Molekularna geometrija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Molekularna geometrija opisuje tridimenzionalno razporeditev atomov v molekuli. Razporeditev vpliva na več lastnosti molekul, kot so reaktivnost, polarnost, barvo, magnetizem ipd.

Oblike molekul VSEPR

Molekula je sestavljena iz dveh ali več atomov, ki so med sabo povezani. Snovi, v katerih se atomi povezujejo s kovalentnimi vezmi, tvorijo molekule. Snovi z ionsko strukturo ne tvorijo molekul. Molekule imajo različno prostorsko razporeditev atomov. Oblika molekule je odvisna od vrste, števila in načina povezovanja atomov. Lahko jo predpostavimo glede na število veznih in neveznih elektronskih parov ali eksperimentalno ugotovimo.

Oblika molekule Slika Število veznih elektronskih parov Splošna formula Primer
Linearna Linear-3D-balls.png 2 AX2 BeCl2
Trikotna Trigonal-3D-balls.png 3 AX3 BF3
Tetraedična AX4E0-3D-balls.png 4 AX4 CH4
Trikotno bipiramidalna Trigonal-bipyramidal-3D-balls.png 5 AX5 PCl5
Oktraedična AX6E0-3D-balls.png 6 AX6 SF6

Elektronski pari se med seboj odbijajo. V molekuli se razporedijo tako, da so med seboj čim bolj oddaljeni. Odboj med neveznima elektronskima paroma je večji od odboja med veznim in neveznim elektronskim parom in ta večji od odboja med veznima elektronskima paroma.

S kemijsko formulo predstavimo spojino. Sestavljena iz simbolov za elemente v tej spojini in nam pove iz katerih elementov je spojina sestavljena ter v kakšnem razmerju so ti elementi v določeni spojini zastopani in koliko jih je.