Pojdi na vsebino

Štirinajsta egipčanska dinastija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Štirinajsta dinastija je bila ena od dinastij, ki so v drugem vmesnem obdobju Starega Egipta v 18. in 17. stoletju pr. n. št. vladale v delti Nila. Vladala je od 75 let (okoli 1725-1650 pr. n. št.) do 155 let (okoli 1805-1650 pr. n. št.), odvisno od avtorja. Prestolnica dinastije je bil verjetno Avaris.[1] Štirinajsta dinastija je vladala vzporedno s Trinajsto dinastijo s sedežem v Memfisu. Nekateri vladarji Štirinajste dinastije so bili očitno kanaanskega ali zahodnosemitskega porekla, kar kažejo imena nekaterih vladarjev in princev, na primer Ipku (zahodnosemitsko milina ali privlačnost), Jakbim (ia-ak-bi-im, amoritsko osebno ime), Kareh (zahodnosemitsko plešast) in Jakubher.[1] Med njimi sta tudi dve nubijski imeni: Nehesi (Nubijec) in ime kraljice Tati.

Kronologija

[uredi | uredi kodo]

Štirinajsta dinastija se včasih združuje z Enajsto, Dvanajsto in Trinajsto dinastijo iz obdobja Srednjega kraljestva, čeprav se delno prekriva samo s Trinajsto in Petnajsto dinastijo. Bolj pogosto se združuje s Trinajsto, Petnajsto, Šestnajsto dinastijo iz drugega vmesnega obdobja.

V poznavanju Štirinajste dinastije je nekaj vrzeli, zato je njen absolutni kronološki položaj sporen in med egiptologi variira za celih 75 let. Kim Ryholt domneva, da je bila Štirinajsta dinastija ustanovljena med pozno Dvanajsto dinastijo okoli leta 1805 pr. n. št., ali kmalu po vladavini faraona Sobekneferuja (1807–1802 pr. n. št.). Ryholt trdi, da je lokalna kanaanska populacija v vzhodni delti Nila razglasila svojo neodvisnost in preprečila morebitne poskuse vladarjev Trinajste dinastije, da bi tam ponovno vzpostavili svojo oblast. Kot pravi Ryholt, je Štirinajsta dinastija vladala od leta 1805 pr. n. št. do okoli 1650 pr. n. št., ko je na oblast prišla hiška Petnajsta dinastija, se pravi 155 let.

Nekateri egiptologi, med njimi Manfred Bietak, Daphna Ben Tor ter James in Susan Allen, se z njegovo teorijo ne strinjajo in trdijo, da se Štirinajsta dinastija ni mogla pojaviti pred sredino Trinajste dinastije po vladanju Sobekhotepa IV. okoli 1720 pr. n. št.[2][3] Avtorji še posebej poudarjajo, da arheološke plasti, v katerih so odkrili valjaste pečatnike Štirinajste dinastije, nedvoumno dokazujejo, da se je Štirinajsta dinastija prekrivala s Trinajsto samo zadnjih pol stoletja njenega obstoja, se pravi po letu 1700 pr. n. št. Manfred Bietak je razen tega napise in spomenike morebitnega drugega vladarja Štirinajste dinastije Nehesija datiral v obdobje okoli leta 1700 pr. n. št.[4]

Po zelo kratki Nehesijevi vladavini je po mnenju večine egiptologov delto Nila doletelo dolgo obdobje lakote in morda epidemij, ki je trajalo do konca Štirinajste dinastije.[1][5] Ista lakota je verjetno pestila tudi Trinajsto dinastijo, ki je bila v petdeset letih obstoja (od okoli 1700 do 1650 pr. n. št.) vedno zelo nestabilna in je pogosto menjavala vladarje. S šibkostjo obeh dinastij se lahko vsaj delno pojasni vzpon Hiksov okoli leta 1650 pr. n. št.[1]

Časovnica drugega vmesnega obdobja Egipta
Ksois Avaris Spodnji Egipt Srednji Egipt Gornji Egipt Spodnja Nubija
      Trinajsta dinastija    
Štirinajsta dinastija          
  Petnajsta dinastija        
Dominacija Hiksov   Šestnajsta dinastija   Dominacija Hiksov  
          Kušitska (Nubijska) dinastija
        Sedemnajsta dinastija  
           
           
           

Središče moči

[uredi | uredi kodo]

Maneton Štirinajsti dinastiji pripisuje kar 76 faraonov, ki so vladali iz Ksoisa in ne iz Avarisa. Egiptolog Kim Ryholt ugotavlja, da Torinski seznam kraljev omenja samo okoli 56 vladarjev in na njem ni dovolj prostora za več kot 70 faraonov. Ryholt opozarja tudi na izkopavanja v Avarisu, ki so razkrila obstoj velike kraljevske palače iz drugega vmesnega obdobja. Na dvorišču ene od palač je stal kip vladarja ali visokega uradnika, dvakrat višji od naravne velikosti in z neegipčanskimi značilnostmi. Ryholt in več drugih egiptologov iz tega sklepa, da je bilo središče moči Štirinajste dinastije v Avarisu in ne v Ksoisu.[1]

Ozemlje in zunanji odnosi

[uredi | uredi kodo]
Oranžno pobarvano je ozemlje, ki je po Ryholtovem mnenju verjetno pripadalo Štirinajsti dinastiji[1]

Natančne meje ozemlja Štirinajste dinastije zaradi splošnega pomanjkanja podatkov in spomenikov ni mogoče določiti. Kim Ryholt v svoji študiji drugega vmesnega obdobja zaključuje, da je ozemlje pod njeno neposredno oblastjo obsegalo Nilovo delto od Atribisa na zahodu do Bubastisa na vzhodu.[1]

Pečate, ki jih je mogoče pripisati Štirinajsti dinastiji, so našli tudi v Srednjem in Gornjem Egiptu na ozemlju Trinajste dinastije in proti jugu do Dongole, daleč nad tretjim Nilovim kataraktom. Na severu so v južnem Levantu našli predvsem pečate, največ ob sredozemski obali in proti severu do Tell Kabrija v današnjem Izraelu.[1] Najdbe kažejo na trgovanje s Trinajsto dinastijo, kanaanskimi mestnimi državami in Nubijo. Ryholt domneva, da se je kralj Šeši, v katerem vidi vladarja Štirinajste dinastije, poročil z nubijsko princeso, kraljico Tati, da bi utrdil odnose s kraljem Kušitskega (Nubijskega) kraljestva.[1]

Vladarji

[uredi | uredi kodo]

Vrstni red vladarjev Štirinajste dinastije je povzet po Torinskem seznamu kraljev in široko sprejet. Spornih je samo prvih pet vladarjev, ki so našteti v posebni preglednici.[1] Njihovih imen v Torinskem seznamu ni, razen morda enega. Ryholt domneva, da so bili na seznamu omenjeni kot wsf , kar pomeni praznino v izvirnem dokumentu, iz katerega je bil v ramzeškem obdobju sestavljen seznam.[1] Ryholt je prvih pet vladarjev prepoznal z razvrščanjem njihovih pečatov. Njegovi zaključki so sporni. Ben Torova je s preučevanjem arheoloških slojev, v katerih so odkrili pečatnike spornih vladarjev, zaključila, da so Šeši, Ammu in Jakbim vladali v drugi polovici hiške Petnajste dinastije in niso bili sodobniki Trinajste dinastije. Omenjeni vladarji so bili verjetno nepomembni vazali hiških kraljev, ki so vladali v delti Nila.[2]

Faraoni Štirinajste dinastije po Torinskem seznamu kraljev
Ime Vnos Dolžina vladanja Kartušno ime Transliteracija Prevod Komentar
7. (?) Morda Nehesijev oče
Nehesi 8.1 ...3...
M23L2<
G21V28sZ4T14
>G7
n h sy
Hatire 8.2 ...l, 3m...
M23L2<
N5N28
D36
U33Z4
>G7
ḫˁ ty rˁ
Nebfautre 8.3 1l, 5m, 15d
M23L2<
N5nb
f
F40Z7
t
Y1
Z2
>G7
nb f ȝw t rˁ
Sehebre 8.4 3l... 1d
M23L2<
N5sV28bW3
N5
>G7
s h b rˁ Tisti, ki krasi Ra.
Mer [...] ra 8.5 3l (?)
M23L2<
N5U7
r
I10
I9
G1G41
G36
>G7
mr dfȝw Tirti, ki ljubi [...] Ra Merdžefare
Sevadžkare 8.6 1l
M23L2<
N5sM13D28Z1
>G7
s wȝḏ kȝ rˁ Tisti, ki naredi Rajevo Ka Sevadžkare III.
Neb [...] re 8.7 1l
M23L2<
N5N5
nb
I10
I9
G1G41
G36
>G7
nb Ra je gospodar [...] Nebdžefare
Vebenre 8.8
M23L2<
N5Z7bn
N5
G7
>G7
w n rˁ Ra združuje...
Nečitljiv 8.9 1
...ra 8.10 4
M23L2<
N5HASHn
N5
>G7
...r rˁ
...vebenre 8.11 3l (?)
M23L2<
N5HASHZ7bn
N5
G7
>G7
...w b rˁ ... vzpon Ra
Avtibre 8.12 ...18d (?)
M23L2<
N5F40Z7
t
Y1
Z2
ib
Z1
>
ȝw t ib rˁ Slava Ra
Heribre 8.13 ...29d (?)
M23L2<
N5O4r
Y1
ib
Z1
>G7S34U28
h r ib rˁ
ˁnḫ wdȝ
Heribra que posee el vivir póspero...
Nebsenre 8.14 ..., 5m...
M23L2<
N5nbsn
Z2
>G7
nb sn rˁ Ra je gospodar...
...ra 8.15
M23L2<
N5HASH
>
...rˁ
Seheperenre 8.16 2l
M23L2<
N5sL1r
n
>G7
s ḫpr r n rˁ
Djedžerure 8.17 2l, 5 (?)
M23L2<
N5R11G7P8Z7
>G7
ḏd ḫrw rˁ Rajev glas je varen
Seanhibre 8.18 ...19d (?)
M23L2<
N5sS34n
Aa1
ib
Z1
>G7
s ˁnḫ ib ib rˁ Tisti, ki ga spoštuje Rajevo srce
Nefertemre 8.19 ...18d (?)
M23L2<
N5nfrt
tm
HASHG7
>G7
nfr tm rˁ Ra je... Nefertemreja
Sehem...re 8.20
M23L2<
N5S42G17HASH
>G7ir
n
sḫm...rˁ
ir n
... Raja je močna
Kakemure 8.21
M23L2<
N5D28D52
E1
I6Z7
t
E1
>
kȝ km w rˁ
Neferibre 8.22
M23L2<
N5nfrib
Z1
HASH
>
nfr ib rˁ Rajevo srce je čudovito
I...ra 8.23
M23L2<
N5iA2HASH
>HASHS34U28s
i...rˁ
ˁnḫ wdȝ s
...Ra... usoešna in ima moč
Ja...ra 8.24
M23L2<
N5N28
D36
Y1
HASH
>
ḫˁ...rˁ
Aakare 8.25
M23L2<
N5O29VD28HASH
>
ˁȝ kȝ rˁ vetjetno Nedžkare
Semen...ra 8.26
M23L2<
N5smn
n
HASH
>
s mn...rˁ Tisti, ki določa ... Ra je vzpostavljen
Džed...re 8.27
M23L2<
N5R11R11HASH
>
ḏd...rˁ ...Raja je vzpostavljen
...ka...ra 8.28
M23L2<
N5HASHD28Z1G7
>
...kȝ...rˁ ...Raja je vzpostavljen
Izgubljen 9.1
Nečitljiv 9.2
Nečitljiv 9.3
Izgubljen 9.4
Nečitljiv 9.5
Nečitljiv 9.6
Senefer...ra 9.7
M23L2<
N5snfrHASH
>
s nfr...rˁ Tisti, ki je... Raju najlepši
Men...ra 9.8
M23L2<
N5mn
n
HASH
>
mn...rˁ ...de Ra es estable
Djed... 9.9
M23L2<
R11R11HASH
>
ḏd...
Nečitljiv 9.10
Izgubljen 9.11
Nečitljiv 9.12
Nečitljiv 9.13
Inek... 9.14
M23L2<
iK1
n
V31
HASH
>
in k...
Ineb... 9.15
M23L2<
iA2nbHASH
>
i nb...
Ip... 9.16
M23L2<
iA2pHASH
>
p...
Hab 9.17
M23L2<
O4G1b
>
h ȝ b Morda izmišljen
...Sa... 9.18
M23L2<
G39Z1
>
...sȝ... Sin... Aped
Hepu 9.19
M23L2<
Aa5
p
Z7E1
>
hpw Morda izmišljen
Šemsu 9.20
M23L2<
T18sZ7D54
>G7ir
n
šm sw
ir n
Morda izmišljen
Meni... 9.21
M23L2<
mn
n
iHASH
>
mn i...
Uerka... 9.22
M23L2<
G36
r
X7A28HASH
>
wr kȝ... Morda izmišljen
Izgubljen 9.23
Nečitljiv 9.24
...ka 9.25
M23L2<
HASHA2D28Z1
>G7
...ka 9.26
M23L2<
HASHD28Z1
>G7
...Iren 9.27
M23L2<
HASHZ1G7
>G7ir
n
(...)
...ir n
...ren Hepu 9.28
M23L2<
HASHr
n
>G7Aa5
p
Z7Y1
...r n
hpw
Morda izmišljen
...ka Nebnanati 9.29
M23L2<
HASHD28Z1G7
>G7nb
n
n
G1
U33iD54
...kȝ
nb n nȝty
[...]ka Bebenem 9.30
M23L2<
HASHD28Z1G7
>G7b b
n
Z3mD54
...kȝ
b b n m
Ime semitskega izvora
Nečitljiv 9.31
I... 10.1
M23L2<
iHASH
>
i...
Set 10.2
M23L2<
C7G7HASH
>
sth Morda izmišljen
Sunu... 10.3
M23L2<
T11
W24 Z7 O50
HASH
>
sw nw zdravnik(?) Morda izmišljen
Hor... 10.4
M23L2<
G5G7HASH
>
hr Hor III., morda izmišljen
Izgubljen 10.5
Nečitljiv 10.6
Nib... 10.7
M23L2<
D35ibE8N35B
>
n ib
Mer? en?... 10.8
M23L2<
mr
(
 
)
n
(
 
)
G7HASH
>
mr ? n ? Nekateri hieratični znaki se ne dajo interpretirati
Penensetensetep 10.9
M23L2<
p
n
n
sK3
t t
nsp
t
HASH
>
p n n s tt n s p t Morda izmišljen
Heretheb Šepedu 10.10
M23L2<
T28
r
W3
t
B1Z3A50Z3HASH
>
hr t hb šps w Morda izmišljen
ju...hemet 10.11
M23L2<
Aa1
D43
Z7HASHN42
t
B1HASH
>
ḫw...hm t Morda izmišljen
Izgubljen 10.12
Anetjerire Znan samo z enega skarabeja Ni vključen v seznam, morda izmišljen
Inai Znan samo z enega skarabeja Ni vključen v seznam, morda istoveten s Sobekhotepom VI.
Sporni vladarji Štirinajste dinastije
Ime Datumi Komentar
Jakbim Sekhaenre 1805 pr. n. št. - 1780 pr. n. št. ali po 1650 pr. n. št. Kronološki položaj je sporen; morda je bil vazal Petnajste dinastije
Jamu Nubvoserre 1780 pr. n. št. - 1770 pr. n. št. Kronološki položaj je sporen
Kareh Kavoserre 1770 pr. n. št. - 1760 pr. n. št. Kronološki položaj je sporen
Ammu Ahotepre 1760 pr. n. št. - 1745 pr. n. št. ali po 1650 pr. n. št. Kronološki položaj je sporen; morda je bil vazal Petnajste dinastije
Šeši Maaibre 1745 pr. n. št. - 1705 pr. n. št. ali po 1650 pr. n. št. Dokazan na več kot 300 skarabejskih pečatih; morda je bil poročen s kraljico Tati iz Kušitskega kraljestva; kronološki položaj je sporen; morda je bil vazal Petnajste dinastije

Naslednji vladarji niso sporni. Vsi so na Torinskem seznamu kraljev, nekateri pa so dokazani tudi v drugih primarnih virih.

Faraoni Štirinajste dinastije
Ime Datumi Komentar
Nehesi Aasehre 1705 pr. n. št. Najbolje dokazan faraon Štirinajste dinastije. Njegovo ime je na dveh spomenikih v Avarisu. Njegovo ime pomeni "Nubijec".[6]
Kakerevreerewre 1705 pr. n. št. -
Nebefavre 1704 pr. n. št. Torinski seznam: vladal 1 leto, 5 mesecev, 15 dni
Sehebre Torinski seznam: vladal 3 leta, [?'] mesecev, 1 dan
Merdžefare do leta 1699 pr. n. št. Dokazan na samo eni steli iz Saft el-Hinne v delti Nila[7]
Sevadžkare III. Torinski seznam: vladal 1 leto
Nebdžefare do 1694 pr. n. št. -
Vebenre -
Neznan Izgubljen na Torinskem seznamu
[...]džefare -
[...]vebenre do 1690 pr. n. št. -
Avibre II. -
Heribre -
Nebsenre Dokazan na vrču z njegovim priimkom; vladal najmanj 5 mesecev
Neznan Na Torinskem seznamu wsf, kar kaže na praznino v izvirnem dokumentu, s katerega je bil seznam prepisan
[...]re
Sekeperenre Z Nehesijem, Nebsenrejem in Merdžefarejem edini nesporni vladar, dokazan v primarnih virih
Džedkerevre -
Sankibre II. -
Nefertum[...]re -
Sekem[...]re -
Kakemure -
Neferibre -
I[...]re -
Kakare -
Akare -
Hapu[...] Semenenre -
Anati Džedkare -
Babnum [...]kare -
Neznan Osem vrstic na Torinskem seznamu je izgubljenih
Senefer...re -
Men[...]re -
Džed[...]re -
Neznan Tri vrstice na Torinskem seznamu so izgubljene
Ink [...] -
'A[...] -
Apofis I. (?) -
Neznan Pet vrstic na Torinskem seznamu je izgubljenih

Več vladarjev, ki bi jih lahko datirali v Štirinajsto[1] ali Petnajsto dinastijo, je dokazanih s primarnimi artefakti, vendar niso uvrščeni na Torinski seznam kraljev.[8] Njihova identiteta in kronološki položaj so nejasni.

Mogoči faraoni iz Štirinajste dinastije
Ime Dokazi
Nuja En skarabejski pečat
Šeneh Trije skarabejski pečati
Šenšek En skarabejski pečat
Vazad Pet skarabejskih pečatov
Kamure Dva skarabejska pečata
Jakareb Dva skarabejska pečata
Mervoserre Jakub-Her 27 skarabejskih pečatov

Sklici

[uredi | uredi kodo]
  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 Kim Ryholt: The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, Museum Tusculanum Press, 1997.
  2. 2,0 2,1 Bulletin of the American Schools of Oriental Research (BASOR) 315 (1999): 47-73.
  3. Janine Bourriau: The Second Intermediate Period (c.1650-1550 BC) v Ian Shaw (urednik): The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford University Press, 2000. str.192 in 194.
  4. Bourriau: The Second Intermediate Period, str. 178-179, 181.
  5. Manfred Bietak: Egypt and Canaan During the Middle Bronze Age, BASOR 281 (1991): 21-72, zlasti str. 38.
  6. Darrell D. Baker (2008). The Encyclopedia of the Pharaohs: Volume I - Predynastic to the Twentieth Dynasty 3300–1069 BC. Stacey International, London. str. 277. ISBN 978-1-905299-37-9.
  7. Kenneth Kitchen: Ramesside Inscriptions, Blackwell Publishing 1993, ISBN 0631184279, str. 546.
  8. Daphna Ben-Tor (2007). Scarabs, Chronology, and Interconnections, Egypt and Palestine in the Second Intermediate Period. Fribourg : Göttingen : Academic Press ; Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978-3-7278-1593-5.
  • K.S.B. Ryholt (1998): The Political Situation in Egypt During the Second Intermediate Period, C1800-1550 BC, Museum Tusculanum Press, ISBN 8772894210.
  • K.A. Kitchen (1993): Ramesside Inscriptions, Blackwell Publishing, ISBN 0631184279.