Pojdi na vsebino

Daniel Siter

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Daniel Siter
Portret
Siter ob izdaji druge (dopolnjene, spremenjene in razširjene) izdaje znanstvene monografije "Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941-1945".
Rojstvo1992({{padleft:1992|4|0}})
NarodnostSlovenska
Državljanstvo Slovenija[1]
PoklicRaziskovalec in asistent
DelodajalecAlma Mater Europaea - Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana
Pomembnejša delaRogaška Slatina pod kljukastim križem: zdravilišče med okupacijo 1941-1945
NagradeUradno priznanje Občine Rogaška Slatina
Spletna stran
almamater.si/daniel-siter-fs427

Daniel Siter, slovenski zgodovinar, raziskovalec in publicist, * 1992

Siter je strokovnjak za življenje Adolfa Hitlerja, zgodovino nacizma, nacističnih ujetniških taborišč, Kulturbunda ter okupacijskih meja, druge svetovne vojne in nemške okupacijske politike na Slovenskem.[2] Zaposlen je na mednarodni univerzi Alma Mater Europaea in Mednarodnem raziskovalnem centru druge svetovne vojne Maribor.[3]

Izobrazba in raziskovalna kariera[uredi | uredi kodo]

Po gimnaziji v Rogaški Slatini je leta 2015 diplomiral na študiju zgodovine in geografije na Filozofski fakulteti v Mariboru.[4][5] Leta 2019 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani magistriral z delom Rogaška Slatina v obdobju nemške okupacije (1941–1945), za katerega je bil predlagan za univerzitetno Prešernovo nagrado.[6] Že v času magisterija je znanstvenoraziskovalno, terensko, izobraževalno in publicistično sodeloval pri štiriletnem raziskovalnem projektu ARRS o okupacijskih oz. državnih mejah v okupirani Sloveniji[7] in se udeležil mednarodne znanstvene konference mladih zgodovinarjev v Canterburyju (2016).[4]

Leta 2020 se je zaposlil kot raziskovalec na Univerzi Alma Mater Europaea Fakulteti za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana (AMEU - ISH), kjer je kot asistent habilitiran za zgodovinopisje.[8] Na fakulteti ISH opravlja doktorat[9] in je član programske skupine Raziskave kulturnih formacij (P6-0278).[10] Med letoma 2021 in 2022 je bil član bilateralnega projektnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko.[11] Od leta 2022 raziskovalno deluje tudi v Mednarodnem raziskovalnem centru druge svetovne vojne (MRC Maribor), kjer je nosilec znanstvenoraziskovalne, izobraževalne in publicistične dejavnosti o nacističnem ujetniškem taborišču v Mariboru (Stalag XVIII D), vodilni komandaturi in vsakdanjem življenju v taborišču.[12][13]

Raziskovalno se ukvarja s sodobno slovensko zgodovino 20. stoletja, primarno zlasti z obdobjem druge svetovne vojne na Slovenskem, kjer proučuje vojaške, politične, gospodarske, kulturne in vsakdanje sfere dogajanja ter tozadevna tematska področja, vidike, plati in daljnosežne posledice okupacije ter predvojni in povojni čas, ki se v vzročno-posledičnem kontekstu navezujeta na drugo svetovno vojno.[14] Dobršen del njegovega znanstvenega opusa izvira iz proučevanja sodobne slovenske krajevne zgodovine.[15] V sklopu doktorske disertacije raziskuje subverzivno delovanje Švabsko-nemške kulturne zveze in vlogo njenih članov na Slovenskem.[16] Velja za izjemnega poznavalca krajevnih karakteristik in specifik nemške okupacije obmejnega obsotelskega ozemlja.[8]

Daniel Siter v vlogi osrednjega govornika na komemoracijski prireditvi ob dnevu spomina na mrtve v Rogaški Slatini.[17][18]

Dosedanje delo je podkrepil z raziskovanjem v številnih arhivskih, muzejskih in drugih institucijah doma in v tujini.[8][19] Njegov opus obsega več kot 120 bibliografskih enot. Je avtor znanstvene monografije (prve in druge izdaje) in znanstvenih člankov, strokovnih prispevkov in komentarjev, recenzij, vabljenih predavanj, intervjujev v pogovornih radijskih in televizijskih oddajah, referatov na mednarodnih znanstvenih konferencah, simpozijih in okroglih mizah (med drugim je z referati nastopal v Johannesburgu, Pragi, Zagrebu, Mariboru, Canterburyju in Metliki),[20][4][21] soavtor odmevne razstave "Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha, 1941–1945" (2018)[22][23] in samostojni avtor štirih izvirnih zgodovinskih razstav o nacističnem taborišču za vojne ujetnike (Moskva, 2024; Maribor, 2022).[24][25] Nastopa kot osrednji govornik na slavnostnih zgodovinskih prireditvah, proslavah in spominskih slovesnostih.[26][27] Organizira, moderira in vodi mednarodne znanstvene konference.[28][29][30] V letu 2024 je gostoval na podkastu AIDEA, kjer je govoril o zgodovini prve polovice 20. stoletja s poudarkom na vzponu Hitlerja in nacizma na oblast ter drugi svetovni vojni.[31][32]

Odmevna dela in dosežki[uredi | uredi kodo]

Siter je v letu 2021 kot rezultat štiriletnega raziskovalnega dela v slovenskih in tujih arhivskih, muzejskih in drugih raziskovalnih institucijah izdal odmevno znanstveno monografijo Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941–1945, ki predstavlja prvo poglobljeno, sistematično, temeljito, vsebinsko zaokroženo in celostno zgodovinopisno študijo turbulentnega časa štiriletne nacistične okupacije in delovanja okupatorjeve oblasti v Rogaški Slatini v vojnih letih 1941–1945.[9][14][33] V slovenskem zgodovinopisju predstavlja pionirsko delo ter najpomembnejšo in najobsežnejšo temeljno referenčno literaturo o nacistični zasedbi Rogaške Slatine ter tukajšnjem raznarodovalnem, ponemčevalnem, represivnem in genocidnem delovanju okupatorjeve oblasti. Znanstveno-metodološko ogrodje sestavlja izjemni nabor primarnih (doslej še neodkritih in javno neobjavljenih) zgodovinskih virov. Raziskava temelji na večletnem minucioznem arhivskem raziskovanju doma in v tujini ter drugih primarnih virih (šolskih kronikah, matičnih knjigah, mikrofilmih, časopisnem in drugem tisku, občutljivi osebni dokumentaciji žrtev okupatorjevega nasilja in ostalih zasebnih zbirkah ter pridobljenih ustnih virih oz. spominskih pričevanj s pomočjo izvajanja obsežnih intervjujev s takrat še živečimi pričami). Izvirni študiji je dodano terensko raziskovalno delo in uporaba LIDAR tehnologije.[34]

Zaradi velikega javnega zanimanja, povpraševanja, odmevnosti, medijske publicitete in poročanja, pozitivnih recenzij in splošnih naklonjenih odzivov javnosti je bila nemudoma razprodana. Sledil je ponatis, v letu 2023 pa še druga (dopolnjena, spremenjena in razširjena) izdaja.[35] Slednja k bogatemu številu tematskih sklopov dodaja številne vizualne, vsebinske, oblikovne in grafične spremembe, novosti in izboljšave. Vizualna notranjost knjige je obogatena z več kot 180 enotami redkega slikovnega gradiva. Avtor z drugo izdajo bralcem še nazorneje razpira najmračnejše poglavje v večstoletni zgodovini zdraviliškega kraja. Monografija je bila predstavljena v najpomembnejših slovenskih institucijah.[34]

Kot avtor razstave "Shtalag XVIII D. 5000 shagov v bessmertiy" je v letu 2024 na posebno povabilo Muzeja zmage v sodelovanju in organizaciji z Mednarodnim raziskovalnim centrom druge svetovne vojne in Univerzo Alma Mater Europaea v Muzeju zmage v Moskvi otvoril in predstavljal svojo razstavo o uničevalnem delovanju nacističnega ujetniškega taborišča Stalag XVIII D (Maribor).[36][37][38][39][40]

Priznanja in nagrade[uredi | uredi kodo]

Osebna čestitka predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejemniku občinskega priznanja Danielu Siterju.[41]

Za izvedbo kompleksne in dolgotrajne raziskave ter opravljeno večletno znanstvenoraziskovalno, izobraževalno, promocijsko in publicistično aktivnost (tematsko in prostorsko vezano na prostor domačega kraja) je za leto 2022 prejel uradno priznanje Občine Rogaška Slatina. Priznanje sta mu izročila župan Branko Kidrič in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. S prejetim priznanjem je postal najmlajši prejemnik v zgodovini dodeljevanja občinskih priznanj.[42][43][7] Nominiran je bil tudi za osebnost leta 2022 v Rogaški Slatini.[8]

Izbrana bibliografija[uredi | uredi kodo]

Monografije in objavljena poglavja[uredi | uredi kodo]

 1. Siter, Daniel. Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941–1945. 2., dopolnjena in spremenjena izdaja. Ljubljana: Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, 2023. XV, 413 str., ilustr. ISBN 978-961-6192-89-7 (COBISS)
 2. Siter, Daniel. Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941–1945. Ljubljana: Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, 2021. XXII, 459 str., ilustr. ISBN 978-961-6192-83-5 (COBISS)
 3. Siter, Daniel. "Vsakdanje življenje v Rogaški Slatini in bližnji okolici v času nemške okupacije (1941–1945) / Everyday Life in Rogaška Slatina and Nearby Area in the Period of German Occupation (1941–1945)". V: Hellmuth Kramberger, Anja (ur.), Perko, Verena (ur.). Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press, 2022. Str. 128–147. ISBN 978-961-6966-92-4. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/42/49/120-1 (COBISS)

Znanstveni in strokovni članki[uredi | uredi kodo]

 1. Siter, Daniel. "Življenjske zgodbe slovenskih partizank: primerjalni oris / Life Stories of Slovenian Partisans: a Comparative Outline". Monitor ISH: revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2022, 24, [št.] 2, str. 79–123. ISSN 1580-688X. https://www.ish.si/wp-content/uploads/2023/03/AMEU-ISH_Monitor_2-2022_WEB.pdf (COBISS)
 2. Siter, Daniel. "Švabsko-nemška kulturna zveza in vloga njenih članov na Slovenskem v letih 1922–1945 / The Swabian-German Cultural Association and the Role of its Members on Slovenian Soil between 1922 and 1945". Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 70, št. 1, str. 141–160, ilustr. ISSN 0023-4923. https://kronika.zzds.si/kronika/article/view/3998/4384 (COBISS)
 3. Siter, Daniel. "Raznarodovalna in ponemčevalna nacistična politika v okupirani Rogaški Slatini (1941–1945) / Denationalizing and Germanizing Nazi Policy in Occupied Rogaška Slatina (1941–1945)". Retrospektive: znanstvena revija za zgodovinopisje in sorodna področja. [Tiskana izd.]. 2021, 4, [št.] 1, str. 113–153, ilustr. ISSN 2630-3426. http://retrospektive-journal.org/revija/retrospektive-letnik-iv-stevilka-1/clanek/raznarodovalna-in-ponemcevalna-nacisticna-politika-v-okupirani-rogaski-slatini-1941-1945/ (COBISS)
 4. Siter, Daniel, Peter Mikša. "Poveljniška šola SA-Gruppe Südmark v Rogaški Slatini: delovanje in vloga pri vojaškopolitičnem usposabljanju vodstvenega kadra Wehrmannschafta". Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 60, št. 1, str. 105–133, ilustr. ISSN 0353-0329. https://ojs.inz.si/pnz/article/view/809/1334 (COBISS)
 5. Siter, Daniel. "Reka Sotla kot okupacijska meja med nemškim rajhom in NDH: primer občine Rogaška Slatina". Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 67, št. 1, str. 141–164, ilustr. ISSN 0023-4923. https://kronika.zzds.si/kronika/article/view/370 (COBISS)
 6. Siter, Daniel. "Zadnji Hitlerjevi dnevi: minilo je 76 let od smrti Adolfa Hitlerja: analitični prikaz zadnjih dni v bunkerju". Večer v nedeljo. 16. maj 2021, št. 372, str. 12-13, ilustr. ISSN 2350-5699. https://www.vecer.com/vecer-v-nedeljo/zadnji-hitlerjevi-dnevi-10242630 (COBISS)

Razstave[uredi | uredi kodo]

 1. Siter, Daniel. Shtalag XVIII D. 5000 shagov v bessmertiy: razstava v podružnici Muzeja zmage v Krasnogorsku, Moskva april 2024 (COBISS)
 2. Siter, Daniel. Iztrgati pozabi: Stalag XVIII-D (306): nacistično taborišče za vojne ujetnike v Mariboru: razstava v prostorih Mednarodnega raziskovalnega centra za drugo svetovno vojno Maribor, 12. 12. 2022 (COBISS)
 3. Siter, Daniel. Nacistično taborišče Stalag XVIII-D (306) in njegovi poveljniki: razstava v prostorih Mednarodnega raziskovalnega centra za drugo svetovno vojno Maribor, 6. 5. 2022 (COBISS)
 4. Siter, Daniel. Uničevalno delovanje Stalaga XVIII-D (306): razstava v prostorih Mednarodnega raziskovalnega centra za drugo svetovno vojno Maribor, 6. 5. 2022 (COBISS)
 5. Siter, Daniel (v soavtorstvu z drugimi avtorji). Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha 1941–1945 (COBISS)

Intervjuji, podkasti in pogovorne oddaje (radio ali TV)[uredi | uredi kodo]

 1. Siter, Daniel. "Vzpon Hitlerja, svetovne vojne in zgodovina 20. stoletja", AIDEA podkast, št. epizode 142, 5. 5. 2024. (COBISS)
 2. Siter, Daniel (intervjuvanec). "Imajo ga za groteskno figuro, propadleža na ulici, ki tam nekaj kriči brez smisla": ustoličenje Hitlerja: 100 let od münchenskega pivniškega puča: MMC RTV SLO, podkast Dediščina. MMC RTV SLO: prvi multimedijski portal. 9. nov. 2023, ob 12:45, ilustr. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/imajo-ga-za-groteskno-figuro-propadleza-na-ulici-ki-tam-nekaj-krici-brez-smisla/687531 (COBISS)
 3. Siter, Daniel (intervjuvanec). "Nacisti v Rogaški Slatini so v vsej svoji blaznosti merili lobanje in nosove": intervju z mladim raziskovalcem Danielom Siterjem ob izidu monografije. MMC RTV SLO: prvi multimedijski portal. 5. mar. 2022. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/nacisti-v-rogaski-slatini-so-v-vsej-svoji-blaznosti-merili-lobanje-in-nosove/614620 (COBISS)
 4. Ambrožič, Janja. Ruski muzej v nekdanjem nacističnem taborišču rekonstruira zgodbe sovjetskih ujetnikov: v MRC Maribor predstavili nadaljnja odkritja v zvezi s trpljenjem v nekdanjem taborišču. MMC RTV SLO: prvi multimedijski portal. 12. december 2022. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/ruski-muzej-v-nekdanjem-nacisticnem-taboriscu-rekonstruira-zgodbe-sovjetskih-ujetnikov/650808 (COBISS)
 5. Siter, Daniel (intervjuvanec). Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov še vedno zaprt za širšo javnost. MMC RTV SLO: prvi multimedijski portal. 11. apr. 2023. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/radio-maribor/muzej-sovjetskih-vojnih-ujetnikov-se-vedno-zaprt-za-sirso-javnost/664469 (COBISS)
 6. Strmčnik, Tina (oseba, ki intervjuva), Siter, Daniel (intervjuvanec). "Da se grozodejstva ne bi nikoli ponovila". Novi tednik NT&RC. 10. feb. 2022, leto 77, št. 6, str. 34-35, ilustr. ISSN 0353-734X. https://novitednik.svet24.si/druzba/21-zgoraj-rotator-desno/25889-da-se-grozodejstva-ne-bi-nikoli-ponovila (COBISS)
 7. Gregorič, Milan (oseba, ki intervjuva), Siter, Daniel (intervjuvanec). Simbolični poklon vsem žrtvam nacističnega nasilja. Štajerski tednik. 13. maj 2022, letn. 75, št. 36, str. 10, ilustr. ISSN 1581-6257. https://tednik.svet24.si/kultura/28343-ptuj-simbolicni-poklon-vsem-zrtvam-nacisticnega-nasilja (COBISS)
 8. Siter, Daniel (intervjuvanec). Nova razstava v Stalagu XVIII D v Melju. Vecer.com. 13. 12. 2022, ilustr. ISSN 1855-8380. https://vecer.com/maribor/aktualno/nova-razstava-v-stalagu-xviii-d-v-melju-10322934 (COBISS)
 9. Strniša, Jože (oseba, ki intervjuva), Siter, Daniel (intervjuvanec). "Ljubezen in strast do zgodovine izvirata iz mojega otroštva": Daniel Siter, dobitnik priznanja občine Rogaška Slatina. Rogaške novice. 12. avg. 2022, št. 1342, str. 10-11, ilustr. ISSN 1408-2179 (COBISS)
 10. Siter, Daniel (intervjuvanec). V Melju so se spomnili nedolžnih vojnih žrtev med civilnim prebivalstvom. Maribor24.si. 6. 10. 2022, fotogr. https://maribor24.si/lokalno/foto-v-melju-so-se-spomnili-nedolznih-vojnih-zrtev-med-civilnim-prebivalstvom (COBISS)
 11. Siter, Daniel (intervjuvanec). Zgodovina ni slaba učiteljica, mi smo slabi učenci. Šentjur: Radio Štajerski val, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (26 min, 25 sek)). Nedeljska srečanja. https://www.stajerskival.si/sl/news/oddaje/nedeljsko-srecanje-daniel-siter.html (COBISS)
 12. Siter, Daniel (intervjuvanec), Korošec, Matej (oseba, ki intervjuva). Konferenca o žrtvah vojn: prispevek v televizijski oddaji Tele M regionalnega programa Televizije Maribor, 7. 10. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174904416?s=tv (COBISS)
 13. Siter, Daniel (intervjuvanec). Rogaška Slatina pod kljukastim križem: prispevek v oddaji Dobro jutro, VTV Velenje, 21. 2. 2022. https://www.facebook.com/vtvstudioslo/videos/4821426534631648 (COBISS)

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

https://almamater.si/daniel-siter-fs427

https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Siter-2?ev=hdr_xprf

https://almamater.academia.edu/DanielSiter

https://www.linkedin.com/in/daniel-siter-90142a204/

https://scholar.google.com/citations?user=UTLdLfUAAAAJ&hl=sl&oi=ao

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/search?q=Daniel+Siter&db=cobib&mat=allrecords

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/51373

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20230406_185116_54726.html

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

seznam slovenskih zgodovinarjev

Sklici[uredi | uredi kodo]

 1. CONOR
 2. »SICRIS (Daniel Siter)«. SICRIS: Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji. 29. avgust 2023. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 3. Ambrožič, Janja (12. december 2022). »Ruski muzej v nekdanjem nacističnem taborišču rekonstruira zgodbe sovjetskih ujetnikov: v MRC Maribor predstavili nadaljnja odkritja v zvezi s trpljenjem v nekdanjem taborišču«. MMC RTV SLO. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 4. 4,0 4,1 4,2 »Sodelavci (Daniel Siter)«. Alma Mater Europaea - ECM. 29. avgust 2023. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 5. Strmčnik, Tina (10. februar 2022). »Da se grozodejstva ne bi nikoli ponovila«. Novi tednik NT & RC. Št. 6. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 6. »Daniel Siter: Zgodovina ni slaba učiteljica, mi smo slabi učenci«. Štajerski val (Intervju). Radio Štajerski val d.o.o. 31. januar 2023. 02:44 - 03:00. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 7. 7,0 7,1 Siter, Daniel; Ašič, Erika (Februar 2023). Lašič, Anja (ur.). »Rogaška Slatina pod kljukastim križem: bogata znanstvena monografija Daniela Siterja«. Audeamus: revija študentov AMEU - ECM (Intervju za revijo študentov AMEU - ECM). Št. 4. str. 15-16. COBISS 142440451.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Siter, Daniel (2023). Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941-1945 (2. (dopolnjena, spremenjena in razširjena) izdaja izd.). Ljubljana: Alma Mater Europaea - Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana. str. 415-416. COBISS 143986691. ISBN 978-961-6192-89-7.
 9. 9,0 9,1 Siter, Daniel (4. december 2021). »Rogaška Slatina pod kljukastim križem: enajstega aprila 1941 je nacistična svastika prvič zaplapolala z Zdraviliškega doma – današnjega Grand Hotela Rogaška«. Večer (sobotna priloga). str. 19. COBISS 91827715. ISSN 1580-2639. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 10. »SICRIS (Raziskave kulturnih formacij)«. SICRIS: Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji. 29. avgust 2023. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 11. »Na Alma Mater Europaea o svobodi govora«. MBREPORT.SI. 31. julij 2022. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 12. Cokan, Lidija (11. april 2023). »Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov še vedno zaprt za širšo javnost«. MMC RTV SLO. COBISS 148525571. ISSN 1581-372X. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 13. Knez, Jon (13. december 2022). »Nova razstava v Stalagu XVIII D v Melju«. Večer. COBISS 149434115. ISSN 1855-8380. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 14. 14,0 14,1 Kosmač, Gorazd (5. marec 2022). »Nacisti v Rogaški Slatini so v vsej svoji blaznosti merili lobanje in nosove«. COBISS 101065475. ISSN 1581-372X. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 15. Siter, Daniel (2021). Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941-1945. Ljubljana: Alma Mater Europaea - Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana. str. 460. COBISS 80553219. ISBN 978-961-6192-83-5.
 16. »Daniel Siter«. ResearchGate. 29. avgust 2023. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 17. »S TERENA – KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE V ROGAŠKI SLATINI«. Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. 3. november 2022. Pridobljeno 1. septembra 2023.
 18. R., B. (30. oktober 2022). »V spomin na mrtve komemoracije in maše ter pozivi k zmanjšanju porabe sveč«. Kozjansko.info: Spletni časopis Obsotelja in Kozjanskega. Pridobljeno 1. septembra 2023.
 19. »Daniel Siter na raziskovalnem delu v Arhivu Jugoslavije«. Alma Mater Europaea - ECM. 16. november 2023. Pridobljeno 19. novembra 2023.
 20. »Asist. Daniel Siter predaval na trilateralnem mednarodnem znanstvenem seminarju«. Alma Mater Europaea - ECM. 24. marec 2022. Pridobljeno 30. avgusta 2023.
 21. »"Najmanj, kar lahko storimo za žrtve vojne, je spomin na njih"«. MARIBOR24. 12. december 2023. Pridobljeno 10. januarja 2024.
 22. V., M. (16. april 2018). »Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha, 1941–1945«. Zgodovina.si. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 23. Čakš, Rok (23. april 2018). »Na razstavi "Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha" (foto)«. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 24. MRC Maribor (12. december 2022). »Otvoritev razstave "Iztrgati pozabi"«. MRC Maribor. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 25. »Daniel Siter avtor dveh razstav«. Alma Mater Europaea - ECM. 11. maj 2022. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 26. »Asist. Daniel Siter z govoroma sodeloval ob dnevu upora proti okupatorju«. Alma Mater Europaea - ECM. 5. maj 2022. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 27. »S TERENA – KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE V ROGAŠKI SLATINI«. Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. 3. november 2022. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 28. Veršič, Damjan (6. oktober 2022). »FOTO: V Melju so se spomnili nedolžnih vojnih žrtev med civilnim prebivalstvom«. Maribor24.si. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 29. »Raziskovalci Alma Mater ISH pripravili zanimiv panel«. Alma Mater Europaea - ECM. 17. marec 2022. Pridobljeno 29. avgusta 2023.
 30. »Daniel Siter: Prekmurje je edino slovensko ozemlje, ki ga je osvobodila izključno Rdeča armada«. Daniel Siter: Prekmurje je edino slovensko ozemlje, ki ga je osvobodila izključno Rdeča armada. 14. december 2023. Pridobljeno 10. januarja 2024.
 31. »#142 — Vzpon Hitlerja, svetovne vojne in zgodovina 20. stoletja (Daniel Siter)«. AIDEA podkast. 22. maj 2024. COBISS 194559491. Pridobljeno 3. junija 2024.
 32. »O vzponu Hitlerja v podcastu AIDEA«. Alma Mater Europaea - ECM. 24. maj 2024. Pridobljeno 3. junija 2024.
 33. Goznik, Majda (15. maj 2022). »Ptuj: Simbolični poklon vsem žrtvam nacističnega nasilja«. Štajerski tednik. Pridobljeno 30. avgusta 2023.
 34. 34,0 34,1 »Literatura o Rogaški Slatini«. Občina Rogaška Slatina. Pridobljeno 10. januarja 2024.
 35. »Druga edicija Siterjeve Rogaške Slatine pod kljukastim križem«. Alma Mater Europaea – ECM. 15. marec 2023. Pridobljeno 30. avgusta 2023.
 36. »Daniel Siter v prestižnem Muzeju zmage v Moskvi«. Alma Mater Europaea - ECM. 11. april 2024. Pridobljeno 20. aprila 2024.
 37. »5 000 шагов в бессмертие«. KPTB. 11. april 2024. Pridobljeno 20. aprila 2024.
 38. »Slovenski raziskovalec v prestižni Muzej zmage v Moskvi ponesel zgodovino mariborskega taborišča«. Maribor24.si. 23. april 2024. Pridobljeno 23. aprila 2024.
 39. »В Словении пройдет выставка об условиях содержания советских узников Шталага XVIII-D«. TASS. 23. april 2024. Pridobljeno 23. aprila 2024.
 40. Grobelšek, Maja (25. maj 2024). »V Moskvi razstava o mariborskem taborišču smrti«. Dnevnik. Pridobljeno 27. maja 2024.
 41. »Daniel Siter prejemnik občinskega priznanja«. Alma Mater Europaea – ECM. 26. julij 2022. Pridobljeno 1. septembra 2023.
 42. Strniša, Jože (12. avgust 2022). »Ljubezen in strast do zgodovine izvirata iz mojega otroštva: Daniel Siter, dobitnik priznanja občine Rogaška Slatina«. Rogaške novice. str. 10-11. COBISS 119485443. ISSN 1408-2179.
 43. »Daniel Siter: Zgodovina ni slaba učiteljica, mi smo slabi učenci«. Štajerski val. 31. januar 2023. COBISS 142407939. Pridobljeno 30. avgusta 2023.