Kristalni habit

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Piritno sonce. Med tesno stisnjenimi sloji skrilavca je bil skupek prisiljen rasti v gostih stranskih žarkih. V normalnih pogojih bi se pirit razvil v obliki kock ali piritoedrov.

Kristalni habit je opis značilnih oblik in agregatov, ki jih tvori nek mineral. Habit je pogosto najpomembnejša značilnost za prepoznavanje minerala.

Mineralogi uporabljajo za opis habita kristala mnogo izrazov. Nekateri habiti so za določene minerale značilni, vendar ima večina mineralov več različnih habitov. Habit je namreč zelo odvisen od pogojev, v katerih je mineral kristaliziral. Kristalni habit lahko neizkušenega opazovalca zavede k njegovemu enačenju s kristalnim sistemom minerala.

Na kristalni habit vplivajo naslednji činitelji: kombinacija dveh ali več kristalnih oblik, sledovi nečistoč, dvojčičenje kristalov in pogoji rasti, predvsem temperatura, tlak in razpoložljiv prostor. Minerali, ki imajo isti kristalni sistem, imajo lahko različne habite. Nekateri habiti so značilni za njihovo podvrsto in nahajališče. Primer: večina safirjev ima podolgovate valjaste kristale, safirji iz Montane (ZDA) pa imajo debele ploščate kristale, kakršne imajo samo rubini. Safirji in rubini so različice istega minerala – korunda (aluminijev(III) oksid, Al2O3).

Nekateri minerali lahko zamenjajo druge obstoječe minerale, pri čemer ti ohranijo svoj prvotni habit. Takšen proces se imenuje psevdomorfna zamenjava. Klasični primer psevdomorfne zamenjave je tigrovo oko, v katerem je krocidolitni (modri) azbest zamenjan s kremenom. Kremen tvori običajno dobro razvite podogovate prizmatične kristale, v tigrovem očesu pa je ohranjen prvotni vlaknati habit azbesta.

Seznam kristalnih habitov[uredi | uredi kodo]

Habit Opis Primer
Igličast Podoben igli, tanek in/ali koničast Rutil v kameni streli
Iglice rutila
Mandljast Podoben mandlju Heulandit
Heulandit
Anhedralen Slabo razvit, zunanje kristalne ploskve niso razvite Olivin
Olivin
Lističast Tanki nežni lističi Kianit
Kianit iz Brazilije
Grozdičast ali globularen Podoben grozdju, poloblasti skupki Smitsonit, hemimorfit, adamit in variscit
Variscit
Stebričast Dolge, vitke, pogosto vzporedne prizme Kalcit
Kalcit
Luskast Skupek tesno stisnjenih luskastih ali ploščatih kristalov Barit
Barit
Dendriten ali razvejan Podoben drevesu, razvejan iz središča v eno ali več smeri Magnezit v opalu
Dodekaedričen Dodekaeder Granat
Granat
Druzast ali kopučast Skupek zelo drobnih kristalov na ravni površini Uvarovit, kremen
Uvarovit
Enantiomorfen Zrcalna slika in optične lastnosti Kamena strela
Kamena strela
Usklajen, krepak, čokat ali kladast Dolžina, širina in višina so približno enaki Cirkon
Cirkon
Idiomorfen Lepo razviti kristali z razvitimi zunanjimi ploskvami Spinel
Spinel
Vlaknat ali stolpičast Izredno tanke prizme Tremolit
Tremolit
Filiformen ali kapilaren Izredno tanki laski ali vlakna Natrolit
Natrolit
Listnat ali luskav Sloji, ki cepijo v tanke ploščice Sljuda
Sljuda
Granularen Agregati anhedralnih kristalov v šelitu Šelit
Šelit
Hemimorfen Napačno zaključeni kristali z dvema različno oblikovanima koncema Hemimorfit
Hemimorfit
Mamilaren Podoben prsim; površina je nastala s prekrivanjem delno kroglastih oblik Malahit
Malahit
Masiven ali kompakten Brezobličen, brez izrazitih zunanjih kristalnih oblik Serpentin
Serpentin
Nodularen ali grudast Depozit približno okrogle oblike z nepravilnimi izrastki Geode
Geoda
Oktaedričen Oktaeder - dve kvadratni piramidi s skupno osnovno ploskvijo Diamant
Diamant
Pernat Fine, perju podobne strukture Motramit
Motramit
Prizmatičen Raztegnjene prizme; dobro zazvite kristalne ploskve vzporedne z osjo c Turmalin
Turmalin
Psevdo heksagonalen Heksagonala oblika zaradi cikličnega dvojčičenja Aragonit
Aragonit
Psevdomorfen Zaradi psevdomorfne substitucije ima obliko drugege minerala Tigrovo oko
Tigrovo oko
Žarkast ali divergenten Žarki, ki se širijo iz središča Piritna sonca
Piritno sonce
Ledvičast Podoben mamilarnemu habitu, prekrivanje ledvicam podobnih tvorb Hematit
Hematit
Mrežast Igličasti kristali tvorijo mreži podobne strukture Ceruzit
Ceruzit
Rozeta Ploščati, vrtnici podobni skupki Sadra
Puščavska roža
Klinast Oblika klina Titanit
Titanit
Stalaktiten Valjasta ali konična oblika stalaktita ali stalagmita Rodokrozit
Rodokrozit
Zvezdast ali stelaren Oblika zvezde z žarki Pirofilit
Pirofilit
Brazdast Brazde so vporedne ali pravokotne na kristalografske osi Hrizoberil
Hrizoberil
Nerazvit Zunanje kristalne ploskve so samo delno razvite
Ploščat ali lamelen Ploščice ali lamele Rubin
Rubin
Snopast Skupki imajo obliko ročno povezanega snopa žita Zeoliti
Zeolit

Viri[uredi | uredi kodo]