Jezikovne tehnologije

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Jezikovne tehnologije je ime za skupek tehnologij, ki so namenjena samodejnemu procesiranju naravnega jezika (na angleški Wikipediji, in v angleško govorečem svetu na sploh, se namesto izraza "jezikovne tehnologije" pogostje uporablja slednji izraz).

Procesiranje besedil v naravnem jeziku s pomočjo jezikovnih tehnologij poteka na različnih ravneh in z različno zahtevnimi računalniškimi metodami, od najpreprostejših (opisnih statističnih) metod kot so preštevalne za prikaz distribucije frekvenc črk (v izbranem besedilu ali celotnem jezikovnem korpusu), prek srednje zahtevne metode krnjenja in nekoliko bolj zahtevne lematizacije, ki sta del računalniškega jezikoslovja, do zahtevnejšega rudarjenja besedil pa vse do poskusov umetne inteligence, da bi se računalniki v besedilu naučili razločevati prenesene pomene (npr. metaforične) od dobesednih pomenov in upoštevati kulturni kontekst pri prevajanju med naravnimi jeziki.