Evro-sredozemska univerza

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Koordinati: 45°31′0.69″N 13°35′0.99″E / 45.5168583°N 13.5836083°E / 45.5168583; 13.5836083

EMUNI UNIVERSITY
EMUNI UNIVERZA
UNIVERSITÉ EMUNI
Ustanovljena: 2008
Sedež: Portorož - Piran, Slovenija
Uradni jeziki: angleški, francoski, slovenski
Članstvo: 206 univerz in institucij
Predsednik: prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry Arhivirano 2014-02-02 na Wayback Machine.
Spletna stran: www.emuni.si

Od svoje ustanovitve leta 2008 je Evro-sredozemska univerza, ena od prednostnih projektov Unije za Sredozemlje, postala mednarodna institucija, ki zbira strokovno znanje in izkušnje evro-mediteranskih držav, in s tem v pomembni meri prispeva k oblikovanju enotnega, integriranega evro-sredozemskega visokošolskega in raziskovalnega prostora.

Univerza v glavnem opravlja vse svoje dejavnosti na svojem sedežu v Portorožu, kjer so prostorski pogoji za nekatere izmed dejavnosti. Kadar so potrebni dodatni prostori, le-te najame v bližnjih akademskih institucijah.

EMUNI univerza lahko izvaja študijsko dejavnost na vseh študijskih področjih, razvrščenih v skladu z mednarodno klasifikacijo Isced (Unesco, 1997). EMUNI univerza organizira izvajanje študijskih programov, ki so akreditirani na partnerskih univerzah v Sloveniji in v drugih državah članicah EMUNI univerze. Univerza opravlja raziskovalne dejavnosti na vseh znanstvenih področjih raziskav, razvrščenih po mednarodni klasifikaciji Frascati (Unesco, 2002).

EMUNI univerza s sedežem v Sloveniji bo pomembno prispevala k razvoju visokošolskega in raziskovalnega prostora in k trajnostnemu razvoju širše družbeno-gospodarskega in kulturnega okolja v državah EUROMED regije in k večji prepoznavnosti Slovenije v regiji, državah članicah Unije za Sredozemlje.

EMUNI univerza predstavlja eno od šestih prioritet Unije za Sredozemlje, sprejete v okviru skupne deklaracije v Parizu 13. 7. 2008 (Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean). Poslanstvo EMUNI univerze je predvsem:

  • dvig kakovosti visokega šolstva z izvajanjem študijskih in raziskovalnih programov;
  • postati mednarodna univerza, ki bo upoštevala kulturno različnost;
  • vzpostaviti univerzitetno okolje, ki bo spodbudno vplivalo na povezovanje različnih narodov in kultur v akademski sferi;
  • zagotoviti administrativno, operativno in materialno infrastrukturo, ki bo omogočala delovanje univerze.

Cilj EMUNI univerze je ustvariti specializirane študijske programe v evro-sredozemski regiji v sodelovanju s članicami EMUNI univerze v regiji. Študijski programi, ki se bodo začeli izvajati, bodo zajemali teme in področja, ki so pomembne za evro-sredozemsko regijo. Študijski programi ali njihovi deli se bodo izvajali na sedežu EMUNI univerze kot tudi na drugih partnerskih univerzah oziroma so-ustanoviteljicah EMUNI univerze.

Ena glavnih aktivnosti EMUNI univerze je prav tako raziskovanje, ki je eden pomembnejših elementov za razvoj, uspeh in kakovost univerze.

Osnovno poslanstvo EMUNI univerze je s svojimi aktivnostmi prispevati h krepitvi medkulturnega dialoga in doseganju ciljev Barcelonskega procesa, ki so v širšem pomenu del Unije za Sredozemlje.

Zgodovina[uredi | uredi kodo]

EMUNI univerza je bila ustanovljena 9. 6. 2008 v Portorožu (Slovenija) s ciljem postati mednarodna, visokošolska in raziskovalna institucija, vpeta v evro-sredozemski prostor. EMUNI univerza je bila ustanovljena s strani štirih ustanovnih članic : Univerza v Haifi (Izrael), Univerza v Mariboru (Slovenija), Univerza v Sousse (Tunizija) in Univerza v Urbinu “Carlo Bo” (Italija). Februarja 2009 je EMUNI univerza dobila pravna oseba v Republiki Sloveniji

EMUNI univerza je ena od šestih prioritet Unije za Sredozemlje, katerega sekretariat je bil ustanovljen s skupno deklaracijo vrha v Parizu za Sredozemlje.

Organiziranost[uredi | uredi kodo]

Prvo zasedanje Generalne skupščine EMUNI univerze je bilo 2008, kjer so bili izvoljeni člani vseh organov. Predsednik EMUNI univerze je postal prof. dr. Joseph Mifsud (Malta). Laris Gaiser je vlogo vršilca dolžnosti predsednika prevzel julija 2012. Od aprila 2013 je mesto vršilca dolžnosti EMUNI univerze prevzel prof. dr. Dušan Lesjak. Februarja 2014 je bil za predsednika EMUNI univerze imenovan prof. dr. Abdel Hamid El-Zoheiry (Egipt). EMUNI univerza ima naslednje organe:

Upravni odbor Upravni odbor univerze je upravni organ. Upravni odbor univerze sestavlja 10 članov, ki prihajajo iz 7 različnih držav.

Senat Senat sestavljajo predsednik, predstavniki študentov, člani Upravnega odbora univerze in imenovani senatorji. Pri sestavi senata se upoštevajo študijska področja in znanstvenoraziskovalna področja, kot tudi zastopanost vseh članic Unije za Sredozemlje tako, da se uresničuje poslanstvo univerze.

Predsednik Predsednik univerze je poslovodni in strokovni organ univerze ter njen zakoniti zastopnik.

Študentski svet Študentski svet EMUNI univerze bo sestavljen, ko bo univerza pričela izvajati študijske programe. Pravna podlaga za sodelovanje študentov v organih univerze je v pripravi.

EMUNI univerza ima 206 članic mednarodnih institucij, vključno z univerzami in drugimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami iz 41 držav.

Dejavnosti[uredi | uredi kodo]

Preko sodelovanja mreže partnerskih univerz in drugih mednarodnih institucij v evro-sredozemski regiji EMUNI univerza izvaja študijsko in raziskovalno dejavnost ter programe usposabljanja in tako prispeva k razvoju evro-sredozemskega izobraževalnega, znanstvenega in raziskovalnega prostora. EMUNI univerza s svojim delovanjem kot koordinator skupnih študijskih programov in raziskovalnih aktivnosti postaja ena ključnih stičnih točk za izmenjavo študentov in akademskega osebja partnerskih univerz.

Aktivnosti EMUNI univerze zajemajo izvajanje magistrskih in doktorskih študijskih programov, seminarjev, organizacijo (mednarodnih) konferenc, poletnih šol, strokovna predavanja, strokovne študijske programe za izpopolnjevanje in druge z izobraževanjem povezane aktivnosti. Leta 2008 je izšla prva številka mednarodne revije International Journal of Euro-Mediterranean Studies (IJEMS). Leta 2012 je IJEMS prvič izšel v okviru založniške hiše Springer.

Aktivnosti EMUNI univerze so osredotočene na prioritete Unije za Sredozemlje kot so morske in kopenske avtoceste, alternativni viri energije, kultura in turizem, človekove pravice in migracije, civilna zaščita, enakost spolov, upravljanje z vodnimi viri, zunanja politika, razvojna podjetniška iniciativa in evro-sredozemski visokošolski in raziskovalni prostor.

Sklici in opombe[uredi | uredi kodo]

  1. Deklaracija iz Barcelone, sprejeta na evro-sredozemski konferenci Arhivirano 2013-11-01 na Wayback Machine. 27. – 28. 11. 1995.
  2. Skupna deklaracija vrha v Parizu za Sredozemlje, 13. 7. 2008.
  3. Statut EMUNI univerze Arhivirano 2014-02-02 na Wayback Machine., sprejet 26. 11. 2008.
  4. Final Statement of the Marseille Meeting of the Euro-Mediterranean Ministers of Foreign Affairs. 3–4 November 2008. p. 21.
  5. "UfM: Jordan to hold co-presidency of south Med from Sept.". ANSAmed. 29. 6. 2012. Archived from the original on 4 July 2012. Retrieved 4 July 2012.
  6. Declaration adopted by the Speakers of the Parliaments of the Union for the Mediterranean in Marseille, 7/4/2013.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]