Predloga:Navpolje stolpci

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

Različica predloge {{Navpolje}} s stolpci.

Osnovna skladnja[uredi kodo]

Vključeni so le obvezni parametri in colwidth širina stolpca.

{{Navpolje stolpci
|name = {{subst:PAGENAME}}
|title = 
|colwidth = <!--(za nastavitev privzete širine za vsak stolpec, 
         po možnosti s sorazmernostno enoto kot je to 'em'*)-->
|col1 = 
|col2 = 
}}
* Glej en:Em (typography). Uporaba proporcionalnih enot pomeni, da bo se predloga prikazala pravilno glede na nastavitve velikosti fontov brskalnika. Če colwidth ni opredeljena, je uporabljena privzeta vrednost 10em.

Parametri[uredi kodo]

Uvodni (setup) parametri[uredi kodo]

name[1]
Ime predloge, npr. "Navpolje stolpci".
state[1]
Možne vrednosti so collapsed, uncollapsed, plain, off, in privzeta nastavitev autocollapse. Za več informacij glej {{Navpolje}}.
navbar[1]
Možne vrednosti so plain, off, privzeta nastavitev je prazen parameter (blank). Za več informacij glej {{Navpolje}}.
border[1]
Možne vrednosti so child, none, privzeta nastavitev je prazen parameter (blank). Parametru nastavi vrednost child, če želiš uporabiti navpolje znotraj drugega navpolja; s to opcijo je navpolje child brez okvirja (border) in je ustrezno nameščen znotraj starševskega navpolja. Starševsko navpolje je lahko območje seznama (list) v predlogi {{Navpolje}}, stolpec druge predloge {{Navpolje stolpci}} ali skupina (group) v predlogi {{Navpolje zložljive skupine}}. Za več informacij glej {{Navpolje}} in primere.

Osnovni podatkovni parametri[uredi kodo]

title[1]
Naslov predloge, prikazan na sredini v naslovni vrstici (titlebar) na vrhu predloge.
above[1]
Besedilo ali drugi elementi, ki se prikažejo nad stolpci.
image[1]
Slika na desni strani zadnje kolone.
imageleft[1]
Slika na levi strani prve kolone.
below[1]
Besedilo ali drugi elementi, ki se prikažejo pod kolonami.

Parametri za stil (style)[uredi kodo]

style[1]
CSS stil/i, ki se priredijo telesu (body) predloge (tj. vključno z praznim prostorom med kolonami)
titlestyle[1]
CSS stil/i, ki se priredijo naslovni vrstici (titlebar); običajno background:color (privzeta nastavitev ozadja je NavHead).
abovestyle[1]
belowstyle[1]
CSS stil/i, ki se priredijo parametroma above in below, vsakemu posebej.
basestyle[1]
CSS stil/i, ki se istočasno priredijo parametrom title, above in below.
imagestyle[1]
CSS stil/i, ki se priredijo parametru image.
imageleftstyle[1]
CSS stil/i, ki se priredijo parametru imageleft.
colstyle
CSS stil/i, ki se priredijo parametru vsem kolonam; če ta parameter uporabite, običajno je to background:color za vsak titlestyle zgoraj.
oddcolstyle
evencolstyle
CSS stil/i, ki se priredijo vsem liho/sodo oštevilčenim stolpcem, vsakemu posebej.
colnstyle
CSS stil/i, ki se priredijo samo ntemu stolpcu.
colheaderstyle
CSS stil/i, ki se priredijo vsem naslovom stolpca.
colnheaderstyle
CSS stil/i, ki se priredijo ntemu naslovu stolpca.
colnfooterstyle
CSS stil/i, ki se priredijo ntemu celici z opombo k stolpcu.

Parametri za stolpce[uredi kodo]

colwidth
Širina, po možnosti s sorazmernostno enoto kot je 'em' ali z odstotki, ki se uporabljajo za vsak stolpec, katerega širina ni opredeljena z colNwidth spodaj. Privzeta vrednost je 10em. Primeri:
|colwidth=15em
|colwidth=25%
fullwidth
Če je nastavljena kakršnakoli vrednost, je skupna širina stolpcev linearno popravljena tako da ustreza širini 100%. Uporaba parametra je zahtevnejša in ga običajno ni potrebno nastavljati. Če sta uporabljena parametra colheader ali colfooter, se avtomatično uporabi fullwidth. Primer:
|fullwidth=true
padding
Velikost notranjega odmika (padding) pred prvo kolono, po možnosti s sorazmernostno enoto. Privzeta vrednost je 5em. Padding je izključen, če ga nastavite na vrednost 0 (ali 0em, ali 0%).
colnwidth
Širina ntega stolpca (razveljavitev colwidth zgoraj).
coln
Vsebina ntega stolpca. Če je uporabljen kakršenkoli stolpec, je zahtevana uporaba col1. Maksimalno število stolpcev je 20.
colnheader
Celica z naslovom (header) ntega stolpca; le-ta se pojavi nad stolpcem. Za primere glej spodaj.
colnfooter
Spodnja celica, ki se pojavi pod ntim stolpcem.
colnheadercolspan
Število, ki opredeljuje koliko stolpcev, naj zavzame naslov ntega stolpca (spajanje stolpcev - span). Privzeta vrednost je 1. Če je vrednost večja kot 1, potem ne opredeli tudi naslovov stolpcev, čez katerega je razširjen. Npr, če je |col1headercolspan=3, potem pusti parametra col2header in col3header prazna.
colnfootercolspan
Število, ki opredeljuje koliko stolpcev, naj zavzame opomba (footer) ntega stolpca (spajanje stolpcev - span). Privzeta vrednost je 1. Če je vrednost večja kot 1, potem ne opredeli tudi opomb stolpcev, čez katerega je razširjen. For example, Npr, če je |col1footercolspan=3, potem pusti parametra col2footer in col3footer prazna.

Dodatne skupine (group)/seznami (list)[uredi kodo]

Mogoče želiš dodati nekaj dodatnih skupin in/ali seznamov pod stolpci. Sledeči parametri ti nudijo to funkcionalnost. Glej {{Navpolje}} za popolnejši opis delovanja parametrov, in za več primerov.

groupn[1]
Dovoli dodatnih 6 skupin, ki se ujemajo s seznami pod stolpci.
listn[1]
Dovoli dodatnih 6 seznamov pod stolpci.
groupstyle[1]
Splošni CSS stil/i za skupine.
groupnstyle
CSS stil/i za nto skupino.[1]
liststyle[1]
Splošni CSS stil/i za sezname.
listnstyle
CSS stil/i za nti seznam.
listpadding[1]
Velikost notranjega odmika (padding), ki ga ima vsaka celica s seznamom (list cell).
oddstyle
evenstyle
Priredi se liho/sodo oštevilčenim seznamom. Ta dva parametra razveljavita stil, ki ga določa parameter liststyle. Privzeta vrednost doda črtasi vzorec (bel in siv) liho/sodim vrsticam, po možnosti, z nameno izpoljšanja preglednosti. Ta nastavitev naj se ne spreminja razen v izjemnih primerih.
evenodd [swap, even, odd, off]
Glej {{Navpolje}} za opis.

Primeri[uredi kodo]

Osnovni primeri[uredi kodo]

{{Navpolje stolpci
|name  = East Asia Summit (EAS)
|title  = Države članice [[East Asia Summit|East Asia Summit (EAS)]]
|width  = 18.25em
|padding = 10em

|above = ''To je prostor kjer se bo pojavil parameter {{{above}}}.''

|col1 = {{AUS}}<br> {{BRU}}<br> {{flag|CHN}}<br> {{CAM}}
|col2 = {{IND}}<br> {{IDN}}<br> {{JPN}}<br> {{LAO}}
|col3 = {{MAS}}<br> {{MMR}}<br> {{NZL}}<br> {{PHI}}
|col4width = 17em
|col4 = {{SIN}}<br> {{KOR}}<br> {{THA}}<br> {{VIE}}

|below = '''Potencialne prihodnje članice'''{{spaces|6}}{{TLS}}{{spaces|3}}{{RUS}}
}}

Primer z uporabo širine v procentih[uredi kodo]

{{Navpolje stolpci
| name = Plastike
| title = [[Plastika|Plastike]]
| colwidth = 33%
| colstyle = text-align: center
| col1 = [[Polyethylene]] (PE)<br> [[Polyethylene terephthalate]] (PET or PETE)<br> [[Polyvinyl chloride]] (PVC)<br> [[Polyvinylidene chloride]] (PVDC)<br> [[Polylactic acid]] (PLA)
| col2 = [[Polypropylene]] (PP)<br> [[Polyamide]] (PA)<br> [[Polycarbonate]] (PC)<br> [[Polytetrafluoroethylene]] (PTFE)<br> [[Polyurethane]] (PU)
| col3 = [[Polystyrene]] (PS)<br> [[Polyester]]<br> [[Acrylonitrile butadiene styrene]] (ABS)<br> [[Polymethyl methacrylate]] (PMMA)<br> [[Polyoxymethylene]] (POM)
}}

Primer z colnheader in colnfooter[uredi kodo]

Sivo ozadje je dodano stolpcem le za ponazoritev.

{{Navpolje stolpci
|name = Navpolje stolpci/dok
|state = uncollapsed
|title = Primer col<sub>n</sub>header in col<sub>n</sub>footer

|colstyle = text-align:center;background:silver;
|colwidth = 25%

|col1header = col1header
|col2header = col2header
|col3header = col3header
|col4header = col4header

|col1 = col1
|col2 = col2
|col3 = col3
|col4 = col4

|col1footer = col1footer
|col2footer = col2footer
|col3footer = col3footer
|col4footer = col4footer
}}

Primer z colnheader, ki uporablja colnheadercolspan[uredi kodo]

Sivo ozadje je dodano stolpcem le za ponazoritev. Ta primer prikazuje kako se uporablja parameter colnheadercolspan; lahko uporabiš tudi colnfootercolspan za prilagoditev razširitve (span) celice z opombo (footer cell).

{{Navpolje stolpci
|name = Navpolje stolpci/dok
|state = uncollapsed
|title = Primer col<sub>n</sub>header z col<sub>n</sub>colspan

|colstyle = text-align:center;background:silver;

|col1header = col1header
|col2header = col2header (colspan=2)
|col4header = col4header
|col5header = col5header (colspan=3)

|col2headercolspan = 2
|col5headercolspan = 3

|col1 = col1
|col2 = col2
|col3 = col3
|col4 = col4
|col5 = col5
|col6 = col6
|col7 = col7
}}

Primer za ponazoritev večine polj[uredi kodo]

Sivo ozadje in centrirano besedilo za stolpce so namenjene le ponazoritvi. Stolpci imajo privzeto vrednost na sivo-belo ozadje in levo poravnava besedila. Ta primer prikazuje kako se uporabi do 6 dodatnih skupin/sezmnamov za stolpci.

{{Navpolje stolpci
|name = Navpolje stolpci/dok
|state = uncollapsed
|title = Primer za ponazoritev večine polj
|colstyle = text-align:center;background:silver;

|col1 = col1
|col2 = col2
|col3 = col3
|col4 = col4
|col5 = col5

|col1header = col1header
|col2header = col2header
|col3header = col3header
|col4header = col4header
|col5header = col5header

|col1footer = col1footer
|col2footer = col2footer
|col3footer = col3footer
|col4footer = col4footer
|col5footer = col5footer

|group1 = group1
|group2 = group2
|group3 = group3
|group4 = group4
|group5 = group5
|group6 = group6

|list1 = list1
|list2 = list2
|list3 = list3
|list4 = list4
|list5 = list5
|list6 = list6

|above = above
|below = below
}}

Uporaba navpolj child[uredi kodo]

Vse tri tipe predlog navpolje ({{Navpolje}}, {{Navpolje stolpci}} in {{Navpolje zložljive skupine}}) lahko gnezdimo eno znotraj druge z uporabo parametra border (ki je skupen vsem trem). Za zapletenejše predloge je uporaba gnezdenja včasih neizogibna, da se doeže zaželen izgled.

Gnezdenje Navpolje stolpci v samem sebi[uredi kodo]

Ta primer prikazuje kako lahko gnezdite več predlog {{Navpolje stolpci}}, da dobite pravi izgled. Za ogled kode pritisni u (usredi) te strani. To je glavna predloga {{Navpolje stolpci}} in dve dodatni {{Navpolje stolpci}}, s postavljeno "child" opcijo (glej kodo).

Gnezdenje ostalih oblik Navpolje[uredi kodo]

Ta primer prikazuje kako predloge {{Navpolje}}, {{Navpolje zložljive skupine}} in {{Navpolje stolpci}} delujejo skupaj. Za ogled kode pritisni u (usredi) te strani. Opomba: opazi, da ima vsako child navpolje prvi parameter postavljen na child.

Opombe[uredi kodo]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 Parameteri označeni z opombo [1] so parametri, ki so skupni sorodnim predlogam {{Navpolje}} in {{Navpolje zložljive skupine}}. Podrobnejši opis teh parametrov je na voljo v predlogi {{Navpolje}}.

Glej tudi[uredi kodo]

zložljiva slika skupine privzeta barva ozadja glave parameter (body) sloga zgled
{{Navpolje}} collapsible levo/desno od telesa Da #ccccff Da {{Navigacija Osončje}}
{{Navpolje stolpci}} collapsible levo/desno od stolpca Ne #ccccff Da {{Papeži}}
{{Navpolje leta}} collapsible Ne Ne #ccccff Ne {{??}}
{{Navpolje s strnljivimi skupinami}} collapsible levo/desno od telesa in/ali v vsaki listi Da #ccccff Da {{Lune Plutona in Eride}}
Collapsible atributi
Tip CSS razredi Javascript Zloži se, ko je Prilagojeno
začetno stanje
Gnezdenje
Strnljive tabele collapsible Definirano v Common.js 2 ali več samo-strnljivih na strani Da Da