Koroška regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Statistične regije Slovenije
Notranje selitve - priselitve v koroško statistično regijo in odselitve iz te regije, 2009

Koroška regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Koroška statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Statistična regija leži na severu države, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnati hribi in gore in sicer Pohorje, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe ter tri rečne doline: Dravska, Mežiška in Mislinjska dolina. Prometno je težko dostopna in slabo povezana s središčem države. Težka industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, zlasti v Mežiški dolini, ki je gospodarsko najbolj razvita. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so predelovalne dejavnosti in rudarstvo v letu 2008 ustvarile največji delež bruto dodane vrednosti v regiji. Regionalno središče tvori t.i. somestje Ravne-Slovenj Gradec-Dravograd [1], kamor so porazdeljene tudi nekatere regijske institucije. Poleg teh treh tudi gospodarskih središč regije, je večje gospodarstvo še v občini Črna na Koroškem. Največja koncentracija prebivalstva v regiji pa je na območju Raven na Koroškem, ki se že stikajo s sosednjimi Prevaljami. Gospodarsko pomembno pa je tukaj tudi kmetijstvo, saj je po povprečni ekonomski velikosti kmetijskih gospodarstev ta regija prva, po površini kmetijskih zemljišč v uporabi in po številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo pa se uvršča nad slovensko povprečje. Poleg naštetega velja za koroška kmetijska gospodarstva tudi to, da gospodarijo s povprečno največjimi gozdnimi površinami. Prebivalstvo te regije je po povprečni starosti mlajše od prebivalstva večine slovenskih regij. Delež prebivalcev, starih 65 ali več let, je tu med najnižjimi v Sloveniji, zato je starostna struktura prebivalcev razmeroma ugodna. Indeks staranja, ki opisuje številčno razmerje med prebivalstvom, starim 65 ali več let, ter prebivalstvom, mlajšim od 15 let, je v koroški regiji v letu 2009 znašal 112,2; to pomeni, da je bilo na 100 mladih 112 starejših prebivalcev. Koeficient sklenjenih zakonskih zvez je v tej regiji že tradicionalno nižji od državnega povprečja; delež otrok, ki se rodijo v zunajzakonski skupnosti, pa je v tej regiji običajno najvišji (v letu 2009 je bilo sedem od desetih živorojenih otrok rojenih v zunajzakonski skupnosti).[2]

Koroška statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 7. 2009
1.041
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2009
70,0
Število prebivalcev, 1. 7. 2009
72.839
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2009
41,2
Naravni prirast, 2009
122
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2009
1,7
Število učencev, 2009/2010
5.983
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2009
14,2
Število dijakov, 2009/2010
3.280
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2009
15,9
Število študentov, 2009/2010
5.684
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2009
-1,1
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2009
25.945
Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 2009
17,7
Število zaposlenih oseb, 2009
22.825
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 2009
15,4
Število registriranih brezposelnih oseb, 2009
3.609
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2009
10,9
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2009
1.352
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2009
58,3
Število podjetij, 2009
4.823
Povprečna površina stanovanja, m2, 31. 12. 2009
75,3
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2008
1.028
BDP na prebivalca, EUR, 2008
14.115
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2007
20.393
Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 2009
49,2
Število cestnoprometnih nesreč, 2009
382
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2009
490
Število prenočitev turistov, 2009
82.045
Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 2009
348
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovna baza SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2011

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]

  1. ^ "RRA Koroška". Pridobljeno dne 27. november 2012. 
  2. ^ Slovenske regije v številkah, SURS, 2011