Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora Republike Slovenije

From Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bivši odbor Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje[edit | edit source]

»Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na: kmetijstvo, razvoj podeželja, prehrano in krmo, varstvo rastlin, veterinarstvo in zootehniko, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.[1]«

Predhodni odbor je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo.

Sestava[edit | edit source]

3. državni zbor Republike Slovenije
4. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombe[edit | edit source]

Glej tudi[edit | edit source]