Osrednjeslovenska regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Statistične regije Slovenije
Notranje selitve - priselitve v osrednjeslovensko statistično regijo in odselitve iz te regije, 2009

Osrednjeslovenska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Osrednjeslovenska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Regija meri 2.555 km2. Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa druga največja regija. Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti tudi dobra prometna povezanost, in to v vseh smereh, ter dejstvo, da se v tej regiji nahaja glavno mesto države. Ta gospodarsko najbolj razvita regija je po podatkih Statističnega urada RS v letu 2008 ustvarila 25-krat večji BDP kot zasavska regija ali dobro tretjino celotnega slovenskega BDP, od tega kar tri četrtine v storitvenih dejavnostih. Vrednost vlaganj v nova osnovna sredstva tukajšnjih podjetij, družb in organizacij z najmanj 20 zaposlenimi, merjena na prebivalca, je bil v letu 2009 trikrat večja od vrednosti vlaganj v pomurski regiji. O tem, da je regija z zaposlitvenega vidika pomembna tudi širše, govori dejstvo, da je število delovno aktivnih prebivalcev, zaposlenih v tej regiji, precej večje od števila delovno aktivnih prebivalcev, ki v tej regiji bivajo. Plače zaposlenih v podjetjih so v tej regiji najvišje (povprečna slovenska neto plača je v letu 2009 znašala 930 EUR, povprečna neto plača v tej regiji pa je bila za 100 EUR višja). Izobrazbeni potencial regije se kaže med drugim tudi v deležu oseb v starosti 25–64 let z višje- in visokošolsko izobrazbo; v letu 2009 jih je bilo 31,1 % ali največ v primerjavi z drugimi regijami. Ta regija je pomembna tudi zaradi razvojno-raziskovalne dejavnosti – tako zaradi obsega bruto domačih izdatkov, ki jih namenja za to dejavnost, kot tudi zaradi števila zaposlenih v tej dejavnosti. [1]

Osrednjeslovenska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 7. 2009
2.555
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2009
206,1
Število prebivalcev, 1. 7. 2009
526.636
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2009
40,6
Naravni prirast, 2009
2.165
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2009
4,1
Število učencev, 2009/2010
42.108
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2009
14,5
Število dijakov, 2009/2010
21.627
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2009
15,8
Število študentov, 2009/2010
30.190
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2009
17,7
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2009
279.692
Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 2009
11,9
Število zaposlenih oseb, 2009
258.910
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 2009
31,1
Število registriranih brezposelnih oseb, 2009
16.680
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2009
6,8
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2009
1.680
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2009
62,2
Število podjetij, 2009
52.463
Povprečna površina stanovanja, m2, 31. 12. 2009
76,0
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2008
13.479
BDP na prebivalca, EUR, 2008
26.118
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2007
65.003
Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 2009
22,9
Število cestnoprometnih nesreč, 2009
5.581
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2009
528
Število prenočitev turistov, 2009
806.823
Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 2009
444
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovna baza SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2011

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]