Anankina skupina

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Anankina skupina je skupina nepravilnih satelitov (lun) Jupitra s retrogradnim gibanjem, ki imajo podobne značilnosti tirnice.

Velika polos tirnic skupine leži med 19,3 in 22,7 Gm, naklon tira imajo med 145,7 ° in 154,8 ° , izsrednost tira je med 0,02 in 0,28.

Diagram v polarnem koordinatnem sistemu, v katerem so prikazani elementi tirnic v primerjavi z velikostjo posameznih članic jedra Anankine skupine. Na eni osi je prikazana poprečna oddaljenost od Jupitra, na drugi pa naklon tirnice.

Skupina ima 16 članic. Jedro skupine sestavlja 8 članic:

Diagram v polarnem koordinatnem sistemu, v katerem so prikazani elementi tirnic v primerjavi z velikostjo posameznih članic celotne Anankine skupine. Članice obrobja skupine so označene z rdečo barvo.

Obrobje skupine sestavljajo še:

Velikost skupine je odvisna od tega kako definiramo skupino. Nekateri kot Anankino skupino obravnavajo samo prvih osem članic.

Verjetno je skupina nastala z ujetjem asteroida, ki je pozneje razpadel zarada trka z nekim drugim telesom. Zelo majhna statistična razpršenost elementov tirnic osrednjega dela skupine potrjuje, da je skupina nastala z enkratnim trkom in razpadom asteroida.

Velikost članic skupine kaže, da je asteroid imel premer okoli 28 km. To pa je skoraj velikost največje članice skupine Ananke. Prvotno telo torej ni popolnoma razpadlo.

Tri izmed članic ( Harpalika, Praksidika in Jokasta) so sive barve (povprečni barvni indeks B−V = 0.77, V−R = 0.42). Ananke ima barvo med sivo in svetlo rdečo.