Predloga:S-začetek

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Začetek preglednice umeščene na sredini strani
Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

S-začetek oz. s-start je začetni del niza predlog za nasledstvena polja. Nadomešča prejšnje formate nasledstvenih tabel. V tem novem formatu se vsako nasledstveno polje začne z s-začetek oz. s-start in je zatorej ključna komponenta v novem sistemu. Če opaziš nasledstveno predlogo, ki ne ustreza temu standardu, prosim stopi v stik z WikiProjektom Standardizacija nasledstvenih polj.

Namen te strani je dokumentirati celoten sistem nasledstev, ki temelji na s-začetek in zagotoviti navodila za pravilno kreacijo in urejanje nasledstvenih polj. Stran je razdeljena v 3 večja poglavja: prvo je namenjeno kratkemu pregledu nasledstvenih predlog in razlago funkcije parametrov; drugo je namenjeno navodilom za kreacijo nasledstvenih polj; tretje poglavje pa podrobneje opisuje nasledstvena polja in podaja primere za njihovo uporabo. Popolni primeri nasledstvenih polj različnih zahtevnosti so podani na koncu.

Predloge obravnavane na tej strani[uredi kodo]

Predloga s-začetek se uporablja skupaj s preostalimi nasledstvenimi predlogami. Spodaj je seznam vseh nasledstvenih predlog, z izjemo predlog za glave (headers):

Prvih 5 predlog v seznamu je najosnovnejših za kreacijo nasledstvenih polj in so zato v Wikipediji najpogosteje uporabljene ; druge (z izjemo s-hou in s-line) so uporabljene kot zamenjava za eno izmed prvih petih, glede na okoliščine.

Predloga s-line ni opisana na tej strani.

Seznam predlog in njihovih parametrov z osnovnimi informacijami o njihovi uporabi lahko najdete v plonkceglcu WikiProjekta Standardizacija nasledstvenih polj.

Parametri[uredi kodo]

Vačina predlog deluje na podoben način: ime predloge je zapisano med dvema zavitima oklepajema, besedilo ali koda predloga pa se pojavi na strani. Osnovna razlika pri nasledstvenih predlogah je, da jih večina zahteva od urejevalca imena in titule/nazive, ali pa se bo v poljih za različne predloge pojavilo drugo besedilo.

To besedilo je vrinjeno v predloge s pomočjo parametrov, polj ki so med seboj ločena s pipo ( | ). Funkcija predloge je spremeniti izgled celic, ki jih te predloge kreirajo, običajno se doda posebej formatirano besedilo ali pa se spremeni že prisotno besedilo. Čeprav nekateri parametri preprosto sprejmejo željen tekst in se razlikujejo glede na svoje mesto znotraj predloge, imajo mnogi parametri imena ločena od besedila z enačajem ( = ); v prvem primeru morajo prazni parametri kljub vsemu biti vključeni, kadar se le-ta nahaja pred parametrom z vsebino, mnogi poimenovani parametri (ampak ne vsi) so lahko izpuščeni, če jih ne potrebujemo ne glede na njihovo pozicijo. Poleg tega, nekateri poimenovani parametri sploh ne zahtevajo besedila (vsebine); enostavna vključitev njihovega imena bo aktivirala neko funkcijo predloge. Prazni prostor (blank spaces) so lahko vrinjeni med besedilom in pipami, enačaji ter dvojnimi oklepaji - ampak to ni potrebno in je včasih celo zavajajoče.

V sledečem primeru je ime predloge "s-vac", "abeyance" je parameter brez besedila (vsebine) in "last" je parameter z imenom in besedilom (vsebino), v tem primeru znotraj dvojnih oglatih oklepajev namenjenih wikipovezavam.

{{s-vac|abeyance|last=[[Janez Kovač]]}}

Večina nasledstvenih predlog sprejema parametre; vključitev nekaterih je ključna za pravilno delovanje predlog, medtem ko je uporaba nekateri neobvezna. Predloge iz prejšnjega poglavja, ki ne sprejemajo parametrov, so le s-start/s-začetek in s-end/s-konec. Večina predlog za glave je tudi brez parametrov.

Parametrov je več različnih tipov. So parametri, ki dovoljujejo vkljčitev imen, titule in letnic, ki so lahko obvezne ali pa ne. Parameter row (vrstica) dovoljuje kreacijo kompleksnejših tabel in je opisan spodaj na tej strani. Parametri za titule spremenijo besedilo, ki se pojavi običajno v s-new, s-inc in v s-vac.

Navodila za uporabo[uredi kodo]

Nasledstvenih polj je več tipov, število kombinacij različnih prej omenjenih predlog je izredno veliko. Za začetek so predstavljena preprosta polja, v nadaljevanju pa je razloženo delovanje kompleksnejših polj z več zaporedji in več titulami.

Preprosta polja[uredi kodo]

Osnovni namen nasledstvenega polja je kako umestiti subjekt polja (oseba ali druga entiteta o kateri je napisan članek) v zaporedje ljudi (nasledstva), od tod pride tudi poimenovanje nasledstvena veriga. Zaradi tega večina polj vsebuje 3 osebe in sicer subjekt, njegovega prednika in naslednika.

Tipično nasledstveno polje je sestavljeno iz treh celic, ki so usmerjene od leve proti desni v istem vrstnem redu kot te tri osebe prevzemajo nasledstvo eden od drugega: leva celica poimenuje predhodnika, srednja poimenuje titulo subjekta in letnice službovanja (ime osebe je že omenjeno v naslovu članka in se tu ne ponavlja), desna celica poimenuje naslednika.

Kreiranje polj preprosto sledi isti vrstni red. Najprej je na vrsti prednik (predloga s-bef), nato titula z letnicami (predloga s-ttl), potem pa še naslednik (predloga s-aft). Seveda ne smete pozabiti, da se vsako nasledstveno polje odpre z predlogo s-začetek in konča z s-konec. Vsak ukaz naj bo v svoji vrstici.

Poglejte ta diagram.

Vnesi začetno polje tako, da program prepozna tabelo:
{{s-začetek}} oz. {{s-start}}
Vnesi ime prednika:
{{s-bef|before=[[Vnesi prednika tukaj]]}}
Vnesi titulo/naziv osebe za katero ustvarjaš članek:
{{s-ttl|title=[[Vnesi naziv tukaj]]
Vnesi tudi obdobje v katerem je subjekt imel imenovano titulo/naziv (lahko tudi v isti vrstici):
|years=Vnesi začetni datum tukaj – Vnesi končni datum tukaj}}
Vnesi ime naslednika:
{{s-aft|after=[[Vnesi naslednika tukaj]]}}
Ko je to zaključeno, vtipkaj še:
{{s-konec}} oz. {{s-end}}

Tukaj je primer pisanje kode za članek o Henriku VIII. Angleškem. Koda:

{{s-start}}
{{s-bef|before=[[Henrik VII.]]}}
{{s-ttl|title=[[Seznam britanskih kraljev|Angleški kralj]]
|years=22. april 1509 – 28. januar 1547}}
{{s-aft|after=[[Edvard VI.]]}}
{{s-end}}

...bo naredila spodnji izpis:
Predhodnik: 
Henrik VII.
Angleški kralj
22. april 1509 – 28. januar 1547
Naslednik: 
Edvard VI.

Imena prednika, naslednika in titule so znotraj oglatih oklepajev kar omogoča direktno povezavo do člankov. Poleg tega je priporočljivo, da wiki-povežete imena v poljih tudi, če članka še nimajo ustvarjenega (to povzroči rdečo povezavo). Obstaja nekaj izjem, ki so navedene v Smernicah.

Če je le mogoče vključite obdobje lastništva titule za opisano osebo; če datumi niso zanesljivi, uporabi predlogo {{s-ref}} za vključitev referenc, ki podpirajo navedene datume (za podrobnosti glej ustrezno poglavje). Datumom ne dajaj wikipovezav razen v nekaterih primerih, ki so opisani v Smernicah.

Napredna polja[uredi kodo]

Veliko oseb kot so to monarhi, ministrski predsedniki, poslovneži, ugledni znanstveniki in športniki imajo v svojem življenju več vrst službovanj in/ali titul. Ker je nesmiselno kreirati ločena polja za vse njihove titule, jih vključujemo v eno samo nasledstveno polje. Zato ima vsak članek samo eno polje na koncu članka, kar je lažje za nadzorovanje in tudi lepše izgleda.

V nekaterih primerih se nasledstveno polje sestoji iz več ločenih vrstic, ki so narejene po vzorcu preprostih polj iz prejšnjega poglavja; zato tudi njihova kreacija sledi istim pravilom. Edina razlika je v tem, da posebno pozornost namenimo umestitvi in vrstnemu redu omenjenih preprostih polj ter vključevanju {{s-break}} (predloga za "|-").

V drugih primerih je oseba lahko nasledila več kot eno titulo od enega posameznika, in/ali predala več titul drugi osebi. Več ločenih kron v Kraljestvih Britanske zveze narodov (Commonwealth Realms) ima ena sama kraljica, dober primer je (glej Elizabeta II. Britanska). Mogoče je tudi, da ena oseba lahko prevzame službo od dveh različnih ljudi ali pa združi več različnih titul v eno, ki jo potem preda svojemu nasledniku.

Za te in podobne scenarije, je omogočeno z uporabo naprednih funkcij kreiranje navigacijskih polj, ki pregledno prikažejo te povezave. Sistem za napredna polja je rahlo drugačen od preprostih polj prikazanih v prejšnjem poglavju, zanaša uporabo predloge {{s-break}}, kot tudi na pravilno štetje vrstic.

Štetje vrstic[uredi kodo]

V bistvu je format sledeč: če polje v tabeli zavzema več kot eno vrstico, se lahko določi (z vključitvijo parametra row) koliko vrstic točno bo za imenom predloge (s-...) in pred drugim vsakim drugim parametrom. To lahko storite z vtipkanjem:

{{s-...|row=Vnesi št. vrstic tukaj|...}}

Številka ustreza številu vrstic, ki jih ime ali titula prekriva preko drugih vrtic, kot nasprotje točno določeni višini celice. Z drugimi besedami, če je na primer vsem trem celicam v vrstici določen parameter "rows=2", se bo polje prikazala takšno, kot če rows parameter ne bi določili, ker je sorazmerje višin teh celic vsem enako.

Titule v nasledstvenih poljih so običajno naštete v vrstnem redu tako, da je na vrhu najstarejša prejeta titula, ampak možne so tudi druge oblike. Pomembnejše nasledstvene titule morajo biti omenjene; povezane titule so lahko v isti celici; nekatere podrejene titule so lahko izpuščene. (Za več informacij glej Smernice.)

{{s-break}} (znak "|-")[uredi kodo]

V preteklosti z uporabo "|-" ni bilo problema. Kakorkoli, za izboljšanje izgleda PDF in knjig uporabite prosim namesto tega {{s-break}} in zamenjajte katerikoli pojavo "|-", ki ga opazite z predlogo "{{s-break}}".

V teoriji je potrebno za delovanje polj umestiti "|-" med vsako vrstico v polju, tudi v primeru ko je vsaka celica omejena na svojo vrstic. Kakorkoli, "|-" je že vključen v večino predlog in jih zato ni potrebno dodajati v polja, ki se sestojijo iz eno-vrstičnih vrstic, z izjemo predlog {{s-vac}} in {{s-non}}: če se vrstica konča z eno izmed teh dveh predlog, moraš umestiti ta znak ali pa računalnik ne bo prepoznal nove vrstice. Podobno je to kadar se vrstica začne s predlogo {{s-vac}}, ta znak je v tem primeru potrebno umestiti pred to vrstico.

Vendar so stvari drugačne pri kompleksnejših tabelah, ki vključujejo več-vrstične celice, ki vsaka prekriva več vrstic. Kreirajo se zapleteni vzorci in računalniku ni vedno enostavno prikazati vse vrste pravilno. Zato je v teh primerih tako pomembna predloga {{s-break}}. In čeprav njena umestitev med večino vrsticami ni potrebna, je zaželeno, da se v tabeli uporablja redundantno (za vsak primer) - bolje to kot pa kreirati nedelujočo tabelo, kjer je težko najti napako.

Čeprav je umestiti predlogo {{s-break}} med vsakim parom vrstic v polju varna opcija, je seveda bolje izogniti se takšni praksi, kolikor je to mogoče. Tukaj sledi nekaj preprostih nasvetov, ki lahko omejijo njeno redundantno uporabo na minimum, ne da bi povzročili napake:

 • Ko razmišljate o umestitvi predloge {{s-break}}, je treba biti pozoren na prisotnost ali odsotnost nasledstvenih predlog v vrstici. To pomeni, predloga za več-vrstično celico je vedno umeščena na vrstico, iz katere se celica začne. Zato ima ta vrstica predlogo za to celico, medtem ko jo druge vrstice, ki si delijo celico, nimajo.
V spodnjem primeru vidite, da predloga {{s-break}} ni prisotna med prvo in drugo vrstico, in še pomembneje - med drugo in četrto vrstico:

{{s-začetek}}
{{s-bef|before=}}
{{s-ttl|title=titula1|years=}}
{{s-aft|after=}}
{{s-bef|rows=2|before=}}
{{s-ttl|title=titula2|years=}}
{{s-aft|rows=3|after=}}
{{s-break}}
{{s-ttl|title=titula3|years=3}}
{{s-break}}
{{s-bef|before=}}
{{s-ttl|titula4|years=}}
{{s-bef|before=}}
{{s-ttl|titula5|years=}}
{{s-aft|after=}}
{{s-konec}}

Predhodnik: 
titula1 Naslednik: 
Predhodnik: 
titula2 Naslednik: 
titula3
Predhodnik: 
titula4
Predhodnik: 
titula5 Naslednik: 

 • Kadar se le predhodnikova celica vrstice razteza med omenjeno vrstico in prejšnjo vrstico (ni važno če se nadaljuje v spodnjo vrstico), predloge {{s-break}} ni potrebno vrivati med to vrstico in prejšnjo. Podobno je tudi, če le naslednikova celica prekriva več vrstic in se začne v vrstici nad prej omenjeno - predloga {{s-break}}, ki bi sledila parametru s-ttl omenjene vrstice, je lahko izpuščena. Situacija je še enostavnejša z več-vrstično celico titule (redkejši primer), ker spremebe vrstic nanjo običajno direktno ne vplivajo. Na splošno je računalniku lažje ločevati vrstice takrat kadar manjka le ena predloga v vrstični trojici.
 • Vedno uporabi gumb predogled predno shraniš spremembe. Če nisi prepričan o vključitvi {{s-break}}, jih lahko poskusiš najprej umakniti in si potem predogledati stran; če ima nasledstveno polje napako, bo le-ta vidna na prvi pogled. Velja si zapomniti, da ima vsaka vrstica v polju 3 celice, vsaka vrstica in stolpec naj bi se popolnoma poravnale, obe stranski koloni naj bi imeli isto širino, ki je običajno malo ožja od srednje kolone

Oglej si spodnji primer. V prvem primeru (levo), je predloga {{s-break}} uporabljena za ločevanje vske vrstice od prejšnje in sledeče. V drugi verziji (desno), je predloga {{s-break}} uporabljena le tolikokrat kot je potrebno, da polje pravilno deluje: nikoli. Rezultat je v obeh primerih popolnoma enak in se ga lahko vedi spodaj pod kodo.

{{s-začetek}}
{{s-bef|before=Marija}}
{{s-ttl|rows=2|title=Predsednik Balkana|years=1982–1992}}
{{s-aft|after=Vilko}}
{{s-break}}
{{s-bef|rows=2|before=Nikolaj}}
{{s-aft|after=Vilko}}
{{s-break}}
{{s-ttl|title=Kralj Nove Zelandije|years=1990–1997}}
{{s-aft|after=Helena}}
{{s-break}}
{{s-bef|before=Borut}}
{{s-ttl|title=Kralj Azije|years=1990–danes}}
{{s-inc|rows=2|heir=Lojze}}
{{s-break}}
{{s-bef|before=Janez}}
{{s-ttl|title=Guverner Bornea|years=2003–danes}}
{{s-end}}

{{s-začetek}}
{{s-bef|before=Marija}}
{{s-ttl|rows=2|title=Predsednik Balkana|years=1982–1992}}
{{s-aft|after=Vilko}}
{{s-bef|rows=2|before=Nikolaj}}
{{s-aft|after=Edgar}}
{{s-ttl|title=Kralj Nove Zelandije|years=1990–1997}}
{{s-aft|after=Helena}}
{{s-bef|before=Borut}}
{{s-ttl|title=Kralj Azije|years=1990–danes}}
{{s-inc|rows=2|heir=Lojze}}
{{s-bef|before=Janez}}
{{s-ttl|title=Guverner Bornea|years=2003–danes}}
{{s-end}}

Predhodnik: 
Marija
Predsednik Balkana
1982–1992
Naslednik: 
Vilko
Predhodnik: 
Nikolaj
Naslednik: 
Edgar
Kralj Nove Zelandije
1990–1997
Naslednik: 
Helena
Predhodnik: 
Borut
Kralj Azije
1990–danes
Trenutni nosilec naziva
Dedič:
Lojze
Predhodnik: 
Janez
Guverner Bornea
2003–danes

Podrobnejši opis nasledstvenih predlog[uredi kodo]

To poglavje vsebuje podrobnejše opise nasledstvenih predlog s podatki o okoliščinah v katerih se uporabljajo in primere njihove uporabe. Pet osnovnih predlog ni vključenih, ker je njihova funkcija standardna (glej prejšnje poglavje), njihovi parametri pa so dokumentirani ločeno spodaj na tej strani.

Predloge so v poglavljih razčlenjene glede na njihovo umestitev v nasledstvenih poljih.

Predloge za prednik/naslednik (predecessor/successor)[uredi kodo]

To so predloge, ki se uporabljajo kot zamenjava za s-bef in/ali s-aft, ko nasledstveno polje ni v formatu "prednik-subjekt-naslednik" - na začetku ali koncu nasledstvene verige in pri nezasedenem mestu. V to kategorijo spadajo 4 predloge: s-new, s-non, s-inc, in s-vac.

S-new[uredi kodo]

S-new se uporablja namesto s-bef na začetku nove nasledstvene verige, kjer pred subjektom ni prednika za določeno naziv/titulo. Nazivi so lahko kreirani kadarkoli iz kateregakoli razloga: z ustanovitvijo novih držav, v času političnih reform, ob ustanavljanju novih političnih strank, izobraževalnih ustanov, volilnih okrajev/okrožij ali katerih drugih pravnih oseb.

Preprosta uporaba {{s-new}} bo ustvarila navadno "Nov naziv" (new title) celico. Z uporabo parametrov lahko za naslov spremeniš: "creation" ustvari celico "Nova podelitev" (new creation) namesto celice "Nov naziv", "party" ustvari celico "Nova politična stranka", itd. (glej dokumentacijo predloge za popolni seznam). Na voljo je tudi parameter "reason", ki nudi možnost razlage za kreacijo naziva - le ta naj bo kratka opomba.

Tukaj so trije primeri uporabe predloge S-new vzete iz članka Alfred Deakin, Anthony Ashley-Cooper, prvi Grof Shaftesburijski in Robert Walpole:

{{s-začetek}}
{{s-new}}
{{s-ttl|title=[[Avstralski državni tožilec]]|years=1901–1903}}
{{s-aft|after=[[James Drake]]}}
{{s-new|creation}}
{{s-ttl|title=[[Grof Shaftesburijski]]|years=1672–1683}}
{{s-aft|after=[[Anthony Ashley-Cooper, drugi Grof Shaftesburijski|Anthony Ashley-Cooper]]}}
{{s-new|first|reason=Nihče ni bil prej priznan}}
{{s-ttl|title=[[Predsednik vlade Združenega kraljestva]]|years=4.april 1721 – 11.februar 1742}}
{{s-aft|after=[[Spencer Compton, prvi Grof Wilmingtonski|Grof Wilmingtonski]]}}
{{s-konec}}

Bo izgledalo takole:

Nov naziv Avstralski državni tožilec
1901–1903
Naslednik: 
James Drake
Nova podelitev Grof Shaftesburijski
1672–1683
Naslednik: 
Anthony Ashley-Cooper
Prvi
Nihče ni bil prej priznan
Predsednik vlade Združenega kraljestva
4.april 1721 – 11.februar 1742
Naslednik: 
Grof Wilmingtonski

S-non[uredi kodo]

Predloga s-non je nasprotna predlogi s-new: uporablja se za označevanje konca nasledstvene verige in nadomešča predlogo s-aft , ki opisuje naslednikovo celico. Vse nazive/titule se prej ali slej končajo in tiste, ki so danes še aktivne, bo zagotovo v prihodnosti doletela ista usoda.

Obstaja veliko vzrokov za ukinitev naziov in jih je težje opisati kot vzroke za njihov nastanek. Zato je s-non odprta predloga, ki z uporabo parametra "reason" dovoljuje vnašanje praktično kateregakoli sporočila (parameter "reason" ne sme biti izpuščen). Zaželjeno je, da so ta sporočila čim krajša. Uporablja se več vrst oznak katerih uporabo narekujejo smernice, npr.: "Izumrli" (extinct) in "Združen v Kroni" (merged in the Crown) za plemstvo, "Službovanje ukinjeno" (office abolished) za službovanja in "Ukinitev okraja" (district eliminated) za volilna okrožja.

Predlogi S-non mora v zapletenejših tabelah slediti znak |-, saj se lahko pojavi napaka pri prikazu nasledstvenih polj. Uporaba tega znaka ni nujna, če je podan razlog (reason), ker uporaba tega parametra že vključuje znak |.

Tukaj sledijo trije primeri uporabe Predloga:S-non, vzeti iz člankov Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten of Burma, Ulrik II. Celjski in John Quincy Adams:

{{s-začetek}}
{{s-bef|before=[[Archibald Wavell|Vikont Wavell]]}}
{{s-ttl|title=[[Podkralj Indije]]|years=1947}}
{{s-non|reason=Službovanje ukinjeno}}
{{s-bef|before=[[Friderik II. Celjski]]}}
{{s-ttl|title=[[Celjski Grofje|Grof Celjski]]|years=1454 - 9. november 1456}}
{{s-non|reason=Izumrli}}
{{s-bef|before=[[James L. Hodges]]}}
{{s-ttl|title=Član [[kongresni okraji Massachusettsa|12. kongresnega okraja Massachusettsa]]|years=1833–1843}}
{{s-non|reason=Ukinitev okraja}}
{{s-konec}}

Bo izgledalo takole:

Predhodnik: 
Vikont Wavell
Podkralj Indije
1947
Službovanje ukinjeno
Predhodnik: 
Friderik II. Celjski
Grof Celjski
1454 - 9. november 1456
Izumrli
Predhodnik: 
James L. Hodges
Član 12. kongresnega okraja Massachusettsa
1833–1843
Ukinitev okraja

S-inc[uredi kodo]

S-inc se uporablja namesto s-aft takrat kadar je subjekt sedanji nosilec naziva in se zato naslednika ne vpisuje. Za vse nasledstvene verige, ki se še niso končale, obstajajo sedanji nosilci naziva (incumbent) z izjemo tistih, ki so trenutno nezasedene (vacant).

Z uporabo predloge s-inc, {{s-inc}}, se bo skreirala enostavna celica "Trenutni nosilec naziva" (incumbent). Obstajata dve parametra, ki lahko spremenita vsebino te celice, če je le-ta neprimeren: "recent" ustvari celico "najnovejši" (most recent) primerno za najnovejše prejemnike nagrad in volilnih kandidatov, "current" pa ustvari celico "Trenutni nosilec" (current holder) za nosilce rekordov in trofej. Skupaj s prej omenjenima obstaja še parameter "heir", ki omogoča vključitev imena dediča sedanjega nosilca naziva in parameter "heir-type", kjer lahko navedete naziv/titulo ali status dediča (običajno "Zakoniti dedič" - heir apparent ali "Morebitni dedič" - heir presumptive).

Tukaj sledijo 3 primeri uporabe Predloga:S-inc, vzete iz članka Angela Merkel, John McCain, Juan Carlos I. in Dejan Zavec:

{{s-začetek}}
{{s-bef|before=[[Gerhard Schröder]]}}
{{s-ttl|title=[[Kancler Nemčije|Nemški kancler]]|years=2005–danes}}
{{s-inc}}
{{s-bef|before=[[George W. Bush]]}}
{{s-ttl|title=[[Seznam predsedniških kandidatov Republikanske stranke|Predsedniški kandidat Republikanske stranke]]|years=2008}}
{{s-inc|recent}}
{{s-break}}
{{s-vac|last=[[Alfonso XIII de Borbón|Alfonso XIII]]}}
{{s-ttl|title=[[seznam kraljev Španije|Španski kralj]]|years=22.november 1975 – danes}}
{{s-inc|heir=[[Felipe de Borbón y Grecia|Kronski princ Felipe]]}}
{{s-bef|[[Primož Kozmus]]}}
{{s-ttl|title=[[Slovenski športnik leta]]|years=2010}}
{{s-inc|current}}
{{s-konec}}

Bo izgledalo takole:

Predhodnik: 
Gerhard Schröder
Nemški kancler
2005–danes
Trenutni nosilec naziva
Predhodnik: 
George W. Bush
Predsedniški kandidat Republikanske stranke
2008
Najnovejši
Nezasedeno
Zadnji nosilec naziva
Alfonso XIII
Španski kralj
22.november 1975 – danes
Trenutni nosilec naziva
Dedič:
Kronski princ Felipe
Predhodnik: 
Primož Kozmus
Slovenski športnik leta
2010
Trenutni nosilec

S-vac[uredi kodo]

S-vac se lahko uporablja namesto predlog s-bef ali s-aft (ali obeh v isti vrstici). Njen namen je označiti prekinitve v nasledstvenih verigah, prvenstveno za nezasedenost (prosto delovno mesto). Službovanje/titula/naziv sta lahko nezasedena določeno obdobje med katerim je vladarko mesto prazno - tako obdobje je znano kot medvladje (interregnum). Nezasedenost mest se pojavlja pri večini vrst službovanj, moramo pa tukaj opozoriti, da se ta izraz ne uporablja ob predaji naslovov - t.j. ko je konec enega mandata, naslednik pa še ni prevzel službovanja.

Uporabljata se dve osnovni verziji predloge s-vacin vsaka zahteva parameter. Verzija za celico prednika uporablja parameter "last", kjer lahko vnašate ime nosilca naziva pred nezasedenostjo. Verzija za celico naslednika uporablja parameter "next". Poleg tega so na voljo parametri, ki spremenijo sporočilo "Nezasedeno" (vacant) glede na specifične okoliščine: "commission" izpiše oznako "In commission", "suspended" izpiše "Suspendirano". Za celotni seznam parametrov glej dokumentacijo predloge s-vac.

Ločeno od standardnega urejanja s-vac sta na voljo tudi dve verziji za primere ko so nosilci naziva nepoznani. Tako se ustvari prekinitev v nasledstvenih verigah, čeprav so bile titule/nazivi dejansko zasedeni ves čas. V teh primerih se parametra "last" in "next" nadomestita z "unknlast" in "unknnext", medtem ko se parameter "unknown". Na ta način lahko bralci sledijo verigi čeprav je le-ta neopolna.

Za vse 4 verzije obstaja tudi neobvezen parameter "as" pri spremembah poimenovanja naziva (glej ustrezno poglavje spodaj na tej strani), kot tudi parameter "reason" kjer lahko vnesete kratko razlago za nezasedenost.

Bodite pozorni na to, da mora pred (celica prednika) in po (celica naslednika) vsaki uporabo s-vac biti uporabljen znak |-, ker se lahko nasledstvena polja drugače nepravilno prikazujejo. Izjema sta le čisto prva in zadnja vrstica vsake tabele (vključno z glavami in ostalimi predlogami).

Tukaj sledijo 4 primeri uporabe Predloga:S-vac vzete iz člankov Charles, waleški princ, Spencer Compton, 1st Earl of Wilmington, Karel I. Angleški in Winston Churchill:

{{s-začetek}}
{{s-vac|last=[[Edvard VIII. Britanski|Edward]]}}
{{s-ttl|title=[[Valižanski princ]]|years=26.julij 1958 – danes}}
{{s-inc|heir=[[Princ William|William]]}}
{{s-bef|before=[[Thomas Trevor, 1st Baron Trevor|The Lord Trevor]]}}
{{s-ttl|title=[[Lord Privy Seal]]|years=1730}}
{{s-vac|commission|next=[[William Cavendish, 3rd Duke of Devonshire|The Duke of Devonshire]]}}
{{s-break}}
{{s-bef|before=[[Jakob I. Angleški|Jakob I/VI]]}}
{{s-ttl|title=[[Seznam angleških kraljev|Angleški kralj]]|years=27.marec 1625 – 30.januar 1649}}
{{s-vac|next=[[Charles II of England|Charles II]]|reason=[[English Commonwealth]]}}
{{s-break}}
{{s-vac|unknown|unknlast=[[Herbert Henry Asquith]]}}
{{s-ttl|title=[[Rektor univerze v Aberdeenu]]|years=1914–1918}}
{{s-aft|after=[[Weetman Pearson, 1st Viscount Cowdray|The Viscount Cowdray]]}}
{{s-konec}}

Bo izgledalo takole:

Nezasedeno
Zadnji nosilec naziva
Edward
Valižanski princ
26.julij 1958 – danes
Trenutni nosilec naziva
Dedič:
William
Predhodnik: 
The Lord Trevor
Lord Privy Seal
1730
In commission
Naslednji nosilec naziva
The Duke of Devonshire
Predhodnik: 
Jakob I/VI
Angleški kralj
27.marec 1625 – 30.january 1649
Nezasedeno
Naslednji nosilec naziva
Charles II
Neznano
Zadnji znani nosilec naziva
Herbert Henry Asquith
Rektor univerze v Aberdeenu
1914–1918
Naslednik: 
The Viscount Cowdray

Nazivi in službovanja[uredi kodo]

Edina predloga namenjena nazivu/tituli poleg predloge s-ttl je predloga s-tul in je namenjena titularnim nazivom ali nazivom/položajem za katere se izraža zahteva po lastništvu. Za druge oblike in funkcije predloge s-ttl, glej poglavje "Dodatne funkcionalnosti".

S-tul[uredi kodo]

S-tul se uporablja namesto s-ttl, ko želimo poudariti, da ima oseba naziv (običajno se nanaša na vladanje), nima pa oblasti, ki se običajno povezuje z nazivom. Običajno ima lahko dve obliki: titularni vladarji in pretendenti.

 • Titularni vladarji so ljudje, ki imajo zakonito pravico do naziva kot je to v primeru Ludvika XVII. Francoskega - dedič je postal v času Francoske revolucije. Na splošno, naziv titularnega vladarja bo nekdo ponovno podedoval. Običajno je le ena titularna zahteva za posamezen naziv.
 • Pretendenti so ljudje, ki imajo ali pa nimajo zakonito pravico do naziva. Pretendenti niso vedno dedni kot so običajno titularni vladarji in jih lahko en naziv zahteva več naenkrat (kot so bili to francoski legitimisti in orleanisti).

S-tul se uporablja za zgoraj opisane primere, osnovna razlika s predlogo s-ttl je: v celici se nad nazivom pojavita besedici "Titularni naziv", različen je tudi format. Za razliko od obveznega parametra "title" in neobveznega (ampak osnovnega) parametra "years" (kot tudi povsod prisotnega parametra "rows"), ta predloga nima dodatnih parametrov.

Tu sledi primer uporabe Predloga:S-tul, vzet iz članka Nikolaj II. Ruski:

{{s-začetek}}
{{s-new|loss}}
{{s-tul|title=[[seznam ruskih carjev|Ruski car]]|years=15. marec 1917 – 17.julij 1918}}
{{s-vac|next=[[Cyril Vladimirovitch]]}}
{{s-konec}}

Bo izgledalo takole:

Izguba naziva — TITULAREN NAZIV —
Ruski car
15. marec 1917 – 17.julij 1918
Nezasedeno
Naslednji nosilec naziva
Cyril Vladimirovitch

Dodatne funkcionalnosti[uredi kodo]

Ker je namen nasledstvenih polj zgoščeno podajanje uporabnih informacij, obstajajo tudi parameteri, ki dovoljujejo vnos podatkov v polja poleg že prej opisanih zmogljivosti nasledstvenih predlog. As the purpose of succession boxes is to succinctly convey useful information to the readers, there exist parameters that allow the introduction of data into the boxes beyond the already examined capabilities of the succession templates. Tu je 7 parametrov: parameter "as", ki se uporablja v celicah predhodnika in naslednika ter skupina "regenti" skupaj s parametri "alongside", "lords", "creation" in "dynasty" za sredinsko celico z nazivom/titulo. Vsi so neobvezni.

"As" parameter[uredi kodo]

Parameter as, ki jih lahko najdemo v predlogah s-bef, s-aft in s-vac se uporablja za obveščanje bralca o spremembi v poimenovanju naziva glede na prejšnjega ali naslednjega nosilca. V teh primerih, čeprav naziv bolj ali manj ohranja isto moč in nasledstvena veriga ni prekinjena, se poimenovanje naziva razlikuje. Ker se bralci lahko zbegajo, ko vidijo, da se naziv v nasledstveni verigi nenadoma zamenja, se uporablja parameter "as", ki jih pripravi na neizogibno spremembo v obeh smereh. Doda se lahko v celico predhodnika ali naslednika.

Opomba: določene spremembe v poimenovanju nazivov, kot je "Kraljica" namesto "Kralj" ni potrebno pojasnjevati s parametrom "as".

Tukaj sledi nekaj primerov uporabe "parametra as" vzetih iz člankov Ludvik XVIII. Francoski in Napoleon I.:

{{s-začetek}}
{{s-bef|before=[[Napoleon I.]]|as=[[Seznam francoskih kraljev|Francoski cesar]]}}
{{s-ttl|title=[[Seznam francoskih kraljev|Kralj Francije]] in [[Seznam naverrenskih kraljev|Navarre]]
|years=6.april 1814 – 20.marec 1815}}
{{s-aft|after=[[Napoleon I.]]|as=[[Seznam francoskih kraljev|Francoski cesar]]}}
{{s-bef|before=[[Ludvik XVIII. Francoski|Ludvik XVIII]]|as=Kralj Francije in Navarre}}
{{s-ttl|title=[[Seznam francoskih kraljev|Francoski cesar]]|years=1 March 1815 – 22 June 1815}}
{{s-aft|after=[[Napoleon II.]]}}
{{s-konec}}

Bo izgledalo takole:

Predhodnik: 
Napoleon I.
kot Francoski cesar
Kralj Francije in Navarre
6.april 1814 – 20.marec 1815
Naslednik: 
Napoleon I.
kot Francoski cesar
Predhodnik: 
Ludvik XVIII
kot Kralj Francije in Navarre
Francoski cesar
1 March 1815 – 22 June 1815
Naslednik: 
Napoleon II.

"Regenti" parameter[uredi kodo]

To je skupina 6-ih parametrov, ki so uporabljeni izključno v predlogi s-ttl z namenom, da se pokaže na obdobja regentstva in druga skupna službovanja in nazive/titule. Ta označba se nanaša na zasedbo iste službe in ne podobne (kot je to v primeru parlamentarnih sedežev v naslednjem poglavju pri parametru "alongside"). Vsaka celica podpira do 3 regente, katerih imena so lahko posamično vnešena v parametre "regent1", "regent2" in "regent3"; če je regentov manj kot 3, uporabite samo prvega ali prva dva parametra.

Vsakemu regentu pripada ustrezen parameter za leta v katerih je opravljajl službo skupaj z drugimi subjekti: "years1", "years2" in "years3". Če ima regent naziv skozi celo obdobje subjekta, letnice niso potrebne. Vrstni red regentov naj bo kronološki, najprej navedite najbolj zgodnjega; če je ima regent službovanje med celotnim obdobjem subjekta (brez datumov regentstva), bi ta regent moral imeti prednost.

Tukaj sledijo primeri uporabe parametera "regenti" :

{{s-začetek}}
{{s-bef|before=Tukaj vnesi predhodnika}}
{{s-ttl|title=Vnesi naziv osebe tukaj|years=Vnesi leta tukaj
|regent1=Vnesi ime ali naziv prvega (ali edinega) regenta|years1=Vnesi leta prvega regenta
|regent2=Vnesi ime ali naziv drugega regenta|years2=Vnesi leta drugega regenta
|regent3=Vnesi ime ali naziv tretjega regenta|years3=Vnesi leta tretjega regenta}}
{{s-aft|after=Tukaj vnesi naslednika}}
{{s-konec}}

Bo izgledalo takole:

Predhodnik: 
Philip
Kraljica Antarktike
1889–1914
z Philip (1889–1897)
Anthony (1889–1895)
Elizabeta (1895–1897)
Naslednik: 
Margareta

"Alongside" parameter[uredi kodo]

Namen parametra "alongside", ki se uporablja v predlogi s-ttl, je prikaz podatkov subjekta, ki je služboval v parlamentu ali kongresu za isto volilno okrožje, okraj, državo ali katerokoli drugo volilno enoto, kadar se v enoti tradicionalno voli več kot enega predstavnika. Največje število imen je enako ali večje kot število sedežev v omenjeni enoti minus 1 in je odvisno od dolžine subjektovega mandata. Za ta parameter se ne uporablja parameter years in imena so ločena samo z vejico; za izboljšanje izgleda polja lahko uporabite novo vrstico (<br />).

Tukaj sledi primer uporabe parametra "alongside" vzetega iz članka John F. Kennedy:

{{s-začetek}}
{{s-bef|before=[[Henry Cabot Lodge, Jr.]]}}
{{s-ttl|title=[[Seznam senatorjev ZDA|Senator iz Massachusettsa]]
|years=3.januar, 1953 – 22.december, 1960|alongside=[[Leverett Saltonstall]]}}
{{s-aft|after=[[Benjamin A. Smith]]}}
{{s-konec}}

Bo izgledalo takole:

Predhodnik: 
Henry Cabot Lodge, Jr.
Senator iz Massachusettsa
3.januar, 1953 – 22.december, 1960
Služboval ob: Leverett Saltonstall
Naslednik: 
Benjamin A. Smith

"Lords" parameter[uredi kodo]

Parameter "lords", ki se ga tudi uporablja samo v predlogi s-ttl, obvešča, da je oseba član Lordske zbornice in podaja tudi obdobje članstva. Ta leta so vnešena v parametru "lords", njihova vključitev pa je obvezna, če jih želite pravilno prikazati. Ker so bili vsi peri (najvišji plemiči) v angleškem, škotskem plemstvu in plemstvu Združenega kraljestva avtomatsko upravičeni do sedeža v Zbornici pred reformo Lordske zbornice l.1999, so se leta njihovega članstva ujemala z leti posedovanja plemiškega naziva, ki jim je zagotavljal njihov sedež. Zato lahko parameter "lords" izpustimo za subjekte, katerih nazivi pripadajo prej omenjenu plemstvu. Na drugi strani pa je parameter uporaben za:

 • voljene člane plemstva v Lordsko zbornico (representative peers)
 • plemstvo, ki je izgubilo svoje sedeže l.1999
 • plemstvo katerega najstarejši nazivi so se uporabljali na Škotskem in Irskem in katerih sedeže so imeli zaradi mlajših nazivov (pred l.1999)
 • Škofi angleške cerkve, ki so vstopili v Zbornico po l.1999 (z izjemo nadškofa iz Canterburya in Yorka anter škofov iz Londona, Durhama in Winchesterja, ki so bili ex officio člani Lordske zbornice)

Tukaj sledijo 4 primeri uporabe parametra "lords" vzetih iz člankov John Spencer-Churchill, 11. vojvoda Marlboroughski, Charles Alan Andrew Cathcart, 7. grof Cathcarta in Kenneth William Stevenson:

{{s-začetek}}
{{s-bef|before=[[John Spencer-Churchill, 10. vojvoda Marlboroughski|John Spencer-Churchill]]}}
{{s-ttl|title=[[Vojvoda Marlboroughski]]|years=1972–danes|lords=1972–1999}}
{{s-inc|heir=[[Jamie Spencer-Churchill, markiz Blandfordski|Charles Spencer-Churchill]]}}
{{s-bef|before=[[Alan Cathcart, 6. grof Cathcarta|Alan Cathcart]]}}
{{s-ttl|title=[[Grof Cathcartski]]|years=1999–danes|lords=2007–danes}}
{{s-inc}}
{{s-bef|before=[[Timothy John Bavin]]}}
{{s-ttl|title=[[Portsmouthski škof]]|years=1995–danes|lords=2005–danes}}
{{s-inc}}
{{s-konec}}

Bo izgledalo takole:

Predhodnik: 
John Spencer-Churchill
Vojvoda Marlboroughski
1972–danes
Član lordske zbornice
(1972–1999)
Trenutni nosilec naziva
Dedič:
Charles Spencer-Churchill
Predhodnik: 
Alan Cathcart
Grof Cathcartski
1999–danes
Član lordske zbornice
(2007–danes)
Trenutni nosilec naziva
Predhodnik: 
Timothy John Bavin
Portsmouthski škof
1995–danes
Član lordske zbornice
(2005–danes)
Trenutni nosilec naziva

"Creation" in "dynasty" parametra[uredi kodo]

"Creation" in "dynasty" tvorita po izgledu enaka parametra, njuna uporaba pa se razlikuje. Parameter "creation" pomaga ohranjati sled pri nasledstvih plemstva za nazive, ki so bili večkrat kreirani; "x-ta kreacija" mora biti vsebovana v parametru za vsako polje določene verige - ta parameter naj bi bil uporabljen za vse kreacije istega naziva. Parameter "dynasty" podaja informacije za dodatne (dopolnilne) nazive, v glavnem je namenjen egipčanskim faraonom.

Tukaj sledijo primer uporabe parametra "creation" vzet iz članka John Dudley, 1. vojvoda Northumberlanda:

{{s-začetek}}
{{s-new|creation}}
{{s-ttl|title=[[Vojvoda Northumberlanda]]|creation=1. kreacija|years=1551–1553}}
{{s-non|reason=Odvzem}}
{{s-konec}}

Bo izgledalo takole:

Nova podelitev Vojvoda Northumberlanda
1. kreacija
1551–1553
Odvzem

Glave[uredi kodo]

Glave so obarvane vodoravne vrstice, ki pomagajo v nasledstvena polja razporejati službovanja in nazive. Vsaka glava je nameščena nad enim ali več nasledstvenih linij istega tipa (bolj natančno, tipa danega v glavi). Vsaka glava je drugačne barve, kar omogoča lažjo navigacijo v večjih nasledstvenih poljih. Druga posebnost, ki pomaga pri hitri navigaciji je, da so glave (in nasledstvene linije pod njimi) nameščene v določenem redu (najdete ga na strani Smernic).

Glave večjih nasledstvenih polj zmanjšujejo bralcu občutek zmede in s poimenovanjem zakonodajnih teles, ver, plemstva pod pripadajočimi glavami zagotavljajo uporabne in nedvoumne informacije. To se lahko stori z uporabo parametrov, kateri vsak skreira različico osnovne predloge brez paramera z enako barvo in različnim toda podobnim besedilom. Parametri lahko skreirajo tudi podttipe službovanj, ki niso dovolj gosto zasedeni, da bi imeli lastene, ločene predloge za glave.

V spodnji tabeli je seznam vseh glav nasledstvenih predlog z wiki-kodo, ki te glave zgenerira. Več informacij o njihovi pravilni uporabi najdete v ustreznem poglavju na strani Smernic. Popolni seznam predloginih parametrov s primeri uporabe najdete na posameznih dokumentacijskih straneh predlog, ki jih dosežete s s klikom na njihov link.

Položaji v akademskih ustanovah {{s-aca}}
Nagrade in dosežki {{s-ach}}
Nagrade {{s-ach|aw}}
Rekordi {{s-ach|rec}}
Dosežki {{s-ach|ach}}
Položaji v podjetjih {{s-bus}}
Položaji v javnih službah {{s-civ}}
Položaji v policiji {{s-civ|pol}}
Položaji pri gasilcih {{s-civ|fir}}
Položaji v zdravstvu {{s-civ|med}}
Dvorni položaji {{s-court}}
Položaji v kulturnih ustanovah {{s-culture}}
Diplomatski položaji {{s-dip}}
Položaji v izobraževalnih institucijah/organizacijah {{s-edu}}
Položaji v vladnih službah {{s-gov}}
Heraldični nazivi {{s-herald}}
Častni nazivi {{s-hon}}
Funkcije na pravnem področju {{s-legal}}
Literarne zbirke {{s-lit}}
Položaji v medijih {{s-media}}
Vojaški položaji {{s-mil}}
Položaji v neprofitnih organizacijah {{s-npo}}
Prostozidarski položaji {{s-npo|mason}}
Politične funkcije {{s-off}}
Drugi položaji, funkcije {{s-other}}
Parlamentarni sedeži {{s-par}}
Državni zbor Republike Slovenije {{s-par|sl-dz}}
Državni svet Republike Slovenije {{s-par|sl-ds}}
Funkcije v političnih strankah {{s-ppo}}
Nazivi, za katere se izraža zahteva {{s-pre}}
Vrstni red nasledstva {{s-prec}}
Vrstni red nasledstva v Združenem kraljestvu {{s-prec|uk}}
Vladarski nazivi {{s-reg}}
Francoska aristokracija {{s-reg|fr}}
Verski nazivi {{s-rel}}
Nazivi Rimskokatoliške cerkve {{s-rel|ca}}
Nazivi za člane kraljevske družine {{s-roy}}
Jugoslovanska kraljevska družina {{s-roy|yu}}
Športni dosežki {{s-sports}}
Zimske olimpijske igre {{s-sports|woly}}
Vremenski pojavi po letih {{s-wea}}
Globalni vremenski pojavi po letih {{s-wea|glo}}

Druge neobvezne predloge[uredi kodo]

Poleg glav sta na voljo še dve predlogi, keterih vključitev v nasledstvena polja ni obvezna. Sporočata pa uporabne informacije in sta lahko glede na smernice v nekaterih primerih zahtevani. Trenutno sta to dve predlogi s-hou in s-ref.

S-hou[uredi kodo]

S-hou ustvari celico z informacijo o kraljevski rodbini za uporabo v poljih vseh članov rodbine. Celica je umeščena na vrhu nasledstvenega polja in pokriva njegovo celotno širino. Določa kateri kraljevski rodbini pripada subjekt in posreduje osnovne informacije o subjektu in sicer njihovo ime in naziv, rojstni datum in datum smrti (če je to možno). Podano je lahko tudi ime starejše rodbine, katere podveja (cadet branch) je prej omenjena rodbina, če seveda taka informacija obstaja.

Predloga s-hou je umeščena takoj za predlogo s-start, podatki so vnešeni v parametre brez imen-razen enega, ki vsebuje ime ("name"). Struktura je sledeča:

{{s-hou|1|2|3|4|5|6|name=7}}

Vsaka številka ustreza enemu tipu informacije, ki jo vnesemo v določeno polje, glede na spodnji seznam:

 1. Kraljevska rodbina, ki ji subjekt pripada
 2. Datum rojstva (mesec, leto) subjekta (če je poznan)
 3. Leto rojstva subjekta (če je poznan)
 4. Datum smrti (mesec, leto) subjekta (če obstaja oz. če je poznan)
 5. Leto smrti subjekta (če obstaja oz. če je poznan)
 6. Kraljevska rodbina iz katere izhaja zgoraj omenjena rodbina (če obstaja oz. če je poznana)
 7. Ime (in naziv) subjekta - v primeru, če je pravilna oblika različna od naslova članka

Polja za katera nimamo podatkov lahko pustimo prazna. Nepoznana letnica rojstva ali smrti naj bo označenana z besedo "Neznano", razen če sta nepoznani obe letnici - v tem primeru oba polja pustimo prazna, kar povzroči, da se ta vrstica ne izpiše. Prazno pustite tudi dan, mesec in leto smrti, če je oseba še živa.

Poleg tega, nima smisla vključevati s-hou v nasledstveno polje, če kraljevska rodbina ni znana. In še nazadnje, paramater "name" uporabite le, če je naslov članka drugačen od pravilnega imena in/ali naziva subjekta. Ker je to zadnji parameter v predloga, ga raje popolnoma izpustite kot pa da ga puščate praznega.

Predloga:s-hou (z drugimi)

{{s-začetek}}
{{s-hou|Ime rodbine|Dan in mesec rojstva|Leto rojstva|Dan in mesec smrti|Leto smrti|Starševska rodbina|Alternativno ime}}
{{s-bef|before=Vnesi prednika}}
{{s-ttl|title=Vnesi naziv|years=Vnesi začetni datum tukaj – Vnesi končni datum tukaj}}
{{s-aft|after=[[Vnesi naslednika]]}}
{{s-konec}}
{{s-začetek}}
{{S-hou|[[Romanovi|Rodbina Holstein-Gottorp-Romanov]]|10.marec|1845|1.november|1894|[[Rodbina Oldenburg]]|name=Aleksander III. Ruski}}
{{S-reg|}}
{{s-bef|before=[[Aleksander II. Ruski|Aleksander II]]}}
{{S-ttl|title=[[Seznam ruskih vladarjev|Ruski car]]|years=13.marec 1881 – 1.november 1894}}
{{s-aft|after=[[Nikolaj II. Ruski|Nikolaj II]]}}
{{S-roy|ru}}
{{s-bef|before=[[Nikolaj Aleksandrovič, ruski carjevič|Nikolaj Aleksandrovič]]}}
{{S-ttl|title=[[Seznam dedičev ruskega prestola|Dedič ruskega prestola]]|years=1865–1881}}
{{s-aft|after=[[Nikolaj II. Ruski]]}}
{{s-konec}}

Bo izgledalo približno tako:

Aleksander III. Ruski
Rojen: 10.marec 1845 Umrl: 1.november 1894
Vladarski nazivi
Predhodnik: 
Aleksander II
Ruski car
13.marec 1881 – 1.november 1894
Naslednik: 
Nikolaj II
Ruska kraljevska družina
Predhodnik: 
Nikolaj Aleksandrovič
Dedič ruskega prestola
1865–1881
Naslednik: 
Nikolaj II. Ruski

S-ref[uredi kodo]

Predloga s-ref je namenjena zagotavljanju opomb in referenc, ki so povezane z informacijami v navedenimi v nasledstvenih poljih. Na eni strani je navajanje referenc v Wikipediji vedno bolj pomembno in nasledstvena polja se v tem ne razlikujejo; podane naj bi bile reference iz zunanjih virov, kjerkolo je to mogoče. Na drugi strani so pogosto potrebne obrazložitve za nekatere neobičajne primere in njihova uporaba znotraj glavnega polja namesto na koncu nasledstvenega polja lahko povzroči nepriročno obliko, ki ne pripomore k standardizaciji.

S-ref podpira do 10 virov/opomb, ki jih vnašamo takole:

{{s-ref|Vnesi vir/opombo 1 tukaj|Vnesi vir/opombo 2 tukaj|Vnesi vir/opombo 3 tukaj| ... |Vnesi vir/opombo 10 tukaj}}

Uporabi samo toliko polj kot jih potrebuješ. Pomembno je tudi to, da je v predlogi s-ref že vključena funkcija predloge s-konec in je zato uporaba predloge {{s-end}} za zaključitev nasledstvenega polja nepotrebna.

Opombe in viri so v s-ref avtomatično oštevilčeni. Številke avtomatičnega oštevilčenja vpišite (superscript) poleg imen, nazivov in/ali letnicam katerim referenca pripada. Številko obdaj s tagi <sup> kot je tale: <sup>2</sup>. (Za števila od 1 do 4 lahko uporabiš tudi znake iz tabele simbolov pod oknom za urejanje.)

Reference naj ne zavzemajo preveč prostora, naj bodo jedrnate in dovolj jasne za uporabo.

Tukaj je primer uporabe predloge S-ref vzete iz članka Josip Broz Tito:

{{s-začetek}}
{{s-off}}
{{s-bef|before=[[Drago Marušić]]|as=[[Predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije]]}}
{{s-ttl|title=[[Zvezni izvršni svet SFRJ|Presednik zveznega izvršnega sveta]]¹|years=1943–1963}}
{{s-aft|after=[[Petar Stambolić]]}}
{{s-ref|t.j. Zvezni premier}}

Bo izgledalo takole:

Politične funkcije
Predhodnik: 
Drago Marušić
kot Predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije
Presednik zveznega izvršnega sveta¹
1943–1963
Naslednik: 
Petar Stambolić
Opombe in reference
1. t.j. Zvezni premier

Dokončno izoblikovan primer[uredi kodo]

Z uporabo parametra rows lahko skreirate zapletenejše tabele za ljudi z več nazivi/službovanji. Spodaj je hipotetičena tabela, ki uporabi vsako izmed zgoraj omenjenih predlog vsaj enkrat:

S-začetek
Rodbina San Miguel
Podveja Rodbina López
Rojen: 19.januar 1958 Umrl: živeči
Vladarski nazivi
Nov naziv
Očetova zapuščina
Kraljica Indije
1972–1983
z Michael (1972–1975)
Naslednik: 
Arnold
Predhodnik: 
Elizabeth
Vojvodinja Oceanije
1975–1983
Nezasedeno
Naslednji nosilec naziva
Jilian
Cesarica Arabije
1975–1993
Naziv združen z
Veliki kan Azije
Vojvodinja Evrope
1975–1999
Naslednik: 
Felicia
Nezasedeno
Zadnji nosilec naziva
Karl von Igorstein
Sultan Afrike
1993–1999
Nov naziv
Združitev Azije
Veliki kan Azije
1993–danes
Trenutni nosilec naziva
Dedič:
Marcus
Predhodnik: 
Diane
— TITULAREN NAZIV —
Lady of the Isles
2003–danes
Razlog za neuspešno nasledstvo:
Priznanje republike
Opombe in reference
1. Vsi viri so izmišljeni
2. Wikipedija:WikiProjekt Standardizacija nasledstvenih polj

Glej tudi[uredi kodo]