Kurat

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Izidor Cankar kot avstroogrski vojni kurat (1915)

Kurát je naziv za katoliškega duhovnika, ki duhovno oskrbuje različne kategorije potrebnih (iz utečenega vsakdanjega življenja) izvzetih ljudi.

Zgodovinsko poznamo: jetniške, bolniške, ladijske, policijske, vojaške, pa tudi študentske, mladinske, športne in druge kurate. V slovenski zgodovinski zavesti se je v sodobnega Slovenca vsidral izraz vojaški kurat, ki je označeval vojaškega kaplana pri slovenskih domobrancih za razliko od partizanskih, ki so se imenovali verski referenti.

Vojaške duhovnike v Slovenski vojski imenujemo vojaški kaplani. Vodi pa jih vojaški vikar.