koroškem[1],

Koroška statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Statistična regija leži na severu države, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnati hribi in gore in sicer Pohorje, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe ter tri rečne doline: Dravska, Mežiška in Mislinjska dolina. Prometno je težko dostopna in slabo povezana s središčem države. Težka industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, zlasti v Mežiški dolini, ki je gospodarsko najbolj razvita. Regijske institucije so porazdeljene med t. i. somestje Ravne-Slovenj Gradec-Dravograd. Ta tri mesta so tudi gospodarsko središče regije, gospodarsko je pomembna tudi Črna na Koroškem. Največja koncentracija prebivalstva v regiji pa je na območju Raven na Koroškem, ki se že stikajo s sosednjimi Prevaljami. Po podatkih Statističnega urada je gospodarsko pomembno tudi kmetijstvo.

V koroški statistični regiji je v 2015 živelo 3 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po drugem najnižjem selitvenem prirastu v Sloveniji: na 1.000 prebivalcev so se odselile 3 osebe več kot priselile. Od otrok, ki so se rodili v 2015, se jih je največ, 72 %, rodilo neporočenim materam, povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka pa je bila med najnižjimi v Sloveniji (28,7 leta). Število študentov na 1.000 prebivalcev (39) je bilo enako slovenskemu povprečju. Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji (11,5 %) je bila nižja od slovenskega povprečja (12,3 %). Zelo velika pa je bila razlika v stopnji registrirane brezposelnosti med spoloma: med moškimi je bila 9,0-odstotna, med ženskami 14,6-odstotna; še nekoliko večja je bila ta razlika v pomurski statistični regiji.

Koroška statistična regija je v 2015 ustvarila 2,8 % nacionalnega BDP-ja. Preračunano na prebivalca je bil BDP tukaj deveti najnižji v Sloveniji (15.103 EUR/prebivalca). V tej regiji je bilo najmanj stanovanj na 1.000 prebivalcev (374); povprečno so bila velika 86 m2. Koroška ne spada med izrazito turistične statistične regije. V 2015 je bil tam ustvarjen le 1 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji; od tujih turistov so tam ustvarili največ prenočitev hrvaški turisti. Koroška statistična regija je druga med regijami z najmanj nastalimi komunalnimi odpadki na prebivalca (247 kg), obenem pa je bil tukaj najmanjši tudi delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov (55 %). Med odpadki, nastalimi v tukajšnjih proizvodnih in storitvenih dejavnostih, je bilo največ nevarnih, 21,4 % (v Sloveniji: 3,7 %). Tukaj se je pred izpustom v kanalizacijo prečistilo le 75 % odpadne vode v Sloveniji (povprečje za Slovenijo je 89 %).

Koroška statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1.1. 2017
1.041
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015
68,4
Število prebivalcev, 1. 7. 2015
71.218
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015
43,2
Naravni prirast, 2015
- 39
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2015
- 0,5
Število učencev, 2015/2016
5.851
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015
14,2
Število dijakov, 2015/2016
2.840
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
18,1
Število študentov, 2015/2016
2.764
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2015
- 3,7
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2015
26.723
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015
22,1
Število zaposlenih oseb, 2015
23.689
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2015
19,5
Število registriranih brezposelnih oseb, 2015
3.517
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2015
11,5
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2015
1.453,62
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2015
56,2
Število podjetij, 2015
5.481
Povprečna uporabna površina stanovanj, m2, 1. 1. 2015 86
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2015
1.076
BDP na prebivalca, EUR, 2015
15.103
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013

20.384

Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2015
3,7
Število prihodov turistov, 2015
40.551
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2015
513
Število prenočitev turistov, 2015
112.647
Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2015
247
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Koroška statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=309&tag=2689&cba=2637,4999,5000,9999,10000,19999,20000,62066&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

Povprečna mesečna bruto plača, statistične regije, Slovenija, 2015

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]

  1. ^ Bogataj, Janez, 1947- Klemenc, Andrej Komat, Anton Kos, Matjaž Krajčič, Darij Ogrin, Darko Plut, Dušan Potočnik Slavič, Irma, Mlakar, Vlasta, 1968- Hodalič, Arne Geodetski zavod Slovenije Kartografija (Ljubljana) Monde Neuf (2012). Veliki Atlas Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana. COBISS 262269952. ISBN 978-961-01-2214-2.  line feed znak v |last= na poziciji 22 (pomoč); line feed znak v |first= na poziciji 22 (pomoč)