Molekularna geometrija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Oblike molekul VSEPR

Molekularna geometrija opisuje tridimenzionalno razporeditev atomov v molekuli. Razporeditev vpliva na več lastnosti molekul, kot so reaktivnost, polarnost, barvo, magnetizem ipd.

O molekularni geometriji lahko govorimo le pri molekulah – torej, ko so atomi povezani s kovalentnimi vezmi. Še ena omejitev je ta, da je molekula sestavljena iz treh ali več atomov, vendar se z njo veliko znanstvenikov ne strinja, saj so teoretično tudi molekule z le dvema atomoma linearne. Molekule imajo različno prostorsko razporeditev atomov. Oblika molekule je odvisna od vrste, števila in načina povezovanja atomov. Lahko jo predpostavimo glede na število veznih in neveznih elektronskih parov ali eksperimentalno ugotovimo. Do sedaj znane razporeditve so naslednje:

Razporeditve atomov glede na število veznih in neveznih el. parov
št. neveznih e parov →

št. veznih e parov ↓

0 1 2 3
1 HS-CM-3D-balls.png

(linearna)

HS-CM-3D-balls.png

(linearna)

HS-CM-3D-balls.png

(linearna)

HS-CM-3D-balls.png

(linearna)

2 Linear-3D-balls.png

linearna

Bent-3D-balls.png

kotna

Bent-3D-balls.png

kotna

Linear-3D-balls.png

linearna

3 Trigonal-3D-balls.png

trikotno

planarna

Pyramidal-3D-balls.png

piramidalna

T-shaped-3D-balls.png

v obliki

črke T

/
4 AX4E0-3D-balls.png

tetraedična

Seesaw-3D-balls.png

seesaw

oblika

Square-planar-3D-balls.png

kvadratno

planarna

/
5 Trigonal-bipyramidal-3D-balls.png

trikotno

bipiramidalna

Square-pyramidal-3D-balls.png

kvadratno

piramidalna

Pentagonal-planar-3D-balls.png

petkotno

planarna

/
6 AX6E0-3D-balls.png

oktaedrična

Pentagonal-pyramidal-3D-balls.png

petkotno

piramidalna

/ /
7 Pentagonal-bipyramidal-3D-balls.png

petkotno

bipiramidalna

/ / /
8 Square-antiprismatic-3D-balls.png

kvadratno

antiprizmalna

/ / /
9 AX9E0-3D-balls.png

trojnopovečana

tristrano

prizmalna

/ / /
Seznam oblik molekul
Sterično število Št. veznih e parov Št. neveznih e parov Oblika molekule Slika Splošna formula Kot Primeri
1 1 0 linearna HS-CM-3D-balls.png AX / vodikove spojine (HCl, HF, HBr, HI), molekula vodika (H2)
2 2 0 linearna Linear-3D-balls.png AX2 180° berilijevi halogenidi (BeCl2, BeF2) ali spojine z elementi iz Ⅳ. skupine (CO2, HCN …)
2 1 1 linearna HS-CM-3D-balls.png AX / molekula dušika (N2), CN
3 3 0 trikotno planarna Trigonal-3D-balls.png AX3 120° borovi halogenidi (BF3, BCl3 …), spojine z elementi iz Ⅳ. skupine (CH2O …)
3 2 1 kotna Bent-3D-balls.png AX2 < 120° SO2, O3
3 1 2 linearna HS-CM-3D-balls.png AX / molekula kisika (O2)
4 4 0 tetraedrična AX4E0-3D-balls.png AX4 109,5° spojine z elementi iz Ⅳ. skupine (CH4, CHCl3, SiH4 …)
4 3 1 piramidalna Pyramidal-3D-balls.png AX3 < 109,5° spojine z pniktogeni (NH3, NI3, PH3)
4 2 2 kotna Bent-3D-balls.png AX2 ≪120° H2O, H2S
4 1 3 linearna HS-CM-3D-balls.png AX / molekule halogenov (Cl2, F2, I2, Br2, HCl, HF, HBr, HI)
5 5 0 trikotno bipiramidalna Trigonal-bipyramidal-3D-balls.png AX5 90°, 120° molekule pniktogenov, še posebej so znani fosforjevi halogenidi (PCl5, PI5 …)
5 4 1 disfenoedrična oblika Seesaw-3D-balls.png AX4 180°, 120°, 90° žveplove spojine s halogenidi (SF4, SCl4 …)
5 3 2 v obliki črke T T-shaped-3D-balls.png AX3 90°, 180° spojine med halogeni (ClF3, ICl3 …)
5 2 3 linearna Linear-3D-balls.png AX2 180° XeF2
6 6 0 oktaedrična AX6E0-3D-balls.png AX6 90°, 180° žveplovi halogenidi (SF6, SCl6 …)
6 5 1 kvadratno piramidalna Square-pyramidal-3D-balls.png AX5 90° spojine med halogeni (BrF5, F5I)
6 4 2 kvadratno planarna Square-planar-3D-balls.png AX4 90° XeF4, mnoge koordinacijske spojine
7 7 0 petkotno bipiramidalna Pentagonal-bipyramidal-3D-balls.png AX7 90°, 72°, 180° IF7
7 6 1 petkotno piramidalna Pentagonal-pyramidal-3D-balls.png AX6 72°, 90°, 144° XeOF5
7 5 2 petkotno planarna Pentagonal-planar-3D-balls.png AX5 72°, 144° XeF5
8 8 0 kvadratno antiprizmalna Square-antiprismatic-3D-balls.png AX8 XeF82−
9 9 0 trojnopovečana trikotno

prizmalna

AX9E0-3D-balls.png AX9 ReH92−

Elektronski pari se med seboj odbijajo. V molekuli se razporedijo tako, da so med seboj čim bolj oddaljeni. Odboj med neveznima elektronskima paroma je večji od odboja med veznim in neveznim elektronskim parom in ta večji od odboja med veznima elektronskima paroma.

S kemijsko formulo predstavimo spojino. Sestavljena iz simbolov za elemente v tej spojini in nam pove iz katerih elementov je spojina sestavljena ter v kakšnem razmerju so ti elementi v določeni spojini zastopani in koliko jih je.