Wikipedija:Opredelitev izbranega članka

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Orodja za izbrane članke:

Izbrani članki so zgled najboljšega, kar smo v Wikipediji ustvarili. Poleg tega, da članek izpolnjuje zahteve za vse članke Wikipedije, ustreza tudi naslednjim merilom:

 1. Je dobro napisan, celovit, točen, nepristranski in stabilen.
  • (a) »Dobro napisan« pomeni, da je besedilo na kar se da visoki ravni.
  • (b) »Celovit« pomeni, da članek zaobjame vsa pomembna dejstva in podrobnosti.
  • (c) »Točen« pomeni, da je trditve mogoče preveriti v zanesljivih virih in da točno predstavlja s predmetom članka povezano objavljeno znanje. Trditve so podprte z navedbami zanesljivih zunanjih objav (glej preverljivost in brez izvirnega raziskovanja); sem spada razdelek »Viri« (ali sklicevanja), v katerem so navedeni viri in, kjer je treba, tudi navedki v samem besedilu. Za opis ustreznega navajanja virov glej navajanje virov. Za članke z opombami pod črto se priporoča oblika meta:cite.php.
  • (d) »Nepristranski« pomeni, da članek predstavlja stališča pošteno in nepristransko (glej nepristranskost). Vendar pa imajo širše sprejeta stališča v člankih lahko večji pomen.
  • (e) »Stabilen« pomeni, da članek ni neprestano predmet urejevalskih vojn in da se njegova vsebina ne spreminja iz dneva v dan. Vandalizem in izboljšave na podlagi pomislekov pregledovalcev so tu izvzeti.
 2. Članek ustreza slogovnim smernicam Wikipedije in ustreznih Wikiprojektov, kar pomeni, da ima:
  • (a) jedrnat uvodni odstavek, ki povzame celotno temo in bralca pripravi na višjo raven podrobnosti v naslednjih odstavkih;
  • (b) ustrezno hierarhično urejene podnaslove; in
  • (c) daljše, vendar ne preobsežno kazalo vsebine.
 3. Kjer je treba, vsebuje slike z jedrnatimi napisi in sprejemljivim položajem avtorskih pravic.
 4. Je primerne dolžine in ostaja osredotočen na glavno temo, ne da bi postal pretirano podroben.