Wikipedija:WikiProjekt Standardizacija nasledstvenih polj/Plonkceglc

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Družina nasledstvenih predlog vsebuje veliko predlog in vsaka ima različno ime in funkcijo. Poleg tega ima večina predlog parametre, število parametrov pa variira od 1 do 10. Namen te strani je na preprost način našteti predloge in njihove parametre. Stran lahko služi neizkušenim urejevalcem kot začetni priročnik nasledstvenih predlog in kot praktični opomnik za sistemske podrobnosti za izkušenejše uporabnike.

Seznam je sestavljen v drugem poglavju te strani. Prvo poglavje predstavlja pomembnejše koncepte parametrov in jih kategorizira, tako da so lahko njihovi opisi v seznamu krajši. Zgolj omemba imen kategorizacije lahko pove urejevalcu koliko parametrov mora uporabiti. Če ste že seznanjeni s tako kategorizacijo ali pa le-ta ne vpliva na vaše iskanje, greste lahko naravnost na seznam s klikom tukaj.

Parametri[uredi | uredi kodo]

V nasprotju z mnogimi običajnimi predlogami, večina nasledstvenih predlog zahteva od urejevalca, da vključuje imena, nazive/titule ali druga besedila, ki niso avtomatizirana imen predlog. Tako besedilo je vnešeno v predlogo s pomočjo parametrov - to je beseda ločena od imena predloge in drug od drugega s pomočjo pip ( | ) katerih namen je spremeniti izgled celic, ki jih ustvarijo te predloge.

Večina nasledstvenih predlog vključuje parametre, katerih vključitev je ključnega pomena za pravilno delovanje predlog; vključitev nekaterih pa je neobvezna. Edine predloge, ki ne sprejemajo parametrov so s-start/start oz. s-začetek/start, s-end/end in večina predlog za glave.

Parametri so kategorizirani v 5 kategorij; parameter za vrstico, parametri naziva, osnovni obvezni parametri, osnovni neobvezni parametri in dopolnilni parametri. Spodnja tri poglavja opisujejo tipe parametrov, ki jih lahko sprejmejo predloge v ustreznih celicah.

Celice za Predhodnik/Naslednik[uredi | uredi kodo]

Te celice poimenujejo predhodnika in/ali naslednika subjekta v službi ali za naziv/titulo, zatorej imajo parametri znotraj njih običajno vpliv na povezovanje nasledstvene verige v obeh smereh.

 • Parameter za vrstico: Vedno se nahaja takoj za imenom predloge in določa število vrstic, ki jih bo celica zavzela v nasledstvenem polju (privzeta vrednost je 1). Je oblike rows=x, kjer ustrezno število nadomešča "x". Za več informacij o tabelah, glej dokumentacijsko stran.
 • Parametri naziva/titule: Sledijo parametru za vrstico. Ti neobvezni parametri spremenijo osnovno oznako, ki se pojavi v vseh predlogah. (Predoga S-non je izjema, ker je njeno sporočilo popolnoma prilagodljivo.) Samo ena izmed njih je lahko uporabljena v vsaki predlogi, vrinjene so v svoji lastni nespremenjeni obliki (brez dodanega besedila).
 • Osnovni obvezni parametri: Ti so nujni za delovanje predloge. Eden izmed njih je parameter "before" v s-bef; brez njega bo celica prikazala namesto uporabne informacije sporočilo {{before}}.
 • Osnovni neobvezni parametri: Ti ponujajo dodatne informacije in njihova prisotnost, ni ključnega pomena za pravilno delovanje predloge. Vključujejo parametra "last" in "next" v s-vac, parameter "heir" v s-inc in parameter "reason" v s-new.
 • Dopolnilni parametri: Ti ponujajo informacije, ki bodisi pojasnjujejo ali urejajo nasledstva v posebnih prehodnih pogojih in drugih priložnostih. Vključujejo parameter "reason" v s-vac in parameter "as" wherever acceptable.

Celica naziva/titule[uredi | uredi kodo]

Parameter za vrstico: Glej zgoraj.

Osnovni obvezni parametri: To je parameter "title" v s-ttl in s-tul.

Osnovni neobvezni parametri: To je parameter "years" v s-ttl in s-tul.

Dopolnilni parametri: Vključujejo tri "regentx" parametre in njihove "yearx" parametre, parametre "alongside" in "lords", vsi v s-ttl.

Glave[uredi | uredi kodo]

Parameteri naziva/titule: So edini v svojih predlogah. Vsi parametri glav so v teoriji neobvezni, uporaba nekaterih izmed njih pa je v praksi skoraj obvezna. V primerih neobveznih parametrov, je včasih zahtevano, da pustimo znak pipa za imenom predloge - zaradi privzete oblika ("prazen parameter").

Seznam predlog in njihovih parametrov[uredi | uredi kodo]

Tukaj sledi seznam vseh predlog, ki niso namenjene glavam, z osnovnimi informacijami: njihovo mesto v nasledstvu (celica za predhodnika (levo), naziva (sredina) ali naslednika (desno); glavna informacija, ki jo prinašajo; in vsi njihovi parametri s tipom (kot je opisnao zgoraj) in kratek opis. Sledi tudi kratek izbor glav z omejenimi informacijami o vsaki.

S-ttl[uredi | uredi kodo]

Celica v predlogi namenjena nazivu

Osnovne informacije: ime naziva/titule, obdobje vladavine/mandata

Parametri (v tem vrstnem redu):

rows – Določa izgled tabele
titleOsnovni obvezni; ime naziva/titule
creationDopolnilni; pomaga ohranjati sled pri nasledstvih plemstva za nazive, ki so bili večkrat kreirani. V parameter vpišeš "x-ta kreacija" (nekompatibilno s parametrom "dynasty")
dynastyDopolnilni; dodatno ime ali številka dinastije, ki ji vlladar pripada (nekompatibilno s parametrom "creation")
yearsOsnovni neobvezni; obdobje vladavine/mandata, lahko so polni datumi ali pa le letnice (Smernice)
regent1Dopolnilni; ime osebe, ki opravlja skupno funkcijo oz. si deli položaj z subjektom
years1Dopolnilni; (potrebuje "regent1") obdobje prvega regenta, razen, če se regentovo obdobje popolnoma ne prekriva z obdobjem subjekta
regent2Dopolnilni; (potrebuje "regent1") ime drugega regenta
years2Dopolnilni; (potrebuje "regent2") obdobje drugega regenta
regent3Dopolnilni; (potrebuje "regent2") ime tretjega regenta
years3Dopolnilni; (potrebuje "regent3") obdobje tretjega regenta
alongsideDopolnilni; ime ali imena drugih oseb, ki se delita moč v določeni politično funkcijo, npr. senatirji ZDA.
lordsDopolnilni; obdobje članstva v Lordski zbornici.

S-tul[uredi | uredi kodo]

Celica v predlogi namenjena nazivu (za namen titularnih nazivov ali pretendentov - zahtevani nazivi brez pridružene oblasti))

Osnovne informacije: Ime naziva, znak titularnega naziva, obdobje uveljavljanja zahteve

Parametri (v tem vrstnem redu):

rows – Določa izgled tabele
titleOsnovni obvezni; ime naziva za katerega se uveljavlja zahteva
yearsOsnovni neobvezni; obdobje uveljavljanja zahteve, lahko je to polni datum ali le letnice (Smernice)

S-bef[uredi | uredi kodo]

Celica v predlogi namenjena predhodniku

Osnovne informacije: Ime ali naziv predhodnika

Parametri (v tem vrstnem redu):

rows – Določa izgled tabele
beforeOsnovni obvezni; ime ali naziv predhodnika (Smernice)
asDopolnilni; predhodnikov naziv/službovanje, če pride do spremembe v nazivu subjekta

S-aft[uredi | uredi kodo]

Celica v predlogi namenjena nasledniku

Osnovne informacije: Ime ali naziv naslednika

Parametri (v tem vrstnem redu):

rows – Določa izgled tabele
afterOsnovni obvezni; ime ali naziv naslednika (Smernice)
asDopolnilni; naslednikov naziv/službovanje, če pride do spremembe v nazivu subjekta

S-new[uredi | uredi kodo]

Celica v predlogi namenjena predhodniku (za začetek verige)

Osnovne informacije: sporočilo "Nov naziv" (new title)

Parametri (v tem vrstnem redu):

rows – Določa izgled tabele
awardTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Nova nagrada" (new award)
championshipTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Novo prvenstvo" (new championship)
chartTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Nova lestvica" (new chart)
creationTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Nova podelitev" (new creation)
constituencyTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Nova volilna enota" (new constituency)
dioceseTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Nova škofija" (new diocese)
districtTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Novi okraj" (new district)
divisionTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Novi oddelek" (new division)
firstTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Prvi" (first)
institutionTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Nova institucija" (new institution)
lossTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Izguba naziva" (loss of title)
ministerTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Nov ministrski položaj" (new minister)
officeTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Nov položaj" (new office)
parliamentTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Nov parlament" (new parliament)
partyTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Nova politična stranka" (new political party)
regimentTitle; nadomešča "sporočilo "Nov naziv" z "Novi regiment" (new regiment)
seatTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Novi sedež" (new seat)
showTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Nova predstava" (new show)
sportsTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Nov športni dogodek" (new sports)
tvTitle; nadomešča sporočilo "Nov naziv" z "Nova televizijska oddaja" (new tv)
reasonOsnovni neobvezni; razlog za kreacijo naziva/titule

S-non[uredi | uredi kodo]

Celica v predlogi namenjena nasledniku (za zaključek verige)

Osnovne informacije: Razlog za ukinitev naziva

Parametri (v tem vrstnem redu):

rows – Določa izgled tabele
reasonOsnovni obvezni; razlog za ukinitev naziva

S-inc[uredi | uredi kodo]

Celica v predlogi namenjena nasledniku (za začasno zaključene verige, t.j. trenutne nosilce naziva)

Osnovne informacije: Sporočilo "Trenutni nosilec naziva" (incumbent)

Parametri (v tem vrstnem redu):

rows – Določa izgled tabele
currentTitle; nadomešča sporočilo "Trenutni nosilec naziva" z "Trenutni nosilec" (current holder)
recentTitle; nadomešča sporočilo "Trenutni nosilec naziva" z "Najnovejši" (most recent)
heirOsnovni neobvezni; ime dediča trenutnega nosilca naziva
heir-typeDopolnilni; nadomešča oznako "Dedič:" (Designated heir:) z nazivom dediča

S-vac[uredi | uredi kodo]

Celica v predlogi namenjena predhodniku in nasledniku (za prekinitve verig, t.j. nezasedenost)

Osnovne informacije: Sporočilo "Nezasedeno" (vacant), zadnji/naslednji nosilec

Parametri (v tem vrstnem redu):

rows – Določa izgled tabele
abeyanceTitle; nadomešča sporočilo "Nezasedeno" z "Začasno ukinjeno" (in abeyance)
commissionTitle; nadomešča sporočilo "Nezasedeno" z "In commission"
disclaimedTitle; nadomešča sporočilo "Nezasedeno" z "Zavrnjeno" (disclaimed)
dormantTitle; nadomešča sporočilo "Nezasedeno" z "Mirujoče" (dormant)
forfeitTitle; nadomešča sporočilo "Nezasedeno" z "Odvzeto" (forfeit)
recreatedTitle; nadomešča sporočilo "Nezasedeno" z "Obnovljeno" (recreated)
suspendedTitle; nadomešča sporočilo "Nezasedeno" z "Suspendirano" (suspended)
unknownTitle; nadomešča sporočilo "Nezasedeno" z "Neznano" (unknown)
lastOsnovni neobvezni; zadnji nosilec naziva/službovanja, pred nezasedenostjo (samo za celico predhodnika)
nextOsnovni neobvezni; naslednji nosilec naziva/službovanja, po nezasedenosti (samo za celico naslednika)
unknlastOsnovni neobvezni; zadnji znani nosilec naziva/službovanja v primeru manjajoče informacije o nasledstvu (samo za celico predhodnika, uporabiti skupaj s parametrom "unknown")
unknnextOsnovni neobvezni; naslednji znani nosilec naziva/službovanja v primeru manjajoče informacije o nasledstvu (samo za celico naslednika, uporabiti skupaj s parametrom "unknown")
reasonDopolnilni; kratka pojasnitev razloga za nezasedenost (NE uporabite z parametrom "unknown")
asDopolnilni; naziv predhodnika/naslednika, če pride do spremembe v nazivu subjekta

Glave[uredi | uredi kodo]

Za nasledstvena polja obstaja več predlog za glave. Izmed teh jih 10 sprejema parametre in tako lahko ustvarijo množico različnih glav. Seznam ponuja kratek opis tipa naziva/titule, ki ga daje vsaka glava in nekaj več informacij za predloge, ki vsebujejo parametre. V dokumentacijah samih predlog najdete izčrpnejše informacije o njih. Za več informacij o uporabi glav, glej stran o smernicah.

 • S-aca – Položaji v akademskih ustanovah
 • S-ach – Nagrade in dosežki
  • Trije daljši parametri in tri krajše izpeljanke za Dosežki ("achievements" in "ach"), Nagrade ("awards" in "aw") in Rekordi ("records" in "rec").
 • S-bus – Položaji v privatnih podjetjih
 • S-civ – Položaji v javnih službah
  • Trije parametri za policijo("pol"), gasilce ("fir") in zdravstvo ("med")
 • S-court – Dvorni položaji
 • S-culture – Položaji v kulturnih ustanovah
 • S-dip – Diplomatski položaji
 • S-edu – Položaji v izobraževalnih institucijah/organizacijah
 • S-gov – Položaji v vladnih službah
 • S-herald – Heraldični nazivi
 • S-hon – Častni nazivi
 • S-legal – Funkcije iz področja prava
 • S-lit – Posebna glava za literarne zbirke
 • S-media – Položaji v medijih
 • S-mil – Vojaški položaji
 • S-npo – Položaji v neprofitnih organizacijah
  • Devet parametrov, vključno s prostozidarji in skavtskimi nazivi
 • S-off – Politične funkcije
 • S-other – Drugi položaji, funkcije
 • S-par – Parlamentarni položaji (sedeži v parlamentu/kongresu)
  • Več kot 100 parametrov za različne nacionalne, državne, teritorialne in regionalne zbore/skupščine ...
 • S-ppo – Funkcije v političnih strankah
 • S-pre – Nazivi za katere se izraža zahteva
 • S-prec – Vrstni red nasledstva
  • Štirje parametri za vrstni red nasledstev v Angliji in Walesu ("ew"), Škotski ("sct"), v Združenem kraljestvu ("uk") in v ZDA ("usa")
 • S-reg – Brez parametrov: Vladarski nazivi; s parametrom: nazivi aristokracije
  • Več kot 20 parametrov za različna plemstva in nacionalnih nazivov aristokracije
 • S-rel – Verski nazivi
  • Deset parametrov za različna verstva
 • S-roy – Ne-vladarski kraljevski nazivi
  • Več kot 60 parametrov za različne kraljevske družine
 • S-sports – Naziv in službovanja v športu
  • Šest parametrov za različna športna tekmovanja oz. zveze, npr. Gaelic Games ("gaa")
 • S-wea – Vremenski pojavi po letih
  • Štirje parametri za Globalni vremenski pojavi po letih ("glo"), Tornadi po letih ("tor"), Vreme v ZDA po letih ("us") in Katastrofalni zimski vremenski pojavi po letih ("win")