Predloga:Infopolje Cerkev

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Infopolje Cerkev
{{{fullname}}}
[[File:{{{image}}}|250px|{{{caption}}} | link={{{imagelink}}} | alt={{{imagealt}}}]]
{{{caption}}}

Kraj{{{location}}}
Država{{{country}}}
Verska skupnost{{{denomination}}}
Prejšnja verska s.{{{previous denomination}}}
Posvetitev{{{dedication}}}
Stranski oltarji{{{side altars}}}
Relikvije{{{relics}}}
Status{{{status}}}
Funkcionalno stanje{{{functional status}}}
Kulturna dediščina{{{heritage designation}}}
Razglasitev dediščine{{{designated date}}}
Št. vernikov{{{membership}}}
Tedenska pristonost{{{attendance}}}
Splet{{{website}}}
Zgodovina
Prejšnja imena{{{former name}}}
Podelitev papeške bule{{{bull date}}}
Zgrajena{{{founded date}}}
Zgradil{{{founder}}}
Začetek gradnje{{{groundbreaking}}}
Konec gradnje{{{completed date}}}
Stroški{{{construction cost}}}
Blagoslovljena{{{dedicated date}}}
Posvečena{{{consecrated date}}}
Zaprta{{{closed date}}}
Uničena{{{demolished date}}}
Prejšnje posvetitve{{{earlydedication}}}
Druge posvetitve{{{otherdedication}}}
Pomembnejši dogodki{{{events}}}
Pomembnejši
bivši škofje
{{{past bishop}}}
Pomembnejši
povezani ljudje
{{{people}}}
Arhitektura
Arhitekt{{{architect}}}
Arhitekturni tip{{{architectural type}}}
Slog{{{style}}}
Zmogljivost{{{capacity}}}
Dolžina{{{length}}}
Širina{{{width}}}
Širina ladje{{{width nave}}}
Višina{{{height}}}
Premer{{{diameter}}}
Druge mere{{{other dimensions}}}
Nadstropja{{{floor count}}}
Površina{{{floor area}}}
Število kupol{{{dome quantity}}}
Zunanja višina kupole{{{dome height outer}}}
Notranja višina{{{dome height inner}}}
Premer kupole{{{dome dia outer}}}
Notranji premer{{{dome dia inner}}}
Število zvonikov{{{spire quantity}}}
Višina zvonika{{{spire height}}}
Materiali{{{materials}}}
Zvonovi{{{bells}}} ({{{bells hung}}})
Teža zvonov{{{bell weight}}}
Uprava
Župnija{{{parish}}}
Dekanija{{{deanery}}}
Naddekanat{{{archdeaconry}}}
Episkopalno območje{{{episcopalarea}}}
Škofija{{{diocese}}}
Nadškofija{{{archdiocese}}}
Metropolija{{{metropolis}}}
Cerkvena pokrajina{{{province}}}
Prezbiterij{{{presbytery}}}
Sinoda{{{synod}}}
Območje{{{circuit}}}
Okrožje{{{district}}}
Oddelek{{{division}}}
Pododdelek{{{subdivision}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logosize}}}px | link={{{logolink}}} | alt={{{logoalt}}}]]
{{{extra}}}
Documentation icon Dokumentacija predloge[predogled] [uredi] [zgodovina] [osveži]

To infopolje je namenjeno prikazu osnovnih informacij o krščanski cerkvi. Vključuje njeno zgodovino, arhitekturo in osnovne podatke o upravitelju cerkve. Če želiš podati informacije zgolj o arhitekturnih detajlih cerkve kot zgradbe, uporabi predlogo "{{Infobox religious building}}".

Uporaba[uredi kodo]

Popolno uporabo predloge vidite spodaj. Vsi parametri razen posebno označenih v tabeli "Parametri" (spodaj) so neobvezni in jih lahko izbrišete iz predloge in jo tako poenostavite. Za primer glej članek Stolnica svetega Nikolaja, Ljubljana.

{{Infopolje Cerkev
| name = 
| fullname = 
| image = 
| imagesize = 
| imagelink = 
| imagealt = 
| landscape = 
| caption = 

| pushpin map = 
| pushpin label position = 
| pushpin map alt = 
| pushpin mapsize = 
| map caption = 
| relief =
| latd = 
| latm = 
| lats = 
| latNS = 
| longd = 
| longm = 
| longs = 
| longEW =
| coordinates display = <!--title ali inline-->
| location = 
| country = [obvezen parameter]

| denomination = [obvezen parameter]
| previous denomination = 
| dedication = 
| side altars = 
| relics = 
| status = 
| functional status = 
| heritage designation = 
| designated date = 
| membership = 
| attendance = 
| website = [http://www.churchwebsite.org www.churchwebsite.org]

| former name = 
| bull date = 
| founded date = {{začetni datum|YYYY|MM|DD}} - za obliko glej opombo spodaj
| founder = 
| groundbreaking = 
| completed date = 
| construction cost = 
| dedicated date = 
| consecrated date = 
| closed date = 
| demolished date = 
| earlydedication = 
| otherdedication = 
| events = 
| past bishop = 
| people = 

| architect = 
| architectural type = 
| style = 
| capacity = 
| length = 
| width = 
| width nave = 
| height = 
| diameter = 
| other dimensions = 
| floor count = 
| floor area = 
| dome quantity = 
| dome height outer = 
| dome height inner = 
| dome dia outer = 
| dome dia inner = 
| spire quantity = 
| spire height = 
| materials = 
| bells = 
| bells hung = 
| bell weight = 

| parish = 
| deanery = 
| archdeaconry = 
| episcopalarea = 
| archdiocese = 
| metropolis = 
| diocese = 
| province = 
| presbytery = 
| synod = 
| circuit = 
| district = 
| division = 
| subdivision = 

| logo = 
| logosize = 
| logolink = 
| logoalt = 

| extra = <!--dodatne informacije --> 
}}

Parameteri[uredi kodo]

Parameter Opis
Ime in slika
name Splošno ime cerkve. Če ime ni navedeno, se uporabi ime članka.
fullname Polno ime cerkve, če se razlikuje od splošnega imena. Npr., "Westminsterska opatija" je lahko naveden v "name" parametru, "The Collegiate Church of St Peter, Westminster" je "fullname" parameter.
image / img Ime slikovne datoteke, ki vsebuje fotografijo cerkve. Če je ime slike "File:WesleyMethodistChurch-sepiapostcard.jpg", vnesite le "WesleyMethodistChurch-sepiapostcard.jpg". NE vključujte "File:" ali "Slika:", NE obdajte imena z dvojnimi oglatimi oklepaji ("[[ ]]").
imagesize / img size Velikost slike je v pikslihs (px). Npr., če želite, da bo širina slike 150px, vnesite "150". NE dodajte oznake "px" za številom. Če število ni navedeno, bo širina portret slike 220px (i.e., širina je krajša od višine) in 300px za landscape sliko (širina je daljša od višine).
imagelink Hyperlink slike. Lahko je URL ali ime članka v Wikipediji. NE obdaj URL ali ime članka v oglate oklepaje. Če link ni naveden ali pa je parameter v infopolju izpuščen, se slika poveže z opisno stranjo slike.
imagealt Alt text slike. Za več informacij, glej "en:Wikipedia:Alternative text for images".
landscape Označi "yes", če ima slika landscape obliko, t. j., če je njena širina daljša od višine.
caption / img capt Opis slike
Pushpin zemljevid, koordinate in lokacija
pushpin map Ime lokacijske karte države, npr.: "Velike Britanije", "Slovenia" ali "Slovenije". Glej "Kategorija:Lokacijske karte" za seznam lokacijskih kart držav, ki so trenutno na voljo. Za informacijo kako kreirati nove karte, glej "Predloga:Lokacijska karta#Izdelava novega zemljevida".
pushpin label position Položaj napisa glede na oznako. Veljavne opcije so "left", "right", "top", "bottom" in "none". Če ta parameter ni uporabljen ali nima vrednosti, se nastavi default vrednost "right".
pushpin map alt Alt text za pushpin karto
pushpin mapsize Vneseno mora biti le število – NE vtipkaj "px". Default vrednost je 250.
razveljavi Katerakoli neprazna vrednost bo naložila reliefno lokacijsko karto, če je ta na voljo (namesto prednastavljene lokacijske karte).
map caption Opis pod pushpin karto
coordinates display Prikaz koordinat znotraj infopolja, če se ne uporablja parameter coords. Vrednosti so "title", "inline".
latd Geografska širina v stopinjah
latm Geografska širina v minutah
lats Geografska širina v sekundah
latNS Če je širina severno ali južno od ekvatorja, vnesi "N" ali "S"
longd Geografska dolžina v stopinjah
longm Geografska dolžina v minutah
longs Geografska dolžina v sekundah
longEW Če je dolžina vzhodno ali zahodno od ničelnega poldnevnika, vnesi "E" ali "W"
coordinates Uporaba tega parametra je nezaželena, ker ni uporabna za prikaz lokacijskega zemljevida. Uporabite raje parematre latd, longd, ...
location Kraj (in pokrajina ali država, če je to primerno), kjer se cerkev nahaja
country [obvezen parameter] Država kjer se cerkev nahaja. Ikona države pred imenom države ni zaželjena (Raje bralcu pomagaj kot pa okrašuj).
Pripadnost, obisk cerkve in spletna stran
denomination [obvezen parameter] Verska skupnost cerkve; npr., "[[Anglikanska cerkev|Anglikanska]]", "[[Baptistična cerkev|Baptistična]]", "[[Metodizem|Metodistična]]", "[[Prezbiterijanstvo|Prezbiterijanska]]", "[[Rimskokatoliška cerkev|Rimskokatoliška]]". Če je mogoče, dodajte verski skupnosti notranjo povezavo na ustrezen članek z uporabo dvojnih oglatih oklepajev.

Barva predloge je odvisna od imena verske skupnosti (denomination); za pregled barv poglej podstran "Predloga:Infopolje Cerkev/denomination". Predno spreminiš barvo ali vključiš novo versko skupnost z novo barvo, se pogovori o tej zadevi z drugimi uredniki na strani "Pogovor o predlogi:Infopolje Cerkev".

previous denomination Prejšnje verske skupnosti
dedication Ime svetnika kateremu je cerkev posvečena, npr.: "[[Marija Magdalena]]"
side altars Stranski oltarji, navedeni v smeri urinega kazalca, začenši levo pri glavnem vhodu
relics Pomembnejše relikvije v cerkvi
status Trenutni status (tip) cerkve. Če je cerkev trenutno zapuščena ali pa je namenjena nebogoslužnim namenom, vpiši njen zadnji status, npr.: "[[Bazilika]]", "[[Katedrala]]", "[[Cerkev (zgradba)|Cerkev]]", "[[Oratorij]]", "[[Župnijska cerkev]]".
functional status Funkcionalno stanje cerkve (delovanje), npr.: Zapuščena, Aktivna, Zaščitena, Muzej, Galerija, Gledališče, Stanovanje...
heritage designation Vrsta kuturne dediščine: Kulturni spomenik državnega pomena Slovenije, UNESCO-va svetovna kulturna dediščina...
designated date Datum, ko je bil cerkvi dodeljen status kulturne dediščine.
membership Število vernikov. V oklepaju za številom navedite leto, na primer "5.025 (2008)"
attendance Povprečna tedenska prisotnost pri mašah. Navedite datum, če je potrebno v oklepajih za številom navedite še podatek za katero mašo gre, npr.: "4,346 (ob 20-ih, december 2008)", "867 (ob 9:30), 773 (ob 11:30) (21. december, 2008)"
website Spletna stran cerkve, primer: "[http://www.wesleymc.org www.wesleymc.org]".
Zgodovina
former name Prejšnje ime (imena) cerkve
bull date Datum papeške bule, ki potrujeje ustanovitev cerkve
founded date Datum zgraditve cerkve. Za gregorijanske datume (t.j, približno po 1750) uporabi predlogo {{začetni datum}}. Dodaj parameter "df=yes", če želiš, da ima datum obliko v kateri je dan pred mesecem: "{{začetni datum|1885|2|6|df=yes}}".
founder Ime (imena) graditelj(ev) oziroma ustanovitelj(ev) cerkve
groundbreaking Datum začetka gradnje cerkve oziroma datum postavitve temeljnega kamna
completed date Datum zaključka gradnje
construction cost Celotni stroški gradnje
dedicated date Datum blagoslovitve cerkve
consecrated date Datum posvetitve cerkve
closed date Datum zaprtja cerkve
demolished date Datum uničenja cerkve
earlydedication Bivša posvetitev cerkve
otherdedication Druga posvetitev - kakšni osebi, dogodku...
events Pomembnejši zgodovinski dogodki v času obstoja cerkve, npr.: požigi, napadi, večje dozidave...
past bishop Imena pomembenjših bivših škofov katedrale
people Pomembnejši povezani ljudje, ki niso člani duhovništva in so imeli pomembno vlogo v zgodovini cerkve, npr.: oseba odgovorna za restavracijo ali uničenje zgradbe.
Arhitektura
architect Ime(na) arhitekt(ov) cerkve
architectural type Opis izvorne (originalne) funkcije zgradbe, npr.: "[[Bazilika]]", "[[Katedrala]]", "[[Kapela]]".
style Arhitekturni slog cerkve. Če je mogoče, poveži arhitekturni slog na ustrezen članek (uporabi dvojne oglate oklepaje), npr.: "[[Baročna arhitektura|Barok]]", "[[Gotska arhitektura|Gotika]]", "[[Neo-gotska arhitektura|Neo-gotika]]", "[[Srednjeveška arhitektura|Srednjeveški]]", "[[Moderna arhitektura|Modernizem]]", "[[Romanska arhitektura|Romanika]]".
capacity Zmogljivost cerkve, t.j. število ljudi, ki lahko naenkrat obiščejo cerkev
length Dolžina cerkve

Če so podatki v čevljih, jih lahko enostavno vneseš s pomočjo predloge {{convert}}: "{{convert|404|ft|m|abbr=on}}".

Naziv pomembnejšega dela cerkve vključi za mero v oklepaju, npr.: "20 m (višina strehe)", "10 m (širina kupole)". Za dimenzije zvonika in kupole lahko uporabiš tudi podrobneješe parametre, ki so opisani spodaj.

width Širina cerkve
width nave Dolžina ladje
height Višina cerkve
diameter Premer
other dimensions Druge mere cerkve
floor count Število nadstropij ali nivojev
floor area Površina, npr.: 700 m²
dome quantity Število kupol
dome height outer Zunanja višina kupole
dome height inner Notranja višina kupole
dome dia outer Zunanji premer kupole
dome dia inner Notranji premer kupole
spire quantity Število zvonikov
spire height Višina zvonika
materials Uporabljeni osnovni materiali pri gradnji cerkve
bells = Število zvonov
bells hung Postavitev zvonov
bell weight Skupna teža zvonov
Uprava
parish župnija
deanery dekanija
archdeaconry naddekanat
episcopalarea episkopalno območje (pri metodistih; podobno kot katoliška škofija)
archdiocese nadškofija
metropolis metropolija
diocese škofija
province cerkvena pokrajina (teritorialna enota v Braziliji, Franciji, Italiji, Kanadi, Mehiki, ZDA, ki vključuje več metropolij; glej it:Regione ecclesiastica)
presbytery prezbiterij
synod sinoda
circuit območje
district okrožje
division Če je za cerkev uporabljen drug sistem kot je naveden zgoraj, lahko uporabite ta polja za navajanje geografske opredelitve kjer se cerkev nahaja, npr.; "[[North Carolina Annual Conference]]", "[[Tennessee Baptist Convention]]".
subdivision
Logotip cerkve
logo Ime slike, ki vsebuje logo cerkve. NE vključi "File:" ali "Slika:" pred imenom, NE obdaj ime datoteke z dvojnim oglatim oklepajem.

Veliko teh slik je avtorsko zaščitenih - copyright. Upoštevaj pravila poštene uporabe. Glej "en:Wikipedia:Logos" za več informacij.

logosize Širina logota v pikslih (px). NE dodaj "px" za številom. Če število ni navedeno, bo širina slike 100px.
logolink Hyperlink za logo. Lahko je URL ali ime članka v Wikipediji. NE obdaj URL ali ime članka v oglate oklepaje. Če link ni naveden ali pa je parameter v infopolju izpuščen, se logo poveže z opisno stranjo slike.
logoalt Alt text loga. Za več informacij, glej "en:Wikipedia:Alternative text for images".

Microformat[uredi kodo]

HTML-koda, ki jo sestavi ta predloga, vključuje mikroformat hCard, ki omogoča strojno razčlenjevanje imen in naslovov, na primer za katalogiziranje člankov ali vključevanje podatkov o subjektu v adresar.

Znotraj hCarda mikroformat Geo, ki omogoča še strojno razčlenjevanje koordinat (zemljepisna širina in dolžina), zato jih je denimo možno preveriti na digitalnem zemljevidu ali spraviti v GPS-napravo. Za več informacij o uporabi mikroformatov na Wikipediji si oglejte projektno stran za mikroformate.

Če opisujete kraj, ki ima datum ustanovitve oz. odprtja, uporabite {{Start date}}. Če ima spletno stran, uporabite {{URL}}.

Hcard uporablja naslednje razrede HTML:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Geo je produkt klica predloge {{koord}} in uporablja naslednje razrede HTML:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Prosimo, ne preimenujte ali odstranjujte teh razredov.

Ob podajanju koordinat se prosimo izogibajte pretirani natančnosti.