Nagrada za iznajdbe in tehnične izboljšave

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Nagrade za iznajdbe in tehnične izboljšave je podeljeval Sklad Borisa Kidriča v letih od 1957 do 1991.

Namen[uredi | uredi kodo]

Uspele tehnične iznajdbe in izpopolnitve so pomemben prispevek h gospodarskemu razvoju. Z namenom, da bi spodbudili iznajditeljsko delo, je v letu 1956 Sklad Borisa Kidriča razpisal natečaj za iznajdbe in izpopolnitve, ki so se v praksi že uveljavile. Prve nagrade te vrste so bile podeljene leta 1957. Od leta 1957 do 1965 so se ta nagrade imenovala Nagrade za iznajdbe in izpopolnitve oziroma Nagrade za tehnične iznajdbe in izpopolnitve in od leta 1966 naprej Nagrade za iznajdbe in tehnične izboljšave. O podelitvi nagrad je odločal Upravni odbor Sklada Borisa Kidriča.

Nagrajenci[uredi | uredi kodo]

1957[uredi | uredi kodo]

 • Martin Obran za konstrukcijo montažnega in plezalnega opaža z delovnimi odri za armiranobetonske konstrukcije
 • Edvard Cilenšek za postavitev električnega pospeševalnika v Institutu Jožef Stefan
 • Ivan Zupan za rekonstrukcijo priprave za mazanje pnevmatskega orodja in za konstrukcijo pnevmatskega kladiva za batne stroje

1959[uredi | uredi kodo]

Prva nagrada:

 • ekipa kirurške klinike pod vodstvom Božidarja Lavriča za operacijo srca z uporabo metode ekstrakorporealne cirkulacije

Dve drugi nagradi:

1960[uredi | uredi kodo]

Prva nagrada:

Druga nagrada:

 • Milan Dobovišek za iznajdbo Postopek za vlivanje in nadaljnjo izdelavo zloženih jekel

1961[uredi | uredi kodo]

Prva nagrada ni bila podeljena.

Tri druge nagrade:

 • Valter Krušič za delo na področju borbe proti kariesu – zobni gnilobi
 • Leo Knez in Ivan Kotnik za iznajdbo Postopek za pripravo in polnjenje jeklenk za plin dissous
 • Vilko Kukec za iznajdbo Prenosna conska sušilnica za sadje in druge pridelke

1962[uredi | uredi kodo]

Nagrada ni bila podeljena, ker predložena dela niso izpolnila vseh razpisnih pogojev.

1963[uredi | uredi kodo]

Prva nagrada ni bila podeljena.

Dve drugi nagradi:

1964[uredi | uredi kodo]

Prva nagrada:

 • Ivan Fink za tehnično izpopolnitev na projektu in razvoju elektronske telefonske centrale

1965[uredi | uredi kodo]

Prva nagrada:

 • Stane Vrščaj za izboljšavo Spektrometer za jedrski spinski odmev in aparaturo za merjenje olja v zrnih kmetijskih kultur

Tri druge nagrade:

1966[uredi | uredi kodo]

Prva nagrada:

Drugi nagradi:

1967[uredi | uredi kodo]

Prva nagrada:

 • Aleš Strojnik za tehnično izboljšavo na rutinskem elektronskem mikroskopu

Tri druge nagrade:

1968[uredi | uredi kodo]

Dve prvi nagradi:

Drugi nagradi:

 • Ivan Car za izum Sonde z vložki za signalizacijo nivoja vnetljivih in nevnetljivih tekočin in električno vezje za signalizacijo ter vključevanje motorjev v odvisnosti od nivoja tekočine
 • Viktor Zupančič za izum Mehanizem za zaviranje traktorjev in prikolic ali podobno

1969[uredi | uredi kodo]

Prva nagrada:

Tri druge nagrade:

 • Matjaž Leskovšek za tehnično izboljšavo pri razvoju telegrafske multipleksne tehnike
 • Jože Pahor, Jože Šnajder in Marjan Hribar za tehnično izboljšavo Analogni računalnik za vrednotenje rezultatov Rose Bengal testa
 • Mitja Vidmar za iznajdbo Trifazni alternator z drsnimi obroči z vgrajenim napetostnim regulatorjem in nosilci usmerniških diod

1970[uredi | uredi kodo]

Devet nagrad:

1971[uredi | uredi kodo]

Šest nagrad:

 • Lojze Čigon za iznajdbo Postopek za izdelavo zidnih in stropnih konstrukcij z opečnimi elementi
 • Franc Bremšak in Slavko Hanžel za iznajdbo Visokoimpedančni enosmerni operacijski ojačevalnik
 • Jože Gajšek za iznajdbo Prilagoditvena vezava programatorja v avtomatskih pralnih in podobnih gospodinjskih strojih za olajšanje radijskih motenj
 • Rado Kocjan in Borut Pelan za iznajdbo Postopek za izolacijo in hidriranje naravnih secale alkaloidov
 • Aleksander Kostnapfl za iznajdbo Merilna priprava za merjenje osne sile v vrveh in Hidravlična napenjalna in merilna priprava za nosilne vrvi pri žičnicah
 • Milan Pečnik za iznajdbo Gumbna pogonska ureditev za odmična, paketna ali druga ročna stikala

1972[uredi | uredi kodo]

Devet nagrad:

 • Vital Eržen, Igor Levstek, Jernej Porok in Ivan Zupančič za izum Pulzni oljni analizator
 • Zdenko Milavec in Franc Celar za izum Detektor maksimalnih vrednosti napetosti in analogni spomin
 • Boris Frlec in Andrej Šmalc za izuma: Prenosnik pritiska za merjenje pritiska elementarnega fluora in drugih visokokorozivnih plinov ter Nizko temperaturna celica za IR spektroskopijo visokokorozivnih fluoridov
 • Jurij Hribovšek za izum Temperaturna kompenzacija večkanalnega oscilatorja za frekvenčno področje 20 do 30 MHz
 • Jože Korošec za vzgojo nove sorte črne detelje poljanka
 • Dragica Kralj in Tone Wagner za vzgojo novih sort hmelja ahil, apolon, atlas, aurora
 • Jurij Zadravec za iznajdbo Enofazni sinhronski motor za majhne moči z lastnim zagonom
 • Jože Peternelj za izume: Ureditev generacije nosilnih frekvenc za prenos informacij, zlasti po visokonapetostnih daljnovodih z nosilno frekvenco, Izboljšano ojačevalno vezje, Izboljšana ureditev dvosmernega prenosa kombiniranih informacij po zlepljenih pasovih s pomočjo nosilnih frekvenc, Ureditev za vzpostavitev optimalnega režima pri tranzitiranju s kompanderiziranimi in nekompanderiziranimi aparaturami
 • Laslo Rešković in Franc Štefančič za izpopolnitev Enote za priključek telegrafskega daljnega naročnika

1973[uredi | uredi kodo]

Šestnajst nagrad:

1974[uredi | uredi kodo]

Štirinajst nagrad:

1975[uredi | uredi kodo]

Dvajset nagrad:

1976[uredi | uredi kodo]

Trinajst nagrad:

1977[uredi | uredi kodo]

Osemnajst nagrad:

1978[uredi | uredi kodo]

Sedemnajst nagrad:

1979[uredi | uredi kodo]

Sedemnajst nagrad:

1980[uredi | uredi kodo]

Triindvajset nagrad:

1981[uredi | uredi kodo]

Šestindvajset nagrad:

1982[uredi | uredi kodo]

Enaindvajset nagrad:

1983[uredi | uredi kodo]

Enaindvajset nagrad:

1984[uredi | uredi kodo]

Dvaindvajset nagrad:

1985[uredi | uredi kodo]

Enaindvajset nagrad:

1986[uredi | uredi kodo]

Enaindvajset nagrad:

1987[uredi | uredi kodo]

Enaindvajset nagrad:

1988[uredi | uredi kodo]

Enaindvajset nagrad:

1989[uredi | uredi kodo]

Enaindvajset nagrad:

1990[uredi | uredi kodo]

Dvajset nagrad:

1991[uredi | uredi kodo]

Šest nagrad:

Viri[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]