Pomoucs beté'snih, i mirajoucsih

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Pomoucs beté'snih, i mirajoucsih (Pomoč betežnikov in umirajočov) je delo Mikloša Küzmiča, ki ga je izdal 1781 v Šopronu. To je bil prvi prekmurski katoliški molitvenik pred Molitveno knigo. Iz Sombotela je škof János Szily, iz Slovenske okrogline pa je Mihael Gaber podpiral izdajanje knjige. Pomoucs beté'snih je edina Küzmičeva knjiga, ki jo niso ponatiskovali. Kmalu pa so pozabili knjigo. Samo Božidar Raič, ter Anton Trstenjak sta se ukvarjala s knjigo v 20. stoletju.

Popolni naslov je: Pomoucs beté'snih, i mirajoucsih: tou je: nike molitvi, z-ſterimi Redovnik beté'snoga, ali mirajoucsega, i na ſzmrt oſzodjenoga grejsnika more pomágati, po p. Küzmics Miklósi Sz. Benedeka Fare Dühovniki, i Szlovenſzke okrogline v. öſpöröſſi z-Vogrsſzkoga na Szlovenszki jezik obrnyene, i z-pobo'snim ſztroskom Naj Viſſe Postüvanoga Goſzpodina Boros Stevana, szombotelſzke Sztolne Czérkvi Kanonika, i kántora vö zoſtampane. V-Soproni po Sies János Jó'sefi. M.DCC.LXXXI.

Knjiga ima 120 strani. János Siess jo je tiskal. Küzmič je prevedel in priredil madžarski molitvenik Istvána Tarnóczyja Holtig való barátság (Dosmrtno prijateljstvo). Molitvenik so izdali 1695 v Transilvaniji, gjurska škofija pa je širila v Železni županiji.

Pomoucs beté'snih zanj betežnike in umirajoče vsebuje molitve.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]