Fasti Triumphales

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Del Fasti Triumphales, na katerem je seznam triumfatorjev prve punske vojne; začne se z Manijem Valerijem Maksimom Korvinom Mesalo leta 262 pr. n. št.

Acta Triumphorum ali Triumphalia, bolj znana kot Fasti Triumphales ali Triumfalni fasti,[i] je koledar rimskih magistratov, počaščenih s procesijo, znano kot triumf (triumphus). Triumfi so bili priznanje za pomembno vojaško zmago in so se prirejali od najzgodnejše zgodovine do leta 19 pr. n. št.

Fasti Triumphales, njim sorodni Fasti Capitolini in drugi podobni napisi se najdejo tako v Rimu kot drugod in tvorijo del kronologije, omenjene z različnimi imeni, vključno s Fasti Annales (Letni fasti), Fasti Consulares (Konzularni fasti) ali pogosto samo fasti.[1]

Triumfalni fasti so bili prvotno vklesani na marmorne plošče, vzidane kot okras v zgradbe na Forumu. Odkrili so jih v fragmentarnem stanju, ker je bil del Foruma porušen, da bi zagotovil gradivo za gradnjo Bazilike svetega Petra leta 1546. Učenjaki so fragmente prepoznali kot pomemben vir podatkov o rimski zgodovini. Odnesli so jih v bližnjo Palazzo dei Conservatori na Kapitolskem griču in jih rekonstruirali. Kot del zbirke Kapitolskih muzejev so Fasti Triumphales eden od najpomembnejših virov za rimsko kronologijo.[2][3]

Zgodovina[uredi | uredi kodo]

Fasti Triumphales so bili izdelani verjetno leta 18 pr. n. št., da bi z njimi okrasili nedavno zgrajeni Avgustov slavolok na Forumu. Izdelali so jih verjetno istočasno s Kapitolskimi fasti (Fasti Capitolini), seznamom glavnih magistratov vsaj od začetka Rimske republike do leta 19 pr. n. št.

Druga možnost je, da so bili vzidani v stene Regiae, starodavne stavbe, obnovljene leta 36 pr. n. št., ki je bila uradna rezidenca Pontifexa Maximusa, in mesto, kjer so bili shranjeni Annali Maximi, uradni zapisi rimske zgodovine od vsaj 5. do 2. stoletja pr. n. št. Fasti Capitolini so bili najverjetneje na zahodni in južni steni Regiae, Fasti Triumphales pa verjeno na delu južne stene.[1][4]

Oba seznama sta odkrila učenjaka Onofrio Panvinio in Pirro Ligorio, ki sta opazila, da so lastniki lokalnih kamnolomov porušili del starih zgradb na Forumu, da bi pridobili gradbeni material za Baziliko svetega Petra. Nekaj kamna so ponovno vzidali, del pa so ga porabili za za pripravo betona. Učenjaka sta prepoznala vrednost napisov in ukazala izkopavanje najdišča v upanju, da bi odkrila manjkajoče dele. Najdenih je bilo trideset fragmentov Fasti Capitolini in šestindvajset fragmentov Fasti Triumphales. Najdbe so po navodilih kardinala Alessandra Farneseja prinesli v Palazzo dei Conservatori. Seznama sta nato rekonstruirala arhitekt Piro Ligorio in Michelangelo.[2]

Med dodatnimi izkopavanji je število fragmentov Fasti Triumphales zraslo na 83. Znani deli fastov so bili objavljeni v prvem delu Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) leta 1863. Fasti Triumphales skupaj s Fasti Capitolini tvorijo del zbirke Kapitolskih muzejev. Razstavljeni so v Sala dei Fasti, Salonu fastov.[3][5][6]

Vsebina[uredi | uredi kodo]

Triumfalni fasti so seznam vseh magistratov, ki so praznovali triumf od legendarne Romulove ustanovitve Rima do leta 19 pr. n. št. Najstarejši zapisi beležijo triumfe rimskih kraljev. Na seznamu so tudi magistrati, ki so bili deležni ovacij ali "malega triumfa". Seznam je bil vklesan na štirih pilastrih, visokih nekaj več kot tri metre. Prvi je zajemal obdobje do leta 302 pr. n. št., drugi do leta 222 pr. n. št., tretji do leta 129 pr. n. št. in četrti do leta 19 pr. n. št.[7]

Vsak vnos vsebuje celotno ime magistrata, ki je triumfiral. Začne se z njegovim (običajno okrajšanim) priimkom (praenomen) in nadaljuje z družinskim imenom (nomen gentilicium), sorodstvom in vzdevkom, če ga je imel. Imenu sledijo imena poraženih sovražnikov, osvojenih ozemelj in datumi triumfov. Večkratne magistrature ali večkratni triumfi istega magistrata so ozačene z rimskimi številkami.[ii] Na desem robu vnosa je leto triumfa.[iii] Leta v Triumfalnih fastih so leto zgodnejša od let v Varonovi kronologiji.

V Fasti Triumphales je več vrzeli. Prva je po drugem triumfu, pripisanem Romulu, ki bi verjetno vključevala nadaljnje triumfe, pripisane Romulu ali tretjemu rimskemu kralju Tulu Hostiliju. Velike vrzeli se pojavljajo v letih 437 do 369, 291 do 282, 222 do 197, 187 do 178, 81 do 62 in 54 do 45 pr. n. št. V manjkajočih delih so trije Kamilovi triumfi in celotno obdobje druge punske vojne, razen triumfa Julija Cezarja. Krajše vrzeli so v obdobjih 502 do 496, 494 do 486, 329 do 326, 263 do 260, 191 do 189, 104 do 98 in 34 to 29 pr. n. št.[6]

Prepis[uredi | uredi kodo]

Andrea Andreani (1598/1599): Cezarjev triumf.

V preglednicah so vnosi z ohranjenih delov Fasti Triumphales. V skrajno levi koloni so letnice po Varonovi kronologiji, ki se začne leto pred letom v Fasti Triumphales.[iv] Desno od nje je kolona AUC (Ab urbe condita), v kateri je leto po ustanovitvi Rima.[v][7]

Čitanje fastov[uredi | uredi kodo]

Deli imen, v besedilu v oglatih oklepajih, so interpolirani. Za okrajšavo obdobij se uporabljajo pike (.). Kratki pomišljaji (–) pomenijo neznane ali manjkajoče podatke ali okrajšave priimkov (praenomina). Druga manjkajoča besedila so zapisana z okroglimi (…) ali oglatimi oklepaji [...]. Preglednice upoštevajo sodobne dogovore o rabi črk I in J ter U iv V, sicer pa so imena in opombe v preglednicah zapisani v izvirni obliki. Arhaično rimsko črkovanje, na primer Aimilius za Aemilius, je ohranjeno. Navodila za čitanje datumov in seznamov imen sledijo preglednicam.

Magistrature
Praenomina

Našteti so samo priimki, ki se pojavljajo v Fasti Triumphales. Skoraj vsi so pravilno okrajšani. V Kapitolskih fastih je tudi nekaj neobičajnih priimkov, ki jih v Triumfalnih fastih ni.

 • A. = Aulus
 • Agrippa (neokrajšan)
 • Ancus (neokrajšan)
 • Ap. = Appius
 • C. = Gaius
 • Cn. = Gnaeus
 • K. = Kaeso ali Caeso
 • L. = Lucius
 • M. = Marcus
 • M'. = Manius
 • N. = Numerius
 • P. = Publius
 • Q. = Quintus
 • Ser. = Servius
 • Sex. = Sextus
 • Sp. = Spurius
 • T. = Titus
 • Ti. = Tiberius
 • Volusus (neokrajšan)

Prva plošča[uredi | uredi kodo]

Leto
pr. n. št.
Leto
AUC
Vnos Annum
753 1 Romulus Martis f. rex de Caenensibus K. Mar[t.] ann. [I]
753 1 [Ro]m[ulus] Marti[s f.] rex II [de Antemnatibus ...] a[nn. I]
[Ancus Marcius — f. — n. rex de Sabi]neis et [Veientibus ...]
59– 15– L. [T]arquinius Damarati f. Priscus rex de Latineis K. Quinct. an. CLV[...]
588 166 L. Tarquinius Damarati f. Priscus rex de Etrusceis [K. A]pr. an. CLXV
585 169 L. Tarquinius Damarati f. Priscus rex III de Sabineis Idib. Sext. ann. CLXVIII
571 183 Ser. Tullius rex de Etruscis vi. K. Dec. anno CXXCII
567 187 Ser. Tullius rex II de Etrusc. viii. K. Jun. a. CXXCVI
56– 18– Ser. Tullius rex III de Etrusceis iiii. Non. [...] ann. CXXC[...]
L. Tarq[uinius Prisci f.] Dama[rati n. Superbus rex de Volsceis ...] [ann. ...]
L. Tarqui[nius Prisci f. Damarati n.] Super[bus rex II de Sabineis ...] [a. ...]
509 245 P. Valer[ius Volusi f. — n. Poplicola] cos. d[e Veientib. et Tarquiniensib. K. Mart.] [a. CCXLIV]
505 249 M. Valer[ius Volusi f. — n. Volusus] cos. [de Sabineis ...] [a. CCXLVIII]
505 249 P. Postu[mius Q. f. — n. Tubertus] cos. [de Sabineis ...] [ann. CCXLVIII]
504 250 P. Valeriu[s Volusi f. — n.] Poblicol[a II cos. IIII de Sa]bine[is] et Veient[ibus ... Non]as Mai. [ann. CCXLIX]
503 251 P. Postumiu[s Q. f. — n. Tubert]us cos. II o[vans de Sabinei]s iii. Non. Apr. ann. CCL
503 251 Agrippa M[enenius C. f. — n. Lan]atus cos. de [Sabineis prid]ie Non. Apr. ann. CCL
502 252 Sp. Cassiu[s — f. — n. Vicellinu]s cos. d[e Sabineis] ann. CCLI
496 258 A. Postu[mius P. f. — n. Albus] Regil[lensis dict. de Latineis ...] [ann. CCLVII]
494 260 M'. Vale[rius Volusi f. — n. Maxim.] dic[t. de Sabineis et Medullineis] [ann. CCLIX]
486 268 [Sp. Cassius — f. — n. Vicellinus II cos. III de Volsceis Herniceis ...] K. Jun. [ann CCLXVII]
475 279 [P. Valerius P. f. Volusi n. Poplic]ola [cos. de Veientibus Sabi]neisque K. Mai. an. CCLXXIIX
474 280 [A. Manlius Cn. f. P. n. Vulso co]s. [ovans de Veientibus I]dibus Mart. ann. CCLXXIX
468 286 [T. Quinctius L. f. L. n. Capitolin. Barba]tus [cos. II de Volsceis Antiatibus ...] a. CCXX[CV]
462 292 [L. Lucretius T. f. T. n. Tricipitinus cos. de Aequeis et Vo]ls[ceis ...] [ann. CCXCI]
462 292 [T. Veturius T. f. — n.] Gemin[us Cicurin. cos. ovans de Aequ]eis et [Volsceis ...] [an. CCXCI]
459 295 [Q. Fabius M. f. K. n. Vibulanus cos. III de Ae]queis e[t Volsceis ... No]n. Mai. [an. CCXCIV]
459 295 [L. Cornelius Ser. f. P. n.] M[alugines. Uriti]nus cos. de Volsceis [A]ntiatib. iv. Id. Mai. an. CCXCIV
458 296 [L. Quin]ctius L. f. L. n. Cincin[n]atus [dict.] de Aequeis Idibus Septembr. an. CCXCV
449 305 [L. Valer]ius P. f. P. n. Poplicola Potit. [cos.] de Aequeis Idibus Sextil. an. CCCIV
449 305 [M. Hora]tius M. f. L. n. Barbatus [cos. de] Sabin[eis] VII K. Septembr. ann. CCCIV
443 311 [M. Gega]nius M. [f. — n. Mace]rinus [cos. II] de V[olsceis N]onis Sep. ann. CCCX
437 317 [M. Valerius M. f. M. n. Lactuca Maxi]mus [cos. de ...]us Idib. Sex[t.] an. CCCXVI
369 385 [M. Furius L. f. Sp. n. Camillus IV dict. V de Galleis ...] Nov. [ann. CCCXXCVI]
361 393 [T. Quinctius — f. — n. Pennus Capitol. Crispinus dict de Galleis ...]nalibus a. CCCXCII
361 393 [C. Sulpicius M. f. Q. n. Peticus cos. II de Herniceis ... Ma]rt. an. CCCXCII
360 394 [C. Poetelius C. f. Q. n. Libo Visolus] cos. de Galleis et Tiburtibus iv. K. [S]ext. an. CCCXCIII
360 394 M. Fabius N. f. M. n. Ambustus cos. ovans de Herniceis Nonis Sept. an. CCCXCIII
358 396 C. Sulpicius M. f. Q. n. Peticus II dict. de Galleis Nonis Mai. ann. CCCXCV
358 396 C. Plautius P. f. P. n. Proculus cos. de Herniceis Idibus Mai. ann. CCCXCV
357 397 C. Marcius L. f. C. n. Rutilus cos. de Privernatibus K. Jun. ann. CCCXCVI
356 398 C. Marcius L. f. C. n. Rutilus dict. de Tusceis pridie Non. Mai. an. CCCXCVII
354 400 M. Fabius N. f. M. n. Ambustus II [cos. I]II de Tiburtibus III Non. Jun. ann. CCCXCIX
350 404 [M. Popi]llius M. f. C. n. Laenas cos. III [de G]alleis Quirinalibus an. CDIII
346 408 [M. Va]lerius M. f. M. n. Corvus cos. II [de] Antiatibus Volsceis Satricaneisq. K. Febr. ann. CDVII
343 411 [M. Vale]rius M. f. M. n. Corvus II [cos.] III de Samnitibus x. K. Oct. ann. CDX
340 414 [T.] Manlius L. f. A. n. Imperiossus Torquat. cos. III de Latineis Campaneis Sidicineis [A]urunceis xv. K. Junias a. CDXIII
339 415 [Q. P]ublilius Q. f. Q. n. Philo cos. de Latineis Idibus Januar. anno CDXIV
338 416 L. Furius Sp. f. M. n. Camillus cos. de Pedaneis et Tiburtibus iiii. K. Oct. ann. CDXV
338 416 C. Maenius P. f. P. n. cos. de Antiatibus Lavinieis Veliterneis pridie K. Oct. an. CDXV
335 419 M. Valerius M. f. M. n. Corvus III cos. IV de Caleneis Idibus Mart. an. CDXIIX
329 425 [L.] Aimilius L. f. L. n. Mamercin. Privernas cos. II de Privernatib. K. Mart. ann. CDXXIV
329 425 C. Plautius P. f. P. n. Decianus cos. de Privernatibus K. Mart. an. CDXXIV
326 428 Q. Publilius Q. f. Q. n. Philo II primus pro cos. de Samnitibus Palaeopolitaneis K. Mai. ann. CDXXVII
324 430 L. Papirius Sp. f. L. n. Cursor dict. de Samnitibus iii. Non. Mart. ann. CDXXIX
322 432 Q. Fabius M. f. N. n. Maximus Rullian. cos. de Samnitibus et Apuleis xii. K. Mart. an. CDXXXI
319 435 L. Papirius Sp. f. L. n. Cursor II cos. III de Samnitibus x. K. Septembr. an. CDXXXIV
314 440 C. Sulpicius Ser. f. Q. n. Longus cos. III de Samnitibus K. Quint. anno CDXXXIX
312 442 M. Valerius M. f. M. n. Maximus cos. de Samnitibus Soraneisq. Idib. Sext. ann. CDXXXXI
311 443 C. Junius C. f. C. n. Bubulcus Brutus cos. III de Samnitibus Nonis Sext. an. CDXLII
311 443 Q. Aemilius Q. f. L. n. Barbula cos. II de Etrusceis Idibus Sext. ann. CDXLII
309 445 L. Papirius Sp. f. L. n. Cursor III dict. II de Samnitibus Idibus Oct. ann. CDXLIV
309 445 Q. Fabius M. f. N. n. Maximus Rullianus II pro cos. de Etrusceis Idibus Nov. an. CDXLIV
306 448 Q. Marcius Q. f. Q. n. Tremulus cos. de Anagneis Herniceisq. pridie K. Quint. an. CDXLVII
305 449 M. Fulvius L. f. L. n. Curvus Paetinus cos. de Samnitibus iii. Non. Oct. ann. CDXLIIX
304 450 P. Sempronius P. f. C. n. Sophus cos. de Aequeis vii. K. Oct. ann. CDXLIX
304 450 P. Sulpicius Ser. f. P. n. Saverrio cos. de Samnitibus iiii. K. Nov. an. CDXLIX
302 452 C. Junius C. f. C. n. Bubulcus Brutus II dict. de Aequeis iii. K. Sext. an. CDLI

Druga plošča[uredi | uredi kodo]

Leto
pr. n. št.
Leto
AUC
Vnos Annum
301 453 M. Valer[i]us M. f. M. n. Cor[vus] dict. II [de] Etrusceis et [Ma]rseis x. K. De[cem]br. an. CDLII
299 455 M. Fulvius Cn. f. Cn. n. Paetinus cos. de Samnitibus Nequinatibusque vii. K. Oct. ann. CD[LIV]
298 456 Cn. Fulvius Cn. f. Cn. n. Maxim. Centumalus cos. de Samnitibus Etrusceisque Idibus Nov. an. CDLV
295 459 Q. Fabius M. f. N. n. Maximus Rullianus III cos. V de Samnitibus et Etrusceis Galleis prid. Non. Sept. an. CDLIIX
294 460 L. Postumius L. f. Sp. n. Megell. cos. II de Samnitib. et Etruscis vi. K. Apr. an. CDLIX
294 460 M. Atilius M. f. M. n. Regulus cos. de Volsonibus et Samnitib. v. K. Apr. a. CDLIX
293 461 Sp. Carvilius C. f. C. n. Maximus cos. de Samnitibus Idibus Jan. a. CDLX
293 461 [L. Papiriu]s L. f. Sp. n. Cursor [cos. de Sam]nitibus Idibus Febr. an. CDLX
291 463 [Q. Fabius Q. f. M. n. M]aximus [Gurges pro cos. de Samnitibus ...] K. Sext. an. CDLXII
282 472 [C. Fabricius C. f. C. n. Luscinus cos. de Samnitibus Lucaneis Brutti]eisque iii. Non. Mart. an. CDLXXI
281 473 [Q. Mar]cius Q. f. Q. n. Philippus [cos. d]e Etrusceis K. Apr. an. CDLXXII
280 474 [Ti. Coru]ncanius Ti. f. Ti. n. cos. [de V]ulsiniensibus et Vulcientib. K. Febr. an. CDLXXIII
280 474 [L. Ai]milius Q. f. Q. n. Barbula pro cos. de Tarentineis Samnitibus et Sallentineis vi. Idus Quint. an. CDLXXIII
278 476 C. Fabricius C. f. C. n. Luscinus II cos. II de Lucaneis Bruttieis Tarentin. Samnitibus Idibus Decembr. an. CDLXXV
277 477 C. Junius C. f. C. n. Brutus Bubulc. cos. II de Lucaneis et Bruttieis Non. Jan. an. CDLXXVI
276 478 Q. Fabius Q. f. M. n. Maximus Gurges II de Samnitibus Lucaneis Bruttieis Quirinalibus an. CDLXXVII
275 479 M'. Curius M'. f. M'. n. Dentatus IV [cos. II de Sa]mnitib. et rege Pyrrho [... F]ebr. a. CDLXXIIX
275 479 [L. Cornelius] Ti. f. Ser. n. Lentulus [Caudin. c]os. de Samnitibus et [Lucaneis] K. Mart. a. CDLXXXIX
273 481 [C. Claudius M.] f. C. n. Canina [cos. II de Luca]neis Samnitibus [Bruttieisque] Quirinalibus an. CDXXXC
272 482 [Sp. Carvilius C. f. C. n. Ma]ximus II [cos. II de Samnitib. Lucaneis Bruttieis] Tarentin[eis]que Non[is ...] an. CD[XXCI]
272 482 L. Papiruius L. f. [Sp. n.] Cursor I[I] cos. II de Ta[ren]tineis L[ucaneis Samnitib.] Bruttieis[que] I[...] an. CDXXCI
270 484 [Cn.] Cornel[ius P. f. Cn. n. Blasio cos.] de Regi[neis ...] [an. CDXXCIII]
268 486 [P. Semp]ronius P. f. P. [n. Sophus cos.] de Peicentibus [...] [an. CDXXCV]
268 486 Ap. Claudius Ap. f. C. [n. Russus] cos. de Peicen[tibus ...] an. CDXXCV
267 487 M. Atilius M. f. L. n. Re[gu]lus cos. de Sallentineis viii. [K. Febr.] a[n. CDXXCVI]
267 487 L. Julius L. f. L. n. Libo cos. de Sallentineis viii. K. Febr. an. C[DXXCVI]
266 488 D. Junius D. f. D. n. Pera cos. de Sassinatibus v. K. Octobr. an. CDXXCVII
266 488 N. Fabius C. f. M. n. Pictor cos. de Sassinatibus iii. Non. Oct. an. CDXXCVII
266 488 N. Fabius C. f. M. n. Pictor II cos. de Sallentineis Messapieisque K. Febr. an. CDXXCVII
266 488 D. Junius D. f. D. n. Pera II cos. de Sallentineis Messapieisq. Non. Febr. an. CDXXCVII
264 490 M. Fulvius Q. f. M. n. Flaccus cos. de Vulsiniensibus K. Nov. an. CDXXCIX
263 491 M'. Valerius M. f. M. n. Maxim. Messalla cos. de Poeneis et rege Siculor. Hierone xvi. K. April. an. CDXC
260 494 C. Duilius M. f. M. n. cos. primus navalem de Sicul. et classe Poenica egit K. Interkalar. an. CDXCIII
259 495 L. Cornelius L. f. Cn. n. Scipio cos. de Poenis et Sardin. Corsica v. Id. Mart. an. CDXCIV
258 496 C. Aquillius M. f. C. n. Florus pro cos. de Poeneis iiii. Non. Oct. an. CDXCV
258 496 C. Sulpicius Q. f. Q. n. Paterculus cos. de Poeneis et Sardeis iii. N[on. Oct.] an. CDX[CV]
257 497 A. Atilius A. f. C. n. Caiatinus pr. ex Sicilia de Poeneis xiiii. K. F[ebr.] an. [CDXCVI]
257 497 C. Atilius M. f. M. n. Regulus cos. de Poeneis navalem egit viii. [...] a. [CDXCVI]
256 498 L. Manlius A. f. P. n. Vulso Long. cos. de Poeneis navalem egit viii. [...] an. [CDXCVII]
254 500 Ser. Fulvius M. f. M. n. Paetinus Nobilior pro cos. de Cossurensibus et Poeneis navalem egit xiii. K. Febr. a. CDX[CIX]
254 500 M. Aimilius M. f. L. n. Paullus pro cos. de Cossurensibus et Poenis navalem egit xii. K. Febr. an. CDXCIX
253 501 Cn. Cornelius L. f. Cn. n. Scipio Asina pro cos. de Poeneis x. K. April. an. D
253 501 C. Sempronius Ti. f. Ti. n. Blaesus cos. de Poeneis K. April. an. D
252 502 C. Aurelius L. f. C. n. Cotta cos. de Poeneis et Siculeis Idibus April. an. DI
250 504 L. Caecilius L. f. C. n. Metellus pro cos. de Poeneis vii. Idus Septemb. a. DII[I]
241 513 C. Lutatius C. f. C. n. Catulus pro cos. de Poeneis ex Sicilia navale. egit iiii. Nonas Octobr. a. DXII
241 513 Q. Valerius Q. f. P. n. Falto pro pr. ex Sicilia navalem egit prid. Non. Oct. a. DXII
241 513 Q. Lutatius C. f. C. n. Cerco cos. de Falisceis K. Mart. an. DXII
241 513 A. Manlius T. f. T. n. Torquatus Atticus cos. II de Falisceis iv. Non. Ma[rt.] ann. DXII
236 518 P. Cornelius L. f. Ti. n. Lentulus Caudinus cos. de Ligurib. Idib. Inter[k.] an. DXV[II]
235 519 T. Manlius T. f. T. n. Torquatus cos. de Sardeis vi. Idus Mart. an. DXV[III]
234 520 Sp. Carvilius Sp. f. C. n. Maximus cos. de Sardeis K. April. an. D[XIX]
233 521 Q. Fabius Q. f. Q. n. Maximus Verrucossus cos. de Liguribus K. Febr. anno DXX
233 521 M'. Pomponius M'. f. M'. n. Matho cos. de Sardeis Idibus Mart. ann. DX[X]
231 523 C. Papirius C. f. L. n. Maso cos. de Corseis primus in monte Albano iii. Non. Mart. ann. DXXII
228 526 Cn. Fulvius Cn. f. Cn. n. Centumalus pro cos. ex Illurieis naval. egit x. K. Quint. a. DXXV
225 529 L. Aimilius Q. f. Cn. n. Papus cos. de Galleis iii. Nonas Mart. an. DXXIIX
223 531 C. Flaminius C. f. L. n. cos. de Galleis vi. id. Mart. anno DXXX
223 531 P. Furius Sp. f. M. n. Philus cos. de Galleis et Liguribus iiii. Idus Mar[t.] anno DXXX
222 532 M. Claudius M. f. M. n. Marcellus an. cos. de Galleis Insubribus et Germ[an.] K. Mart. isque spolia opima rettu[lit] duce hostium Virdomaro ad Clastid[ium interfecto] an. DXX[XI]

Tretja plošča[uredi | uredi kodo]

Leto
pr. n. št.
Leto
AUC
Vnos Annum
197 557 Q. Minucius C. f. C. n. Rufus cos. de G[alleis Liguribusque in monte] Alban[o ...] ann. DLVI
196 558 [M.] Claudiu[s M. f. M. n.] Marcellus [cos.] de Gal[leis Ins]ubrib. iv. Non. M[art.] a. DLV[II]
196 558 [Cn. Co]rneli[us — f. —] n. Blasio [quo]i qu[od Hispan. cit]eri[or. extra o]rdinem [obtinuerat permissum est] ovans [de Celtibereis ...] a. [DLVII]
195 559 M. Helv[ius — f. — n. pro cos. ovans de Celtibereis ...] [anno DLIIX]
195 559 Q. M[inucius Q. f. L. n. Thermus] pr[o cos. ex Hispan. ulterior. ...] [an. DLIIX]
194 560 M. Por[cius M. f. Cato pro cos.] ex Hi[spania citeriore ...] [an. DLIX]
194 560 [T.] Quinc[tius T. f. L. n. Flamininus] pro cos. [ex Macedonia et rege] Philippo [per trid. ...] [an. DLIX]
191 563 M. Fulvius M. [f. Ser. n. Nobilior] pro cos. ov[ans ex Hispania ulteriore] xv. K. Jan. [an. DLXII]
191 563 [P. Co]rne[lius Cn. f. L. n. Scipio Nasica cos. de Galleis Boieis ...] [an. DLXII]
189 565 [L. Aimilius M. f. — n. Regillus pro] pr. ex Asia de [reg. Antiocho naval.] egit K. Febr. [an. DLXIV]
189 565 L. Cornelius P. f. L. n. S[cipio Asiaticus] pro cos. ex Asia de r[ege Antiocho pr. K. Mart.] [an. DLXIV]
188 566 [Q.] Fabius Q. f. Q. n. Labe[o pr. ex] Asia de rege Antioch[o navalem egit N]on. Febr. [an. DLXV]
187 567 M. Fu]lvius M. f. Ser. n. Nobil[ior II pro cos. de] Aetoleis et Ceph[allenia x. K. Jan. [an. DLXVI]
187 567 [Cn. Manlius Cn.] f. L. n. Vul[so pro cos. ex Asia de Galleis iii. Non. Mart.] [an. DLXVI]
178 576 [Ti. Sempronius P. f. T]i. n. Grac[chus pro cos. de Celti]bereis Hispaneisq. iii. Non. F[ebr.] a. DLX[XV]
178 576 [L. Postumius A. f.] A. n. Albinus pro [cos. ex] Lu[sita]nia Hispaniaq. pr. Non. Fe[br.] an. DLXXV
177 577 [C. C]laudius [Ap. f. P.] n. Pulcher cos. de Histre[is et] Liguribus K. Interk. ann. DLXX[VI]
175 579 [T]i. Sempron[ius P. f.] Ti. n. Gracchus II pro co[s. ex Sa]rdinia Termi[nalib.] a. DLX[XIIX]
175 579 [M.] Titin[ius — f.] M. n. Curvus pr[o cos. ex Hispania citeriore ...] [an. DLXXIIX]
175 579 [M. Aimiliu]s M. f. [M.] n. Lepidups cos. II de Lig]uribus iii. Id[us Mart.] [a. DLXXIIX]
175 579 [P. Muci]us Q. f. P. n. [Sc]aevula [cos. de Li]guribus iiii. Id[us Mart.] [ann. DLXXIIX]
174 580 [Ap. Claudius C. f. Ap.] n. Cento pro [cos.] ovan[s ex His]pania [Ce]ltiberia [K. Mart.] a. [DLXXIX]
172 582 [C. Ci]cer[eius — f. qui s]crib. [fuera]t pro pr. ex Corsica in monte Albano K. Oct. an. D[XXCI]
167 587 L. Aimilius L. f. M. n. Paullus II pro cos. ex Macedon. et rege Perse per triduum IIII II[I] pridie K. Decem. a. DXXC[VI]
167 587 [Cn. Oc]tavius Cn. f. Cn. n. pro pr. [ex] Macedon. et rege Perse naval. egit K. Dec. an. DXXCV[I]
167 587 [L. Ani]cius L. f. M. n. Gallus pro pr. de rege [Gen]fio et Illurie[is] Quirinalibus a. DXXCVI
166 588 [M. Cla]udius M. f. M. n. Marcellus cos. [de G]alleis Contrub[r]ieis et Liguribus [Elea]tibusque [K.] Interk. a. DXXCVII
166 588 [C. Sulpici]us C. f. C. n. G[alus] cos. [de Ligur]ibus Ta[...]rneis x. K. Mart. ann. DLXXXVII
158 596 [M. Fulvius] M. f. M. n. Nobilior pro cos. [de Liguri]bus Eleatibus xii. K. Sept. a. DX[CV]
155 599 [M. Claudius M. f.] M. n. Marcellus II cos. II [de ...]us et Apua[neis ...] a. DX[CIIX]
155 599 [P. Cornelius] P. f. Cn. [n. Scipio Nasica cos. II d]e De[lmateis ...] [a. DXCIIX]
129 625 C. Sem[p]ronius C. f. C. n. Tuditan. cos. de Iapudibus K. Oct. a. DCXXIV

Četrta plošča[uredi | uredi kodo]

Leto
pr. n. št.
Leto
AUC
Vnos Annum
126 628 M'. Aquillius M'. f. M'. n. pro cos. ex A[si]a iii. Idus Novembr. an. DCXXVII
123 631 M. Fu[lvi]us M. f. Q. n. Flaccus pro [cos. de Li]guribus Vocontieis Salluveisq. vi. [...] an. DCXXX
122 632 C. Sextius C. f. C. n. Calvin. pro co[s.] de Ligurib. Vocontieis Salluveisq. [...] [an. DCXXXI]
122 632 L. Aurelius L. f. L. n. Orestes pro cos. ex Sardinia vi. Idus Dec. an. DC[XXXI]
121 633 Q. Caecilius Q. f. Q. n. Metellus Baliaric. pro cos. de Baliarib. pr. N[on. ...] a. DCX[XXII]
120 634 Q. Fabius Q. Aemiliani f. Q. n. Maximus pro cos. de Allobro[gibus] et rege Arvernorum Betuito x. K. [...] an. DC[XXXIII]
120 634 Cn. Domitius Cn. f. Cn. n. Ahenobarb. pro cos. de Galleis Arv[e]rneis xvi. K. [...] a. D[CXXXIII]
117 637 L. Caecilius L. f. Q. n. Mete[ll]us Delmatic. pro cos. de De[lma]teis iii. No[n. ...] ann. DCX[XXVI]
117 637 Q. Marcius Q. f. Q. n. Rex pro cos. de Liguribus Stoeneis iii. Non. De[c.] an. DCX[XXVI]
115 639 M. Aemilius M. f. L. n. Scaurus cos. de Galleis Karneis v. [... De]c. [an.] DCXXXIIX
111 643 M. Caecilius Q. f. Q. n. Mete[llus pro] cos. ex Sardini[a Idib. Quin]til. [a]n. DCXLII
111 643 [C. Caeci]lius Q. f. Q. n. [Metellus Caprar. pro cos. ex Thraecia Idi]b. Quint. a. DCXLII
110 644 [M. Livius C. f. M. Aimiliani n.] Drusus [pro cos. de Scordist]eis Macedonibusq. K. Mai. a. DCXLIII
107 647 [Q. Servilius Cn. f. Cn. n.] Caepio pro [cos. ex Hispania ul]teriore v. K. Nov. a. DCXLVI
106 648 [Q. Caecilius L. f. Q. n. Metel]l. Numidic. [pro cos. de Numideis et] rege Jugurtha [...] a. DCXLVII
106 648 [M. Minucius Q. f. — n. Rufus pro] cos. [de Scordisteis et Thraecibus ...] K. Sext. a. DCXLVII
104 650 [C. Marius C. f. C. n. cos. II de Numideis et rege Jugurtha K. Jan.] [anno D]CXLIX
98 656 L. Cornelius P. f. L. n. Dolabell. pro cos. ex Hispania ulterior. de Lusitan. v. K. Feb. a. DCLV
93 661 T. Didius T. f. Sex. n. II pro cos. ex Hispania de Celtibereis iiii. Idus Jun. a. DCLX
93 661 P. Licinius M. f. P. n. Crassus pro cos. de Lusitaneis pridie Idus Jun. an. DCLX
89 665 Cn. Pompeius Sex. f. Cn. n. Strabo cos. de Asculaneis Picentibus vi. K. Jan. a. DCLXIV
88 666 [P. Serv]ilius C. f. M. n. Vatia pro pr. [de ...] xii. K. Novem. an. DCLXV
81 673 [L. Cornelius L. f. P. n. Sull]a Felix dict. [de rege Mithridate I]V iii. K. Febr. a. DCLXXII
81 673 [L. Licinius L. f. — n. Murena pro pr. [de rege Mithridate ...] [an.] DCLXXII
62 692 [Q. Caecilius C. f. Q. n. Metellus Creticus pro cos. ex Creta insula ...] K. Jun. [a]n. DC[XCI]
61 693 [Cn. Pompeius Cn. f. Sex. n. Magnus III] pro cos. [ex Asia Ponto Armenia Paphla]gonia Cappadoc. [Cilicia Syria Scytheis Judaeeis Alb]ania pirateis [per biduum III pridie K. O]ct. a. DCXCII
54 700 [C. Pomptinus — f. — n. ... pro pr. de Allobrogibus iv. Non. Nov.] a. DCXCIX
45 709 Q. Fabius Q. f. Q. n. Maximus cos. ex Hispania iii. Idus Octo. an. DCCI[IX]
44 710 C. Julius C. f. C. n. Caesar VI dict. IIII ovans ex monte Albano vii. K. Febr. a. DC[CIX]
43 711 L. Munatius L. f. L. n. Plancus pro cos. ex Gallia iiii. K. Jan. an. [DCCX]
43 711 M. Aimilius M. f. Q. n. Lepidus IIIvir r. p. [c.] pro cos. ex Hispania pridie K. [Jan.] [a. DCCX]
42 712 P. Vatinius P. f. pro cos. de Illurico pr. [K. Sex.] a. DCCXI]
41 713 L. Antonius M. f. M. n. cos. ex Alpibus [K. Jan.] [a. DCCXII]
40 714 Imp. Caesar divi f. C. f. IIIvir r. p. c. ov[ans] quod pacem cum M. Antonio fecit [...] [an. DCCXIII]
40 714 M. Antonius M. f. M. n. IIIvir r. p. c. ovan[s] quod pacem cum Imp. Caesar feci[t ...] [an. DCCXIII]
39 715 L. Marcius L. f. C. n. Censorinus cos. ex Macedonia K. Jan. a. [DCCXIV]
39 715 C. Asinius Cn. f. Pollio pro cos. ex Parthineis viii. K. Novem. an. [DCCXIV]
38 716 P. Ventidius P. f. pro cos. ex Tauro monte et Partheis v. K. Decem. an. DCCX[V]
36 718 Cn. Domitius M. f. M. n. Calvinus pro cos. ex Hispania xvi. K. Sexil. an. DCCXVII
36 718 Imp. Caesar divi f. C. f. II IIIvir r. p. c. II ovans ex Sicilia Idibus Novembr. a. DCCXVII
34 720 T. Statilius T. f. Taurus pro cos. ex Africa pridie K. Jul. ann. DCCXIX
34 720 C. Sosius C. f. T. n. pro cos. ex Judaea iii. Non. Septembr. an. DCCXIX
34 720 C. Norbanus C. f. Flaccus pro cos. ex Hispania Id[us Oc]tobr. an. DCCXIX
29 725 [C. Carrinas C. f. — n. pro cos. ex Gallia] prid. I[dus Jul.] [an. DCCXXV]
29 725 L. Autronius P. f. L. n. Paetus pro cos. ex Africa xvii. K. Septemb[r.] an. DCC[XXV]
28 726 M. Licinius M. f. M. n. Crassus pro cos. ex Thraecia et Geteis iv. Non. Jul. a. DCCXXVI
28 726 M. Valerius M. f. M. n. Messalla Corvinus pro cos. ex Gallia vii. K. Oct. a. DCCXXVI
26 728 Sex. Appuleius Sex. f. Sex. n. pro cos. ex Hispania vii. K. Febr. a. DCCXXVII
21 733 L. Sempronius L. f. L. n. Atratinus pro cos. ex Africa iiii. Idus Oct. a. DCCXXXII
19 735 L. Cornelius P. f. Balbus pro cos. ex Africa vi. K. April. a. DCCXXXIV

Datumi[uredi | uredi kodo]

Rimljani do dogodke datirali tako, da so šteli dneve od določenih dni v vsakem mesecu: Kalende so označevale začetek vsakega meseca; Ide so bile 15. marca, maja, kvintila (julij) in oktobra in 13. v vseh drugih mesecih; None so bile sedmi dan marca, maja, kvintila in oktobra, v vseh drugih mesecih pa peti dan v mesecu. Ker so bili ti datumi morda ostanki starega lunarnega koledarja, so Rimljani računali inkluzivno, tako da je za prvi dan v mesecu veljal dan pred Kalendami. Zadnji dan preteklega meseca je bil ante diem ii ali pridie Kalendas, predzadnji dan pa ante diem iii. Kalendas.

Ker je latinščina zelo pregiben jezik, so Latinci za dneve uporabljali različne sklone, odvisno od tega, ali se je dogodek zgodil na ta dan, po tem dnevu (ablativ: Kalendis, Nonis, Idibus) ali pred njim (akuzativ (tožilnik): Kalendas, Nonas, Idus). Dan je bil vedno ženskega spola in v množini. Ime meseca, kateremu je dan pripadal, se je obravnavalo kot pridevnik, ki spada k dnevu, in je bil zato tudi ženskega spola, v množini in v ablativu ali akuzativu. Nekaj triumfov se je zgodilo v Interkalarju (ali Mercedoniju), prestopnem mesecu pred Cezarjevo reformo koledarja leta 46 pr. n. št., ki se je v določenih letih vstavljal za februarjem. Nekaj datumov v Fasti Triumphales se nanaša specifične verske praznike. Več triumfov se je zgodilo Quirinalibus ("na Kvirtinalije") in najmanj eden na Terminalije. V naslednji preglednici so pregibne oblike mesecev, uporabljenih v fastih:

Imenovalnik (m. edn.)
 • Januarius
 • Februarius
 • Interkalaris
 • Martius
 • Aprilis
 • Maius
 • Junius
 • Quintilis
 • Sextilis
 • September
 • October
 • November
 • December

Tožilnik (ž. mn.)
 • Januarias
 • Februarias
 • Interkalares
 • Martias
 • Apriles
 • Maias
 • Junias
 • Quintiles
 • Sextiles
 • Septembres
 • Octobres
 • Novembres
 • Decembres

Ablativ (ž. mn.)
 • Januariis
 • Februariis
 • Interkalaribus
 • Martiis
 • Aprilibus
 • Maiis
 • Juniis
 • Quintilibus
 • Sextilibus
 • Septembribus
 • Octobribus
 • Novembribus
 • Decembribus

Okrajšan zapis datuma "iii. Non. Oct." se torej bere "ante diem tertium Nonas Octobres" in pomeni tretji dan pred oktobrskimi nonami ali 5. oktober. Zapis "Idib. Dec." se bere "Idibus Decembribus" in pomeni natančno decembrske ide ali 13. dcember. Zapis "pridie K. Quint." se bere "pridie Kalendas Quintiles" in pomeni zadnji dan junija. Po Cezarjevi smrti je bil mesec kvintil uradno preimenovan v julij (akuzativ ž. mn. Julias, ablativ Juliis), leta 8 pr. n. št. pa je mesec sekstil postal avgust (akuzativ ž. mn. Augustas, ablativ Augustis). Mesec avgust se v Triumfalnih fastih ne pojavi.

Ljudstva in pokrajine[uredi | uredi kodo]

Vsa ljudstva in kraji, omenjeni v Fasti Triumphales, so zapisani v ablativu: zapis de Samnitibus pomeni približno "triumfiral (je) nad Samniti". Zapis pro cos. ex Hispania pomeni "prokonzul (od ali iz) Španije". Na tem seznamu je prva oblika ena od oblik, ki se pojavi v fastih, druga pa je imenovalnik ali nesklanjana oblika. Pripona -que, običajno skrajšana na -q., pomeni "in" in povezuje predhodne besede z eno od naslednjih besed. Zapis de Veientibus Sabineisque pomeni "nad Veji in Sabini".

Ljudstva[uredi | uredi kodo]

Pokrajine[uredi | uredi kodo]

Osebe[uredi | uredi kodo]

Stvari[uredi | uredi kodo]

 • classe Poenica = classis Poenica, kartažanska mornarica
 • pacem = pax, mir
 • pirateis = piratae, pirati

Opombe[uredi | uredi kodo]

 1. Tako kot imena številnih rimskih ostalin in institucij, je tudi oblika zapisa Fasti Triumphales odvisna od vira. V nekaterih virih se obe besedi pišeta z veliko začetnico, včasih se tako piša samo prva beseda, včasih pa nobena. V tem članku se Fasti Triumphales štejejo za lastno ime in pišejo z velikima začetnicama, medtem ko se fasti kot taki pišejo z malo začetnico.
 2. Te oznake se običajno omenjajo kot iteracije.
 3. Ker je preostanek vpisa napisan okoli letnice, lahko prepisi Triumphales ustvarijo vtis, da se letnica pojavlja na naključnem mestu.
 4. Triumfalni in Kapitolski fasti uporabljajo Katonovo kronologijo, ki je ustanovitev Rima umestila leto kasneje kot Varon.
 5. Rimljani so svoje številke uporabljali bolj prožno kot danes in ne vedno dosledno. V Fasti Triumphales je leto 441 zapisano kot CDXXXXI, leto 442 neposredno za njim pa kot CDXLII. V fastih se redno pojavljajo "skrajšani odštevalniki" kot sta CXXCVI namesto CXXXVIII (186) in CDXIIX namesto CDXVIII (418).

Sklici[uredi | uredi kodo]

 1. 1,0 1,1 Oxford Classical Dictionary, 2nd Ed., str. 429, 430 ("Fasti").
 2. 2,0 2,1 Lanciani. New Tales of Old Rome, str. 68–72.
 3. 3,0 3,1 Sandys. Latin Epigraphy, str. 167.
 4. Sandys. Latin Epigraphy, str. 167–172.
 5. CIL, I, str. 341.
 6. 6,0 6,1 AE 1889, 70; 1893, 80; 1904, 113, 196; 1930, 60; 1940, 61.
 7. 7,0 7,1 Sandys. Latin Epigraphy, str. 170.

Viri[uredi | uredi kodo]

 • Theodor Mommsen et alii. Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (1853–present).
 • René Cagnat et alii. L'Année épigraphique. Presses Universitaires de France (1888–present).
 • Rodolfo Lanciani]], New Tales of Old Rome, Macmillan & Company, London (1901).
 • John Edwin Sandys. Latin Epigraphy: an Introduction to the Study of Latin Inscriptions. Cambridge University Press (1919).
 • Oxford Classical Dictionary, N. G. L. Hammond inH. H. Scullard, ur., Clarendon Press, Oxford (Second Edition, 1970).