Pojdi na vsebino

Mandatno-imunitetna komisija Državnega zbora Republike Slovenije

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Mandatno-imunitetna komisija (kratica MIK) je stalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

Od vključno četrtega mandata dalje se ta komisija imenuje Mandatno-volilna komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje

[uredi | uredi kodo]

Delovanje komisije je določeno v Poslovniku državnega zbora:

Mandatno-volilna komisija:

- opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, - obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, - obvešča zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, - obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja, - obravnava vprašanja iz pristojnosti državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora, - predlaga državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora, - daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, - sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja,

- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora.

Sestava

[uredi | uredi kodo]
1. državni zbor Republike Slovenije
2. državni zbor Republike Slovenije
3. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombe

[uredi | uredi kodo]

Glej tudi

[uredi | uredi kodo]