Pojdi na vsebino

Wikipedija:Biografije živečih oseb

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Wikipedija:BŽO)

Urejevalci morajo biti posebno skrbni pri dodajanju biografskega gradiva o živečih ljudeh na katero koli stran Wikipedije. Gradivo mora biti predstavljeno taktno in se strogo držati pravil o vsebini:

Pravila Wikipedije
Vsebinski standardi

Nepristranskost
Preverljivost
Kaj Wikipedija ni
Brez izvirnega raziskovanja
Biografije živečih oseb

Sodelovanje z drugimi

Vljudnost
Brez osebnih napadov
Odpravljanje nesoglasij

Članki morajo biti točni.[1] Zelo se potrudite, še posebno pri opisovanju zasebnega življenja, da bodo viri kakovostni. Z viri nepodprto ali slabo podprto gradivo — naj si bo negativno, pozitivno ali zgolj vprašljivo — o živečih osebah je treba iz člankov, pogovornih strani, uporabniških strani in projektnih strani Wikipedije takoj in brez pogovora odstraniti.[2]

Pravilo velja tako za biografije živečih oseb kot tudi za biografsko gradivo o njih v drugih člankih. Urejanje, posebno pa urejanje člankov o živečih osebah, mora upravičiti tisti, ki dodaja ali obnavlja gradivo.

Vse take članek dodajte v kategorijo Živeči ljudje.

Razlogi[uredi | uredi kodo]

Članki s podatki o živečih ljudeh lahko vplivajo na življenje teh ljudi.

Fundacija Wikimedia in Jimbo Wales pogosto prejmeta utemeljene pritožbe o netočnostih v biografskih člankih. Ljudje se ob netočnih ali zavajajočih člankih upravičeno razburijo. Uspešno reševanje takih pritožb je občutljiva tema.

Do težave lahko pride, ko se kdo odloči, da bo iz članka o sebi odstranil sporno vsebino. Ker navadno ne gre za rednega uporabnika Wikipedije, oseba ne pozna pravil, zato jo, čeprav gre za dobronamerno urejanje, pogosto obtožijo vandalizma ali urejevalske vojne.

Zato morajo biti uporabniki pri pisanju in urejanju biografij živečih oseb in biografskega gradiva kjer koli v Wikipediji. Pri tem naj upoštevajo naslednje:

 • Članek je treba urejati taktno in se natančno držati pravil o vsebini.
 • Kadar kdo ureja članek o sebi, je pomembno predpostaviti dobronamernost in se z njo o vsebini vljudno pogovoriti.
 • Kadar poskuša anonimnež ali nov uporabnik izprazniti stran ali razdelek o živeči osebi, gre morda prav za to osebo. Ne ukrepajte nasilno, temveč se z uporabnikom raje pogovorite in preverite, ali članek morda ne vsebuje z viri nepodprte ali slabo podprte kritike. Kadar jo, ta del izbrišite.

Slog pisanja[uredi | uredi kodo]

Biografije živečih oseb naj bodo napisane odgovorno, zadržano ter na nepristranski enciklopedičen način. Medtem ko na drugih področjih pride v poštev tudi eventualizem, je treba slabo napisane biografije živečih oseb preoblikovati v škrbine ali izbrisati.

Članek naj bi na nepristranski način podal, kar so o osebi objavili zanesljivi tretji viri in v nekaterih primerih oseba sama. Slog pisanja naj bo nepristranski, navaja naj dejstva in se izogiba pretiravanju, tako preveliki naklonjenosti kot izbiranju dejstev, ki podpirajo le eno stališče.

Občutljivo vsebino brez navedenih ali s slabo navedenimi viri odstranimo[uredi | uredi kodo]

Urejevalci naj odstranijo vso občutljivo vsebino o živečih osebah, ki bodisi ni podprta z viri, bodisi je podprta z viri, ki ne ustrezajo standardom, ali pa gre za interpretacijo vira s sklepanjem. Kjer gre za z viri nepodprto ali slabo podprto obrekovanje, pravilo treh vračanj ne velja. To velja za biografsko gradivo o živečih osebah kjer koli v Wikipediji, tudi na uporabniških in pogovornih straneh. Administratorji lahko odstranitev takega gradiva uveljavijo z zaščito strani in blokiranjem, celo kadar so članek tudi sami urejali. Urejevalce, ki vztrajno dodajajo tako vsebino, naj opozorijo in po potrebi blokirajo.

Administratorji, ki naletijo na z viri nepodprte ali slabo podprte biografije, pri katerih je v zgodovini nepristranska različica, naj ves članek brez pogovora izbrišejo (glej Merila za hitro brisanje, S10).

Z besedami Jimmyja Walesa:

»Tega NE morem nikakor dovolj poudariti. Zdi se, da nekateri uporabniki kvazipodatke vrste 'nekje sem slišal' radi označijo s predlogo 'navedi vir'. Napaka! Treba jih je takoj odstraniti, razen kadar je mogoče navesti vir. To velja za vse podatke, posebno pa za negativne podatke o živečih osebah.«[2]

Wales je mnenja, da je biti brez podatkov bolje kot imeti »ugibanje« in poudarja taktnost:

»Vaše besede lahko prizadenejo resnične ljudi. Nismo tabloid, temveč enciklopedija.«[3]

Zanesljivi viri[uredi | uredi kodo]

Vsaka trditev v biografiji živeče osebe, ki bi napačna lahko bila obrekovanje, mora biti podprta z virom. Biografija brez zanesljivih zunanjih virov krši pravili Brez izvirnega raziskovanja in Preverljivost in bi lahko privedla do tožbe.

Podatke, ki so objavljeni samo na pristranskih internetnih straneh ali v obskurnih časopisih, je treba upoštevati s previdnostjo in jih, če so slabšalni, sploh ne uporabiti. Informacij iz v samozaložbi izdanih knjig, časopisov, spletnih strani ali blogov ne uporabljajte, razen kadar jih je napisala ali objavila obravnavana oseba (glej spodaj). Ti viri, razen v navedenih okoliščinah, tudi ne spadajo med zunanje povezave.

Vsi široko brani časopisi in revije niso enako zanesljivi. Nekatere revije in časopisi objavljajo v veliki meri izmišljene čenče. Čeprav so tovrstni podatki zanimivi, sem ne spadajo nujno. Preden jih ponovite, se vprašajte, ali so podatki predstavljeni kot resnični, ali je vir zanesljiv in ali so podatki, celo če so resnični, sploh primerni za enciklopedični članek. Kadar tovrstni časopisi objavijo podatke, za katere domnevajo, da so napačni, pogosto uporabijo spolzke besede. Bodite pozorni nanje. Če niti časopis, ki je zgodbo objavil, ni prepričan v njeno resničnost, zakaj bi bili torej mi?

Pripomočki[uredi | uredi kodo]

Pri pisanju biografij si lahko pomagate z biografskimi leksikoni, dostopnimi na spletu, čeprav živečih oseb v njih mnogokrat ne boste našli. Seveda pa morate spoštovati avtorske pravice in dosledno navajati vire.

Obravnavana oseba kot vir[uredi | uredi kodo]

Včasih se v urejanje članka vplete obravnavana oseba. Lahko ga ureja sama ali pa njen predstavnik. Včasih prek pogovorne strani ali elektronske pošte kontaktira Wikipediste. Ali pa priskrbi podatke v obliki objav za tisk, osebnega spletišča, bloga ali avtobiografije. Kadar so ti podatki v navzkrižju s podatki iz članka, ki niso podprti z viri, je treba nepodprte podatke odstraniti.

Da se podatki, ki jih priskrbi obravnavana oseba, lahko uporabijo v članku, mora veljati naslednje:

 • ustrezati morajo merilom pravil preverljivosti, nepristranskosti in izogibanja izvirnega raziskovanja
 • vplivati morajo na odmevnost osebe
 • ne smejo biti sporni
 • ne smejo biti neupravičena samohvala
 • njihov vir mora brez dvoma biti obravnavana oseba

Tudi, kadar oseba ne more biti vir, je njen blog ali osebno spletišče v članku lahko navedeno v razdelku z zunanjimi povezavami ali nadaljnjim branjem.

Nejavne osebe[uredi | uredi kodo]

Wikipedija vsebuje tudi biografije ljudi, ki so sicer zadosti odmevni za svoje geslo, kljub temu pa imajo pravico do spoštovanja zasebnosti, kot pripada nejavnim osebam. Tu morajo biti urejevalci zadržani in vključiti le podatke, ki so v zvezi z njihovo odmevnostjo. Gradiva iz primarnih virov ne dodajaj, razen kadar ga je objavil tudi zanesljiv sekundarni vir (glej zgoraj).

V nejasnih primerih je splošna smernica »ne povzročaj škode«. Wikipedija ni tabloid, temveč enciklopedija. Ne pritiče nam, da bi pisali senzacionalistično ali bili primarni vir za širjenje pikantnih trditev o tujih življenjih.

Zasebnost rojstnih dni[uredi | uredi kodo]

Pri nekaterih slavnih ljudeh so navedeni natančni rojstni dnevi, pri večini živečih ljudi pa je treba biti pri tem previden. Čeprav so rojstni dnevi številnih zelo znanih ljudi širše poznani in javno dostopni, pri ljudeh, ki niso zelo odmevni ali slavni, to ne drži vedno. Zaradi čedalje pogostejših tatvin istovetnosti imajo ljudje svoj natančni rojstni datum vse pogosteje za zasebni podatek. Kadar odmevnost osebe ni jasna ali se pritoži nad objavo svojega rojstnega datuma v članku, ne navedite natančnega datuma, temveč le leto rojstva.

Pristranska ali zlonamerna vsebina[uredi | uredi kodo]

Urejevalci naj bodo pozorni na pristranske in zlonamerne biografske podatke. Kadar se zdi, da kdo poskuša uveljaviti pristranskost, vztrajajte, da se uporabijo samo zanesljivi zunanji viri, in pri jasni utemeljitvi pomena podatka za članek.

Vsebino je treba podpreti z zanesljivimi viri in obravnavati samo predmet članka. Pazite se pozitivnih in negativnih trditev, oprti zgolj na krivdo zaradi povezanosti.

Kritiki[uredi | uredi kodo]

Dokler vplivajo na stvari, zaradi katerih je obravnavana oseba odmevna, so objavljeni v zanesljivih virih in je vsebina napisana tako, da ne prevlada v članku in ne daje vtisa, da je članek pisan s kritičnega stališča, morajo biti predstavljeni tudi pogledi kritikov. Pazite, da mnenja kritikov ne bodo predstavljena nesorazmerno, saj bi bilo to pomenilo, da bi bil pogled manjšine predstavljen kot pogled večine. Kadar kritika predstavlja poglede neznatne manjšine, ne spada v članek.

Predpostavke zaradi zavarovanja zasebnosti[uredi | uredi kodo]

Bližnjice pravil:
WP:ZASEBNOST

Biografije živečih oseb morajo biti napisane zadržano in upoštevati zasebnost subjekta.

Javne osebe[uredi | uredi kodo]

Kadar gre za odmevno javno osebo, obstaja množica zanesljivih zunanjih virov, ki bi lahko služili kot vir podatkov. Takrat naj biografija v Wikipediji le povzema te vire. Kadar gre za odmevno, za članek primerno in dobro dokumentirano obtožbo ali dogodek, objavljeno v zanesljivih virih, ta vsekakor spada v članek - četudi je kritična in osebi njena omemba ne ugaja. Kadar je zanesljivi zunanji viri ne dokumentirajo, jo izpustite.

Zgled: »Janez« se je od Micke ločil v zelo zoprnem procesu.« Ali gre za pomemben, preverljiv in za članek primeren podatek? Če ne gre, ga izpustite.
Zgled: Politika obtožijo, da ima razmerje. To zanika, vendar pa so obtožbe objavljene v Delu, kar povzroči škandal. Obtožbe spadajo v članek, pri čemer je treba navesti tudi vir, Delo.

Gradivo iz primarnih virov je treba uporabljati previdno. Osebni podatki iz zapisnikov, npr. vrednost osebnega premoženja, registrska tablica, prometni prekrški in domači ali službeni naslov, na splošno ne spada v Wikipedijo. Kadar pa je podatek prvi objavil zanesljiv sekundarni vir, se na zapisnike zaradi potrditve zanesljivosti sekundarnega vira lahko sklicujete. Z odmevnostjo osebe povezano gradivo, npr. ovadbe ali udeleženost v sodnem sporu, pa tudi javni zapisi o datumu diplome, poroke in podobno, so sprejemljivi, kadar so javno dostopni in je podatke prvi objavil zanesljiv sekundarni vir.

Uporaba kategorij[uredi | uredi kodo]

Glej Wikipedija:Kategorizacija

Imena kategorij ne vsebujejo opozoril, zato mora biti razlog za kategorijo podan v besedilu članka in ti podatki morajo biti citirani.

Previdnost je potrebna pri vsebinskih kategorijah, ki nakazujejo na slab sloves. Kategorija:Kriminalci in njene podkategorije se smejo npr. dodati samo v primeru dogodkov, ki so povezani s odmevnostjo osebe; incident so objavili zanesljivi viri; oseba je bila obsojena; obsodba pa je bila pravnomočna in ni bila razveljavljena. Ne kategorizirajte biografij živečih oseb pod spornimi temami, kot so rasizem, seksizem, ekstremizem idr., saj bodo osebo označile kot rasista, seksista ali ekstremista.

Kategorije, ki se nanašajo na verska prepričanja ali spolne usmeritve, naj se ne uporabljajo, razen če je zadoščeno dvema pogojema:

 • Oseba se javno identificira s prepričanjem ali usmeritvijo
 • Prepričanja ali usmeritev te osebe so pomembna za njena znana dejanja ali javno življenje.

Ta načela veljajo enakovredno za sezname, navigacijske predloge in infopolja. Pravilo ne omejuje uporabe administrativnih kategorij za WikiProjekte, popravljanje člankov ali druge običajne dejavnosti urejevalcev.

Ravnanje z urejanji, ki jih je naredila dotična oseba[uredi | uredi kodo]

Čeprav Wikipedija odsvetuje ljudem pisanje člankov o sebi ali znatno razširjanje le-teh zaradi navzkrižjem interesov, so dotične osebe vedno dobrodošle, da popravijo netočnosti, odstranijo necitirane navedbe ali odstranijo pristranskosti in obrekovanja.

Jimmy Wales opozarja druge uporabnike, naj dvakrat premislijo, kadar naletijo na take poskuse:

"... razveljavitev urejanja nekoga, ki poskuša odstraniti klevete o sebi, je strašno neumna stvar." [4]

Anonimna urejanja, ki izbrišejo celo ali del strani, naj se ocenijo previdno. Če vpleteni posameznik ni posebno znan, taka urejanja običajno niso vandalizem, temveč poskus posameznika, da bi odstranil pristransko ali netočno vsebino. Uporabniki, ki preverjajo zadnje spremembe in drugi vpleteni, naj bodo previdni, da bodo prepričani, s kom imajo opravka v takih primerih. Takrat se je pametno izogniti ostrim povzetkom urejanja ali vandalskih predlog na pogovorni strani uporabnika.

Arbitražni komite (na angleški Wikipediji) je odločil, da je treba biti uvideven do oseb, o katerih so napisani članki, še posebej tedaj, ko se prijavijo kot uporabniki:

Tisti, ki ali imajo ali bi lahko imeli članek o sebi, v katerem je podana napačna ali zelo negativna informacija, se lahko vklopijo v pogovor o članku o sebi. To lahko povzroči precej nezrelo obnašanje in izgubo dostojanstva. Kritiziranje uporabnikov, ki se v to zapletejo, je kršitev pravila ne grizite novincev.
Arbitration Committee decision (18. december 2005)

Veljavnost pravila[uredi | uredi kodo]

Preminule osebe, podjetja ali skupine oseb[uredi | uredi kodo]

Pred kratkim preminuli ali verjetno preminuli[uredi | uredi kodo]

Bližnjice pravil:
WP:BPO

To pravilo je treba upoštevati pri vsakomer, ki se je rodil v zadnjih 115 letih (tj. na dan 9. junij 1909 [osveži] ali pozneje), razen če je bila njegova_njena smrt potrjena z zanesljivim virom. Na splošno to pravilo ne velja za gradivo o osebah, katerih smrt so potrdili zanesljivi viri. Edina izjema so ljudje, ki so umrli pred kratkim, pri katerih se lahko pravilo na podlagi dogovora urejevalcev upošteva tudi še po smrti — to je lahko šest mesecev, eno leto, v skrajnem primeru dve leti. Tako podaljšanje se upošteva samo za sporno ali dvomljivo gradivo o osebi, ki vpliva na njene sorodnike in prijatelje, npr. informacija o samomoru ali kaznivem dejanju. Tudi brez potrditve smrti se za namene tega pravila šteje, da je mrtev vsakdo, ki se je rodil pred več kot 115 leti, razen če je iz zanesljivih virov razvidno, da je bila oseba v zadnjih dveh letih še vedno živa. Če je datum smrti neznan, naj urejevalci sami presodijo — na podlagi datumov dogodkov, navedenih v članku — ali je verjetno, da se je oseba rodila v zadnjih 115 letih in jo zato pokriva to pravilo.

Pravne osebe in skupine[uredi | uredi kodo]

Bližnjice pravil:
WP:BŽOSKUPINA

To pravilo na splošno ne velja za vsebino o družbah, podjetjih ali drugih pravnih osebah, čeprav je treba v takem primeru upoštevati druga pravila o vsebini. Presojanje, v kakšni meri velja pravilo BŽO za vsebino o skupinah, je kompleksno in se vrši od primera do primera. Škodljiva izjava o majhni skupini ali organizaciji je s stališča BŽO bolj verjetno problematična kot podobna izjava o večji skupini; če pa je skupina zelo majhna, je mejo med skupino in osebami, ko je sestavljajo, morda nemogoče začrtati. V primeru dvoma uporabite visokokakovostne vire.

Odnos med subjektom, člankom in Wikipedijo[uredi | uredi kodo]

Ravnanje s članki o sebi[uredi | uredi kodo]

Če imate vprašanje ali problem s člankom o sebi, lahko stopite v stik z Wikipedijo po elektronski pošti. Lahko tudi opozorite urejevalce dotičnega članka na smernice, postavljene na tej strani. Če potrebujete pomoč pri uveljavljanju smernic, stopite v stik z administratorjem. Glej Wikipedija:Seznam administratorjev.

Stik s Fundacijo Wikimedia[uredi | uredi kodo]

Stik z nami

Če niste zadovoljni z odzivom urejevalcev in administratorjev glede biografskega gradiva o živečih osebah, se lahko obrnete neposredno na Fundacijo Wikimedia. Za podrobnosti glejte stran Contact us (Stik z nami).

Elektronsko pošto lahko pošljete tudi na elektronski naslov: info-sl@wikimedia.org

Sklep Fundacije Wikimedia[uredi | uredi kodo]

9. aprila 2009 je Odbor zaupnikov Fundacije Wikimedia sprejel sklep o ravnanju Wikimedie z gradivom o živečih osebah. Omenjene so težave z nekaterimi biografijami živečih oseb, ki so čezmerno promocijske, vandalizirane ali vsebujejo napake in obrekovanje. Fundacija naroča, da je treba nepristranskosti in preverljivosti vsebine o živečih osebah posvetiti posebno pozornost; da je treba upoštevati človeško dostojanstvo in zasebnost, še zlati v člankih trenutnega ali robnega pomena; in da je treba z vsakomer, ki se pritoži glede opisa na spletnih straneh projektov, ravnati potrpežljivo, prijazno in spoštljivo.

Sklici[uredi | uredi kodo]

 1. Jimmy Wales. Keynote speech, Wikimanija, avgust 2006. (angleško)
 2. 2,0 2,1 Jimmy Wales. "WikiEN-l Zero information is preferred to misleading or false information", (Nič podatkov je boljše kot zavajajoči ali napačni podatki). 16. maj 2006 in May 19, 2006
 3. Jimmy Wales. "WikiEN-l Zero information is preferred to misleading or false information", 19. maj, 2006 (angleško)
 4. Jimmy Wales. "WikiEN-l Zero information is preferred to misleading or false information", May 19, 2006

Glej tudi[uredi | uredi kodo]