Umetna inteligenca v Sloveniji

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Slovenski znanstveniki aktivno prispevajo k raziskavam in razvoju na področju umetne inteligence.

Začetki[uredi | uredi kodo]

Raziskave umetne inteligence v Sloveniji so se začele okrog leta 1972 na Institutu "Jožef Stefan" v Ljubljani, nekoliko kasneje pa tudi na takratni Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Na Institutu "Jožef Stefan" je bila leta 1979 ustanovljena Skupina za umetno inteligenco, ki se je 1985 preimenovala v Laboratorij za umetno inteligenco. Na Fakulteti za elektrotehniko je bil ustanovljen laboratorij z enakim imenom leta 1981. Oba laboratorija je vodil akademik prof. Ivan Bratko in sta tesno sodelovala. Laboratorija sta postopoma prerasla v več raziskovalnih odsekov na Institutu "Jožef Stefan" in več raziskovalnih laboratorijev, ki delujejo v okviru Katedre za umetno inteligenco na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Podobni laboratoriji in centri so se razvili tudi na večini slovenskih univerz, nekaterih raziskovalnih institutih in nekaterih podjetjih, predvsem tistih s področja računalništva ter informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Organizacije[uredi | uredi kodo]

Po podatkih SICRIS (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji) v Sloveniji deluje okrog 30 raziskovalnih organizacij, katerih delo sega na področje umetne inteligence[1]. Med temi so najbolj aktivne:

Slovenski raziskovalci in uporabniki umetne inteligence delujejo v okviru Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS).

Področja[uredi | uredi kodo]

Prve raziskave umetne inteligence v Sloveniji so se ukvarjale z algoritmi hevrističnega preiskovanja, predvsem v povezavi z računalniškim igranjem šaha. Delo se je kasneje razširilo na področja, kot so: strojno učenje, predstavitev znanja, ekspertni sistemi, računalniška podpora pri odločanju, kvalitativno sklepanje in kombinatorična optimizacija. Razviti so bili algoritmi, metode in računalniški programi, ki so kmalu pokazali svojo uporabnost na različnih področjih, od strojništva do medicine. Najbolj znana programa iz osemdesetih let sta bila Assistant Professional za strojno učenje in DEX za večparametrsko odločanje. Nadaljnji razvoj je prinesel sisteme, kot so GINESYS, RETIS, LINUS in m-FOIL, ki so realizirali različne pristope k strojnemu učenju: atributno učenje, učenje regresijskih dreves in induktivno logično programiranje.

V devetdesetih letih 20. stoletja so se, kakor povsod po svetu, tudi v Sloveniji raziskave umetne inteligence razširile in razvejale na številna podpodročja. Med njimi so danes najbolj razvita:

Dosežki[uredi | uredi kodo]

Knjige[uredi | uredi kodo]

Slovenski avtorji so napisali oziroma uredili številne knjige in zbornike s področja umetne inteligence:

Ivan Bratko: Prolog in umetna inteligenca, DMFA SRS, ZOTKS, 1989
 • Ivan Bratko: Prolog Programming for Artificial Intelligence, Addison-Wesley, 1986; second edition 1990; third edition Addison-Wesley/Pearson Education 2001
 • Ivan Bratko, Nada Lavrač (eds.): Progress in Machine Learning: Proc. 2nd European Working Session on Learning (EWSL 87), Bled 1987, Sigma, 1987
 • Igor Kononenko, Nada Lavrač: Prolog Through Examples: A Practical Programming Guide, Sigma, 1988
 • Ivan Bratko, Igor Mozetič, Nada Lavrač: KARDIO - A Study in Deep and Qualitative Knowledge for Expert Systems, MIT Press, 1989
 • Sašo Džeroski, Nada Lavrač: Inductive Logic Programming: Techniques and Applications, Ellis Horwood, 1994
 • Nada Lavrač, Stefan Wrobel (eds.): Machine Learning: Proc. of the 8th European Conference on Machine Learning, Heraclion, Crete, Springer, 1995
 • Nada Lavrač (ed.): Računalniska analiza medicinskih podatkov, Zbornik, Bled 1995, IJS Scientific Publishing, 1995
 • Nada Lavrač, Elpida Keravnou, Blaž Zupan (eds.): Proc. of the First Int. Workshop on Intelligent Data Analysis in Medicine and Pharmacology (IDAMAP-96), Budapest, 1996
 • Nada Lavrač, Sašo Džeroski (eds.): Inductive Logic Programming': Proc. of the 7th Int. Workshop, Prague, Springer, 1997
 • Nada Lavrač, Elpida Keravnou, Blaž Zupan: Intelligent Data Analysis in Medicine and Pharmacology, Kluwer Academic Publishers, 1997
 • Ryszard S. Michalski, Ivan Bratko, Miroslav Kubat (eds.): Machine Learning and Data Mining: Methods and Applications, Wiley, 1998
 • Ivan Bratko, Sašo Džeroski (eds.): Machine Learning: Proc. 16th Int. Conference, Bled 1999, Morgan Kaufmann, 1999
 • Sašo Džeroski, Peter Flach (eds.): Inductive Logic Programming: Proc. 9th Int. Workshop ILP-99, Bled 1999, Springer, 1999
 • James Cussens, Sašo Džeroski (eds.): Learning Language in Logic, Springer, 2000
 • Nada Lavrač, Silvia Miksch, Branko Kavšek (eds.): Proceedings of the Fifth International Workshop on Intelligent Data Analysis in Medicine and Pharmacology (IDAMAP-2000), 2000
 • Sašo Džeroski, Nada Lavrač (eds.): Relational Data Mining, Springer, 2001
 • Matjaž Gams: Weak intelligence: Through the principle and paradox of multiple knowledge, Nova Science, 2001
 • Eva Jereb, Marko Bohanec, Vladislav Rajkovič: DEXi - Računalniški program za večparametrsko odločanje, Založba Moderna organizacija, 2003
 • Nada Lavrač, Dragan Gamberger, Hendrik Blockeel, Ljupčo Todorovski (eds.): 'Machine Learning: Proceedings of the 14th European Conference on Machine Learning, Springer, 2003
 • Nada Lavrač, Dragan Gamberger, Hendrik Blockeel, Ljupčo Todorovski (eds.): Knowledge Discovery in Databases: Proceedings of the 7th European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, Springer, 2003
 • Dunja Mladenić, Nada Lavrač, Marko Bohanec, Stephen Moyle (eds.): Data Mining and Decision Support: Integration and Collaboration, Kluwer Academic Publishers, 2003
 • Igor Kononenko: Strojno učenje, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2005
 • Craig Saunders, Marko Grobelnik, Steve Gunn, John Shawe-Taylor (eds.): Subspace, Latent Structure and Feature Selection: Statistical and Optimization Perspectives Workshop, SLSFS 2005 Bohinj, Springer 2005, Springer, 2006
 • Ljupčo Todorovski, Nada Lavrač, Klaus P. Jantke (eds.): Discovery Science (Proc. 9th Int. Conf. DS 2006, Barcelona, Spain), Springer, 2006
 • Markus Ackermann, Bettina Berendt, Marko Grobelnik, Dunja Mladenić et al. (eds.): Semantics, Web and Mining: Joint Int. Workshop, EWMF 2005 / KDO 2005, Porto, Portugal Springer, 2007
 • Michael R. Berthold, John Shawe-Taylor, Nada Lavrač (eds.): Advances in Intelligent Data Analysis VII (Proc. 7th Int. Symposium on Intelligent Data Analysis, IDA 2007, Ljubljana, Slovenia), Springer, 2007
 • Marko Bohanec: Odločanje in modeli, DMFA založništvo, 2007
 • Sašo Džeroski, Ljupčo Todorovski (eds.): Computational Discovery of Scientific Knowledge, Springer, 2007
 • Sašo Džeroski, Jam Struyf (eds.): Knowledge Discovery in Inductive Databases: 5th Int. Workshop KDID 2006, Berlin, Springer, 2007
 • Nikola Guid, Damjan Strnad: Umetna inteligenca, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2007
 • Igor Kononenko, Matjaž Kukar: Machine learning and data mining: Introduction to principles and algorithms, Horwood Publishing, 2007
 • John Davies, Marko Grobelnik, Dunja Mladenić (eds.): Semantic Knowledge Management: Integrating Ontology Management, Knowledge Discovery, and Human Language Technologies, Springer, 2008
 • Andrej Ule, Olga Markič, Urban Kordeš (ur.): Konteksti odločanja, Aristej, 2010

Programska oprema[uredi | uredi kodo]

Slovenski raziskovalci so razvili veliko uporabnih računalniških programov s področja umetne inteligence:

Leto Ime Opis Zunanja povezava
1986 Asistent 86 Strojno učenje odločitvenih dreves
1986 PROLIB Knjižnica predikatov v jeziku Prolog
1986 EXPRO Lupina ekspertnega sistema
1987 Assistant Professional Program za strojno učenje odločitvenih dreves
1987 GINESYS Strojno učenje
1989 REFLOG "Reflective Prolog"
1989 DEX Večparametrsko odločanje [2]
1994 LINUS (LAI) Induktivno logično programiranje z omejitvami [3][mrtva povezava]
1991 RETIS Strojno učenje regresijskih dreves [4] Arhivirano 2007-06-23 na Wayback Machine.
1991 m-FOIL Induktivno logično programiranje [5][mrtva povezava]
1992 MARKUS Induktivno logično programiranje
1993 LAGRANGE Odkrivanje enačb [6]
1993 GOLDHORN Odkrivanje enačb
1994 GPDD Evolucijski algoritem
1994 GOLDING, CIOP Večstrateško učenje
1994 DYSYS Vedenjsko kloniranje
1995 FORS Regresijsko učenje prvega reda
1996 Ptah Analiza bakterijske odpornosti [7]
1996 EMA Inteligentni zaposlitveni agent
1997 HINT Hierarhična indukcija, učenje hierarhičnih modelov
1997 LAGRAMGE Odkrivanje enačb [8]
2000 Govorec Sistem za slovensko govorjenje računalniških besedil [9] Arhivirano 2007-08-21 na Wayback Machine.
2000 DEXi Večparametrsko odločitveno modeliranje [10]
2000 PADLES Odkrivanje parcialnih diferencialnih enačb
2001 ShinA Nakupovalni agent
2003 RSD Relacijsko iskanje podskupin [11] Arhivirano 2007-03-01 na Wayback Machine.
2003 GenePath Inteligentni asistent za genetsko analizo [12]
2004 Orange Sistem za podatkovno rudarjenje [13]
2004 CIPER Gradnja polinomskih enačb z omejitvami [14]
2004 Text-Garden Orodja za rudarjenje besedil [15]
2005 OntoGen ontologij]] [16] Arhivirano 2010-03-30 na Wayback Machine.
2005 Document Atlas Vizualizacija korpusov besedil [17] Arhivirano 2010-02-25 na Wayback Machine.
2005 proDEX Kvalitativno verjetnostno večparametrsko modeliranje [18]
2005 SearchPoint Iskanje in razvrščanje spletnih dokumentov [19] Arhivirano 2011-08-26 na Wayback Machine.
2007 SEGS Iskanje množic diferencialno izraženih genov [20]
2009 Enrycher Storitve za izločanje znanja iz besedil [21] Arhivirano 2010-11-25 na Wayback Machine.
2009 dictyExpress Analiza izražanja genov [22]

Portali in spletne storitve[uredi | uredi kodo]

Spletne strani in storitve slovenskih (so)avtorjev:

Ime Opis Zunanja povezava
Videolectures Portal video izobraževalnih vsebin [23]
IST-World Portal informacij o informacijski družbi v Evropi [24]
nl.ijs.si services Storitve s področja jezikovnih tehnologij [25]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]