Koroška statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Koroška regija)
Skoči na: navigacija, iskanje
Koroška statistična regija
Notranje selitve - odselitve in priselitve v koroško statistično regijo, 2014

Koroška statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije, katere meje niso v skladu z nekdanjo deželo Koroško. Najpomembnejše mesto in gospodarsko središče Koroške regije je Slovenj Gradec, ki je sicer stoletja bil del Štajerske.

Koroška statistična regija v besedi

Statistična regija leži na severu države, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnati hribi in gore in sicer Pohorje, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe ter tri rečne doline: Dravska, Mežiška in Mislinjska dolina. Prometno je težko dostopna in slabo povezana s središčem države. Težka industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, zlasti v Mežiški dolini, ki je gospodarsko najbolj razvita. Regijske institucije so porazdeljene med t. i. somestje Ravne-Slovenj Gradec-Dravograd. Ta tri mesta so tudi gospodarsko središče regije, gospodarsko je pomembna tudi Črna na Koroškem. Največja koncentracija prebivalstva v regiji pa je na območju Raven na Koroškem, ki se že stikajo s sosednjimi Prevaljami. Po podatkih Statističnega urada je gospodarsko pomembno tudi kmetijstvo.

V koroški statistični regiji je v 2014 živelo 3 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po drugem najnižjem selitvenem prirastu v Sloveniji: na 1.000 prebivalcev so se odselile 4 osebe več kot priselile. Od otrok, ki so se rodili v 2014, se jih je 70 % rodilo neporočenim materam, povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka pa je bila tukaj najnižja v Sloveniji (27,9 leta). Število študentov na 1.000 prebivalcev (42) je bilo višje od slovenskega povprečja (39). Največ jih je študiralo v podravski (40 %) in osrednjeslovenski statistični regiji (35 %). Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji (13,0 %) je bila skoraj enaka slovenskemu povprečju (13,1 %). Zelo velika pa je bila razlika v stopnji registrirane brezposelnosti med spoloma: med moškimi je bila 10,4-odstotna, med ženskami 16,3-odstotna; še nekoliko večja je bila ta razlika v pomurski statistični regiji.

Koroška statistična regija je v 2014 ustvarila 2,8 % nacionalnega BDP-ja. Preračunano na prebivalca je bil BDP tukaj četrti najnižji v Sloveniji (14.485 EUR/prebivalca). V tej regiji je bilo najmanj stanovanj na 1.000 prebivalcev (379); povprečno so bila velika 86 m2. Koroška ne spada med izrazito turistične statistične regije. V 2014 je bil tam ustvarjen le 1 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji; od tujih turistov so tam ustvarili največ prenočitev hrvaški turisti. V koroški statistični regiji je nastalo najmanj komunalnih odpadkov na prebivalca (350 kg), obenem pa je bil tukaj najmanjši tudi delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov (45 %). Med odpadki, nastalimi v tukajšnjih proizvodnih in storitvenih dejavnostih, je bilo 9,3 % nevarnih (v celotni Sloveniji: 3,7 %). Tukaj se je pred izpustom v kanalizacijo prečistilo najmanj odpadne vode v Sloveniji (53 %).

Koroška statistična regija v številkah

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1.1. 2016
1.041
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015
68,4
Število prebivalcev, 1. 7. 2015
71.218
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015
43,2
Naravni prirast, 2014
58
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2014
0,8
Število učencev, 2014/2015
5.827
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015
14,2
Število dijakov, 2014/2015
2.829
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
18,1
Število študentov, 2014/2015
3.037
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2014
-3,3
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2014
27.088
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015
22,1
Število zaposlenih oseb, 2014
20.301
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2015
19,5
Število registriranih brezposelnih oseb, 2014
4.050
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2014
13,0
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2014
1.427,19
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2014
55,7
Število podjetij, 2014
5.450
Povprečna površina stanovanj, m2, 31. 12. 2014 86
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2014
1.034
BDP na prebivalca, EUR, 2014
14.485
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013

20.384

Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2014
3,2
Število cestnoprometnih nesreč, 2014
495
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2014
511
Število prenočitev turistov, 2014
103.857
Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2014
240
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Koroška statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=309&tag=2689&cba=2637,4999,5000,9999,10000,19999,20000,62066&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji

Glej tudi

Zunanje povezave

Viri