Predloga:Navpolje

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

Uporaba[uredi kodo]

Odstranite parametre, ki jih ne uporabite. Privzeta barva ozadja za naslovno vrstico (title) je #ccccff. Polja above, below in pa skupine (group) imajo privzeto barvo ozadja #ddddff.

{{Navpolje
| bodyclass = 
| name    = {{subst:PAGENAME}}
| title   = 
| listclass = hlist
| image   = 
| above   = 
| state   = 

| group1   = 
| list1   = 

| group2   = 
| list2   = 
 ...
|group20  = 
|list20   = 

| below   = 
}}

Seznam parametrov[uredi kodo]

Navpolje uporablja imena parametrov napisane z malimi črkami kot je to prikazano v škatli. Obvezna parametra name in title bosta kreirala eno vrstično škatlo, če ni naveden noben drug parameter.

Parameter "group1" (itd.) je neobvezen, kot tudi polja imenovana "above/below".
Osnovni in najbolj uporabni parametri so tile (za poln seznam parametrov glej spodaj):

bodyclass - priredi HTML class atribut celemu navpolju.
name - ime predloge.
title - besedilo v naslovni vrstici (title bar), kot je na primer: [[Države sveta]].
listclass – CSS razred za sezname celic, običajno je to hlist za vodoravne sezname.
state - možne vrednosti so autocollapse, uncollapsed, collapsed. S tem parametrom določimo stanje odprtosti škatle, kjer "autocollapse" avtomatično skrije nakopičena navpolja.
titlestyle - CSS stil/iki se priredijo naslovni vrstici (titlebar), kot je na primer: background:gray;
groupstyle - a CSS stil skupino celic (group-cells), kot je na primer: background:#eee;
image - neobvezna slika na desni strani. Običajno je namenjena le okraševanju navpolja in se jo zapiše takole [[Slika:XX.jpg|90px|link=|alt=]].
imageleft - neobvezna slika na levi strani (zapis je enak kot za parameter "image").
above - besedilo, ki se prikaže nad group/list področjem.
groupn - besedilo na levi strani pred listn (če groupn ni opredeljen, se začne listn na levi strani škatle).
listn - seznam wikipovezav, običajno ločenih s sledečo predlogo: [[A]]{{·}} [[B]]
below - neobvezno besedilo, ki se prikaže pod group/list sekcijo.

Podrobnejši opisi in zapletenejše omejitve so razložene v poglavju Opisi parametrov. Oglej si tudi nekaj ureditev predlog v poglavju: Ureditev tabele.

Opisi parametrov[uredi kodo]

Tukaj je popoln seznam parametrov za uporabo predloge {{Navpolje}}. V večini primerov so obvezni parametri name, title in list1, čeprav navpolje child ne zahteva teh nastavitev.

{{Navpolje}} ima veliko parametrov, ki so enako poimenovani kot setrske predloge {{Navpolje stolpci}} in {{Navpolje zložljive skupine}} zaradi lažje uporabe. Parametri označeni z zvezdico * so skupni vsem trem glavnim predlogam.

Uvodni (setup) parametri[uredi kodo]

name*
Ime predloge, ki je potrebno za "p ·· u" ("poglej · pogovor · uredi") povezave za pravilno delovanje na vseh straneh, ki uporabljajo to predlogo. Vneseš lahko {{subst:PAGENAME}} kot bližnjico. Ime parametra je neobvezno le, če je opredeljen tudi parameter title in ni postavljen border parameter.
state* [autocollapse, uncollapsed, collapsed, plain, off]
 • Privzeta nastavitev je |state=autocollapse. Navpolje z autocollapse bo imelo navpolja skrita, če obstaja dve ali več tabel na isti strani, ki uporabljajo druge zložljive tabele. Drugače pa bo navpolje razgrnjeno. Za bolj tehnično usmerjene, glej MediaWiki:Common.js.
 • Če je nastavljeno |state=collapsed, se bo navpolje v vsakem primeru startalo skrito.
 • Če je nastavljeno |state=plain, se bo navpolje v vsakem primeru startalo razgrnjeno s povezavo [zapri] na desni strani. Naslov bo ostal na sredini (z uporabo notranjega odmika do povezav p • p • u).
 • Če je nastavljeno |state=off, se bo navpolje v vsakem primeru startalo razgrnjeno brez povezave [zapri] na desni strani, ne bo pa uporabljen notranji odmik za centriranje naslova. Ta opcija je za namenjena samo za naprednejšo uporabo; opcija "plain" za večino primero kjer morata biti gumba [odpri]/[zapri] skrita.
 • Če je nastavljeno na karkoli drugega kot autocollapse, collapsed, plain ali off (kot je "uncollapsed"), se bo navpolje vedno startalo v razprtem stanju in bo imelo viden gumb "zapri".
V primeru ko želimo prikazati škatlo samostojno (izven članka) razprto, v članku pa skrito - vključite "uncollapsed" znotraj tagov <noinclude>:
 • |state=<noinclude>uncollapsed</noinclude>
 • S to nastavitvijo bo škatla vidna ko jo uporabino samostojno, tudi kadar ji sledijo druge škatle, prikazan je gumb [zapri]; toda kadar jo uporabimo v članku bo škatla zaprta.
Včasih bodo urejevalci hoteli privzeto začetno vrednost za navpolje, ki se lahko znotraj članka prepiše. Tukaj je trik za to:
 • V vaši vmesni (posredovalni) predlogi, takole kreirajte parameter tudi imenovan "state":
 • |state={{{state<includeonly>|vaše_željeno_začetno_stanje</includeonly>}}}
 • <includeonly>| povzroči, da je predloga razprta, kadar gledamo predlogo samostojno (izven članka).
 • Example: {{peso}} with autocollapse as the default initial state. Catalan peseta transcludes it and has only one navbox. So the peso navbox shows. Chilean peso has two navboxes. So the peso navbox collapses.
 • Example: {{Historical currencies of Hungary}} with expanded as the default initial state. All transcluding articles shows the content by default, unless there were an hypothetical article that specifies state = collapsed when transcluding.
navbar*
Če je nastavljeno |navbar=plain, p • p • u povezave na levi strani naslovne vrstice ne bodo prikazane. Naslov bo ostal na sredini (z uporabo notranjega odmika). Uporabi |navbar=off za odstranitev p • p • u povezav, brez uporabe notranjega odmika. Ta opcija je za namenjena samo za naprednejšo uporabo; opcija "plain" zadostuje za večino navpolj kjer navbar ni zaželjen. Priporočeno je, da se navbar ne skrije - tako je omogočeno uporabnikom lažje urejanje.
border*
Za primer in podrobnejši opis poglej poglavje spodaj z uporabo navpolj enega znotraj drugega. Če je nastavljeno |border=child ali |border=subgroup. s to opcijo je navpolje child brez okvirja (border) in je ustrezno nameščen znotraj starševskega navpolja. Okvir je skrit, ni notranjega odmika (padding) ob straneh tabele, tako da ustreza področju list starševsega navpolja. Če je nastavljeno |border=none, je okvir skrit, notranji odmik pa je odstranjen; navpolje se lahko uporabi kot child v drugi embalaži (ne uporabi opcije none znotraj drugega navpolja; podobno tudi, uporabi opciji child/subgroup samo znotraj drugega navpolja. Če je nastavljeno na karkoli drugega (privzeta vrednost), potem se prikaže običajno navpolje z 1px okvirjem. Drugi način za opredelitev okvirja je slog podskupine (t.j. uporabi prvi parameter neimenovan namesto prametra border):
{{Navpolje|child
...
}}

Celice[uredi kodo]

title*
Besedilo, ki se pojavi na sredini v zgornji vrsti tabele. Običajno je to téma predloge, t.j. jedrnat opis vsebine predloge. Opis naj bi bil v eni vrstici; uporabi {{-}} za zagotovitev centriranja, če potrebuješ dvovrstični naslov. Ta parameter sicer ni obvezen, toda uporaba predloge {{Navpolje}} je brez naslova nesmiselna.
groupn*
(t.j. group1, group2, itd.) Če je paramater opredeljen, se besedilo pojavi v naslovni celici, ki je prikazana na levi strani listn. Če ni določen, listn uporabi polno širino tabele.
listn*
(t.j. list1, list2, itd.) Jedro predloge, običajno je to seznam wikilinkov. Besedilo je lahko zapiano v ločenih vrsticah, če je celoten seznam obdan z <div> </div>. Obvezen je vsaj en list parameter; vsak dodaten list se prikaže v ločeni vrstici tabele. Vsak listn je lahko postavljen za ustreznim groupn parameter, če je če-ta zagotovljen (glej spodaj).
image*
Slika, ki se prikaže v celici pod naslovom (title) in na desni strani jedra (groups/lists). Da se slika prikaže pravilno, mora biti opredeljen parameter list1. Parameter image naj vsebuje standardno wikikodo za prikaz slike, t.j.:
|image=[[Slika:XX.jpg|90px|link=|alt=]]
imageleft*
Slika, ki se prikaže v celici pod naslovom (title) in na levi strani jedra (lists). Da se slika prikaže pravilno, mora biti opredeljen parameter list1, poleg tega ne sme biti opredeljen noben group parameter. Vsebuje naj podobono wikikodo kot je to pri parametru image.
above*
Celica, ki ima polno širino tabele, se prikaže med naslovno vrstico (titlebar) in prvim group/list, t.j. nad jedrom predloge (skupine, seznami in slika). Če je predloga brez slike, se above obnaša podobno kot parameter list1 brez parametra group1.
below*
Celica, ki ima polno širino tabele, se prikaže pod jedrom predloge (skupine, seznami in slika). Če je predloga brez slike, se below obnaša podobno kot predlogin zadnji parameter listn brez parametra groupn.

Parametri za stil (style)[uredi kodo]

Uporabo parametrov za stil ne priporočamo zaradi vzdrževanja konsistentnosti med predlogami in članki v Wikpediji. Kakorkoli, dana je možnost spreminjanja le-teh.

style*
Določa CSS stil, ki se priredi telesu predlogi. Parameter bodystyle naredi isto in se lahko uporabi namesto tega style parametra. Varčujte s to opcijo, ker lahko vodi v vizualno neskladnost. Primeri:
|style=background:#nnnnnn;
|style=width:N [em/%/px or width:auto];
|style=float:[left/right/none];
|style=clear:[right/left/both/none];
basestyle*
CSS stil/i, ki se priredijo title, above, below in group celicam skupaj. Stili niso prirejeni list celicam. To je priročno za lažje spreminjanje osnovnih barv navpolja brez ponavljanja stilov prej omenjenim celicam. Primer:
|basestyle=background:lightskyblue;
titlestyle*
CSS stil/i, ki se priredijo naslovni vrstici title, večinoma je to barva ozadja. Primeri:
|titlestyle=background:#nnnnnn;
|titlestyle=background:name;
groupstyle*
CSS stil/i, ki se priredijo groupN celicam. Ta opcija prepiše vse stile, ki so bili prirejeni celotni tabeli. Primeri:
|groupstyle=background:#nnnnnn;
|groupstyle=text-align:[left/center/right];
|groupstyle=vertical-align:[top/middle/bottom];
groupnstyle*
CSS stil/i, ki se dodatno priredijo določeni group, poleg opredeljenega parametra groupstyle. Ta parameter naj bo uporabljen le, ko je to resnično nujno - zaradi ohranjanja standardizacije in enostavnosti. Primer:
|group3style=background:red;color:white;
groupwidth
Širina, določena po možnosti s sorazmernostno enoto kot je 'em', za skupino celic (group). Včasih ko imajo celice malo vsebine je širina skupine celic lahko preširoka. Privzete vrednosti ni. Kakorkoli, lahko je prepisana s parametrom group(n)style. Primer:
|groupwidth=9em
liststyle*
CSS stil/i, ki se priredijo vsem seznamom (lists). Prepisan je lahko s parametroma oddstyle in evenstyle (če sta opredeljena). Ko v navpolju uporabljate barve ozadja, glejte opombo spodaj.
listnstyle*
CSS stil/i, ki se dodatno priredijo določenem seznamu (list), poleg opredeljenega parametra liststyle. Ta parameter naj bo uporabljen le, ko je to resnično nujno - zaradi ohranjanja standardizacije in enostavnosti. Primer:
|list5style=background:#ddddff;
listpadding*
Notranji odmik (padding), določen s sorazmernostno enoto em, za vsako list celico. Celice list imaja privzeto vrednost notranjega odmika 0.25em na levi in desni, in 0em zgoraj in spodaj. Zaradi zapletenih tehničnih razlogov, nastavitev "|liststyle=padding:0.5em;" (ali katerokoli druga vrednost) ne bo delovala. Primeri:
|listpadding=0.5em 0em; (nastavi notranji odmik 0.5em za levo/desno, in 0em za zgoraj/spodaj.)
|listpadding=0em; (odstrani vse notranje odmike list.)
oddstyle
evenstyle
Priredi se liho/sodo oštevilčenim seznamom (list). Ta dva parametra razveljavita stil, ki ga določa parameter liststyle. Privzeta vrednost doda črtasti vzorec (bel in siv) liho/sodim vrsticam z namenom izboljšanja preglednosti. Ta nastavitev naj se ne spreminja razen v izjemnih primerih.
evenodd [swap, even, odd, off]
Če je nastavljeno |evenodd=swap, se obrne vrstni red črtastega vzorca. Običajno, je ozadje sodih vrstic svetlosive barve; če uporabite to nastavitev bodo to barvo prevzele lihe vrstice. Nastavitev na |evenodd=even ali |evenodd=odd obarva vse vrtice določene barve črtastega vzorca enako. Nastavitev na |evenodd=off onemogoči črtasti vzorec. To je parameter za naprednejšo uporabo in naj se uporablja le za popravljanje vzorca, kadar je navpolje uporabljen kot child v drugem navpolju in se črtast vzorec ne ujema. Primere in podrobnejši opis najdete v poglavju o child navpoljih spodaj.
abovestyle*
belowstyle*
CSS stil/i, ki se priredijo vrhnji celici (določeni z above parametrom) in spodnji celici (določeni z below parametrom). Običajno se uporablja za barvo ozadja ali poravnavo besedila:
|abovestyle=background:#nnnnnn;
|abovestyle=text-align:[left/center/right];
imagestyle*
imageleftstyle*
CSS stil/i, ki se priredijo celicam, ki vsebujejo sliko (image/imageleft). Ti stili naj bodo uporabljeni le izjemoma, običajno za odstranjevanje problemov s širino, če je širina skupin (groups) nastavljena, celica s sliko pa je prevelika. Primeri:
|imagestyle=width:5em;
Privzete nastavitve stilov[uredi kodo]

Nastavitve stilov, ki so naštete spodaj, so tiste, ki jih urejevalci najpogosteje spreminjajo. Ostale zahtevnejše nastavitve so izpuščene zaradi enostavnosti seznama. Večino stilov si lahko ogledate na MediaWiki:Common.css.

|bodystyle=background:#fdfdfd; width:100%; vertical-align:middle;
|titlestyle=background:#ccccff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center;
|abovestyle=background:#ddddff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center;
|belowstyle=background:#ddddff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center;
|groupstyle=background:#ddddff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:right;
|liststyle=background:transparent; text-align:left/center;
|oddstyle=background:transparent;
|evenstyle=background:#f7f7f7;

Ker imata liststyle in oddstyle prozorno ozadje, prevzamejo lihi seznami barvo bodystyle, ki ima privzeto nastavitev #fdfdfd (bela z malo sive). List ima privzeto vrednost text-align:left;, če je del skupine (group); če ni del skupine ima privzeto vrednost text-align:center;. Ker ima le bodystyle navpično poravnavo (vertical-align), vsi ostali podedujejo nastavitev vertical-align:middle;.

Napredni parametri[uredi kodo]

titlegroup
V naslovno področje (title) doda celico z istimi privzetimi vrednostimi stilov kot jih imajo groupn. Uporabi naj se izjemoma (napredne meta-predloge), ker zahteva nekaj znanja o kodiranju {{Navpolje}}; ročno nastavi CSS stile za pravilno delovanje. Primer:
|titlegroup=[[Slika:Flag_of_Texas.svg|40px|Flag of Texas]]
titlegroupstyle
Stili za titlegroup celico.
innerstyle
Zelo napreden parameter, ki naj se uporabi le za napredne meta-predloge, ki uporabljajo navpolja. Navznoter navpolje uporablja zunanjo tabelo za risanje okvirja, in notranjo tabelo za vse drugo (title/above/groups/lists/below/images, itd.). Parametra style/bodystyle nastavita stil za zunanjo tabelo, kar podeduje notranja tabela; ampak v naprednejših primerih (meta-predloge) je morda potrebno direktno nastaviti stil za notranjo tabelo. Ta parameter zagotavlja dostop do te notranje tabele, tako da je stil lahko prirejen. Uporaba na lastno odgovornost.

Mikroformati[uredi kodo]

bodyclass
Ta parameter je vrinjen v "class" atribut za celotno infopolje.
titleclass
Ta parameter je vrinjen v "class" atribut naslov infopolja.

Ta predloga podpira dodajanje mikroformat informacij. To je izvedeno z dodajanjem "class" atributov različnim podatkovnim celicam, ki označujejo kakšna informacija je vsebovana. Da označite navpolje kot navpolje, ki uporablja hCard informacije o osebi, npr. dodaj sledeči parameter:

|bodyclass=vcard

in

|titleclass=fn

ali (na primer):

|title=Knjige <span class="fn">[[Ivan Cankar|Ivana Cankarja]]</span>

...in tako dalje.

Glej en:Wikipedia:WikiProject Microformats za več informacij o dodajanju mikroformat informacije v Eikipedijo, in mikroformat za več informacij o mikroformatih na splošno.

Ureditev tabele[uredi kodo]

Tabela, ki jo zgenerirjo parametri predloge {{Navpolje}} brez image, above in below (siva barva ozadja seznamov (list) je dodana le za namene prikaza):

Tabela, ki jo zgenerirjo parametri predloge {{Navpolje}} z image, above in below (siva barva ozadja seznamov (list) je dodana le za namene prikaza):

Tabela, ki jo zgenerirjo parametri predloge {{Navpolje}} z image, imageleft, lists, in brez groups, above, below (siva barva ozadja seznamov (list) je dodana le za namene prikaza):

Primeri[uredi kodo]

Brez slike[uredi kodo]

{{Navpolje
| name = Navpolje/dok
| title= Hrvaški knezi
| group1 = Knezi v posavski [[Spodnja Panonija (frankovska dežela)|Spodnji Panoniji]]
| list1 = [[Ljudevit Posavski]] {{•}} [[Ratimir (panonski knez) |Ratimir]] {{•}} [[Braslav (panonski knez) |Braslav]]

| group2 = Knezi Primorske Hrvaške
| list2 = [[Borna]] {{•}} [[Vladislav (hrvaški knez)|Vladislav]] {{•}} [[Mislav (hrvaški knez) |Mislav]] 
{{•}} [[Trpimir (hrvaški knez) |Trpimir]] {{•}} [[Domagoj (hrvaški knez)|Domagoj]] {{•}} 
[[Zdeslav (hrvaški knez)|Zdeslav ]] {{•}} [[Branimir (hrvaški knez)|Branimir]] {{•}} [[Muncimir (hrvaški knez)|Muncimir]] {{•}} [[Tomislav]]

| group3 = Lokalni, nedoločljivi ali<br>mitološki slovanski knezi
| list3 = [[Porga]] {{•}} [[Vojnomir Slovan]] {{•}} [[Dragamož]] {{•}} [[Ljudemisl]] {{•}} 
[[Višeslav (hrvaški knez)|Višeslav]]{{•}} [[Iljko]]
}}


S sliko, brez skupin (group)[uredi kodo]

{{Navpolje
| name = Trije elementi
| title = Trije elementi
| image = [[Slika:TartiniSquare-Piran-6.jpg|60px]]

| list1 = [[element1]]{{·}} [[element2]]{{·}} [[element3]]
}}


Z dvema slikama, brez skupin (group) in z več seznami (list)[uredi kodo]

{{Navpolje
| name = Navpolje/dok
| title = [[Generalni guverner Nove Zelandije|(Generalni) guvernerji]] [[Nova Zelandija|Nove Zelandije]]
| image = [[File:Crowned Arms of New Zealand.svg|45px|right]]
| imageleft = [[Slika:Flag of the Governor-General of New Zealand.svg|120px|left]]
| list1 = [[William Hobson]]*{{·}}[[Robert FitzRoy]]*{{·}}[[George Grey]]*{{·}}[[Thomas Gore Browne]]*{{·}}[[George Bowen]]*{{·}}

| list2 = [[James Fergusson, 6. baronet|Sir James Fergusson, Bt]]*{{·}}
[[George Phipps, 2nd Marquess of Normanby|The Marquess of Normanby]]*{{·}}
[[Hercules Robinson, 1st Baron Rosmead|Hercules Robinson]]*{{·}}
[[Arthur Hamilton-Gordon, 1st Baron Stanmore|Arthur Hamilton-Gordon]]*{{·}}
| list3 = [[William Jervois]]*{{·}}[[William Onslow, 4th Earl of Onslow|The Earl of Onslow]]*{{·}}
[[David Boyle, 7. vojvoda Glasgowa|The Earl of Glasgow]]*{{·}}
}}

S sliko, skupinami (group), above, below [uredi kodo]

Navpolje je mogoče narediti z največ 20 skupinami.

{{Navpolje
| name = Trije elementi
| title = Trije elementi
| image = [[Slika:TartiniSquare-Piran-6.jpg|60px]]
| state = open

| above = Besedilo1

| group1 = Skupina1
| list1 = [[element1]]{{·}} [[element2]]{{·}} [[element3]]

| group2 = Skupina2
| list2 = [[element1]]{{·}} [[element2]]{{·}} [[element3]]

| list3style = background:#ddddff
| list3 = [[element1]]{{·}} [[element2]]{{·}} [[element3]]

| group4 = Skupina4
| list4 = [[element1]]{{·}} [[element2]]{{·}} [[element3]]

| below = Opomba
}}


Uporaba navpolj child[uredi kodo]

Z uporabo parametra border je omogočena namestitev večjega števila navpolj znotraj enega okvirja, to lahko dosežete tudi z uporabo nepoimenovanega prvega parametra "child". Osnovni zapis za uporabo slednjega je takšen (doda podskupino za prvo group/list področje):

{{Navpolje
|name = {{subst:PAGENAME}}
|title = Naslov

|group1 = [opcijsko]
|list1 = {{Navpolje|child
  ...parametri child navpolja...
 }}

...
}}


Primer za podskupine[uredi kodo]

Ta primer ponazarja uporabo podskupin. Priporočeno je da se uporablja {{Navpolje podskupina}}, toda isti rezultat dosežete tudi z uporabo {{Navpolje}} z |border=child ali z uporabo nepoimenovanega prvega parametra "child". Parameter evenodd je uporabljen za zamenjavo vrstnega reda barv črtastega vzorca v nekaterih navpoljih - tako so črte pravilno razporejene. Če želiš črtasti vzorec popolnoma odstraniti, lahko nastaviš |liststyle=background:transparent; za vsako navpolje posebej.Večkratni odpri/zapri v enem okvirju (zložljive skupine)[uredi kodo]

Spodnji primer uporablja predlogo navpolje za glavni okvir, njeni parametri list1, list2 in list3 vsebujejo vsak drugo navpolje z nastavljenim |border=child. Vsako navpolje child ima svoj lasten P(poglej) P(pogovor) U(uredi) menu (navbar); le-te lahko skrijete z uporabo |navbar=plain za posamezno navpolje ali pa izpustite parameter name (navpolja child ne zahtevajo parametra name za razliko od običajnega navpolja.Dodatni primeri[uredi kodo]

Dodatne primere za zapletenejše podskupine in navpolja child najdete na testni strani predloge navpolje.

Sorodnosti med predlogami tipa Navpolje[uredi kodo]

Predloga navpolje je narejena tako, da deluje v skladu z drugima dvema sestrskima predlogama: {{Navpolje stolpci}} in {{Navpolje zložljive skupine}}. Vse tri predloge si delujejo skupne parametre zaradi konsistence in lažjo uporabo (ti parametri so označeni z v popolnem seznamu opisanim zgoraj). Najbolj pomembno je to, da se vse tri predloge lahko uporabljajo kot child predloge v vsaki izmed predlog (z uporabo parametra |border=child ali z opredelitvijo prvega nepoimenovanega parametra child - {{Navpolje|child, {{Navpolje stolpci|child ali {{Navpolje zložljive skupine|child). Za primere kako se to naredi si oglejte stran naprednejših primerov navpolja.


Glej tudi[uredi kodo]

 • {{Navbar}} – Za navigacijske povezave v navpolju.
 • {{Navpolje podskupina}} – Dovoljuje podskupine znotraj Navpolja.
 • {{Navbox subgroup long}} – Rzširjena verzija {{Navpolje podskupina}}, ki dovoljuje do 38 podskupin.
 • {{Navpolje stolpci}} – Dovoljuje stolpce namseto skupine/seznami.
 • {{Navpolje zložljive skupine}} – Še ena varianta.
 • {{Navpolja}} – Združi večje število navigacijskih škatel skupaj
 • en:Wikipedia:Line break handling – Vodič kako pravilno delati s presledki med besedami oz. word wraps (prelom vrstice) v Wikipediji, zaradi preloma vrstice linkanih povezav v seznamih navpolj.
 • {{Brezpreloma začetek}} – Priporočen format pri dodajanju pik, pip ali pomišljajev med elementi seznamov. Stran opisuje kako jih pravilno uporabljati.
 • {{Nobold}} – Za prikaz normalnega teksta znotraj besedila, ki je poudarjeno (bold), t.j.. naslovne celice v tabelah.
 • {{·}} in {{•}} – Piki splošno uporabljeni za ločevanje elementov v seznamih Navpolj.
 • {{Flatlist}} - An accessible and semantically valid (using an HTML list) method of separating items in Navbox lists.
zložljiva slika skupine privzeta barva ozadja glave parameter (body) sloga zgled
{{Navpolje}} collapsible levo/desno od telesa Da #ccccff Da {{Navigacija Osončje}}
{{Navpolje stolpci}} collapsible levo/desno od stolpca Ne #ccccff Da {{Papeži}}
{{Navpolje leta}} collapsible Ne Ne #ccccff Ne {{??}}
{{Navpolje s strnljivimi skupinami}} collapsible levo/desno od telesa in/ali v vsaki listi Da #ccccff Da {{Lune Plutona in Eride}}
Collapsible atributi
Tip CSS razredi Javascript Zloži se, ko je Prilagojeno
začetno stanje
Gnezdenje
Strnljive tabele collapsible Definirano v Common.js 2 ali več samo-strnljivih na strani Da Da