Cerkvena pokrajina

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Cerkvena pokrajina (latinsko provincia ecclesiastica) je upravna enota v določenih krščanskih Cerkvah. Sestavljajo jo metropolija in sufraganske škofije. Nadškof metropolije se imenuje metropolit.

V Rimskokatoliški Cerkvi so pooblastila metropolita nad sufraganskimi škofijami zelo omejena (npr. kadar je izpraznjen sedež sufraganske škofije, lahko metropolit imenuje začasnega upravitelja, če ga v določenem času ne izvoli zbor svetovalcev in papež ne imenuje apostolskega administratorja). Nadškof metropolit torej ni ordinarij z ozirom na celotno cerkveno pokrajino, ampak le v svoji nadškofiji.

Na ozemlju današnje Slovenije je v letih 1968-2006 obstajala samo ena, Ljubljanska metropolija, ki je prvotno vključevala le ljubljansko nadškofijo in sufragansko mariborsko-lavantinsko škofijo, 1977 je postala njen del in s tem sufraganska škofija še ponovno ustanovljena in teritorialno preurejena koprska škofija.

V Sloveniji sta od leta 2006 dve metropoliji, Ljubljana in Maribor, ki sta sestavljeni iz dveh nadškofij (Ljubljana in Maribor) ter štirih sufraganskih škofij (Celje, Koper, Murska Sobota, Novo mesto); poleg matične nadškofije ima torej vsaka metropolija še po dve sufraganski škofiji.

Srbska pravoslavna cerkev na področju Republike Slovenije pa sodi pod okrilje Zagrebško-Ljubljanske metropolije s sedežem v Zagrebu.