Kristalni habit

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Piritno sonce. Med tesno stisnjenimi sloji skrilavca je bil skupek prisiljen rasti v gostih stranskih žarkih. V normalnih pogojih bi se pirit razvil v obliki kock ali piritoedrov.

Kristalni habit je opis značilnih oblik in agregatov, ki jih tvori nek mineral. Habit je pogosto najpomembnejša značilnost za prepoznavanje minerala.

Mineralogi uporabljajo za opis habita kristala mnogo izrazov. Nekateri habiti so za določene minerale značilni, vendar ima večina mineralov več različnih habitov. Habit je namreč zelo odvisen od pogojev, v katerih je mineral kristaliziral. Kristalni habit lahko neizkušenega opazovalca zavede k njegovemu enačenju s kristalnim sistemom minerala.

Na kristalni habit vplivajo naslednji činitelji: kombinacija dveh ali več kristalnih oblik, sledovi nečistoč, dvojčičenje kristalov in pogoji rasti, predvsem temperatura, tlak in razpoložljiv prostor. Minerali, ki imajo isti kristalni sistem, imajo lahko različne habite. Nekateri habiti so značilni za njihovo podvrsto in nahajališče. Primer: večina safirjev ima podolgovate valjaste kristale, safirji iz Montane (ZDA) pa imajo debele ploščate kristale, kakršne imajo samo rubini. Safirji in rubini so različice istega minerala – korunda (aluminijev(III) oksid, Al2O3).

Nekateri minerali lahko zamenjajo druge obstoječe minerale, pri čemer ti ohranijo svoj prvotni habit. Takšen proces se imenuje psevdomorfna zamenjava. Klasični primer psevdomorfne zamenjave je tigrovo oko, v katerem je krocidolitni (modri) azbest zamenjan s kremenom. Kremen tvori običajno dobro razvite podogovate prizmatične kristale, v tigrovem očesu pa je ohranjen prvotni vlaknati habit azbesta.

Seznam kristalnih habitov[uredi | uredi kodo]

Habit Opis Primer
Igličast Podoben igli, tanek in/ali koničast Rutil v kameni streli
Rutile needles.jpg
Iglice rutila
Mandljast Podoben mandlju Heulandit
HeulanditeAurangabad.jpg
Heulandit
Anhedralen Slabo razvit, zunanje kristalne ploskve niso razvite Olivin
Peridot2.jpg
Olivin
Lističast Tanki nežni lističi Kianit
CianitaEZ.jpg
Kianit iz Brazilije
Grozdičast ali globularen Podoben grozdju, poloblasti skupki Smitsonit, hemimorfit, adamit in variscit
Variscite.jpg
Variscit
Stebričast Dolge, vitke, pogosto vzporedne prizme Kalcit
Calcite.JPG
Kalcit
Luskast Skupek tesno stisnjenih luskastih ali ploščatih kristalov Barit
Barite FRIZINGTON.jpg
Barit
Dendriten ali razvejan Podoben drevesu, razvejan iz središča v eno ali več smeri Magnezit v opalu
Dodekaedričen Dodekaeder Granat
GarnetCrystalUSGOV.jpg
Granat
Druzast ali kopučast Skupek zelo drobnih kristalov na ravni površini Uvarovit, kremen
Uvarovite.jpeg
Uvarovit
Enantiomorfen Zrcalna slika in optične lastnosti Kamena strela
Quartz, Tibet.jpg
Kamena strela
Usklajen, krepak, čokat ali kladast Dolžina, širina in višina so približno enaki Cirkon
Zircão.jpeg
Cirkon
Idiomorfen Lepo razviti kristali z razvitimi zunanjimi ploskvami Spinel
Spinel2.jpg
Spinel
Vlaknat ali stolpičast Izredno tanke prizme Tremolit
Tremolite Campolungo.jpg
Tremolit
Filiformen ali kapilaren Izredno tanki laski ali vlakna Natrolit
Natroliteinde1.jpg
Natrolit
Listnat ali luskav Sloji, ki cepijo v tanke ploščice Sljuda
Mica-from-alstead.jpg
Sljuda
Granularen Agregati anhedralnih kristalov v šelitu Šelit
Scheelite MHNT.MIN.2004.0.88 (p).jpg
Šelit
Hemimorfen Napačno zaključeni kristali z dvema različno oblikovanima koncema Hemimorfit
HemimorphiteMexique.jpg
Hemimorfit
Mamilaren Podoben prsim; površina je nastala s prekrivanjem delno kroglastih oblik Malahit
Malachite Macro 43.jpg
Malahit
Masiven ali kompakten Brezobličen, brez izrazitih zunanjih kristalnih oblik Serpentin
SerpentineUSGOV.jpg
Serpentin
Nodularen ali grudast Depozit približno okrogle oblike z nepravilnimi izrastki Geode
Geode angle 300x267.jpg
Geoda
Oktaedričen Oktaeder - dve kvadratni piramidi s skupno osnovno ploskvijo Diamant
Diamond-39513.jpg
Diamant
Pernat Fine, perju podobne strukture Motramit
Mottramite-18707.jpg
Motramit
Prizmatičen Raztegnjene prizme; dobro zazvite kristalne ploskve vzporedne z osjo c Turmalin
Elbaite.jpg
Turmalin
Psevdo heksagonalen Heksagonala oblika zaradi cikličnega dvojčičenja Aragonit
Aragonite - Enguidanos.jpg
Aragonit
Psevdomorfen Zaradi psevdomorfne substitucije ima obliko drugege minerala Tigrovo oko
Tiger's eye.jpg
Tigrovo oko
Žarkast ali divergenten Žarki, ki se širijo iz središča Piritna sonca
Pyrite sun.jpg
Piritno sonce
Ledvičast Podoben mamilarnemu habitu, prekrivanje ledvicam podobnih tvorb Hematit
Hematite.jpg
Hematit
Mrežast Igličasti kristali tvorijo mreži podobne strukture Ceruzit
Cerussite-18566.jpg
Ceruzit
Rozeta Ploščati, vrtnici podobni skupki Sadra
Roses des Sables Tunisie.jpg
Puščavska roža
Klinast Oblika klina Titanit
Titanite crystals on Amphibole - Ochtendung, Eifel, Germany.jpg
Titanit
Stalaktiten Valjasta ali konična oblika stalaktita ali stalagmita Rodokrozit
Rhodocrosite2 (Pérou).jpg
Rodokrozit
Zvezdast ali stelaren Oblika zvezde z žarki Pirofilit
Naturkundemuseum Berlin - Pyrophyllit, Pyschma bei Jekatarinenburg, Ural, Rußland.jpg
Pirofilit
Brazdast Brazde so vporedne ali pravokotne na kristalografske osi Hrizoberil
Coleccion Folch Crisoberilo Brasil.jpg
Hrizoberil
Nerazvit Zunanje kristalne ploskve so samo delno razvite
Ploščat ali lamelen Ploščice ali lamele Rubin
Ruby cristal.jpg
Rubin
Snopast Skupki imajo obliko ročno povezanega snopa žita Zeoliti
ZeolitesUSGOV.jpg
Zeolit

Viri[uredi | uredi kodo]